Định tượng cung Tại tử nữ cung ( giáp ngọ )

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 94 1

Định tượng cung tại tử nữ cung giáp ngọ
Năm giáp ngọ sinh ra
Giáp làm rơi cung tử nữ biểu hiện [ định tượng ] tại tử nữ cả đời là tử nữ đầu tư giao tế làm trọng lòng
Giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ tài bạch ] mà thái dương hóa kị nhập [ phụ mẫu ]
Dương cung chủ quý âm cung chủ phú
Liêm trinh lộc năm sinh rơi bản tài cung ( dương cung )
Phá quân sinh ra quyền rơi bản tài cung ( dương cung )
Lộc năm sinh sinh ra quyền tại tài phúc tuyến đại biểu đồ đạc trong cửa hàng hành nghề nên tuyển chọn tài chính nghiệp đừng nhàn nghiệp
Vũ khúc sinh ra khoa rơi bản mệnh cung ( dương cung )
Này mệnh cách năm sinh tam cát hóa nhập bản mệnh tam phương ( dương cung ) chủ quý cách
Đáng tiếc đà la nhập mệnh hoả tinh nhập tài đã không phù hợp quý cách ( quý bên trong có phá )
Thái dương sinh kỵ rơi cung phụ mẫu ( âm cung ) < phụ mẫu là nô tới tài > nhưng cầu phú vất vả

// ]]>