Kho tài liệu huyền học chuyên sâu.
Hotline tư vấn: 0817.505.493.
Email: Tuvancohoc@gmail.com.

TÀI LIỆU HỌC TỬ VI - TRANG 4

Tập hợp kinh nghiệm học tử vi của các trường phái và cá nhân chia sẻ

Phá quân thìn tuất cha mẹ độc tọa

Bản dịch bài viết: 破軍辰戌父母 獨坐 để bạn đọc tham khảo.

Phong phú xã hội từng trải cùng uyên bác đấy đẩu số cơ sở

Bản dịch bài viết: 豐富的社會閱歷 與 深博的斗數基礎 để bạn đọc tham khảo.

Phong thuỷ thưởng thức: lễ Phục sinh đảo cự thạch ảnh hình người, tại sao muốn đưa lưng về nhau biển rộng?

Bản dịch bài viết: 风水常识:复活节岛的巨石人像,为什么要背对大海? để bạn đọc tham khảo.

Quan lộc can cung hóa kị nhập cung tử nữ tới hiểu dịch

Bản dịch bài viết: 官祿宮干化忌 入子女宮之解繹 để bạn đọc tham khảo.

Quan tinh điện cung vị thể hệ sơ cấp cách dùng

Bản dịch bài viết: 观星殿宫位体系的初级用法 để bạn đọc tham khảo.

Sao phá quân cổ quyết sửa sang lại

Bản dịch bài viết: 破军星古诀整理 để bạn đọc tham khảo.

Sao thiên cơ ở cung sự nghiệp thế nào

Bản dịch bài viết: 天机星在事业宫怎么样 để bạn đọc tham khảo.

Sao thiên đồng ở cung phụ mẫu

Bản dịch bài viết: 天同星在父母宫 để bạn đọc tham khảo.

Sao Văn Khúc ở thập nhị cung

Bản dịch bài viết: 文曲星在十二宫 để bạn đọc tham khảo.

Tả phụ hữu bật lộc tồn thiên mã Khôi Việt nhập mệnh cung

Bản dịch bài viết: 左辅右弼禄存天马魁钺入命宫 để bạn đọc tham khảo.

Tài ngôi sao nhập lục thân: vì cái gì bất lợi cảm tình?

Bản dịch bài viết: 财星入六亲:为什么不利感情? để bạn đọc tham khảo.

Thái Âm hóa kị ở cung mệnh, cung tài bạch, cung quan lộc, cung thiên di vân vân

Bản dịch bài viết: 太阴化忌在命宫、财帛宫、官禄宫、迁移宫等等 để bạn đọc tham khảo.

Thái âm mão dậu tài bạch độc tọa

Bản dịch bài viết: 太陰卯酉財帛 獨坐 để bạn đọc tham khảo.

Thái âm tị hợi phúc đức độc tọa

Bản dịch bài viết: 太陰巳亥福德 獨坐 để bạn đọc tham khảo.

Thái âm tinh độc ngồi mấy loại tình huống

Bản dịch bài viết: 太阴星独座的几种情况 để bạn đọc tham khảo.

Thái dương thái âm tá ngôi sao xấu chưa nô bộc cung vô chính diệu thủ

Bản dịch bài viết: 太陽太陰借星丑未奴僕空宮守 để bạn đọc tham khảo.

Thái dương thái âm xấu chưa điền trạch thủ

Bản dịch bài viết: 太陽太陰丑未田宅 守 để bạn đọc tham khảo.

Thái dương tí ngọ phúc đức độc tọa

Bản dịch bài viết: 太陽子午福德 獨坐 để bạn đọc tham khảo.

Thái dương tí ngọ Quan lộc độc tọa

Bản dịch bài viết: 太陽子午官祿 獨坐 để bạn đọc tham khảo.

Tham lang dần thân Quan lộc độc tọa

Bản dịch bài viết: 貪狼寅申官祿 獨坐 để bạn đọc tham khảo.

Đầu...1234567...Cuối

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top