Giáp can năm liêm trinh hóa lộc hàm ý

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 3773

Giáp năm liêm trinh hóa lộc hàm ý


Tử ( dương thủy ) tứ sinh đào hoa địa chủ có đào hoa hoặc vui mừng tầm hao phí vấn liễu tìm kích thích
Sửu ( âm thổ ) doanh thương lượng tiến tài
Dần ( dương mộc ) âm thổ dương mộc tương sinh nhược tọa Quan lộc chủ có thăng quan phát tài có quyền uy
Mão ( âm mộc ) tứ bại địa phá quân đồng hóa lộc vô dụng
Người sinh năm giáp gặp liêm trinh hóa lộc lại phá quân hóa quyền nên kinh doanh có phát tài
Thìn ( dương thổ ) trước bần sau phú
Tị ( âm hỏa ) liêm trinh lạc hãm hóa lộc không lành tham lang đồng cung sợ gây bệnh hoa liễu hoặc thận tạng bệnh không nên gây hao phí nắm lấy cỏ


Ngọ ( dương hỏa ) tứ bại đào hoa địa chủ có đào hoa hoặc vui mừng tầm hao phí vấn liễu tìm kích thích
Vị ( âm thổ ) có doanh thương lượng tiến tài
Thân ( dương kim ) âm thổ dương kim tương sinh nhược tọa Quan lộc chủ có thăng quan phát tài có quyền uy
Dậu ( âm kim ) hóa lộc âm thổ dân dậu âm kim tương sinh có tâm tình khoái trá
Người sinh năm giáp gặp liêm trinh hóa lộc lại phá quân hóa quyền nên kinh doanh có phát tài
Tuất ( dương thổ ) trước bần sau phú
Hợi ( âm thủy ) liêm trinh lạc hãm hóa lộc không lành tham lang đồng cung sợ gây bệnh hoa liễu hoặc thận tạng bệnh không nên gây hao phí nắm lấy cỏ
Liêm trinh hóa lộc
Phù hợp với trung niên là thật đào hoa thật tài tinh
Liêm trinh âm hoả táng lộc âm thổ âm thổ sinh âm hỏa khác tính duyên tốt đào hoa diễm ngộ cơ hội nhiều thường lấy người tế quan hệ hoặc giao tế tiếp khách đồ đạc trong cửa hàng
( lấy thủ đoạn đắc lợi thuộc nửa lệch môn vui vẻ tiền )
( Quan lộc chủ ) hóa lộc khiến giao tế thủ pháp càng linh hoạt có cải thiện nhân tế quan hệ truy cầu hy vọng cùng đời sống tinh thần được thỏa mãn cảm giác
Liêm trinh là thật đào hoa nếu không hóa lộc bên ngoài đào hoa tính chất không rõ ràng hiển
Một mai hóa lộc địa vị tăng lên danh tiếng dương có diễm ngộ thì đào hoa tính chất trọng đào hoa định đến

