Công cụ nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

TÀI LIỆU HỌC TỬ VI - TRANG 4

Tập hợp kinh nghiệm học tử vi của các trường phái và cá nhân chia sẻ

Sao tứ hóa

Bản dịch bài viết: 四化星 để bạn đọc tham khảo.

Sao tử vi diệu tinh nghĩa mở ra thuật - thất sát ngôi sao

Bản dịch bài viết: 紫微星曜精義闡述-七殺星 để bạn đọc tham khảo.

Sao tử vi diệu tới: long trì, phượng các

Bản dịch bài viết: 紫微星曜之:龙池、凤阁 để bạn đọc tham khảo.

Sao tử vi tường giải, sao tử vi quân: tinh tình tổng luận

Bản dịch bài viết: 紫微星详解,紫微星君:星情总论 để bạn đọc tham khảo.

Tam kỳ gia hội

Bản dịch bài viết: 三奇嘉會 để bạn đọc tham khảo.

Tha cung tứ hóa tới suy đoán nguyên tắc tới phân giải đầu mối

Bản dịch bài viết: Tha cung tứ hóa tới suy đoán nguyên tắc tới phân giải đầu mối để bạn đọc tham khảo.

Thất sát tại cung phu thê, tử vi đẩu số thất sát tại cung phu thê

Bản dịch bài viết: 七杀在夫妻宫,紫微斗数七杀在夫妻宫 để bạn đọc tham khảo.

Thất tinh định điểm rơi cung điền trạch (kỉ tỵ) cung vô chính diệu (mượn ngôi sao liêm trinh sinh ra lộc tham lang)

Bản dịch bài viết: Thất tinh định điểm rơi cung điền trạch (kỉ tỵ) cung vô chính diệu (mượn ngôi sao liêm trinh sinh ra lộc tham lang) để bạn đọc tham khảo.

Thất tinh định điểm rơi cung phu thê (đinh sửu) tọa thiên phủ + thiên khôi đà la

Bản dịch bài viết: Thất tinh định điểm rơi cung phu thê (đinh sửu) tọa thiên phủ + thiên khôi đà la để bạn đọc tham khảo.

Thiên lương tại cung phu thê, tử vi đẩu số sao thiên lương tại cung phu thê

Bản dịch bài viết: 天梁在夫妻宫,紫微斗数天梁星在夫妻宫 để bạn đọc tham khảo.

Thiên mã tọa mệnh cung tới hiểu dịch

Bản dịch bài viết: Thiên mã tọa mệnh cung tới hiểu dịch để bạn đọc tham khảo.

Thiên phủ: lưu niên cung vị như dần, thân, thiên phủ tại dần thân nhị cung mệnh

Bản dịch bài viết: 天府:流年宫位于寅、申,天府在寅申二宫命 để bạn đọc tham khảo.

Thiên tướng tại cung tài bạch, tử vi đẩu số tại cung tài bạch

Bản dịch bài viết: 天相在财帛宫,紫微斗数在财帛宫 để bạn đọc tham khảo.

Thứ mười bốn chương tứ hóa phán đoán suy luận pháp tường thả 7

Bản dịch bài viết: 第十四章 四化论断法详释7 để bạn đọc tham khảo.

Tiêu dao thế này được thư viện 【 tử vi trung được ‘ tứ hóa phi tinh ’ mục lục 】( từng dụng tên: tranh thuỷ mặc thơ

Bản dịch bài viết: 逍遥此世的图书馆【紫微中的‘四化飞星’目录】(曾用名:山水诗 để bạn đọc tham khảo.

Tinh chuẩn số tính cung vị được phi hóa

Bản dịch bài viết: 精準數算宮位的飛化 để bạn đọc tham khảo.

Tóm lại toàn bàn được năng lực phân tích!

Bản dịch bài viết: 綜觀全盤的分析能力! để bạn đọc tham khảo.

Trong tử vi đẩu số cấp dạy học nhận biết hoả tinh linh tinh

Bản dịch bài viết: 紫微斗数中级教学 认识 火星 铃星 để bạn đọc tham khảo.

Trung châu phái sáu mươi tinh hệ 8 thái dương thiên lương tọa mão dậu

Bản dịch bài viết: 中州派六十星系 8太阳天梁坐卯酉 để bạn đọc tham khảo.

Tứ hóa chính xác - hóa quyền

Bản dịch bài viết: 四化正解-化權 để bạn đọc tham khảo.

Đầu...1234567...Cuối

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top