Chia sẻ

Càng nhiều

Hóa kỵ năm sinh nhập mười hai cung

2 0 1 0 - 0 4-22   M eiyoua1

Sao hóa kị tới cơ bản Hiểu nghĩa   

 

1. Chủ biến động, biến thiên, dịch mã.

2. Cất giữ, kiềm chế, quản thúc.

3. Thua thiệt, cố chấp, đạo nghĩa, tình nghĩa, ( sinh ra phi hóa kỵ nhập lục thân cung hiểu )

4. Không được như ý, bối rối, không phải là, tai ách, hung hiểm.

5. Vô duyên, duyên gầy ( tư tưởng, giá trị quan có chênh lệch )

6. Hóa kị với người chủ động không phải là, đố kỵ, với vật chủ có, hoặc tổn hại, với người bị hại biến động.

 

Năm sinh sao hóa kị tại mỗi bên cung cơ bản hiểu nghĩa:

 

Cung mệnh tọa năm sinh sao hóa kị

 

(1) cung mệnh cả đời này góc có không thuận cảm thụ, trong cuộc đời thường thường có không như mong muốn giống.

     

Nam: chủ tài, quan. Nữ nhân: chủ Hôn nhân , Tình cảm .

 

(2) lòng tự trọng mạnh, phức cảm tự ti nặng hơn.

(3) chớ quyết giữ ý mình, cá tính hướng nội, góc mộc nạp, thường có có tài nhưng không gặp thời cảm giác cảm khái.

(4) bị chui vào rúc vào sừng trâu, nên tòng tự với động đầu óc, vận dụng suy nghĩ công việc, như tinh vi khoa học kỹ thuật nhân tài hoặc năm thuật Nghiên cứu , hoặc phụ tá công việc.

(5) nên đi làm lĩnh lương bổng, hoặc làm công việc ổn định như giáo sư, nghiên cứu viên, ảnh nghệ giới.

(6) như làm ăn:

a. Cần làm tiền mặt sinh ý, không thể thiếu nợ.

b. Biến động tính khoái, biến hóa tính được sinh ý, như đấu giá hoặc quán ven đường tới sinh ý hoặc quyên khách, trọng giới nghiệp.

c. Ít lưu ý, thiên môn hoặc mặt tiền cửa hàng sinh ý.

 

Huynh đệ Cung tọa năm sinh sao hóa kị

 

(1) huynh đệ tỷ muội đối xử giống cung mệnh hiểu.

(2) ngã biệt huynh đệ tỷ muội lặn tại ý thức lý, chủ có thua thiệt được cảm thụ, nghĩ trân quý hắn, đền bù hắn, cho nên sẽ đặc biệt quan tâm huynh đệ tỷ muội, thế bọn hắn phân ưu hiểu làm.

(3) chủ huynh đệ tỷ muội duyên phận khá mỏng, hoặc huynh đệ tỷ muội trung người nào đó cùng ta góc vô duyên, như còn nhỏ chết yểu có sanh ly tử biệt hoặc nhiều thị phi miệng lưỡi hiện tượng.

(4) huynh đệ tỷ muội không muốn ở cùng một chỗ hoặc cộng nghiệp, để tránh miệng lưỡi không phải là.

 

Phu thê Cung tọa năm sinh sao hóa kị

 

(1) phối ngẫu đối xử giống cung mệnh hiểu.

(2) phu thê duyên phận khá mỏng, lặn tại ý thức lý, đôi phối ngẫu có chỗ thua thiệt nghĩ trân quý.

(3) đền bù hắn ( hắn ), thế hắn ( hắn ) phân ưu hiểu làm, cũng so với để ý phối ngẫu.

(4) mối tình đầu không dễ kết hợp, kết hôn quá trình góc sẽ có không được như ý hiện tượng.

(5) kết hôn muộn là nên, tảo hôn sẽ vì đối phương nỗ lực khá nhiều

 

Tử nữ Cung tọa năm sinh sao hóa kị

 

(1) tử nữ cùng đối xử giống cung mệnh hiểu.

(2) có thua thiệt tử nữ được cảm thụ, cho nên có khác yêu chiều tử nữ giống.

(3) cùng tử nữ duyên phận khá mỏng hoặc là tử hơi trễ, hoặc sinh sản góc không được như ý giống.

(4) góc không nên hùn vốn.

(5) góc cần chú ý Ngoài ý muốn .

 

  Tài bạch Cung tọa năm sinh sao hóa kị

 

(1) chủ có tài, nhưng không nhiều, có tài góc vất vả.

(2) giữ tiền nặng hơn, góc tiết kiệm, ( tâm phiền như tài bạch )

 

Cung tật ách tọa năm sinh sao hóa kị

 

(1) đệ nhất hạn, còn nhỏ thể nhược tiên thiên không đủ.

(2) tính tình thẳng thắn, ngay thẳng.

 

Thiên di Cung tọa năm sinh sao hóa kị

(1) xuất ngoại góc không được như ý.

(2) góc vô quý nhân đề bạt, không phải không thể ra ngoài

(3) đời này kỳ ngộ độ chênh lệch

 

Nô bộc Cung tọa năm sinh sao hóa kị

 

(1) bằng hữu của ta đối xử giống cung mệnh hiểu.

(2) cùng bạn góc trọng tình nghĩa.

(3) có thua thiệt bằng hữu cảm giác thụ.

(4) cùng bạn trọng tình nghĩa, góc không thể trọng tiền tài.

 

Cung quan lộc Tọa năm sinh sao hóa kị

 

(1) đời này trong công tác nhiều biến động, hay thay đổi thiên.

(2) kinh thương nên tiền mặt sinh ý hoặc ít lưu ý lưu động tính sinh ý.

(3) việc học thành tích, đánh giá thành tích, công trạng góc phổ thông, ( Lưu niên Đi đến có xuyết học, tạm nghỉ học, hoặc biến đổi việc hoặc kết thúc sinh ý )

 

Cung điền trạch tọa năm sinh sao hóa kị

 

(1) chủ không hề động sản đưa sản tiền góc phải không đủ, hoặc cần chú ý sản quyền vấn đề.

(2) vị cấu đưa bất động sản trước, góc dễ có dọn nhà giống.

(3) gia vận góc không hề như ý giống.

 

Phúc đức Cung tọa năm sinh sao hóa kị

 

(1) có phúc góc không biết hưởng

(2) góc phí sức, lao lực, khó được thanh nhàn

(3) có tổ ấm.

 

Phụ mẫu Cung tọa năm sinh sao hóa kị

 

(1) phụ mẫu đối xử giống cung mệnh hiểu.

(2) cùng cha mẹ quan niệm góc có khoảng cách thế hệ, nhưng lòng ý biểu đạt hiếu thuận, góc không tiền bạc hiếu ý

(3) không năng lực người làm đảm bảo.

    Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian, tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố, không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung, mời Ấn vào đây Hoặc gọi 24 giờ báo cáo điện thoại: 4 0 0 0 0 7 0 6 0 9 cùng chúng ta liên hệ.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều