Chia sẻ

Càng nhiều

Hôn nhân – ngoại tình –2

2 0 12- 0 5-27   Kém ngạn băng

36. Đại hạn phu thê vị trí gặp hóa khoa năm sinh, lộc, gặp lại xương khúc khôi việt hoặc cái khác đào thìn, một khi lưu niên sao hóa nhập, dễ có ngoại tình, ở chung.

37. Đại hạn phu thê tả hữu + sát, đại phu lộc, phi hóa kỵ nhập đại phu tới tử nữ vị trí, phối ngẫu bên ngoài gặp.

38. Đại hạn phu thê vị trí gặp đại hạn lộc, lộc tồn, hoặc tối hợp, lại lớn hạn phu thê vị trí tam hợp nhiều đào thìn, đại hạn hóa lộc nhập bản mệnh phu thê, này hạn nhiều đào hoa. Nếu vì đã kết hôn nhân, tất có ngoại tình. Nhược đại hạn phu thê vị trí tính chất sao ổn định, lại vô xung phá bản mệnh phu thê, bên ngoài gặp không lâu dài.

39. Đại hạn nô bộc vị trí hóa kị nhập bản mệnh tới nô bộc vị trí, lại hơi lớn hạn phu quân thê, điền trạch, nhà tan bởi vì mình bên ngoài gặp.

4 0. Đại hạn nô bộc vị trí hóa kị nhập đại hạn phu quan, dễ có ngoại tình.

41. Đại hạn nô bộc vị trí hóa lộc nhập lưu niên, lưu người hầu, cũng sẽ có ngoại tình.

42. Đại hạn nô bộc vị trí hóa kị nhập bản mệnh, đại hạn phu quân thê,

    Lưu niên đi phu thê vị trí, hoặc đại người hầu phi hóa kỵ nhập lưu niên tử điền, lưu người hầu hóa kị nhập lưu năm.

    Lưu nguyệt thường tại lưu người hầu hóa khoa nhập lưu nguyệt hoặc lưu nguyệt phu quân thê.

43. Nữ nhân mệnh bản mệnh kị tại phúc đức vị trí, đại hạn phu thê, điền trạch gặp kị sát, lưu kị nhỏ phi hóa kỵ nhập đại hạn phúc đức, lưu niên phu thê, lưu niên, lưu phu đều có đào thìn, bởi vì mình bên ngoài gặp mà ly hôn.

44. Bản mệnh, đại hạn tới tử điền đồng đều gặp kị sát, đại hạn lưu niên phu quân thê gặp phi hóa kỵ nhập + đào thìn, phối ngẫu bên ngoài gặp.

45. Đại hạn, lưu niên gặp kị sát, lưu niên phu thê vị trí, nô bộc vị trí đều gặp kị sát, bởi vì bên thứ ba mà ly dị.

46. Đại hạn gặp sát ( như trời bộ dạng + hỏa linh ), tối kỵ nhập đại tật. Đại phu tự hóa lộc ( như tham lang + hỏa linh ), phối ngẫu đào hoa trọng, nhưng sự nghiệp không tệ.

47. Đại hạn gặp đào thìn, đại hạn nô bộc vị trí không lành hoặc gặp đào thìn, dễ có hoa tửu. Nhược đại hạn phu thê gặp kị sát, dễ có bởi vì đánh cuộc sắc gây nên bên ngoài gặp.

48. Đại hạn tử nữ vị trí hóa lộc, phi hóa kỵ nhập bản mệnh phu thê, lại lớn hạn phu thê hóa kị nhập bản mệnh, lưu niên phu thê, lưu niên phu thê vị trí gặp đào thìn, dễ có ngoại tình.

49. Ngoại tình thường phát sinh ở bản mệnh hoặc đại hạn phi hóa kỵ nhập chi lưu năm, tiểu hạn, đặc biệt tiểu hạn làm chuẩn.

5 0. Lưu niên, lưu phu đều có đào thìn, mình bên ngoài gặp; lưu niên vô, lưu phu có, tức là phối ngẫu.

51. Ngoại tình chi tranh tới tay tất đang chảy năm phu quân thê vị, nô bộc vị trí đều có dấu hiệu.

52. Ngoại tình thường tại có lưu niên phi hóa kỵ nhập phát sinh năm phu quân thê vị lúc, có kết thúc khả năng.

53. Lưu niên nước nữ nhân vị trí, gặp đào thìn, cũng dễ có ngoại tình.

54. Ngoại tình tới đối tượng gây nên phân tranh, kị sát sẽ ở huynh người hầu tuyến. Đào hoa gây nên tới di chứng ( bao quát tiền tài tổn thất ),

    Là xương khúc hóa kị nhập lưu năm, mà nên năm tới huynh người hầu, tài bạch phải gặp kị sát.

    Nhược xương khúc hóa kị nhập phu quan, thì phối ngẫu phải dẫn phát tài vụ vấn đề.

55. Nữ nhân mệnh lưu niên gặp thái dương cát hóa, phu thê vị trí đào thìn nhập, nô bộc vị trí gặp kị sát, có ngoại tình.

56. Nữ nhân mệnh lưu niên gặp thái dương lạc hãm + loan vui mừng, dễ có ngoại tình. Nam mệnh thái âm cùng.

57. Đại hạn phi hóa kỵ nhập bản mệnh phu quan, đại hạn đi tả hữu + sát, bởi vì bên thứ ba ly dị.