// ]]>


Liêm trinh là huyết duyên hóa lộc tình cảm tốt biểu hiện có huyết duyên mang đến lợi ích vui vẻ tiền ( nửa lệch môn )
Liêm trinh vĩnh viễn tại tử vi được Quan lộc vị trí vũ khúc tất tại tử vi được tài bạch vị trí thái dương tất tại tử vi được tử nữ vị trí
Giáp làm liêm trinh hóa lộc tất đi cùng thái dương hóa kị biểu hiện chấp nhất với phẩm trật quản lý hoặc hành chánh chương trình ( liêm lộc )
Hội tổn cùng sự nghiệp ngoại giao phát triển hoặc cá tính được bày ra ( dương kị )
Hoặc nói gia tăng hoặc phóng đại chấp nhất được dàn khung ( liêm trinh hóa lộc ) tất nhiên để người cảm giác được kiêu căng cá tính cùng hoại tính tình ( thái dương hóa kị )
Giáp làm khiến tử vi được Quan lộc liêm trinh hóa lộc tài bạch vũ khúc hóa khoa tử nữ thái dương hóa kị
Hóa lộc khá là bị hiển lộ đào hoa tới tính chất ( hoặc ở hợi tử hoặc thuỷ tinh đồng độ cũng cùng luận )
Liêm trinh thuộc loại tinh thần cảm tính cho nên vật chất vật dục thành phần hơi ít*
Bên ngoài hóa lộc chính là tinh thần hưởng thụ vẫn nhiều với vật chất hưởng thụ tính chất nhạc với tiêu phí nhiều lấy đề cao sinh hoạt hưởng thụ mực nước
Hóa lộc đại lợi tiến tài buôn bán có lời vui vẻ tiền mang theo tình cảm sắc thái nhân có hoành tài ( không phải bộc phát ) khá là khó tích tài , nhưng đổi tên lợi nhuận song thu vào
Mang theo lý trí sắc thái nhân , tiến tài tất dùng thủ đoạn , mà lại chủ lợi nhuận không được chủ tên.
Tất nhiên sẽ không khan lận tiêu phí nhiều với phong hao phí tuyết nguyệt đến duy trì tinh thần hưởng thụ tính chất tương đối ưu thanh nhã , sâu nặng thị tinh thần cùng cảm tính
Tinh thần hưởng thụ nhiều với vật chất hưởng thụ chủ chịu tốn phí sinh hoạt hưởng thụ đến duy trì tinh thần hưởng thụ
Nhược để bày tỏ mặt xem ra , liêm trinh tham lang đều vui vẻ tiêu phí nhiều , nhưng thực bản chất vẫn có khác biệt
Tham lang được tiêu phí nhiều chỉ do tửu sắc tài khí mà liêm trinh thì cận thuộc phong hao phí tuyết nguyệt
Liêm trinh thường thường mang theo có sắc thái chính trị giỏi về trường tay áo thiện vũ là thủ đoạn
Cho nên liêm trinh hóa lộc , cũng chủ bằng thủ đoạn ( giao tế tiếp khách kết đảng kết phái ) nhân duyên tốt để cầu tiến lấy
Nhược cung mệnh gặp tới giao tế thủ đoạn tốt
Gặp xương khúc phụ bật hỏa linh có thể gia tăng lý trí
Liêm trinh hóa lộc nhược nhưng lại hung thần hình được thông qua thì chủ tửu sắc tài khí thường biểu hiện đùa nghịch thủ đoạn nhiều tiếp khách nhiều mà không hề thu vào hoạch lại khiến sự nghiệp xuất hiện trái chi phải truất
Nếu lại gặp đào hoa chư diệu , thường thường bởi vì sắc phí của
Liêm trinh hóa lộc gặp đào hoa mà không sát kị lúc , nhưng lại nguyên nhân chính phong nguyệt tiếp khách được thế thân , hoặc là tài lộc
Liêm trinh nguyên cục hóa kị , tại vận niên hạn hạn hóa lộc , thường thường là tế gặp.
Có mang theo nửa lệch môn tính chất ( như hợp ý , cờ bạc , chính trị hối lộ các loại ) được tài lộc mà lộ ra hết sức vui vẻ
Đại lợi tiến tài - mang theo tình cảm sắc thái nhân , khá là khó tích tài , nhưng đổi tên lợi nhuận song thu vào;
Mang theo lý trí sắc thái nhân , tiến tài tất dùng thủ đoạn , mà lại chủ lợi nhuận không được chủ tên.
Đào hoa khoa văn diệu cùng hội gia tăng tình cảm sắc thái.
Không thích cát sát giao tập tình cảm cùng lý trí xung đột , dù giàu có , nhân sinh thiếu bao nhiêu hãm , có nan ngôn chi ẩn.
Không nên vũ khúc hóa kị trùng chủ hao tổn tài , hoặc bởi vì tranh tài mà thương cảm tình.

