Công cụ nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

TÀI LIỆU HỌC TỬ VI - TRANG 7

Tập hợp kinh nghiệm học tử vi của các trường phái và cá nhân chia sẻ

[thái tử] can cung hóa lộc nhập [bản quan] tới phân giải đầu mối

Bản dịch bài viết: [thái tử] can cung hóa lộc nhập [bản quan] tới phân giải đầu mối để bạn đọc tham khảo.

[thiên mệnh] can cung hóa lộc nhập [bản phu] tới phân giải đầu mối

Bản dịch bài viết: [thiên mệnh] can cung hóa lộc nhập [bản phu] tới phân giải đầu mối để bạn đọc tham khảo.

[tổ phụ] can cung hóa lộc nhập [bản phụ] tới phân giải đầu mối

Bản dịch bài viết: [tổ phụ] can cung hóa lộc nhập [bản phụ] tới phân giải đầu mối để bạn đọc tham khảo.

1- tử vi đẩu số quyển một trong

Bản dịch bài viết: 1-紫微斗数卷之一 để bạn đọc tham khảo.

Áo gai ý tưởng mười hai cung

Bản dịch bài viết: 麻衣相法十二宫 để bạn đọc tham khảo.

Bát hỉ lâu sao bản cổ quyết

Bản dịch bài viết: 八喜楼钞本古诀 để bạn đọc tham khảo.

Canh năm xuất sinh tới tứ hóa

Bản dịch bài viết: 庚年出生之四化 để bạn đọc tham khảo.

Chủ tinh hóa lộc được chỉ ra điềm báo

Bản dịch bài viết: 主星化禄的兆示 để bạn đọc tham khảo.

Chư tinh nhập quan lộc cung tới điều tra

Bản dịch bài viết: 諸星入官祿宮之探討 để bạn đọc tham khảo.

Cự môn ngôi sao nhập mệnh cung chỗ cung vị địa chi là thìn tuất sửu vị vận mệnh

Bản dịch bài viết: 巨门星入命宫所在宫位地支为辰戌丑未命理 để bạn đọc tham khảo.

Cự môn tại thìn, tị, ngọ được hôn nhân

Bản dịch bài viết: 巨門在辰、巳、午的婚姻 để bạn đọc tham khảo.

Cung mệnh được can cung dẫn phát chư cung tinh diệu: cung mệnh dẫn phát hóa lộc

Bản dịch bài viết: 命宫的宫干引发诸宫星曜:命宫引发化禄 để bạn đọc tham khảo.

Cung mệnh được phi biến đến tự hóa kị

Bản dịch bài viết: 命宮的飛化及自化忌 để bạn đọc tham khảo.

Cung mệnh tứ hóa tại mười hai cung luận pháp 2

Bản dịch bài viết: 命宫四化在十二宫论法2 để bạn đọc tham khảo.

Cung phu thê - bề ngoài, tính tình

Bản dịch bài viết: 夫妻宫——外貌、性情 để bạn đọc tham khảo.

Cung vị chuyển đổi: cung mệnh

Bản dịch bài viết: 宫位转换:命宫 để bạn đọc tham khảo.

Cung vị được phức thức công năng

Bản dịch bài viết: 宮位的複式功能 để bạn đọc tham khảo.

Cung vị được trọng yếu ý hàm!

Bản dịch bài viết: 宮位的重要意涵! để bạn đọc tham khảo.

Cung vô chính diệu đáng như thế nào phán đậu

Bản dịch bài viết: 空宮該如何判讀 để bạn đọc tham khảo.

Dần cung rơi tật ách (nhâm dần) tọa vũ khúc thiên tướng địa kiếp thủ

Bản dịch bài viết: Dần cung rơi tật ách (nhâm dần) tọa vũ khúc thiên tướng địa kiếp thủ để bạn đọc tham khảo.

Đầu...45678910...Cuối

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top