Mở ra thanh toán tiền tệ trang đầu lục soát 9191966, liền có thể lãnh bao tiền lì xì! Mong ước mọi người sinh hoạt vui sướng, mọi chuyện hài lòng!
2019,带你玩转紫微斗数会员群!

2 0 19, mang ngươi ngoạn chuyển tử vi đẩu số hội viên bầy!

——2 0 19 năm 1 nguyệt 17 mặt trời mọc, nhập bầy phí tổn sửa chữa là 388 nguyên ( đưa tặng 2 0 19 mới nhất cơ sở những đề mục và tiến trình dạy học của nhà trường một bộ, giá trị 3 0 0 nguyên ). Gia tăng bầy trước kia: 1, giống như người mù sờ voi, khắp nơi thăm dò tử vi đẩu số tư liệu, nhưng không biết nào là đối. . .

Xem xét tường tình

紫微斗数大运、流年的看法

Tử vi đẩu số đại vận, lưu niên cách nhìn

( trở xuống tư liệu trích từ 《 tử vi đẩu số mệnh bàn phân tích 》 thực thể sách, lệnh đông lai trứ, như 2 0 18 năm 1 0 nguyệt xuất bản. ) tử vi đẩu số chắm sóc tới lớn vận, đầu tiên muốn dùng nguyên cục làm chủ, quan sát nguyên cục có cái gì trọng yếu đặc điểm, sau đó lại chắm sóc tới lớn chỡ đi. . .

Xem xét tường tình

浅谈紫微斗数四化

Thiển đàm tử vi đẩu số tứ hóa

( trở xuống tư liệu trích từ 《 tử vi đẩu số vận mệnh học 》 thực thể sách, đăng lại mời ghi chú rõ tác giả: lệnh đông lai. Duy trì chính bản nguyên bản, ghê gớm điểm kích luận án cuối cùng được "Khen thưởng" cái nút. ) 1, vì sao lại có "Tứ hóa" ? Bởi vì trong vũ trụ. . .

Xem xét tường tình

紫微斗数大限、流年、流月、流日的断法

Tử vi đẩu số đại hạn, lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật được đoạn pháp

( trở xuống tư liệu trích từ 《 tử vi đẩu số vận mệnh học 》 thực thể sách, đăng lại mời ghi chú rõ tác giả: lệnh đông lai. Duy trì chính bản nguyên bản, ghê gớm điểm kích luận án cuối cùng được "Khen thưởng" cái nút. ) đại hạn, lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật được đoạn pháp tử vi đẩu. . .

Xem xét tường tình

紫微斗数命盘怎么看?应该先看什么?

Tử vi đẩu số mệnh bàn thấy thế nào? Hẳn là trước nhìn cái gì?

( trở xuống tư liệu là lệnh đông lai biên soạn, đăng lại mời ghi chú rõ tác giả. Duy trì chính bản nguyên bản, ghê gớm điểm kích luận án cuối cùng được "Khen thưởng" cái nút. ) bước đầu tiên: bài xuất tử vi đẩu số mệnh bàn về sau, xem trước cung mệnh. Cung mệnh là trên mệnh bàn trọng yếu nhất. . .

Xem xét tường tình