Định tượng cung Tại tử nữ cung ( nhâm dần )

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 67 1

Định tượng cung tại tử nữ cung nhâm dần
Năm sinh can nhâm rơi cung tử nữ [ định tượng ] biểu hiện gia sự nhiều thường là tử nữ đầu tư giao tế tiếp khách hoặc đào hoa phiền lòng
Tử làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập tài ( quý sửu ) gặp thiên lương lộc năm sinh này là [ điệp xuất lộc ] là lộc xuất ( tổn thất ) không biết trân quý
< tài bạch là nô tới điền > tử làm hóa lộc nhập tài biểu hiện mệnh chủ được đầu tư đều biến thành chúng sinh chi tài không thể hợp tác đầu tư kinh doanh
Tử làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập Huynh ( giáp thìn ) gặp vũ khúc sinh kỵ lại tự hóa khoa hình thành song kị trùng bản nô
Nhất thiết không thể hợp tác đầu tư thế tất trở mặt
< huynh đệ là tử nữ được phúc đức > phi hóa kỵ nhập tử tới phúc trùng tử tới tài biểu hiện tử nữ khá là hội tốn tiền tổn tài sẽ không số lượng nhập ra không biết tiết chế


Bất kỳ cung vị hóa kị nhập [ phụ tật tuyến ] hoặc [ Huynh nô tuyến ]( này lưỡng tuyến là vạn vật tới chỗ then chốt ) đều chủ tổn thương cũng tất nhiên sẽ có sự tình phát sinh
Tử làm hóa kị nhập Huynh ( huynh đệ nô bộc tuyến ) bên ngoài đào hoa đối tượng khá còn trẻ chưa lập gia đình tượng này là ăn uống chơi nhạc tính chất đào hoa
Nữ mệnh tử làm hóa lộc nhập Huynh ( huynh đệ nô bộc tuyến ) biểu hiện khác tính duyên dày lại rõ rệt khuynh hướng tiến hành phong hao phí tuyết nguyệt tương quan hành nghề
Tử làm hóa kị nhập Huynh biểu hiện tử nữ có người duyên một dạng, thiên tính phong tao ham đua đòi
Nhược luận đào hoa ăn uống chơi nhạc được đào hoa lại thuộc ra đời không lâu chưa lập gia đình trẻ tuổi đào hoa
Tử làm hóa kị nhập Huynh < Huynh là tử tới phúc > trùng < tử tới tài > tuyệt đối không nên hợp tác
Khác phi hóa kỵ nhập < tử tới phúc > biểu hiện sinh hoạt tình dục không được phối hợp không phúc hưởng thụ ân ái
Tử làm hóa kị nhập Huynh nhất thiết không thể hợp tác hoặc 4 0 tuổi sau mới có thể hợp tác ( tử làm hóa kị nhập nô cùng luận )
Định tượng cung tại tử nữ cung nhâm dần
[ định tượng ] năm sinh can nhâm rơi [ vở ]( nhâm dần ) cùng [ bản tật ]( nhâm tí )
Chấp pháp 0 49
Năm sinh can nhâm rơi cung tử nữ [ định tượng ] biểu hiện gia sự nhiều thường là tử nữ đầu tư giao tế tiếp khách hoặc đào hoa phiền lòng

// ]]>


Thần thám 5 0 3
Tử làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập Quan ( kỷ dậu ) gặp thiên lương lộc năm sinh này là [ điệp xuất lộc ] là lộc xuất ( tổn thất ) không biết trân quý
< Quan lộc là tử nhanh > tử làm hóa lộc nhập Quan biểu hiện mệnh chủ được đào hoa giao tế hành vi không biết tiết chế
Tử làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập điền ( mậu thân ) gặp vũ khúc sinh kỵ đáng về hình thành [ phá hao tổn kị ] trùng [ vở ]
[ thiếu trái kị ] không phải cát tượng biểu hiện tử nữ nhiều đào hoa nhiều nam nữ tình cảm nhiều củ kết
( bất luận cái gì can cung hóa kị nhập tử trùng điền hoặc nhập điền trùng tử ) cung tử nữ cùng cung điền trạch như bị trùng phá thì tất nhiên bôn ba biến động tổn hao tổn thương thần
Cung mệnh cùng cung điền trạch là 4 chính cùng loại nhược lục thân can cung hóa kị nhập mệnh hoặc điền xem [ thể phá trùng xuất ] này là biến mất tổn rơi giống
Tử làm hóa kị nhập điền trạch trùng tử nữ tượng này biểu hiện có nguyên nhân tử nữ vấn đề đào hoa vấn đề đầu tư vấn đề tấn công tài khố tổn tài thuộc hung
[ định tượng ]
Cung tật ách làm nhâm cùng can năm sinh giống nhau này là [ định tượng ] mệnh chủ cả đời này cùng tự thân thân tính tình tức tức tương quan
Tật làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản quan ]( kỷ dậu ) gặp thiên lương lộc năm sinh lại tự hóa khoa này là [ điệp xuất lộc ] không biết trân quý là tổn
Truy cầu buông lỏng công việc
Tật làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bổn điền ]( mậu thân ) gặp vũ khúc sinh kỵ hình thành song kị trùng [ vở ]
Cung tật ách hóa kị nhập cung điền trạch sợ bởi vì ngoài ý muốn mà sống bệnh thân khỏe mạnh không tốt, khó coi chữa bệnh tốn tiền tiêu nạn
Cung tật ách hóa kị nhập điền trùng tử nữ phi hóa kỵ nhập tử điền tuyến ( nạn nạn tuyến ) biểu hiện dễ dàng có ngoài ý muốn nạn họa ứng chú ý an toàn giao thông
< tử nữ là tật tới phúc > tật làm hóa kị nhập điền trùng tử [ tật tới phúc ] thụ trùng sợ thân có sai lầm phúc giống
Cung tật ách gặp tứ sát kị hình âm sát đồng đẳng độ bên ngoài can cung hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ điền 1 0 ] thường thường có nguy hiểm cho sinh mệnh tới nạn nạn
Gây nên hóa kị tới cung vị ngay cả...cũng nạn làm hại nguồn gốc nhất là [ mệnh 1] [ điền 1 0 ] tuyệt đối không có bị trùng bị trùng tất có nạn

// ]]>