Chia sẻ

Càng nhiều

Hôn nhân phán đoán cùng kinh nghiệm tuyển tập

2 0 1 0 - 0 4- 0 1   Thủy mộc một người

Nơi phát ra: Trung quốc tử vi lưới Thời gian: 2 0 0 9 năm 12 nguyệt 0 3 nhật

★ nhìn đào hoa

Đào hoa ngôi sao tụ ở bất đồng cung độ thì không có cùng tượng ý: cung mệnh được đào hoa vừa có tư tưởng lại có hành động, cung tử nữ được đào hoa thiên về vu sắc muốn phương diện, cung phu thê được đào hoa thiên về như yêu đương cùng ngoại tình ở chung phương diện, cung tật ách được đào hoa thiên về như thân thể tiếp xúc phương diện mà chủ nhiều nhục dục hình đào hoa, cung phúc đức được đào hoa thiên về như tinh thần giác quan phương diện, cung nô bộc được đào hoa thiên về như ngoại lai dụ hoặc phương diện.

Đào hoa có bên trong đào hoa cùng bên ngoài đào hoa chi tranh. Bên trong đào hoa chủ giữa vợ chồng góc lãng mạn cùng sinh hoạt tình dục góc tấp nập, như xương khúc tinh chi loại. Bên ngoài đào hoa thì là chủ không bình thường ngoại tình tình, như trời diêu, hàm trì loại hình.

Gặp đào hoa mà bạng châu rủi ro, xấu mặt, hôn nhân bất lợi nhân, xưng là "Đào hoa kiếp" . Đào hoa ngôi sao gặp không kiếp đại hao, hoặc tài lộc tinh gặp xung, liền bị phát sinh "Đào hoa kiếp" .

Gặp đào hoa mà bạng châu kiện cáo hình ngục, xưng là "Đào hoa sát" . Đào hoa ngôi sao gặp dương đà hình bạch hổ quan phù phá toái cùng cái khác hình ngục được tổ hợp các loại, liền dễ dàng phát sinh "Đào hoa sát" .

Cung phu thê có mộc dục hàm trì, chủ có thực chất tính đào hoa ( nhục dục đào hoa ); liêm tham tị hợi ( nam nữ cùng luận ) phải sát tinh, cũng là thực chất tính nhục dục đào hoa; tham ở hợi tí gặp dương đà là phiếm thủy đào hoa, cũng là nhục dục đào hoa; liêm trinh phải hàm trì lại sẽ văn khúc, là tinh thần tính đào hoa ( tức hữu nghị tính mà không phải là sắc tình ); tham lang phải đà la là gió lưu thải trượng, là nhục dục đào hoa, chủ có rượu sắc sự kiện; cùng cự phải văn khúc, là tinh thần tính đào hoa, nữ nhân mệnh khả năng có tính thực chất đào hoa; liêm cự phải thiên diêu, dễ có tính thực chất đào hoa; hồng loan phải thiên diêu, càng là thật đào hoa ( thực chất tính )

