Công cụ nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

TÀI LIỆU HỌC TỬ VI - TRANG 6

Tập hợp kinh nghiệm học tử vi của các trường phái và cá nhân chia sẻ

Tử vi đẩu số tới tử vi bàn đích quái vị

Bản dịch bài viết: 紫微斗数之紫微盘的卦位 để bạn đọc tham khảo.

Tử vi đẩu số trong mệnh bàn sao hóa kỵ chi dụng ─── như thế nào xâm nhập phân rõ sao hóa kỵ 【 thiên nhai

Bản dịch bài viết: 紫微斗数命盘中忌星之用───如何深入辨别忌星【天涯 để bạn đọc tham khảo.

Tử vi đấu sổ tứ hóa năm sinh nhập mỗi bên cung biểu tượng

Bản dịch bài viết: 紫薇斗数生年四化入各宫表象 để bạn đọc tham khảo.

Tử vi đẩu số: hóa lộc nhập cung tử nữ, cung tài bạch

Bản dịch bài viết: 紫微斗数:化禄入子女宫、财帛宫 để bạn đọc tham khảo.

Tử vi lớp học khâm thiên cơ sở ( sáu )  tinh thần ( một )

Bản dịch bài viết: 紫微课堂钦天基础(六) 星辰(一) để bạn đọc tham khảo.

Tử vi thiên tướng ngôi sao nhập mệnh cung địa chi gặp thìn tuất sửu vị vận mệnh phân tích

Bản dịch bài viết: 紫微天相星入命宫地支见辰戌丑未命理分析 để bạn đọc tham khảo.

Tử vi vi ngôn - cung điền trạch ( nhị )

Bản dịch bài viết: 紫微微言-田宅宮(二) để bạn đọc tham khảo.

Vũ khúc sao phá quân tại tị hợi cung tọa mệnh

Bản dịch bài viết: 武曲破军星在巳亥宫坐命 để bạn đọc tham khảo.

[ cung tử nữ ] chư tinh tọa thủ cung tử nữ

Bản dịch bài viết: [子女宫]諸星坐守子女宮 để bạn đọc tham khảo.

[ tử vi đẩu số ] cung vị tự hóa tường giải

Bản dịch bài viết: [紫微斗数]宫位自化详解 để bạn đọc tham khảo.

【 thế giới bộ dạng mệnh toàn tập 】 tử vi đẩu số

Bản dịch bài viết: 【世界相命全集】紫微斗数 để bạn đọc tham khảo.

【 vận mệnh nghiên cứu 】2 0 1 0 năm tai nạn xe cộ nghiệm chứng ví dụ thực tế

Bản dịch bài viết: 【命理研究】2010年车祸验证实例 để bạn đọc tham khảo.

【 y đình 】 tử vi đẩu số thời không tới tam

Bản dịch bài viết: 【依婷】紫微斗数时空之三 để bạn đọc tham khảo.

144 loại tinh bàn phân tích: thất sát tại tí ngọ nhập mệnh

Bản dịch bài viết: 144类星盘分析:七杀在子午入命 để bạn đọc tham khảo.

144 loại tinh bàn phân tích: vũ sát tại mão dậu nhập mệnh

Bản dịch bài viết: 144类星盘分析:武杀在卯酉入命 để bạn đọc tham khảo.

Âm dương phối đối với: cung phu thê cùng cung mệnh

Bản dịch bài viết: 陰陽配對:夫妻宮與命宮 để bạn đọc tham khảo.

Chính ngữ phái tử vi đẩu số 【 tân chú 】(2) thiên cơ thiên

Bản dịch bài viết: 正语派紫微斗数【新注】(2)天机篇 để bạn đọc tham khảo.

Cự môn tại cung quan lộc, tử vi đẩu số cự môn tại cung quan lộc

Bản dịch bài viết: 巨门在官禄宫,紫微斗数巨门在官禄宫 để bạn đọc tham khảo.

Cung phu thê hoạt bàn biến động

Bản dịch bài viết: 夫妻宫活盘变动 để bạn đọc tham khảo.

Cung phúc đức giải thích

Bản dịch bài viết: 福德宮解說 để bạn đọc tham khảo.

Đầu...3456789...Cuối

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top