58. Hành hạn nhật nguyệt, tam hợp đào thìn, dễ có ngoại tình.

59. Khôi việt nhập mệnh thân, phúc đức, có thể gặp dữ hóa lành, chủ quý không được chủ phú, 45 tuổi trước kia lấy quý nhân luận, 45 tuổi về sau lấy lao lực không được an nhàn luận. Cũng là tế di ngôi sao, vui mừng gặp xương khúc, lộc tồn, hóa lộc, hóa khoa, nhiều khác phái duyên, như tại sau khi cưới nhiều bị kim ốc tàng kiều hoặc lấy vợ kế.

6 0. Thiên tướng bên ngoài gặp đa số thanh thân thích hoặc sự nghiệp đối tác.

61. Nô bộc vị trí khôi việt + sát, ngoại tình là bố trí hoặc cùng làm việc.

62. Phu thê vị trí tả hữu gặp sát, đại hạn đi khôi việt, dễ có ngoại tình.

63. Cơ nguyệt + tả hữu bên ngoài gặp thường là quen biết cũ.

64. Nữ nhân mạng lớn hạn hoặc đại phúc gặp thiên đồng, thiên lương, ngoại tình năm chênh lệch đại.

65. Bởi vì ngoại tình mà ly hôn chi niên được nô bộc vị trí gặp cự môn, thì là không phải tranh chấp nhiều.

66. Lưu niên đi đào thìn, hóa kị nhập lưu phu + đào thìn, bởi vì mình ngoại tình mà ly hôn.

67. Tham lang hóa kị + loan vui mừng nhập lưu năm, lưu phu, lưu người hầu, đào hoa sự kiện lộ ra ánh sáng.

68. Lưu niên phi hóa kỵ nhập quen biết năm, đào hoa sự kiện lộ ra ánh sáng, hóa lộc nhập lại có kết quả tốt.

69. Tình một đêm: ( tử vi nhân sinh lưới )

   Sao tử vi: Là góc dễ dàng phát sinh nguy hiểm cao bầy, bởi vì tử vi là dễ dàng nhận hoàn cảnh ảnh hưởng, không cách nào tự kềm chế lâm vào trong đó.

   Sao vũ khúc: Muốn thực tế mất làm cái tình một đêm là không dễ dàng, bình thường đều là góc tuần quy đạo củ, thậm chí có điểm chất phác, thật nhiều con là trong lòng nghĩ nghĩ thôi.

   Sao liêm trinh: Chủ động tính mạnh, lại ưu thích cầu biến hóa, tình một đêm đối với hắn mà nói có là chuyện dễ dàng, coi như sau đó phải có một ít chút không ổn, tuyệt sẽ không hối hận!

   Sao thiên phủ: Bọn họ là rất kén chọn được, coi trọng phẩm vị, nhưng là chỉ cần hắn cảm thấy có thể, ngay cả...cũng trình độ đã đạt tới yêu cầu của hắn, hắn chính là sẽ không hẹp hòi được ác!

   Thiên tướng ngôi sao: Bất cần đời cảm giác, càng là dễ dàng cùng tình một đêm liên tưởng cùng một chỗ, bề ngoài của hắn là cho người đoan trang tú lệ, muốn tuỳ tiện tìm tới tình đầu ý hợp được đập cản cũng không phải là một việc khó.

   Sao thất sát: Giống như về cảm tình thường xuyên sẽ đụng phải góc không thuận quá trình, cho nên hắn ngược lại hướng tình một đêm phương hướng phát triển là có khả năng lớn ác!

   Sao phá quân: Thích hoàn cảnh mới cùng tính khiêu chiến phá quân, đối với hắn thích sự tình, là nghĩa vô phản cố toàn tâm đầu nhập.

   Tham lang tinh: Biệt tình cảm không quá lý trí lại tận tình được tham lang, sẽ có tình một đêm được tỷ lệ hẳn là tất cả mọi người tới quán.

   Sao thái dương: Thái dương biệt tình cảm thật là cầm bắt đầu bỏ được, bất quá hắn thật là không chịu nổi người tịch mịch, hắn sẽ tìm kiếm tình một đêm được an ủi đường ống, thuận tiện thử một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.

   Cự môn ngôi sao: Thiện lương trung hậu cự môn, là không có khả năng sẽ đi làm tổn thương người khác chuyện của, tình một đêm tại đạo đức của hắn phạm trù trung tựa hồ còn một điều được chẳng phải quang minh chánh đại, không hội chủ động đi tìm.

   Thái âm tinh: Hành động lực không đủ thái âm, cũng là loại kia nghĩ tỉ làm còn nhiều người, cho nên hắn chỉ là suy nghĩ một chút tình một đêm tình hình thực tế kỳ, khả năng liền thỏa mãn ba!

   Sao thiên lương: Có khả năng phải là bởi vì đồng tình đối phương mà phát sinh tình một đêm, bởi vì hắn thích làm lão đại, thích giúp đỡ người, nếu như gặp phải cần hắn an ủi đối tượng, cũng là phải không chút do dự hiến thân.

   Sao thiên cơ: Đối với có phẩm hạnh cùng tu dưỡng thiên cơ, muốn hắn ở đây cái này đạo đức được ranh giới du tẩu, thật sự là có một chút khó xử.

   Sao thiên đồng: Tình cảm vốn là không dễ cầm giữ ở thiên đồng, nhược có cơ hội, thân thể hắn hãm trong đó tỷ lệ, ghê gớm thật to gia tăng!

 

    Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian, tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố, không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung, mời Ấn vào đây Hoặc gọi 24 giờ báo cáo điện thoại: 4 0 0 0 0 7 0 6 0 9 cùng chúng ta liên hệ.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều