Công cụ nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

TÀI LIỆU HỌC TỬ VI - TRANG 2

Tập hợp kinh nghiệm học tử vi của các trường phái và cá nhân chia sẻ

Cung phúc đức tự hóa khoa - [ hứa diệu hỗn lão sư chuyên tập ]

Bản dịch bài viết: 福德宫自化科 - [许耀焜老师专辑] để bạn đọc tham khảo.

Cung vị được phi hóa điều tra ( cung phu thê )【 bốn 】

Bản dịch bài viết: 宮位的飛化探討(夫妻宮)【四】 để bạn đọc tham khảo.

Đại lục trong nước được R&B tiểu vương ─ râu ngạn bân

Bản dịch bài viết: 大陸內地的R&B小天王 ─ 胡彥斌 để bạn đọc tham khảo.

Đại phú do trời định, tiểu phú dựa vào tính toán!

Bản dịch bài viết: 大富由天定,小富靠算计! để bạn đọc tham khảo.

Đàm mượn ngôi sao an cung

Bản dịch bài viết: 谈借星安宫 để bạn đọc tham khảo.

Đạo môn bí truyền bắc phái tử vi đẩu số

Bản dịch bài viết: 道门秘传北派紫微斗数 để bạn đọc tham khảo.

Đẩu số cùng bát tự khác biệt thắng ở chỗ!

Bản dịch bài viết: 斗數與八字殊勝之處! để bạn đọc tham khảo.

Đẩu số đại hạn tư duy

Bản dịch bài viết: 斗數大限思維 để bạn đọc tham khảo.

Đẩu số tri thức được hưởng yến ( năm )

Bản dịch bài viết: 斗數知識的饗宴(五) để bạn đọc tham khảo.

Điều tra tử vi đẩu số

Bản dịch bài viết: 探討紫微斗數 để bạn đọc tham khảo.

Giản luận tưởng giới thạch được tử vi mệnh bàn

Bản dịch bài viết: 简论蒋介石的紫微命盘 để bạn đọc tham khảo.

Hà lạc phái tử vi đẩu số —— liên quan tới hóa kị được giới thuyết

Bản dịch bài viết: 河洛派紫微斗数——关于化忌的界说 để bạn đọc tham khảo.

Hứa diệu hỗn được tử vi học vụ ( bốn )

Bản dịch bài viết: 許耀焜的紫微教學(四) để bạn đọc tham khảo.

Khâm thiên tứ hóa phái - kị không kị

Bản dịch bài viết: 钦天四化派-忌不是忌 để bạn đọc tham khảo.

Khoa học tử vi ( nhị )

Bản dịch bài viết: 科學紫微(二) để bạn đọc tham khảo.

Kị - vận mệnh

Bản dịch bài viết: 忌 - 命理 để bạn đọc tham khảo.

Kình dương, đà la, lộc tồn "Nguyên" cứu

Bản dịch bài viết: 擎羊、陀羅、祿存的「源」究 để bạn đọc tham khảo.

Lam tinh đẩu số —— sao hóa lộc, sao hóa khoa, sao hóa quyền, sao hóa kị bốn sao thuộc tính

Bản dịch bài viết: 蓝晴斗数——化禄星,化科星,化权星,化忌星四星的属性 để bạn đọc tham khảo.

Linh hoạt phán bàn cùng tứ hóa được thuận ngược dòng hướng

Bản dịch bài viết: 靈活判盤與四化的順逆流向 để bạn đọc tham khảo.

Lục triệu bân luận tử vi đẩu số mười bốn khỏa chủ tinh —— sao vũ khúc

Bản dịch bài viết: 陆兆斌论紫微斗数十四颗主星—— 武曲星 để bạn đọc tham khảo.

Đầu...1234567...Cuối

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top