Định tượng cung Tại tử nữ cung ( nhâm dần )

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 577

Định tượng cung tại tử nữ cung nhâm dần
Năm sinh can nhâm rơi cung tử nữ [ định tượng ] biểu hiện gia sự nhiều thường là tử nữ đầu tư giao tế tiếp khách hoặc đào hoa phiền lòng
Tử can nhâm thiên lương hóa lộc nhập tài ( quý sửu ) gặp thiên lương sinh ra lộc này là [ điệp xuất lộc ] là lộc xuất ( tổn thất ) không biết trân quý
< tài bạch là nô tới điền > tử can hóa lộc nhập tài biểu hiện mệnh chủ được đầu tư đều biến thành chúng sinh chi tài không thể hợp bạn bè đầu tư kinh doanh
Tử can nhâm vũ khúc hóa kị nhập huynh ( giáp thìn ) gặp vũ khúc sinh ra kị lại tự hóa khoa hình thành song kị trùng bản nô
Nhất thiết không thể hợp bạn bè đầu tư thế tất trở mặt
< huynh đệ là tử nữ được phúc đức > phi hóa kỵ nhập tử tới phúc trùng tử tới tài biểu hiện tử nữ khá là hội hao phí tiền tổn tài sẽ không số lượng nhập mà xuất không biết tiết chế


Bất luận cái gì cung vị hóa kị nhập [ phụ tật tuyến ] hoặc [ huynh nô tuyến ]( này lưỡng tuyến là vạn vật tới xu nữu ) đều chủ tổn thương cũng tất nhiên hội có việc phát sinh
Tử can hóa kị nhập huynh ( huynh đệ nô bộc tuyến ) bên ngoài đào hoa đối tượng khá là là còn trẻ chưa lập gia đình tượng này là ăn uống chơi nhạc tính chất được đào hoa
Nữ nhân mệnh tử can hóa lộc nhập huynh ( huynh đệ nô bộc tuyến ) biểu hiện khác tính duyên dày lại khá là khuynh hướng tiến hành phong hao phí tuyết nguyệt tương quan được đi nghiệp
Tử can hóa kị nhập huynh biểu hiện tử nữ có người duyên một dạng, thiên tính phong tao ham đua đòi
Nhược luận đào hoa ăn uống chơi nhạc được đào hoa lại thuộc ra đời không lâu chưa lập gia đình còn trẻ được đào hoa
Tử can hóa kị nhập huynh < huynh là tử tới phúc > trùng < tử tới tài > tuyệt đối không nên hợp bạn bè
Khác phi hóa kỵ nhập < tử tới phúc > biểu hiện sinh hoạt tình dục không được phối hợp không phúc hưởng thụ ân ái
Tử can hóa kị nhập huynh nhất thiết không thể hợp bạn bè hoặc 4 0 tuổi hậu mới có thể hợp bạn bè ( tử can hóa kị nhập nô cùng luận )
Định tượng cung tại tử nữ cung nhâm dần
[ định tượng ] năm sinh can nhâm rơi [ vở ]( nhâm dần ) cùng [ bản tật ]( nhâm tí )
Chấp pháp 0 49
Năm sinh can nhâm rơi cung tử nữ [ định tượng ] biểu hiện gia sự nhiều thường là tử nữ đầu tư giao tế tiếp khách hoặc đào hoa phiền lòng

// ]]>


Thần thám 5 0 3
Tử can nhâm thiên lương hóa lộc nhập quan ( kỷ dậu ) gặp thiên lương sinh ra lộc này là [ điệp xuất lộc ] là lộc xuất ( tổn thất ) không biết trân quý
< quan lộc là tử tới tật > tử can hóa lộc nhập quan biểu hiện mệnh chủ được đào hoa giao tế hành vi không biết tiết chế
Tử can nhâm vũ khúc hóa kị nhập điền ( mậu thân ) gặp vũ khúc sinh ra kị đáng về hình thành [ phá hao tổn kị ] trùng [ vở ]
[ thiếu trái kị ] không phải cát tượng biểu hiện tử nữ nhiều đào hoa nhiều nam nữ tình cảm nhiều củ kết
( bất luận cái gì cung can hóa kị nhập tử trùng điền hoặc nhập điền trùng tử ) cung tử nữ cùng cung điền trạch như bị trùng phá thì tất nhiên bôn ba biến động tổn hao tổn thương thần
Cung mệnh cùng cung điền trạch là tứ chính cùng loại nhược lục thân cung can hóa kị nhập mệnh hoặc điền thị là [ thể phá trùng xuất ] này là biến mất tổn rơi giống
Tử can hóa kị nhập điền trạch trùng tử nữ tượng này biểu hiện có nguyên nhân tử nữ vấn đề đào hoa vấn đề đầu tư vấn đề tấn công tài khố tổn tài thuộc hung
[ định tượng ]
Cung tật ách can nhâm cùng can năm sinh giống nhau này là [ định tượng ] mệnh chủ cả đời này cùng tự thân thân tính tình tức tức tương quan
Tật can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản quan ]( kỷ dậu ) gặp thiên lương sinh ra lộc lại tự hóa khoa này là [ điệp xuất lộc ] không biết trân quý là tổn
Truy cầu nhẹ nhõm được công việc
Tật can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bổn điền ]( mậu thân ) gặp vũ khúc sinh ra kị hình thành song kị trùng [ vở ]
Cung tật ách hóa kị nhập cung điền trạch sợ bởi vì ngoài ý muốn mà sống bệnh thân khỏe mạnh không tốt, khó coi chữa bệnh hao phí tiền tiêu tai
Cung tật ách hóa kị nhập điền trùng tử nữ phi hóa kỵ nhập tử điền tuyến ( tai nạn tuyến ) biểu hiện dễ dàng có ngoài ý muốn tai họa ứng chú ý an toàn giao thông
< tử nữ là tật tới phúc > tật can hóa kị nhập điền trùng tử [ tật tới phúc ] thụ trùng sợ thân có sai lầm phúc giống
Cung tật ách gặp tứ sát kị hình âm sát đồng đẳng độ bên ngoài cung can hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ điền 1 0 ] thường thường có nguy hiểm cho sinh mệnh tới tai nạn
Gây nên hóa kị tới cung vị ngay cả...cũng tai làm hại nguồn gốc nhất là [ mệnh 1] [ điền 1 0 ] tuyệt đối không thể bị trùng bị trùng tất có tai

// ]]>