★ thấy thế nào hôn nhân không được như ý

Cung mệnh không hề lợi nhuận hôn nhân là tinh diệu, như giết phá liêm tham vũ cự sát kị các loại, hoặc cung mệnh hãm địa gia sát lại tam phương không lành, hoặc sát tinh cùng đào hoa ngôi sao tụ hội, yêu đương hôn nhân khó được mỹ mãn; nếu như phu thê cung cát, chủ nhiều phối ngẫu có tài miện phú quý, có nhất thời sung sướng, mà kết thúc bởi vì mình tài mạo, năng lực, thân thể không tương xứng mà ly dị; nếu như phu thê cung hãm phá nhân, không...nhất lợi nhuận phối ngẫu, phải bởi vì song phương đồng đều hung hãn không hợp mà ly dị, quá mức thì khắc chết phối ngẫu. Nhược cung mệnh vượng cát mà cung phu thê hung nhân, thì là phối ngẫu không tương xứng mà ly dị hoặc nhiều bệnh tổn thương. Nhược mệnh ngẫu nhiên cung đồng đều cát, nhiều thuộc mỹ mãn hôn nhân, nhưng nếu như phu thê cung được tam phương gặp sát kị, bị bởi vì ngoại lai quấy nhiễu mà phát sinh không được thuận hoà ly dị, cung sự nghiệp có sao hóa kị thì chủ phối ngẫu đa nghi quản nhiều mà phát sinh khác nhau; lại có gặp hạn năm của cung phu thê hung thần tụ, mà phối ngẫu xảy ra bất trắc thương vong, này thuộc phối ngẫu vốn là yểu mệnh nhân, mà không phải là bản mệnh khắc. Nam mệnh tọa thái âm, nữ nhân mệnh tọa thái dương, khác phái duyên mạnh, nhiều ngoại tình; hãm địa phu thê không đắc lực, sinh hoạt không nơi nương tựa; gia sát đồng đều chủ ly dị, quá mức thì hình khắc tổn thương chết. Cung mệnh cơ lương gặp sát, cũng chủ cô khắc.

Nhật nguyệt sửu vị cùng thủ cung mệnh, nam không sao, nữ nhân không lành, nhược tổ hợp không tốt hoặc gia sát nhân, bị lạc phong bụi.

Nữ nhân mệnh mệnh tọa dần, đối cung đồng lương, chủ hôn hôn nhân có khó khăn trắc trở; gặp lại xương khúc, có thể muốn gả cho người đàn ông đã ly dị.

Nữ nhân mệnh dương lương tọa mệnh, không kết hôn muộn ngay cả...cũng hôn nhân không được như ý. Thái dương tọa mệnh như thú hợi tí cung, hình phu khắc tử, gia sát phải là.

Cung mệnh ở tí ngọ mão dậu, cung phu thê ở thìn thú sửu vị, tình cảm không tốt, nhiều cải vả, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, gia sát kị càng hung.

Cung phu thê gặp tứ sát cô độc cố thủ một mình, nam cưới dữ dằn, nữ nhân gả ác phu hoặc hỗn quá băng đảng nam nhân. Gặp lục sát thủ chiếu hoặc bộ dạng giáp lúc, chủ nhiều hôn nhân không đẹp, tối thiểu cùng phối ngẫu không thuận, hoặc chủ phối ngẫu nhiều bệnh tổn thương, quá mức thì khắc thương vong. Cung phu thê có mẹ goá con côi, phá toái ngôi sao cũng không tốt, không chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều chính là sinh tử ly biệt. Tam phương có sát tinh, cũng sẽ ảnh hưởng quan hệ vợ chồng.

Nhị độ hôn nhân thường là cung phu thê có hai viên chính tinh đồng cung mà gặp sát xung phá, tỷ như cùng cự phải tứ sát, chủ thượng nửa đời hôn nhân muốn phá ( bởi vì cự môn là sao bắc đẩu ), nhược chủ tinh là nam đẩu ngôi sao thì chủ tuổi già được hôn nhân muốn phá. ( cung phu thê nên một cái chính tinh miếu vượng tọa thủ, gặp cái chính tinh lúc nhược miếu vượng vô sát hoặc thành cách cục nhân cũng cát, nếu không không lành ). Cung phu thê ở dần thân tị hợi còn có hai viên chủ tinh đồng cung càng dễ có nhị độ hôn nhân được khả năng.

Mệnh ngẫu nhiên hai cung gặp giết phá liêm tham nhân nhiều không êm thấm giai. Sát phá lang của cung phu thê gặp lại sát, dù cho miếu vượng, tại hạn năm không tốt lúc chủ tách rời. ( nữ nhân mệnh lại thêm đào hoa tinh giả có thể sẽ biến thành kỹ nữ ).