// ]]>


Liêm trinh hóa lộc nhập mệnh cung
Chủ nhân tế quan hệ tốt đẹp giao tế thủ đoạn tốt làm việc thuận lợi nhuận có tài vận cùng lệch tài tiến tài thuận lợi nhuận lại mang theo đào hoa
Này đào hoa phần lớn bởi vì sự nghiệp quan hệ mà dẫn đến
Chủ có quyền uy thanh nhìn cùng quyền lực gia tăng thăng quan phát tài cẩn phòng đào hoa phát sinh
Người sinh năm giáp nếu gặp tam kỳ chiếu mệnh phú quý khả kỳ phải là chúa tể một phương
Đại lợi tiến tài buôn bán có lời vui vẻ tiền chủ vụ lợi hình chức hoặc tòng chính kiếp sống địa vị cao thăng danh tiếng dương ( có hoành tài không phải bộc phát )
Liêm trinh hóa lộc mang theo tình cảm sắc thái nhân , khá là khó tích tài , nhưng đổi tên lợi nhuận song thu vào
Nhược mang theo lý trí sắc thái nhân , tiến tài tất dùng thủ đoạn lại chủ lợi nhuận không được chủ tên
Liêm trinh hóa lộc gặp khôi việt hoặc loan vui mừng chủ bác sĩ lạc quan không lo
Gặp xương khúc hỏa linh tả hữu các loại khá là khuynh hướng lý trí
Nhược cung mệnh gặp trường sinh tới mộ hoặc tuyệt địa liêm trinh hóa lộc có đưa mệnh chủ nội hướng tính cách trở nên thành nhạc trời
Tí ngọ liêm tướng đối cung tất là phá quân hóa quyền Quan lộc cung vũ khúc hóa khoa dù không tối cao chức vị trí lại thường nắm giữ đại quyền thân kiêm trách nhiệm
Vận hạn gặp tới có lương hảo chuyển biến
Nhưng thái dương hóa kị tại cung nô bộc , hội cung huynh đệ cự môn , nhân tế quan hệ có không tốt được trở nên
Liêm tướng mang theo nồng hậu sắc thái chính trị , nhân tế cùng xã giao quan hệ rất trọng yếu
Liêm trinh tọa mệnh bại địa ( tí ngọ mão ) đào hoa địa chủ có đào hoa hoặc vui mừng tầm hao phí vấn liễu tìm kích thích
Tọa mệnh sửu vị liêm sát đà la đồng độ hoặc hội Kình Đà , tất đồng thời lộc quyền khoa hội
Quan lộc cung phá quân hóa quyền , vũ khúc hóa khoa , thanh thế hiển lẫy lừng , quyền lực cùng nhiệm vụ so với liêm tướng đại
Đối cung thiên phủ có ổn định lực , cung tài bạch tử tham chủ tiêu phí , tài lộc phong đủ tốt với liêm tướng , nhưng cần chú ý nhân tế quan hệ
Bởi vì cung huynh đệ thiên lương cung nô bộc thái dương hóa kị trùng , bị gây nên quan phi , đấu tranh , âm mưu
Tọa mộ địa ( sửu vị ) khố địa chủ có doanh thương lượng tiến tài

