Công cụ nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

TÀI LIỆU HỌC TỬ VI - TRANG 4

Tập hợp kinh nghiệm học tử vi của các trường phái và cá nhân chia sẻ

Sao liêm trinh tọa thủ mười hai cung

Bản dịch bài viết: 廉贞星坐守十二宫 để bạn đọc tham khảo.

Sao tử vi dạy học

Bản dịch bài viết: 紫微星教学 để bạn đọc tham khảo.

Sao tử vi kỵ cùng 12 tinh tọa đúng đúng đụng - tinh tướng tử vi - tinh tọa cộng đồng - lục soát hồ ly cộng đồng

Bản dịch bài viết: 紫微星座与12星座对对碰-星相紫微-星座社区-搜狐社区 để bạn đọc tham khảo.

Sao vũ khúc tính chất sao, tứ hóa, cùng tại mười hai cung ý tưởng

Bản dịch bài viết: 武曲星星性、四化、及在十二宫意象 để bạn đọc tham khảo.

Sao vũ khúc tọa thủ mười hai cung

Bản dịch bài viết: 武曲星坐守十二宫 để bạn đọc tham khảo.

Tân can năm văn khúc hóa khoa hàm ý

Bản dịch bài viết: Tân can năm văn khúc hóa khoa hàm ý để bạn đọc tham khảo.

Thái dương tại cung tật ách, tử vi sao thái dương nhập cung tật ách

Bản dịch bài viết: 太阳在疾厄宫,紫微太阳星入疾厄宫 để bạn đọc tham khảo.

Tham sắc ngôi sao

Bản dịch bài viết: 贪 狼 星 để bạn đọc tham khảo.

Thập can bộ thiên pháp khác quan sát bản mệnh bàn

Bản dịch bài viết: Thập can bộ thiên pháp khác quan sát bản mệnh bàn để bạn đọc tham khảo.

Thất tinh định điểm rơi cung huynh đệ (đinh hợi) thái âm sinh kỵ lại tự hóa lộc hoả tinh

Bản dịch bài viết: Thất tinh định điểm rơi cung huynh đệ (đinh hợi) thái âm sinh kỵ lại tự hóa lộc hoả tinh để bạn đọc tham khảo.

Thất tinh định điểm rơi cung quan lộc (bính ngọ) liêm trinh tự hóa kị thiên tướng lộc tồn âm sát

Bản dịch bài viết: Thất tinh định điểm rơi cung quan lộc (bính ngọ) liêm trinh tự hóa kị thiên tướng lộc tồn âm sát để bạn đọc tham khảo.

Thiên cơ nhập mười hai cung chi ý nghĩa

Bản dịch bài viết: 天机入十二宫之意义 để bạn đọc tham khảo.

Thiên đồng hóa quyền, tử vi đẩu số thiên đồng hóa quyền

Bản dịch bài viết: 天同化权,紫微斗数天同化权 để bạn đọc tham khảo.

Thiên đồng, cự môn ngôi sao sửu vị tọa mệnh được cơ sở tư liệu

Bản dịch bài viết: 天同、巨门星丑未坐命的基础资料 để bạn đọc tham khảo.

Thiên mã tại cung huynh đệ, cung phu thê, cung tử nữ

Bản dịch bài viết: 天马在兄弟宫、夫妻宫、子女宫 để bạn đọc tham khảo.

Trong tử vi đẩu số cấp dạy học nhận biết sao thiên lương

Bản dịch bài viết: 紫微斗数中级教学 认识 天梁星 để bạn đọc tham khảo.

Trong tử vi đẩu số được cô khắc chi tinh - cô thần, quả tú

Bản dịch bài viết: 紫微斗数中的孤克之星——孤辰、寡宿 để bạn đọc tham khảo.

Trung châu phái sáu mươi tinh hệ 4 thái âm độc tọa tị hợi

Bản dịch bài viết: 中州派六十星系 4太阴独坐巳亥 để bạn đọc tham khảo.

Trung châu phái tứ hóa tư liệu - hóa kị tới tham lang ( quý can hóa kị )

Bản dịch bài viết: 中州派四化资料-化忌之贪狼(癸干化忌) để bạn đọc tham khảo.

Tử bộ dạng tọa mệnh, cung mệnh tử bộ dạng, "Tử vi thiên tướng" tổ hợp nhập mỗi bên cung

Bản dịch bài viết: 紫相坐命,命宫紫相,“紫微天相”组合入各宫 để bạn đọc tham khảo.

Đầu...1234567...Cuối

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top