Bản mệnh tam phương tứ chính có hoa đào tổ hợp, bị có khác phái duyên, nhược lại gặp cung phu thê có xương khúc, nam mệnh bị bên ngoài cùng người ở chung, nữ nhân mệnh bị cùng một cái khác nam nhân từng có tình cảm sau đó lại gả? Sao văn khúc là công khai, sao văn xương là âm thầm ).

Cơ âm cùng xương khúc nhập cung phu thê, là nhiều vợ được cách cục. Cơ âm tại thân, dương cự nhập mệnh hoặc cung phu thê, chủ không phải là nhiều.

Nữ nhân mệnh thái dương hóa lộc nhập cung phu thê, tiên sinh dễ có ngoại tình.

Cung phu thê đào hoa ngôi sao nhiều, hoặc thiên diêu gặp hóa quyền, biểu thị phối ngẫu có ngoại tình.

Cung phu thê liêm trinh phải không kiếp, kết hôn ba lần là đừng; liêm trinh phải thiên diêu, cũng không cát. Nữ nhân mệnh liêm trinh phải đào hoa ngôi sao, rất tao, nhưng không nhất định có thực chất đào hoa. Cung phu thê liêm trinh hoặc tham lang hóa quyền lộc, phải có cảm tình xảy ra chuyện.

Thiên lương hóa lộc hóa quyền, tham lang hóa quyền của cung phu thê, sẽ có một cái khác chuyện tình cảm phát sinh; nữ nhân mệnh lại càng không lợi nhuận, trước hôn nhân sẽ cùng vợ chồng phát sinh tình cảm. Tham lang hóa kị, vi tình sở khốn. Tham lang hóa lộc, phối ngẫu cũng dễ có ngoại tình.

Cung phu thê khôi việt gặp hữu bật hoặc hóa khoa, nữ nhân mệnh đời sống tình cảm phức tạp, nam không sao.

Thiên lương của cung phu thê gia sát, có ly biệt giống, đặc biệt tại tí cung của cung phu thê là hung; thiên lương lâm tí ngọ của cung phu thê, gặp đối cung hóa kị đến xung, phải kết hôn với một nữ nhân đã ly hôn.

Nữ nhân mệnh mệnh phúc tại dần thân tị hợi, tọa cơ âm, đồng lương, liêm tham, dễ có đào hoa, gia tăng tả hữu xương khúc khôi việt đơn tinh càng nghiệm. Mệnh phúc gặp thái dương thái âm tọa thìn thú sửu vị nhân, là âm dương giao thái, cả đời nhiều yêu đương, nhất là gặp nhật nguyệt phản bối mà ở thìn thú sửu vị tọa mệnh nhân, dễ có tính biến thái, thích diễn khác phái nhân vật.

Mệnh ngẫu nhiên hai sao âm dương tương phản, tỷ như nam mệnh âm ngẫu nhiên dương, nữ nhân mệnh dương ngẫu nhiên âm, chủ phu thê làm trái lại, không êm thấm giai. Nam mệnh quá âm nữ mệnh thái dương tọa mệnh, vào miếu dễ có ngoại tình, khác phái duyên tốt; hãm địa thì không, nhưng nếu phải sát chủ tách rời.
Hình khắc phối ngẫu được mệnh

 

Vận mệnh học thượng được cái gọi là hình khắc, cũng không nhất định ngay cả...cũng khắc chết, căn cứ trình độ khác biệt có: tình cảm vợ chồng không tốt, nhiều cải vả không ngớt; tình cảm vợ chồng vỡ tan, tạo thành ở riêng, ly hôn; sau khi cưới phối ngẫu nhiều bệnh hoặc tổn thương tai, tàn tật; phối ngẫu chết sớm, không thể giai lão. Nhưng người bình thường giảng hình khắc đa là thuộc về tương đối nghiêm trọng thương bệnh tai cùng sanh ly tử biệt.

