Định tượng cung Tại tử nữ cung ( quý hợi )

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 628

Định tượng cung tại tử nữ cung quý hợi
[ định tượng ] tứ hóa năm sinh từ tha cung ( tử ) hóa xuất có biết tất cùng tử nữ môn sinh ra hợp bạn bè cổ đông các loại tới lui tới tức tức tương quan
Can năm sinh nằm ở cung tử nữ hoặc thiên di cung ( xuất ngoại dựa vào hình quan nhân duyên ) vừa sinh ra quốc vận cường đều thuộc quê người tới khách
Năm sinh ất can rơi cung tử nữ biểu hiện cả đời trọng điểm khuynh hướng cùng khác tính đào hoa ngoại tình con nối dõi sinh dục dạy dưỡng
Hoặc nói cùng đầu tư sáng nghiệp xây xưởng giao tế tiếp khách đào hoa làm tình các loại sự tình lại tất cùng dịch mã bôn ba liên quan đến
( vừa sinh ra quốc vận cường, đều thuộc quê người tới khách )
< tử là phụ tới tài > cùng tổ nghiệp không nhúc nhích sản liên quan đến
< tử là phúc tới tật > cùng đừng nhàn ngu nhạc hưởng thụ liên quan đến
Có tạ hình quan nhân duyên, dễ có bên ngoài duyên quấy nhiễu, nhiều tiếp khách ( tử nữ tứ hóa, nếu như có tứ hóa nhập điền trạch, tài bạch )
Xuất ngoại ( cung can tứ hóa tại bên ta [ nội cục ] sinh sản tử nữ sau này có tài khố )


[ định tượng ] năm sinh quý can rơi cung tử nữ ( quý hợi )[ định tượng ]
Biểu hiện gia sự nhiều thường là tử nữ đầu tư giao tế tiếp khách hoặc đào hoa phiền lòng ( quý biểu hiện phá hao tổn )
Quý can phá quân sinh ra lộc lạc tử nữ nhân lại can tự hóa lộc [ dẫn xuất lộc ] là [ lộc xuất ] chính là hung tượng
Tử can quý tham lang hóa kị nhập phụ mẫu gặp tham lang sinh ra kị song kị trùng tật ách tượng này biểu hiện:
Mệnh chủ tự cao giao tế thủ đoạn tốt tại người ngoài duyên tốt ( sinh ra lộc tại tử nữ ) lại biến thành bản thân say mê không biết trân quý tự ái dẫn đến làm hoại thân
Cung tử nữ can quý ( thiên địa nhân không được dựa vào chi vị ) mang theo phá hao tổn tính tọa phá quân sinh ra lộc lại tự hóa lộc này là [ lộc xuất ] tử nữ không biết trân quý
Lưu ý đang đại hạn nghịch hành lớn thứ tư hạn (32~41) đại hạn cung mệnh đi vào vở ( quý hợi ) gặp vũ khúc phá quân sinh ra lộc lại tự hóa lộc đà la
Thiên mệnh phá quân sinh ra lộc lại tự hóa lộc đà la không biết tiếc là phúc

// ]]>


Đại hạn phu thê trùng điệp bản tật ( tân dậu ) gặp thiên hình hoả tinh lại hồi song kị trùng này hạn tình cảm vợ chồng tất nhiên phát sinh trạng huống
Đại phu tân can văn xương hóa kị nhập bản tài ( nhâm tuất ) trùng bản phúc ( bính thìn ) này hạn phu thê mất phúc
Tượng này này hạn phu thê miện hợp thần ly ( thật sự tụ thiếu ly nhiều trong chốc lát chia ly cũng không phải trượng phu hành vận khá là chênh lệch hoặc thê muốn bao nhiêu thể lượng )
[ định tượng ] năm sinh quý can rơi cung tử nữ [ định tượng ] biểu hiện mệnh chủ cả đời thường là tử nữ đầu tư giao tế tiếp khách hoặc đào hoa phiền lòng ( quý biểu hiện phá hao tổn )
Tử can phá quân hóa lộc nhập nô ( kỷ vị ) gặp phá quân sinh ra lộc này là [ điệp xuất lộc ] lộc xuất không biết trân quý là tổn
Tử cung can lộc nhập nô bộc nhược nô can chuyển phi hóa kỵ nhập mệnh biểu hiện đời thứ hai cũng do nghĩa ấy từng ly hôn hoặc rơi phong trần ( cung tử nữ biểu hiện đời thứ hai cũng do nghĩa ấy )
Chủ cùng đào hoa liên quan đến cũng chủ bằng hữu giữa được chơi nhạc phong tao nhạc trời ( tứ hóa cùng luận )
Lại tử can quý tham lang tự hóa kị gặp tham lang sinh ra kị song kị trùng [ bổn điền ] tượng này biểu hiện:
Mệnh chủ vui mừng tại ngoại giao bạn bè kết duyên đầu tư hoặc đào hoa giao tế quá độ song kị trùng [ bổn điền ] tổn tài khó tránh
Cung tử nữ can quý ( thiên địa nhân không được dựa vào chi vị ) mang theo phá hao tổn tính tọa tham lang sinh ra kị lại tự hóa kị này là [ kị xuất ]
Tử can quý tham lang sinh ra kị lại tự hóa kị song kị trùng [ bổn điền ]( đinh tị )
Tử can tự hóa kị kiểm thị bên ngoài cung can hóa lộc chỗ nhập tới cung xu hướng can phương vị
Hoặc hết sức tiến hành này hóa lộc tinh diệu đại biểu sự vật < xu cát > tách ra hóa kị phương vị hoặc tinh diệu < tránh hung >
Bằng "Song kị" tử nữ cá tính để người cảm giác ngoan kém vững chắc chấp
Tử nữ cá tính vững chắc chấp xử sự tình ngoan vững chắc tự phong lại thật xấu không phân phản phúc không chừng hoặc hờ hững
Tọa sinh ra kị tự hóa kị cha mẹ quản giáo dễ bị phản kháng không có hiệu quả

