Công cụ nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

TÀI LIỆU HỌC TỬ VI - TRANG 2

Tập hợp kinh nghiệm học tử vi của các trường phái và cá nhân chia sẻ

【 vận mệnh nghiên cứu 】 tinh diệu được bệnh lý kéo dài tính hệ thống

Bản dịch bài viết: 【命理研究】星曜的病理延伸性体系 để bạn đọc tham khảo.

14 chủ tinh không phải hàng hiệu không thể số một

Bản dịch bài viết: 14主星非名牌不可之最 để bạn đọc tham khảo.

19- 0. Đấu quân năm tí, lưu niên đẩu quân

Bản dịch bài viết: 19-0. 子年斗君、流年斗君 để bạn đọc tham khảo.

88say tử vi tiến giai tiểu đội khai khóa ( sáu )

Bản dịch bài viết: 88say紫微進階班開課(六) để bạn đọc tham khảo.

Ất cấp ngôi sao 7 - nguyệt đức, thiên tài, trời thọ, tam thai

Bản dịch bài viết: 乙級星7 - 月德、天才、天壽、三台 để bạn đọc tham khảo.

Chư tinh tọa thủ cung phúc đức tới linh động lực

Bản dịch bài viết: 諸星坐守福德宮之靈動力 để bạn đọc tham khảo.

Cung mệnh tứ hóa tại mười hai cung luận pháp mục lục

Bản dịch bài viết: 命宫四化在十二宫论法 目录 để bạn đọc tham khảo.

Cung phu thê tứ hóa lộc quyền khoa phi hóa kỵ nhập mười hai cung

Bản dịch bài viết: 夫妻宫四化禄权科忌入十二宫 để bạn đọc tham khảo.

Đã hợi cung tử vi thất sát thiên tài tiền của phi nghĩa vận

Bản dịch bài viết: 已亥宫紫微七杀偏财横财运 để bạn đọc tham khảo.

Đại hạn di động lúc được cung can ứng dụng

Bản dịch bài viết: 大限移動時的宮干應用 để bạn đọc tham khảo.

Dần cung rơi thiên di (bính dần) tham lang sinh ra quyền + hoả tinh thiên hình

Bản dịch bài viết: Dần cung rơi thiên di (bính dần) tham lang sinh ra quyền + hoả tinh thiên hình để bạn đọc tham khảo.

Đẩu số chân tướng ngay tại ngài trước mắt

Bản dịch bài viết: 斗數的真相就在您眼前 để bạn đọc tham khảo.

Đẩu số được cảnh giới mới

Bản dịch bài viết: 斗數的新境界 để bạn đọc tham khảo.

Đi ra tứ chính vị hiệp ải quan điểm ( bên trên )

Bản dịch bài viết: 走出四正位的狹隘觀點(上) để bạn đọc tham khảo.

Địa kiếp, địa không tại quan lộc cung được nghề nghiệp EQ

Bản dịch bài viết: 地劫、地空在官祿宮的職場EQ để bạn đọc tham khảo.

Định tượng cung tại cung điền trạch (quý hợi) gặp tử vi thất sát đà la

Bản dịch bài viết: Định tượng cung tại cung điền trạch (quý hợi) gặp tử vi thất sát đà la để bạn đọc tham khảo.

Định tượng cung tại cung tài bạch (giáp tuất) tọa thái âm hoả tinh thiên diêu

Bản dịch bài viết: Định tượng cung tại cung tài bạch (giáp tuất) tọa thái âm hoả tinh thiên diêu để bạn đọc tham khảo.

Đoạn hôn nhân

Bản dịch bài viết: 断婚姻 để bạn đọc tham khảo.

Đơn chủ tinh cùng song chủ tinh được mệnh bàn tổ hợp

Bản dịch bài viết: 單主星與雙主星的命盤組合 để bạn đọc tham khảo.

Giáp cấp ngôi sao 6 - thiên việt, hoả tinh, linh tinh, kình dương

Bản dịch bài viết: 甲級星6 - 天鉞、火星、鈴星、擎羊 để bạn đọc tham khảo.

Đầu...1234567...Cuối

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top