Cung phu thê dễ dàng tạo thành hình khắc là tinh diệu có: vũ, tham, phá, liêm, giết, cự, lục sát tinh, hóa kị, tiệt không, thiên hình, âm sát, phá toái, khóc, nhẹ, cô, quả, bạch hổ cùng quá vượng hóa lộc hóa quyền các loại.

Nghiêm trọng hình khắc được tổ hợp có: ① cung phu thê gặp kể trên ác ngôi sao cùng sát hình kị hung diệu tụ hội, bị tang phối. ② nam mệnh cung phu thê không tốt, tam phương tứ chính gặp sát, thái âm tinh lại lạc hãm nhân, chủ tang thê hoặc không thể giai lão; đi đến ất hạn năm, thái âm lạc hãm lại hóa kị, có thể muốn cáo biệt thê tử. ③ nữ nhân mệnh cung phu thê không tốt, tam phương tứ chính gặp sát, sao thái dương lại lạc hãm, chủ mất phu hoặc không thể giai lão; đi đến giáp hạn năm, thái dương lạc hãm hóa kị, có thể muốn cáo biệt phu quân. ④ cung mệnh ở tí ngọ vô chính diệu, cung phu thê cơ lương đồng cung, hạn năm gặp cung phu thê gặp sát hình kị tụ hội, bị goá. ⑤ cung phu thê gặp hóa kị gia sát.

★ lựa chọn như thế nào phối ngẫu tài mệnh

Một người trước hôn nhân nhiều cùng cha mẹ ở chung, gia đình cùng cá nhân được khí tràng tạm thời ở vào tiên thiên kết cục đã định trạng thái, tốt xấu khó mà cải biến. Sau khi kết hôn gây dựng lại cái gia đình mới, song phương âm dương khí tràng quấn quýt lấy nhau, dần dần hình thành cái tân khí hùng, có lợi vô lợi thì nhìn song phương khí tràng có thể hay không bổ sung, phối hợp dễ dàng cải tiến cả đời vận mệnh, phối hợp không dùng được song phương vận mệnh đều làm hỏng. Từ tử vi trên mệnh bàn nhìn, cung phu thê cùng cung sự nghiệp thành một tuyến, ảnh hưởng lẫn nhau, kết hợp dễ dàng phu vinh thê quý, phối hợp không tốt thì hình khắc phối ngẫu, rủi ro bại nghiệp. Bởi vậy kén vợ kén chồng vấn đề mười phần trọng yếu, biệt cả đời có thể hay không quá cuộc sống hạnh phúc đưa đến hết sức quan trọng cùng mười phần mấu chốt tác dụng, không thể không có gây nên mọi người coi trọng.

Kén vợ kén chồng trên nguyên tắc ghê gớm nam nữ cung mệnh cùng cung phu thê kết hợp lại luận: ① nếu như cung phu thê tốt, có thể tuyển chọn đối phương cung mệnh chủ tinh làm gốc người cung phu thê chủ tinh được khác phái. Tỷ như bản nhân cung phu thê được chủ tinh là trời cùng, phối ngẫu cung mệnh chủ tinh cũng là thiên đồng nhân là tốt phối. ② nếu như cung phu thê không tốt, không thể tuyển đối trái mệnh cung chủ ngôi sao cùng bản nhân cung phu thê chủ tinh giống nhau phối ngẫu, có thể chọn song phương cung mệnh chủ tinh giống nhau hoặc phối hợp tốt chủ tinh được khác phái. ③ nam mệnh cung phu thê chính tinh thuộc nam đẩu, nên phối năm âm sinh ra được nữ tính; chính tinh thuộc bắc đẩu, nên phối dương sinh năm được nữ tính. ④ nữ nhân mệnh cung phu thê chính tinh thuộc nam đẩu, nên phối dương sinh năm được nam tính; chính tinh thuộc bắc đẩu, nên phối năm âm sinh ra được nam tính. ⑤ bản mệnh can cung hóa lộc chi tinh đúng lúc là đối phương cung mệnh chủ tinh.
Cụ thể phối hợp như sau: trở xuống tinh diệu, đều là cung mệnh được chủ tinh, "Vui mừng, kị" tức là muốn phối hợp khác phái cung mệnh được chủ tinh.

