Công cụ nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

TÀI LIỆU HỌC TỬ VI - TRANG 316

Tập hợp kinh nghiệm học tử vi của các trường phái và cá nhân chia sẻ

Tử vi đấu sổ phân tích: Nào đó người gây dựng sự nghiệp mệnh bàn

Bản dịch bài viết: 紫微斗数分析:某创业者的命盘|东来紫微网 để bạn đọc tham khảo.

Tử vi sáu mươi tinh hệ tới 28 thiên đồng độc toạ mão dậu

Bản dịch bài viết: 紫薇六十星系之28天同独坐卯酉 để bạn đọc tham khảo.

Tử vi sáu mươi tinh hệ tới 45 thất sát độc toạ tí ngọ

Bản dịch bài viết: 紫薇六十星系之45七杀独坐子午 để bạn đọc tham khảo.

Vận mệnh hùng quan   thập nhất

Bản dịch bài viết: 命理雄关 十一 để bạn đọc tham khảo.

Vật hiếm thì quý: Hiếm thấy đại cách cục

Bản dịch bài viết: 物以稀为贵:罕见的大格局|东来紫微网 để bạn đọc tham khảo.

Võ Tắc Thiên ngày sinh tháng đẻ cùng tử vi mệnh bàn

Bản dịch bài viết: 武则天生辰八字和紫微命盘 để bạn đọc tham khảo.

Vương đình chi đàm đẩu số hai

Bản dịch bài viết: 王亭之谈斗数二 để bạn đọc tham khảo.

Vương đình chi đàm tinh ( 05): Thái dương, vũ khúc, thiên đồng

Bản dịch bài viết: 王亭之谈星(05):太阳、武曲、天同|东来紫微网 để bạn đọc tham khảo.

[ chính ngữ phái luận mười bốn chính diệu ]- tham lang

Bản dịch bài viết: 【正语派论十四正曜】-贪狼 để bạn đọc tham khảo.

[ đồ ] tử vi đấu sổ mười hai cơ bản bàn

Bản dịch bài viết: 【图】紫微斗数十二基本盘|东来紫微网 để bạn đọc tham khảo.

Cái gì là tự hóa? Thái dương tự hóa kị sẽ ra sao? tử vi đấu sổ cơ sở tử vi đấu sổ học vụ

Bản dịch bài viết: 什麼是自化?太陽自化忌會怎樣? | 紫微斗數基礎 | 紫微斗數教學 để bạn đọc tham khảo.

Dần cung rơi bản mệnh (mậu dần) phá quân

Bản dịch bài viết: 寅宮 落 本命 (戊寅) 破軍 để bạn đọc tham khảo.

Dần cung rơi Quan lộc (mậu dần) thất sát

Bản dịch bài viết: 寅宮 落 官祿 (戊寅) 七殺 để bạn đọc tham khảo.

Hóa quyền, thành tựu cuộc sống động lực! tứ hóa năm sinh tử vi đấu sổ học vụ

Bản dịch bài viết: 化權,成就人生的動力! | 生年四化 | 紫微斗數教學 để bạn đọc tham khảo.

Khâm thiên tư ngữ (thập nhất)- đa trọng cung tượng đích biểu đạt

Bản dịch bài viết: 钦天思语(十一)-----多重宫像的表达 để bạn đọc tham khảo.

Lao động chân tay vận mệnh tiêu chí

Bản dịch bài viết: 体力劳动的命理标志 để bạn đọc tham khảo.

Lão sư giảng tăng lương cùng lưu nguyệt

Bản dịch bài viết: 老师讲加薪及流月 để bạn đọc tham khảo.

Lượng kiếm! Sao kình dương cường thế cách cục

Bản dịch bài viết: 亮剑!擎羊星的强势格局|东来紫微网 để bạn đọc tham khảo.

Mười bốn chính diệu

Bản dịch bài viết: 十四正曜|东来紫微网 để bạn đọc tham khảo.

Nhìn tử vi đấu sổ mệnh bàn muốn nặng điểm cân nhắc cái gì?

Bản dịch bài viết: 看紫微斗数命盘要重点考虑什么?|东来紫微网 để bạn đọc tham khảo.

Đầu...313314315316317...Cuối

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top