// ]]>


Dần thân độc tọa lộc tồn đồng độ hoặc củng chiếu Quan lộc cung vũ phủ mà vũ khúc hóa khoa , chủ tài bạch có uy tín , hoặc nên chưởng tài quyền
Liêm tham tương đối , làm sâu sắc liêm trinh được ham muốn hưởng thu vật chất , sự nghiệp nên nghệ thuật , ngu nhạc , tiêu phí , tòng chính hoặc mậu dịch càng cát
Cung huynh đệ ( sửu vị ) cung vô chính diệu mượn nhật nguyệt an cung , chủ thuộc hạ nhiều động đãng
Gặp lộc mã giao trì đại phú cách , tại dần thân cung , đối cung tham lang hoả tinh đồng độ , tất thành cự phú
Nhưng thấy Kình Đà , linh tinh , không kiếp , bạo bại.
Tọa dần thân mã địa liêm trinh hóa lộc là sống lộc nhược tại Quan lộc cung chủ có thăng quan phát tài có quyền uy
Mão dậu cung mệnh Liêm Phá liêm trinh hóa lộc , phá quân hóa quyền , kình dương đồng độ hoặc củng hội Kình Đà , quyền lộc trọng chủ nhân sinh ra tế gặp biến hóa
Quan lộc cung vũ tham mà vũ khúc hóa khoa , cung tài bạch tử sát , tam phương quyền lộc rất nặng
Nhưng đối cung thiên tướng là cự dương tới thái dương hóa kị cùng cơ lương ngày lương giáp , Liêm Phá bị giấu diếm ngăn trở , chủ nhiều tình cảm nhân tố
Đặc biệt cung phúc đức thiên phủ hội hình kị giáp đích thiên bộ dạng , chủ khó bảo toàn cầm thận trọng.
Tọa bại địa ( tí ngọ mão ) đào hoa địa chủ có đào hoa hoặc vui mừng tầm hao phí vấn liễu tìm kích thích
Tọa dậu địa hóa lộc âm thổ dân dậu âm kim tương sinh có tâm tình khoái trá có hoành tài
Tọa mão dậu phá quân đồng cung người sinh năm giáp gặp liêm trinh hóa lộc lại phá quân hóa quyền nên kinh doanh có phát tài


Thìn tuất cung mệnh Liêm Phủ Quan lộc cung thân Vũ Tướng mà vũ khúc hóa khoa , đối cung cung thiên di thất sát
Cung tài bạch tử vi , tòng chính từ thương lượng đều có thể , chủ nhân văn võ vẹn toàn , vừa có khả năng phòng thủ , giỏi lý do tài
Nhưng ở trên sự nghiệp không nên tọa địa vị cao nhất đưa , thiếu niên vận bất lợi , tu đến thứ ba một đại hạn được phá quân mới dậy vị
Bởi vì tọa lưới võng , hết thảy đều chủ kéo chậm
Mỗi đại hạn cũng là sau năm năm trội hơn năm năm trước , lưu niên cũng là không được nửa khá là tốt
Này cung độ thiếu điểm là cung huynh đệ , giao hữu cung , cung phu thê , như là nữ mệnh , tu trọng thị phối ngẫu tình hình thực tế tự.
Thìn tuất liêm trinh hóa lộc thiên phủ đồng độ bên ngoài thiếu điểm trở nên qua phần cẩn thận cẩn thận khai sáng lực ngại không đủ , cuộc sống phát triển cũng liền hơi ngại hoãn
Tọa mộ địa ( thìn tuất ) khố địa chủ trước bần sau phú

// ]]>


Tị hợi liêm tham Quan lộc cung vũ sát mà vũ khúc hóa khoa , cung tài bạch Tử Phá mà phá quân hóa quyền , đà la đồng độ hoặc hội Kình Đà
Không tuân thủ tổ nghiệp , tự lập thành danh , nên nghệ thuật hoặc công nghệ hưng nhà
Gặp đào hoa nên nghệ thuật hoặc ngu nhạc sự nghiệp , tiêu phí hành nghề cũng có thể
Nhưng cung tài bạch Tử Phá đà la đồng độ , kiếm được tiền có kéo dài hoặc khó tích trữ , nhiều vô vị tiếp khách
Cung phu thê ( dậu mão ) thiên phủ , nhược cung mệnh hoặc cung phúc đức có đào hoa , chủ tái hôn , mà phu thê vẫn bảo trì liên lạc
Cung nô bộc thái dương hóa kị , không đắc lực , nhiều ngầm tranh
Liêm trinh tham lang lạc hãm dù hóa lộc , không nên gặp sát tiêu hao hết kiếp, là tài bạch mệt mỏi , bị sa vào tửu sắc tài khí
Tị hợi tham lang đồng độ gặp hoả tinh tăng cường hỏa tham ô bộc phát sắc thái
Gặp sát thì bạo bại , không kiếp đồng độ , bộc phát bạo bại rất nhanh , mang theo có hợp ý may mắn sắc thái.
Nhược tại tị hợi hãm địa tham lang đồng cung phùng giáp năm nam mệnh nhất thiết không thể lãng mạn bụi hoa tiểu tâm hoa liễu tật bệnh thân trên
Tọa tị hợi tham lang cùng lạc hãm đại tiểu hạn gặp chủ có diễm ngộ đào hoa dễ có được phong lưu bệnh tiếp xúc không thể chơi gái trêu phụ nữ
Nữ mệnh
Tọa hợi liêm trinh tham lang cùng liêm trinh thật đào hoa không được chủ tài ngược lại tăng tình cảm tới làm phức tạp
Liêm trinh hóa lộc nhập vận hạn
Đại tiểu hạn gặp liêm trinh hóa lộc tích cực khai mở đất sự nghiệp biểu hiện loá mắt thường có quay đầu xe lại có hoạch phục tùng duy trì
Tiền tài tình cảm đều có thu vào hoạch tất có đào hoa diễm ngộ nữ mệnh thì hồng hạnh xuất tường
Khác chủ có tin mừng khánh nếu có nghi nan có hoạch thuận lợi nhuận giải quyết nhưng gặp sát thì có cảm tình tranh chấp

