Công cụ nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

TÀI LIỆU HỌC TỬ VI - TRANG 7

Tập hợp kinh nghiệm học tử vi của các trường phái và cá nhân chia sẻ

"Tử vi đẩu số" từ "Mười tám phi tinh" phát triển mà đến c

Bản dịch bài viết: 「紫微斗數」由「十八飛星」發展而來c để bạn đọc tham khảo.

[cánh đồng] can cung hóa kị nhập [bổn điền] tới phân giải đầu mối

Bản dịch bài viết: [cánh đồng] can cung hóa kị nhập [bổn điền] tới phân giải đầu mối để bạn đọc tham khảo.

[đại phu] can cung hóa kị   nhập [bản mệnh] tới phân giải đầu mối

Bản dịch bài viết: [đại phu] can cung hóa kị   nhập [bản mệnh] tới phân giải đầu mối để bạn đọc tham khảo.

[đại quan] can cung hóa lộc nhập [bản mệnh] tới phân giải đầu mối

Bản dịch bài viết: [đại quan] can cung hóa lộc nhập [bản mệnh] tới phân giải đầu mối để bạn đọc tham khảo.

[đại tài] can cung hóa lộc nhập [bản thiên] tới phân giải đầu mối

Bản dịch bài viết: [đại tài] can cung hóa lộc nhập [bản thiên] tới phân giải đầu mối để bạn đọc tham khảo.

[đại thiên] can cung hóa lộc nhập [vở] tới phân giải đầu mối

Bản dịch bài viết: [đại thiên] can cung hóa lộc nhập [vở] tới phân giải đầu mối để bạn đọc tham khảo.

[lưu niên cung mệnh] can cung tứ hóa rơi cung tới phân giải đầu mối

Bản dịch bài viết: [lưu niên cung mệnh] can cung tứ hóa rơi cung tới phân giải đầu mối để bạn đọc tham khảo.

[thái tử] can cung hóa kị nhập [bổn điền] tới phân giải đầu mối

Bản dịch bài viết: [thái tử] can cung hóa kị nhập [bổn điền] tới phân giải đầu mối để bạn đọc tham khảo.

[thiên mệnh] can cung hóa kị nhập [vở] tới phân giải đầu mối

Bản dịch bài viết: [thiên mệnh] can cung hóa kị nhập [vở] tới phân giải đầu mối để bạn đọc tham khảo.

『 phú thương sát thủ 』 nếu đề nữ tử - lâm hi nụ hoa

Bản dịch bài viết: 『富商殺手』的話題女子---林熙蕾 để bạn đọc tham khảo.

【 chuyển hứa diệu hỗn lão sư 】 sao hồng loan động đại cơ mật, nhìn ngươi chừng nào thì có thể đưa tới đào hoa, thập

Bản dịch bài viết: 【转许耀焜老师】红鸾星动的大机密,看你什么时候能招来桃花,什 để bạn đọc tham khảo.

【 đăng lại 】 tử vi - luận chức nghiệp

Bản dịch bài viết: 【转载】紫微——论职业 để bạn đọc tham khảo.

144 loại tinh bàn phân tích: vũ khúc tại thìn tuất nhập mệnh

Bản dịch bài viết: 144类星盘分析:武曲在辰戌入命 để bạn đọc tham khảo.

197191 tân hợi 93 trư năm nữ nhân tứ hóa mật mã

Bản dịch bài viết: 1971[辛亥]豬年的女人 四化密碼 để bạn đọc tham khảo.

Ái tình y học viện ~ tình cảm khó có thể đạo cát được lời nguyền

Bản dịch bài viết: 愛情醫學院~感情難以言吉的魔咒 để bạn đọc tham khảo.

Chư tinh rơi chư cung tham gia đoạn hạ

Bản dịch bài viết: 诸星落诸宫参断 下 để bạn đọc tham khảo.

Chư tinh rơi cung điền trạch

Bản dịch bài viết: 诸星落田宅宫 để bạn đọc tham khảo.

Cung mệnh đặc tính

Bản dịch bài viết: 命宫特性 để bạn đọc tham khảo.

Cung mệnh hóa khoa

Bản dịch bài viết: 命宮化科 để bạn đọc tham khảo.

Cung mệnh tứ hóa năm sinh cùng tự hóa tới khác nhau - [ hứa diệu hỗn lão sư chuyên tập ]

Bản dịch bài viết: 命宫生年四化 以及 自化 之区别 - [许耀焜老师专辑] để bạn đọc tham khảo.

Đầu...45678910...Cuối

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top