Công cụ nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

TÀI LIỆU HỌC TỬ VI - TRANG 7

Tập hợp kinh nghiệm học tử vi của các trường phái và cá nhân chia sẻ

[ cung tài bạch ] đại hạn tiền tài được phán đoán suy luận phương pháp

Bản dịch bài viết: [财帛宫]大限钱财的论断方法 để bạn đọc tham khảo.

[đại huynh] can cung hóa kị nhập [bản mệnh] tới phân giải đầu mối

Bản dịch bài viết: [đại huynh] can cung hóa kị nhập [bản mệnh] tới phân giải đầu mối để bạn đọc tham khảo.

[đại nô] can cung hóa lộc nhập [bản mệnh] tới phân giải đầu mối

Bản dịch bài viết: [đại nô] can cung hóa lộc nhập [bản mệnh] tới phân giải đầu mối để bạn đọc tham khảo.

[đại phu] can cung hóa kị nhập [bổn điền] tới phân giải đầu mối

Bản dịch bài viết: [đại phu] can cung hóa kị nhập [bổn điền] tới phân giải đầu mối để bạn đọc tham khảo.

[đại quan] can cung hóa kị nhập [bổn điền] tới phân giải đầu mối

Bản dịch bài viết: [đại quan] can cung hóa kị nhập [bổn điền] tới phân giải đầu mối để bạn đọc tham khảo.

[đại tật] can cung hóa lộc nhập [vở] tới phân giải đầu mối

Bản dịch bài viết: [đại tật] can cung hóa lộc nhập [vở] tới phân giải đầu mối để bạn đọc tham khảo.

[tổ phụ] can cung hóa kị nhập [bản mệnh] tới phân giải đầu mối

Bản dịch bài viết: [tổ phụ] can cung hóa kị nhập [bản mệnh] tới phân giải đầu mối để bạn đọc tham khảo.

《 hồng loan trải qua 》

Bản dịch bài viết: 《红鸾经》 để bạn đọc tham khảo.

《 tử vi đẩu số doanh thương lượng thiên ( nguyên danh tử vi đẩu số nhìn công thương người )》

Bản dịch bài viết: 《紫微斗数营商篇(原名紫微斗数看工商人)》 để bạn đọc tham khảo.

【 nguyên 】 phê mệnh kỹ xảo bí quyết

Bản dịch bài viết: 【原】批命技巧秘诀 để bạn đọc tham khảo.

【 thực chiến ứng dụng 】 tòng mệnh lệ phân tích đàm đẩu số ứng dụng pháp môn

Bản dịch bài viết: 【实战应用】从命例分析谈斗数应用法门 để bạn đọc tham khảo.

【 tinh phẩm 】 vương đình chi - trung châu phái tử vi đẩu số đào tạo sâu giáo trình 【 toàn 】

Bản dịch bài viết: 【精品】王亭之-中州派紫微斗数深造讲义【全】 để bạn đọc tham khảo.

【 trích dẫn 】 hiểu rõ tử huy đẩu số, để ngươi học được tri tương lai

Bản dịch bài viết: 【引用】了解紫徽斗数,让你学会知未来 để bạn đọc tham khảo.

【 tử vi đẩu số tài liệu giảng dạy: cung phụ mẫu 】

Bản dịch bài viết: 【紫微斗数教材:父母宫】 để bạn đọc tham khảo.

144 loại tinh bàn phân tích: thái âm tại dậu nhập mệnh

Bản dịch bài viết: 144类星盘分析:太阴在酉入命 để bạn đọc tham khảo.

144 loại tinh bàn phân tích: thái dương tại tuất nhập mệnh

Bản dịch bài viết: 144类星盘分析:太阳在戌入命 để bạn đọc tham khảo.

144 loại tinh bàn phân tích: tham lang tại thìn tuất nhập mệnh

Bản dịch bài viết: 144类星盘分析:贪狼在辰戌入命 để bạn đọc tham khảo.

22- 0. Lưu niên tuế tiền ngôi sao

Bản dịch bài viết: 22-0. 流年岁前星 để bạn đọc tham khảo.

Ái tình y học viện ~ dễ có hôn nhân chướng ngại được tử vi nữ nhân

Bản dịch bài viết: 愛情醫學院~易有婚姻障礙的紫微女 để bạn đọc tham khảo.

Ái tình y học viện ~ liêm trinh tham lang tọa mệnh cung

Bản dịch bài viết: 愛情醫學院~廉貞貪狼坐命宮 để bạn đọc tham khảo.

Đầu...45678910...Cuối

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top