// ]]>


Liêm trinh hóa lộc nhập huynh đệ
Huynh đệ điểm lạ tính duyên ( ngầm đào hoa ) bản thân cũng có đào hoa
Tình cảm thâm hậu huynh đệ tỷ muội giữa tình cảm tốt có hỗ trợ hỗ bổ có là có huyết duyên nhân mang đến lợi ích
Nhập Huynh bộc mệnh chủ là nỗ lực hình chỗ lui tới tới huynh nô khá là mệnh chủ điểm lạ tính duyên hoặc rất có thủ đoạn chánh trị hội trưởng tay áo thiện vũ
Nhập lục thân cung vị biểu hiện tình cảm tốt duyên phận sâu lợi nhuận cùng người hợp tác sáng nghiệp
Đại hạn lưu niên nhập lục thân cung vị bởi vì nhà thuộc mang đến lợi ích
Liêm trinh hóa lộc nhập phu thê
Lộc tại phu thê biểu hiện cùng phối ngẫu có tiên thiên duyên phối ngẫu lạc quan
Mệnh chủ sau hôn nhân khá là bị kiếm tiền cũng vui thích cung cấp dưỡng phối ngẫu hoặc khác tính ( hóa kị nhập trùng nhân không duyên chi tiêu )
Là "Liêm trinh trong sạch "Cách phu thê lẫn nhau quan hệ mật thiết tình cảm ân ái lại thâm hậu hòa hài thiếu cãi nhau giảm thiểu ma sát
Không thích chủ diễm ngộ phối ngẫu điểm lạ tính duyên ( ngầm đào hoa ) thiện với lý do tài tiền tài cùng sự nghiệp thuận toại vui mừng trọng đời sống tinh thần cập vật chất hưởng thụ
Nhập lục thân cung vị biểu hiện tình cảm tốt duyên phận sâu lợi nhuận cùng người hợp tác sáng nghiệp
Tị hợi gặp tham lang thì vui mừng liên quan phong hao phí tuyết nguyệt
Tí ngọ gặp thiên tướng thì tình cảm vợ chồng nhiều khó khăn trắc trở
Đại hạn lưu niên nhập lục thân cung vị bởi vì nhà thuộc mang đến lợi ích
Liêm trinh hóa lộc nhập tử nữ
Mệnh chủ đồ lãnh đạo lực công việc thuận toại tiền tài tình cảm đều có thu vào hoạch điểm lạ tính duyên cùng đào hoa dễ có phong hao phí tuyết nguyệt sự tình rất đau ái tử nữ
Khác tử nữ thông minh hoạt bát có tài hoa tử nữ điểm lạ tính duyên ( ngầm đào hoa ) có là có huyết duyên nhân mang đến lợi ích
Biểu hiện mệnh chủ tự thân tình ái nhu cầu nhiều trầm mê thân thể chú ý đào hoa sự việc phát sinh ( phạm ngầm đào hoa đối tượng khá còn trẻ )
Nhập lục thân cung vị biểu hiện tình cảm tốt duyên phận sâu lợi nhuận cùng người hợp tác sáng nghiệp
Tại tí Tý thủy khắc liêm trinh âm hỏa khiến liêm trinh thể yếu giảm thấp đào hoa tính chất cũng giảm xuống giao tế cùng hình quan năng lực
Tại sửu liêm trinh thất sát
Tại dần
Tại mão liêm trinh phá quân tọa bại địa ( tí ngọ mão ) đào hoa địa chủ có đào hoa hoặc vui mừng tầm hao phí vấn liễu tìm kích thích
Tại thìn liêm trinh thiên phủ
Tọa dậu liêm trinh phá quân hóa lộc âm thổ dân dậu âm kim tương sinh tử nữ có tâm tình khoái trá có hoành tài
Đại hạn lưu niên nhập lục thân cung vị bởi vì nhà thuộc mang đến lợi ích