// ]]>


Cung tử nữ ( quý hợi ) tọa liêm trinh tham lang sinh ra kị lại tự hóa kị
Nhược cung mệnh ( giáp dần ) mệnh can giáp liêm trinh hóa lộc phi nhập trùng phá tham lang sinh ra kị là [ lộc nhập không đáy động ]
Hình thành song kị trùng bổn điền ( đinh tị ) nhưng tử can tự hóa kị đưa lộc kị khởi động đến đối cung ( bổn điền )
Tượng này biểu hiện vui mừng ra ngoài cùng người kết duyên giao tế đầu tư nhưng hội có phản phúc không chừng rõ ràng tượng
Hoặc có khác mệnh chủ bên ngoài xuất lúc thường hội quan tâm gia đình mà nôn nóng suy nghĩ về nhà thăm viếng
Hoặc lọt vào vắng vẻ được trạng huống ( nhiệt má thiếp mông lạnh )
Cung tử nữ tự hóa kị chủ 1. Tử nữ thiếu nhược thái dương tự hóa kị không nam hài nhược thái âm tự hóa kị không nữ hài
2. Cùng khác tính bằng hữu kết giao hội có khó khăn trắc trở thuộc kết hôn muộn cách
3. Sinh sản lúc hội không được thuận nhược gặp tứ sát đồng cung e rằng có thủ thuật sinh sản
4. Coi chừng sợ là đào hoa phí của
Nhược âm nữ nhân đại hạn thuận hành thứ năm đại hạn đại hạn cung mệnh đi bản quan thì đại hạn nô bộc trùng điệp vở gặp tự hóa kị coi chừng có cướp số tiến đến
Nhược tử can hóa lộc nhập bản quan chiếu bản phu phu thê giữa tuy cãi nhau nhưng sẽ không ly hôn ( chú ý không nên cùng người hợp bạn bè hoặc đang cổ đông )
Nhược tử can hóa lộc nhập bản huynh thì nhất thiết lưu ý phòng bị tử nữ tới tai nạn ngoài ý muốn
Nhược âm nam đại hạn nghịch hành lớn thứ tư hạn (32~41) đại hạn cung mệnh đi vào [ vở ]( quý hợi )
Bản mệnh cung ( giáp dần ) giáp can liêm trinh hóa lộc nhập vở ( quý hợi ) gặp tham lang sinh ra kị lại tự hóa kị này là [ lộc nhập không đáy động ]
Này hạn tuyệt không thể cùng người hợp bạn bè đầu tư cũng phải phòng bị đào hoa nếu không tất hội tổn tài lại ảnh hưởng tình cảm vợ chồng
Này chủng mệnh cách tốt nhất đi làm lĩnh củi là nên ( đi làm cách )
Lưu ý đang đại hạn nghịch hành lớn thứ tư hạn (32~41) [ đại hạn cung mệnh ] đi vào [ vở ]( quý hợi )
[ đại hạn phu thê ] trùng điệp [ bản tật ]( tân dậu ) hồi song kị trùng này hạn tình cảm vợ chồng tất nhiên phát sinh trạng huống
[ đại phu ] tân can văn xương hóa kị nhập [ bản phu ]( giáp tý ) gặp cự môn sinh ra quyền hình thành [ quyền kị dây dưa ] trùng [ bản quan ]( mậu ngọ )
[ đại phu ] trùng điệp [ bản tật ]( tân dậu ) [ đại phu ] tân can văn xương hóa kị nhập [ bản phu ]( kỷ sửu ) gặp cự môn sinh ra quyền
[ quyền kị dây dưa ] sợ đưa có cảm tình cách mạng huyên náo cưới biến
Tượng này này hạn phu thê miện hợp thần ly trùng [ bản quan ]( quý vị ) khiến không tâm sự nghiệp kinh doanh

// ]]>