 

▲ nam mệnh: sao tử vi được nam tính thích có tài hoa cùng hàm dưỡng nữ tính. Vui mừng phối ôn thuận thiên đồng, hiền huệ thiên phủ, cơ trí cự môn, uy dũng được thất sát, cao quý chững chạc thiên tướng; tối kỵ phối diêm dúa tham lang, nóng nảy phá quân, cũng kị tử vi; dư đồng đều thật vui mừng.

Sao thiên cơ được nam tính góc thích thông minh nhạy bén, suông học khí chất nữ tính. Mừng nhất phối sao thiên lương, thật vui mừng tử, dương, vũ, cùng, liêm, phủ, kị thiên cơ, dư ngôi sao đồng đều miễn cưỡng có phối.

Sao thái dương được nam tính thích bề ngoài mỹ lệ cùng sáng sủa nữ tính. Vui mừng ôn nhu thiên đồng, lãng mạn thái âm, kị thái dương, cũng kị lúc tốt lúc xấu được cự, lương, dư ngôi sao đồng đều thật vui mừng.

Sao vũ khúc được nam tính thích thiện quản lý tài sản lại xinh đẹp được phú bà. Mừng nhất tài khố đích thiên phủ, thật vui mừng giết, tham, bộ dạng, tối kỵ phá quân, cũng kị vũ khúc, còn lại đều là thật vui mừng.

Sao thiên đồng được nam tính giảng cứu hưởng thụ, vui mừng có sinh hoạt gợi cảm nữ tính, nhưng ở xứng đôi bên trên nên mang một ít trùng kính ánh sao đến hoạt động cùng. Vô quá tốt duyên ngôi sao, góc vui mừng tử vi, thiên cơ, liêm trinh, thiên tướng, thất sát, phá quân, tối kỵ cự môn, thiên đồng, còn lại là lúc tốt lúc xấu.

Sao liêm trinh được nam tính vui mừng thông minh cơ linh, hoạt bát nền nã, đái cổ linh tinh quái thức nữ tính. Mừng nhất phú đồng tình tâm thất sát, chững chạc thiên phủ, thật chuộng võ khúc, tối kỵ tham, bộ dạng, phá, dư ngôi sao đồng đều thật kị.

Sao thiên phủ được nam tính dụng tình không được chuyên, thích ổn trọng mà bề ngoài mốt tân triều nữ tính. Thiên phủ được duyên ngôi sao nhiều nhất, mừng nhất dứt khoát vũ khúc, đơn thuần liêm trinh, kị thiên phủ, dư ngôi sao đồng đều thật vui mừng.

Thái âm tinh được nam tính góc âm nhu, thích ôn nhu săn sóc, yêu chỉnh tề nữ tính. Nên mang một ít dương cương tinh diệu đến hoạt động cùng. Hoàn toàn giống nhau tốt đẹp phá hỏng được duyên ngôi sao, góc vui mừng tử, cự, bộ dạng, lương, giết, phá, lúc tốt lúc xấu được cơ, cùng, phủ, tham, còn lại đồng đều kị.

Tham lang tinh được nam tính sẽ thêm sừng yêu đương, muốn nghĩ lãng mạn phong tình, tài sắc kiêm bị phú bà. Mừng nhất vũ khúc, tối kỵ cao không thể chạm được tử vi, bốc đồng liêm trinh, còn lại đều là thật kị.

Cự môn ngôi sao được nam tính góc thích sáng sủa hào phóng nữ tính. Rất ít cùng tới xứng đôi duyên ngôi sao, miễn cưỡng có phối được cơ, vũ, liêm, tối kỵ hiếu thắng được thái dương, thiên đồng, dư đồng đều thật kị.

