Công cụ nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

TÀI LIỆU HỌC TỬ VI - TRANG 4

Tập hợp kinh nghiệm học tử vi của các trường phái và cá nhân chia sẻ

Thiên khôi tại cung mệnh, tử vi đẩu số thiên khôi ngôi sao tại cung mệnh tường giải

Bản dịch bài viết: 天魁在命宫,紫微斗数天魁星在命宫详解 để bạn đọc tham khảo.

Thiên lương tại cung nô bộc, tử vi đẩu số thiên lương tại cung nô bộc

Bản dịch bài viết: 天梁在仆役宫,紫微斗数天梁在仆役宫 để bạn đọc tham khảo.

Thổ tính tinh diệu được phân tích II

Bản dịch bài viết: 土性星曜的解析II để bạn đọc tham khảo.

Tinh hệ tổ hợp định tính - định ngoại tình, đào hoa

Bản dịch bài viết: 星系组合定性-定外遇、桃花 để bạn đọc tham khảo.

Tinh tướng đồ -1 nguyệt

Bản dịch bài viết: 星相圖-1月 để bạn đọc tham khảo.

Trịnh mục đức - cát hung được mất -- tứ hóa cùng lục hào tới giải thích tinh thâm

Bản dịch bài viết: 鄭穆德-吉凶得失--四化與六爻之精解 để bạn đọc tham khảo.

Trời sanh vượng phu sao tử vi tổ hợp

Bản dịch bài viết: 天生旺夫紫微星组合 để bạn đọc tham khảo.

Trong tử vi đẩu số "Dùng thuốc lưu thông khí huyết tượng" được giải thích.

Bản dịch bài viết: 紫微斗数中“理气象”的解释。 để bạn đọc tham khảo.

Trong tử vi đẩu số cấp dạy học cung vị thiên cung thiên di

Bản dịch bài viết: 紫微斗数中级教学 宫位篇 迁移宫 để bạn đọc tham khảo.

Trung châu phái sáu mươi tinh hệ 49 vũ khúc thiên phủ tọa tí ngọ

Bản dịch bài viết: 中州派六十星系 49武曲天府坐子午 để bạn đọc tham khảo.

Trung châu phái tứ hóa tư liệu - hóa kị tới liêm trinh ( bính can hóa kị )

Bản dịch bài viết: 中州派四化资料-化忌之廉贞(丙干化忌) để bạn đọc tham khảo.

Trung châu phái tử vi đẩu số 13 thất sát

Bản dịch bài viết: 中州派紫微斗数 13七杀 để bạn đọc tham khảo.

Tứ hóa phi tinh > đẩu số kị tinh kỳ phổ

Bản dịch bài viết: 四化飞星>斗数忌星棋谱 để bạn đọc tham khảo.

Tự hóa tạp đàm / tứ hóa năm sinh lại gặp tự hóa

Bản dịch bài viết: 自化杂谈/生年四化再逢自化 để bạn đọc tham khảo.

Tử vi can cung tứ hóa biểu hiện

Bản dịch bài viết: 紫薇宫干四化表 để bạn đọc tham khảo.

Tử vi cung huynh đệ, tử vi đẩu số cung huynh đệ tường giải

Bản dịch bài viết: 紫薇兄弟宫,紫微斗数兄弟宫详解 để bạn đọc tham khảo.

Tử vi đẩu số —— dự đoán hoả hoạn nổ tung ví dụ thực tế

Bản dịch bài viết: 紫微斗数——预测火灾爆炸的实例 để bạn đọc tham khảo.

Tử vi đẩu số —— vũ khúc tinh diệu phi triền mười hai cung cát hung

Bản dịch bài viết: 紫微斗数——武曲 星曜飞躔十二宫吉凶 để bạn đọc tham khảo.

Tử vi đấu sổ 14 chủ tinh cùng phong thần bảng

Bản dịch bài viết: 紫薇斗数14主星与封神榜 để bạn đọc tham khảo.

Tử vi đẩu số chư tinh miếu hãm quyết

Bản dịch bài viết: 紫微斗数 诸星庙陷诀 để bạn đọc tham khảo.

Đầu...1234567...Cuối

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top