Định tượng cung Tại tử nữ cung ( kỉ tỵ )

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 548

Định tượng cung tại tử nữ cung kỉ tỵ
[ định tượng ] năm sinh kỷ sửu kỷ làm rơi [ vở ]( kỉ tỵ ) thiên lương sinh ra khoa lại tự hóa khoa + hữu bật đà la nguyệt mã
< bản mệnh lệ âm nam âm lịch kỷ sửu ( 1949) năm 6 nguyệt 12 nhật hợi lúc sinh ra kim tứ cục thất tinh tại tật ( đinh mão ) >
Hộ pháp 396
Năm sinh kỷ làm rơi cung tử nữ [ định tượng ] biểu hiện mệnh chủ cả đời thường là tử nữ đầu tư giao tế tiếp khách hoặc đào hoa tướng(tướng số) quan
Can năm sinh nằm ở cung tử nữ ( xuất ngoại dựa vào hình quan nhân duyên ) vừa sinh ra quốc vận cường đều thuộc quê người tới khách
Rơi cung tử nữ biểu hiện cả đời trọng điểm khuynh hướng cùng khác tính đào hoa ngoại tình con nối dõi sinh dục dạy dưỡng
Hoặc nói cùng đầu tư sáng nghiệp xây xưởng giao tế tiếp khách đào hoa làm tình các loại sự tình lại tất cùng dịch mã bôn ba liên quan đến


< tử nữ là phụ tới tài > cùng tổ nghiệp không nhúc nhích sinh liên quan đến
< tử nữ là phúc nhanh > cùng hưu nhàn ngu nhạc hưởng thụ liên quan đến
Thiên lương sinh ra khoa nhập giao tế đào hoa vị trí biểu hiện cả đời giao tế đào hoa nhiều ám chỉ cùng người sống thọ cấp trên lão đại giao tình tốt
Nhược sinh ra khoa tự hóa khoa thì quý nhân như ẩn như hiện ( cùng loại chống đỡ ) trợ lực không rõ ràng hiển
( nếu có phụ bật đồng cung trợ lực tốt vẫn tu nhìn quý nhân chi ý nguyện mà định ra )
Tử làm kỷ vũ khúc hóa lộc nhập [ bản quan ]( bính tý )
Tử làm kỷ văn khúc hóa kị nhập [ bản tật ]( đinh mão ) ra ngoài mệnh nên sớm ly hương bỏ tỉnh ra ngoài địa phát triển
Tha cung làm hóa lộc nhập ngã cung hóa kị nhập ngã cung ( không giống một cung ) kết quả là cát
Tử làm hóa lộc nhập Quan mà tử làm hóa kị nhập tật /[ Quan tới điền ]
Lộc kị cách xa nhau bốn cách cấu thành [ tứ phượng ] tới đối đãi cùng biến hóa
[ lộc chuyển kị ] can của quan bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản mệnh ] thuộc cát tượng sự nghiệp dính trứ mệnh chủ
Có không làm không được ý tứ ( là năm đấu gạo khom lưng )
Sự nghiệp khá yên ổn thiếu biến động ( sự nghiệp cách )
Chủ có trách nhiệm địa ( kế thừa hoặc bị động tính ) tiếp làm việc hoặc chức vụ
Không thể không lao tâm lao lực mưu sinh sống

// ]]>