Thiên tướng ngôi sao được nam tính thích ổn trọng, có truyền thống mỹ đức, yêu gia đình, tuân quy thủ cự được nữ tính. Mừng nhất nhanh nhẹn sao vũ khúc, tối kỵ liêm trinh, cũng kị thiên tướng, miễn cưỡng có phối được tử vi, dư ngôi sao đồng đều thật vui mừng.

Sao thiên lương được nam tính vui mừng có hàm dưỡng, đồ phong phú kiến thức nữ tính. Vô tốt đẹp phá hỏng được duyên ngôi sao, kị thiên lương, cũng kị lúc tốt lúc xấu được cơ, cùng, còn lại đều là thật vui mừng.

Sao thất sát được nam tính thích độc lập kiên cường cùng có thời đại mới khí chất nữ tính. Góc vui mừng liêm trinh, cũng chuộng võ khúc, miễn cưỡng có phối được tử, âm, còn lại tinh diệu đồng đều kị.

Sao phá quân nam tính thích lãng mạn phong tình cùng hiểu mốt nữ tính ( phong trần nữ nhân loại hình ). Có rất ít tới xứng đôi duyên ngôi sao, miễn cưỡng có phối được thái âm, tối kỵ tử vi, hiếu thắng được vũ khúc, liêm trinh, dư ngôi sao đồng đều kị.

▲ nữ nhân mệnh: sao tử vi được nữ tính, có khí chất cao quý, dùng tiền nền nã, vui mừng quý báu phẩm, giảng cứu chỉnh thể giá trị cùng phái đoàn, thích có lý tưởng khát vọng, có tài hoa, có hàm dưỡng nam tính. Tối kỵ tham mới bỏ cũ đích tham lang, thô bạo phá quân được nam tính, thật kị cự, liêm, cũng kị tử vi, thiên tướng cùng thất sát phải lúc tốt lúc xấu là tính đẹp, còn lại ngôi sao đều tốt hơn.

Sao thiên cơ được nữ tính, nhanh nhẹn linh hoạt suy nghĩ nhiều, cảm xúc hay thay đổi, thích học rộng tài cao mà nhiều nhiều kiểu mới được nam tính. Vô tốt đẹp phá hỏng được cưới duyên ngôi sao, góc mừng có tử, dương, vũ, dân, phủ, bộ dạng, miễn cưỡng có phối được cự, lương, còn lại đồng đều kị.

Sao thái dương được nữ tính, có nam tử khí cảm khái, tương đối nói năng tùy tiện, giỏi giao thiệp, vui mừng tân triều, vui mừng vật phẩm có giá trị, thích có thành tựu được phú hào. Bản thân thiếu lực hấp dẫn, tối kỵ cự môn, thật kị liêm, âm, dương, tham, giết, phá, dư ngôi sao đồng đều vui mừng.

Sao vũ khúc được nữ tính, rất biết quản lý tài sản, dụng tiền rất có kế hoạch, làm việc nguyên tắc tính mạnh, trọng dùng vào thực tế. Bản nhân tính dục mạnh, mừng nhất thiên phủ, thiên tướng, thật vui mừng tính dục mạnh tham lang, tối kỵ phá quân, thật kị âm, vũ, vậy cùng, cự, còn lại đồng đều vui mừng.

Sao thiên đồng được nữ tính, cá tính ôn nhu chất phác, tiểu hài tử tính tình, giảng hưởng thụ, góc lười nhác, thích hài hước khôi hài, tính khí tốt mà có học vấn nam tính. Mừng nhất tử, dương, thật vui mừng cơ, vũ, phủ, bộ dạng, vậy âm, lương, tối kỵ cự môn, còn lại đồng đều kị.

