Kho tài liệu huyền học chuyên sâu.
Hotline tư vấn: 0817.505.493.
Email: Tuvancohoc@gmail.com.

TÀI LIỆU HỌC TỬ VI - TRANG 7

Tập hợp kinh nghiệm học tử vi của các trường phái và cá nhân chia sẻ

Tử vi đấu sổ tứ hóa: tứ hóa năm sinh nội dung quan trọng

Bản dịch bài viết: 紫微斗数四化:生年四化要义 để bạn đọc tham khảo.

Tử vi đấu sổ vận mệnh: sát củng liêm trinh cách, trinh giết đồng cung cách

Bản dịch bài viết: 紫微斗数格局:杀拱廉贞格、贞杀同宫格 để bạn đọc tham khảo.

Tử vi đấu sổ xem dị lộ công danh

Bản dịch bài viết: 紫微斗数看异路功名 để bạn đọc tham khảo.

Tử vi đấu sổ xem hôn nhân tình cảm phương kỹ pháp sửa sang lại

Bản dịch bài viết: 紫微斗数看婚姻感情的方技法整理 để bạn đọc tham khảo.

Tử vi đấu sổ xem mệnh hay không phải làm theo đuổi "Thiết khẩu trực đoán" ?

Bản dịch bài viết: 紫微斗数看盘是否应当追求“铁口直断”? để bạn đọc tham khảo.

Tử vi đấu sổ: cung phu thê tứ hóa đàm nhân duyên

Bản dịch bài viết: 紫微斗数:夫妻宫四化谈姻缘 để bạn đọc tham khảo.

Tử vi đấu sổ: phi cung trong hệ thông phi cung kị đấy tám loại hình thái

Bản dịch bài viết: 紫微斗数:飞宫体系中飞宫忌的八种形态 để bạn đọc tham khảo.

Tử vi đấu sổ: vũ khúc ở cung tài bạch

Bản dịch bài viết: 紫微斗数:武曲在财帛宫 để bạn đọc tham khảo.

Tử vi thất sát tị hợi cung mệnh

Bản dịch bài viết: 紫微七殺巳亥命宮 để bạn đọc tham khảo.

Tường giải cung vị đấy lục hợp, lục hại

Bản dịch bài viết: 详解宫位的六合、六害 để bạn đọc tham khảo.

Vận mệnh có thể hay không sửa? Nếu sửa lại còn có thể đoán ra sao?

Bản dịch bài viết: 命运能不能改?如果改了还能算准吗? để bạn đọc tham khảo.

Viêm một: trong tử vi đẩu số hắn và học tập có liên quan vận mệnh

Bản dịch bài viết: 炎一:紫微斗数中那些和学习有关的格局 để bạn đọc tham khảo.

Viêm một: tử vi đấu sổ cùng bàn bất đồng liều mạng mà cạn thả

Bản dịch bài viết: 炎一:紫微斗数同盘不同命的浅释 để bạn đọc tham khảo.

Vũ khúc, thất sát: giá cả đồ tể, đủ gặp nguy hiểm tính!

Bản dịch bài viết: 武曲、七杀:价格屠夫,具有危险性! để bạn đọc tham khảo.

Vương đình chi đàm ngôi sao: Thái Âm hóa kị

Bản dịch bài viết: 王亭之谈星:太阴化忌 để bạn đọc tham khảo.

Vương đình chi: cốt tủy phú cho nữ mệnh cốt tủy phú 12

Bản dịch bài viết: 王亭之:骨髓赋与女命骨髓赋12 để bạn đọc tham khảo.

Xem vợ chồng tới đối đãi giải nghĩa 1

Bản dịch bài viết: 檢視 夫妻之對待解譯1 để bạn đọc tham khảo.

"Thọ tinh nhập miếu" kị cao ngạo

Bản dịch bài viết: 「寿星入庙」忌孤高 để bạn đọc tham khảo.

[đại huynh] can cung hóa lộc nhập [bản mệnh] tới phân giải đầu mối

Bản dịch bài viết: [đại huynh] can cung hóa lộc nhập [bản mệnh] tới phân giải đầu mối để bạn đọc tham khảo.

[đại nô] can cung hóa kị nhập [bản Huynh] tới phân giải đầu mối

Bản dịch bài viết: [đại nô] can cung hóa kị nhập [bản Huynh] tới phân giải đầu mối để bạn đọc tham khảo.

Đầu...45678910...Cuối

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top