// ]]>


Liêm trinh hóa lộc nhập tài bạch
Chủ làm việc thuận lợi nhuận tài nguyên ổn định kiếm tiền bị nên lấy chuyên môn kỹ thuật cùng công gia cơ cấu sinh ý lui tới kiếm tiền
Khác chủ phải là sanh ra ở có tiền được gia đình
Dần thân độc tọa vượng địa tài nhiều gặp đào hoa ngôi sao có cơ hội bởi vì đào hoa quan hệ kiếm tiền
Tị hợi liêm tham đồng độ hãm địa nhập không đủ xuất thu nhập thường là xa kỳ tới nhóm gặp đào hoa ngôi sao tiểu tâm bởi vì tình sắc đào hoa phí của
Tọa mão dậu liêm trinh phá quân đồng cung người sinh năm giáp gặp liêm trinh hóa lộc lại phá quân hóa quyền nên kinh doanh có phát tài
Tọa mộ địa ( sửu vị ) khố địa chủ có doanh thương lượng tiến tài
Tọa mộ địa ( thìn tuất ) khố địa chủ trước bần sau phú
Tí ngọ liêm tướng đồng độ
Liêm trinh hóa lộc nhập tật ách
Phi hóa kỵ nhập tị hợi hãm địa e rằng có ung thư tới bệnh
Phạm đào hoa tiểu tâm gây phong lưu bệnh thân trên
Luận tâm tính lộc nhập tật ách khả giải tâm địa thiện lương lòng khoan thể béo tới biểu tượng nhưng là ứng chú ý lộc nhập bệnh vị không tốt ảnh hưởng
Liêm trinh chủ bệnh phổi thận bệnh , hóa lộc bị bởi vì lòng thận không giao mà ảnh hưởng thần kinh hệ thống hoặc tuần hoàn khí quan
< tật ách là thiên tới phụ > liêm trinh lộc năm sinh cùng phá quân sinh ra quyền lại tự hóa lộc đồng cung bên ngoài tự hóa lộc ( lộc xuất ) từ hủy tốt hình tượng
Lưu lại sinh ra quyền chiếu phụ mẫu < phụ mẫu là thiên nhanh > bày đánh đấm khí
Liêm trinh hóa lộc nhập thiên di
Chủ lao lục thường có xa đi cùng kiếm tiền cơ hội bên ngoài rất được nhân duyên điểm lạ tính quý nhân tương trợ nên ra ngoài hương mưu phát triển có thể thành công
Nên ra ngoài hương mưu phát triển có thể thành công
Tại vị chủ xuất ngoại có quý cá tính bên trên sơ cuồng chạp điều tư lý do không câu nệ tiểu tiết
Sửu vị nhược gặp liêm trinh hóa lộc thất sát cùng thị chết như quy
Nhưng gặp sát kị chắc có lộ thượng mai thi tới điềm dử
Liêm trinh hóa lộc nhập nô bộc
Bằng hữu điểm lạ tính duyên ( ngầm đào hoa ) bộ phận thuộc nghe lời tình cảm thâm hậu duyên phận sâu
Nhập lục thân cung vị biểu hiện tình cảm tốt duyên phận sâu lợi nhuận cùng người hợp tác sáng nghiệp
Nhập Huynh bộc mệnh chủ là nỗ lực hình chỗ lui tới tới huynh nô khá là mệnh chủ điểm lạ tính duyên hoặc rất có thủ đoạn chánh trị hội trưởng tay áo thiện vũ
Đại hạn lưu niên nhập lục thân cung vị bởi vì nhà thuộc mang đến lợi ích
Lộc năm sinh nhập nô bộc lại tự hóa kị chủ mệnh chủ đối với bằng hữu không tệ lại là bằng hữu không vụ lợi mệnh chủ
Dễ bị liên lụy hoặc hãm hại tốt nhất không nên có tiền vàng lui tới

// ]]>


Liêm trinh hóa lộc nhập Quan lộc
Không lấy cát luận hóa lộc chỉ đồ hưởng thụ khuyết thiếu tích cực phấn đấu được tiến lấy tinh thần không phải sáng nghiệp chủ ( tam kỳ chiếu mệnh khác luận )
Chủ công việc cùng sự nghiệp thuận lợi nhuận hình quan cùng nhân tế xử lý năng lực cường có sáng nghiệp dễ có được quyền quý
Dần thân vượng địa càng thích thân địa quyền lực nhiều công việc biểu hiện tốt có thể thăng chức mã địa là sống lộc nhược tại Quan lộc cung chủ có thăng quan phát tài có quyền uy
Gặp xương khúc cùng dần thân càng cát rất có biểu hiện thăng đại quan phát đại tài
Tọa mão dậu phá quân đồng cung người sinh năm giáp gặp liêm trinh hóa lộc lại phá quân hóa quyền nên kinh doanh có phát tài ( tử tại hợi )
Tọa thìn tuất liêm trinh thiên phủ cùng ( tử tại tí )
Tọa thân cung biểu hiện trong công tác thường có vận đào hoa dễ có được khác tính tương trợ
Liêm trinh hóa lộc nhập điền trạch
Chủ ở hoàn cảnh giảng cứu nhà bên trong bình an dễ dàng mang theo nhiều năm trường đào hoa
Chủ gia đình giàu có tài vận tốt tự cấp tự túc lại có mua đưa không nhúc nhích sinh
Liêm trinh hóa lộc nhập phúc đức
Huyên náo tài tinh hóa lộc càng bận bịu càng tốt tiếp khách tăng nhiều phúc trạch tốt nhưng chú ý đào hoa phát sinh truy cầu sinh sống hưởng thụ , không được chủ có thể thành phú
Phải là sanh ra ở có tiền được gia đình tâm tình tốt về tinh thần có thỏa mãn chủ quan ý thức nùng vui mừng hưởng thụ sinh hoạt giảng cứu tốn tiền bỏ được
Biểu hiện tâm tình tốt tinh thần lạc quan thỏa mãn sinh hoạt thái độ tích cực lạc quan nam nữ nhân duyên đều tốt cả đời tế gặp thuận trọng hưởng thụ đào hoa nhiều
Liêm trinh hóa lộc nhập phụ mẫu
Nhập lục thân cung vị biểu hiện tình cảm tốt duyên phận sâu lợi nhuận cha mẹ và con hợp tác sáng nghiệp ( cùng phụ mẫu tình cảm thâm hậu duyên phận sâu )
Phụ mẫu điểm lạ tính duyên ( ngầm đào hoa ) phụ mẫu sự nghiệp tiến triển khai tốt có phụ mẫu duyên tình cảm tốt cùng hoạch ấm hộ
Đang sắp nhạc hoặc là đến thù lao lúc tình hình thực tế tự biểu hiện ( vui mừng hoặc nhạc )
Đại hạn lưu niên nhập lục thân cung vị bởi vì nhà thuộc mang đến lợi ích

// ]]>