Sao liêm trinh được nữ tính, bình thường tương đối tiết kiệm, không dễ tin tưởng người khác, nhưng một mai yêu các ngươi, cũng rất chịu cho đầu nhập, lại phải liều mạng truy cầu các ngươi, thích hiểu sinh hoạt, hoạt bát, gan lớn cùng đa tài đa nghệ được nam tính. Mừng nhất sao thiên phủ, thật vui mừng thất sát, tối kỵ phá, bộ dạng, cũng kị âm, liêm, cự môn một dạng,, dư đồng đều vui mừng.

Sao thiên phủ được nữ tính, dụng tiền có kế hoạch, nhưng đối với yêu đương thì phải xử trí theo cảm tính, chịu cho đầu tư; thích sự nghiệp tâm mạnh mà khỏe mạnh nam tính. Mừng nhất tử, vũ, liêm, góc kị cự, giết, phá, phủ, vậy âm, cùng, còn lại ngôi sao đồng đều thích.

Thái âm tinh được nữ tính, mẫn cảm đa nghi, tiết kiệm, nhưng đối với người trong lòng lại rất lớn phương, thích nhã nhặn sạch sẽ mà có văn học khí chất nam tính. Mừng nhất thái dương, thật vui mừng cơ, tử, vũ, phủ, bộ dạng, lương, vậy cùng, giết, phá, dư ngôi sao đồng đều kị.

Tham lang tinh được nữ tính, tham lam lòng mạnh, giỏi giao thiệp, góc lãng mạn, mối tình thầm kín, để ngươi say mê, thích phong tình vạn chủng, tài hoa hơn người được phú hào. Mừng nhất vũ khúc, thật vui mừng dương, phủ, bộ dạng, lương, vậy cùng, âm, tối kỵ tử, liêm, dư ngôi sao đồng đều kị.

Cự môn ngôi sao được nữ tính, khẩu tài tốt, rất biết người quan sát, thích nhã nhặn sáng sủa mà có học vấn nam tính. Là rất khó lấy lòng là tinh diệu, mừng nhất tử vi, thật chuộng võ, phủ, âm, bộ dạng, lương, vậy cơ, dương, tối kỵ thiên đồng, còn lại đồng đều kị.

Thiên tướng ngôi sao được nữ tính, sĩ diện, giảng cứu quần áo cùng ẩm thực, biệt người yêu rất rộng rãi, thích ổn trọng, có gia đình quan niệm và văn học khí chất nam tính. Mừng nhất tử, vũ, tối kỵ liêm, bộ dạng, thật kị tham, bộ dạng, cự, giết, phá, thiên cơ một dạng,, còn lại đồng đều vui mừng.

Sao thiên lương được nữ tính, giống một đại tỷ đầu, nguyên tắc tính mạnh, tiết kiệm, nhưng đối với người trong lòng lại xử trí theo cảm tính, xuất thủ nền nã, thích có hàm dưỡng cùng suông học sáng suốt được nam tính. Góc vui mừng thiên cơ, thật vui mừng tử, vũ, phủ, âm, bộ dạng, dương, cùng một bàn, dư đồng đều kị.

Sao thất sát được nữ tính, độc lập tính rất mạnh, góc lãnh khốc, nhưng đối với người trong lòng lại rất nhiệt liệt, thích chính trực nghĩa khí, dũng cảm, có lý tưởng hoài bão nam tính. Bản nhân tính tình xấu, mừng nhất tử, vũ, liêm, kị tham, cự, giết, phá, thiên cơ một dạng,, dư đồng đều vui mừng.

Sao phá quân được nữ tính, tính tình hay thay đổi, góc tùy hứng táo bạo, nhưng đối với người trong lòng nhỏ bạng châu cùng phải thiết thực, thích có lý tưởng, sáng tạo thái độ cùng tân triều nam tính. Bản nhân táo bạo dễ kích động, khó phối hợp, góc vui mừng dương, cùng, phủ, âm, bộ dạng, lương, cơ, dư đồng đều kị.
Tinh tú tọa cung phu thê tới hiện tượng

 

Quan hệ vợ chồng tốt xấu ngoại trừ nhìn cung phu thê bên ngoài, còn phải xem thái dương cùng thái âm.

Nam mệnh thái dương vượng cung ( ngọ, tị, thìn, mão, dần ), người này chính phái. Thái dương hãm địa ( thân, tử, hợi, thú, dậu ), người này phạm đào hoa, lao lực mệnh.

Nữ nhân mệnh thái dương vượng cung ( ngọ, tị, thìn, mão, dần ), tiên sinh chính phái, có trợ lực. Thái dương hãm địa ( thân, tử, hợi, thú, dậu ) tiên sinh bất lực lực, nên dựa vào chính mình kiếm tiền nuôi mình.

Tử vi phối ngẫu khí khái tốt  kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh đồng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng có vấn đề, nên hảo hảo gắn bó. Cùng địa không, địa kiếp đồng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng phải lãnh đạm.

Thiên phủ phối ngẫu ngay thẳng, vui mừng cầm quyền. Cùng kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh đồng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng có vấn đề, nên hảo hảo gắn bó. Cùng địa không, địa kiếp đồng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng phải lãnh đạm. Vũ khúc thiên phủ cùng địa không, địa kiếp đồng cung tọa cung phu thê, phòng bởi vì phối ngẫu phá đại tài.

Thiên cơ phối ngẫu thông minh nhanh nhẹn linh hoạt. Cùng kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh đồng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng có vấn đề, nên hảo hảo gắn bó. Cùng địa không, địa kiếp đồng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng phải lãnh đạm.

Thái dương phối ngẫu cá tính ngay thẳng, vô tâm cơ. Nam mệnh: sợ vợ. Cùng kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh đồng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng có vấn đề, nên hảo hảo gắn bó. Cùng địa không, địa kiếp đồng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng phải lãnh đạm.

Thái âm phối ngẫu cá tính âm nhu. Cùng kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh đồng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng có vấn đề, nên hảo hảo gắn bó. Cùng địa không, địa kiếp đồng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng phải lãnh đạm.

Thiên đồng phối ngẫu có chút nhỏ đứa bé nhỏ tính tình, ỷ lại lòng tham lớn. Cùng kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh đồng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng có vấn đề, nên hảo hảo gắn bó. Cùng địa không, địa kiếp đồng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng phải lãnh đạm.

Liêm trinh phải đôi phối ngẫu ngại phà ο du ngao 69c kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh đồng cung tọa cung phu thê, phòng bởi vì phối ngẫu gây kiện cáo, hoặc phòng phối ngẫu mắc bệnh ung thư. Cùng địa không, địa kiếp đồng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng phải lãnh đạm.

Tham lang phối ngẫu thông minh, thích chơi, có nhiều phương diện mới tốt. Cùng kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh đồng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng có vấn đề, nên hảo hảo gắn bó. Cùng địa không, địa kiếp đồng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng phải lãnh đạm.

Vũ khúc phối ngẫu cá tính kiên cường. Cùng kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh đồng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng có vấn đề, nên hảo hảo gắn bó. Cùng địa không, địa kiếp đồng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng phải lãnh đạm. Vũ khúc thiên phủ cùng địa không, địa kiếp đồng cung tọa cung phu thê, phòng bởi vì phối ngẫu phá đại tài.

Cự môn phối ngẫu mọi thứ đều vui mừng tự thân đi làm, giữa phu thê miệng lưỡi nhiều. Cùng kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh đồng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng có vấn đề, nên hảo hảo gắn bó. Cùng địa không, địa kiếp đồng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng phải lãnh đạm.

Thiên tướng phối ngẫu có chánh nghĩa cảm, lấy giúp người làm niềm vui. Cùng kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh đồng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng có vấn đề, nên hảo hảo gắn bó. Cùng địa không, địa kiếp đồng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng phải lãnh đạm.

Thiên lương nên cưới ( gả ) lớn tuổi vợ ( phu ). Cùng kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh đồng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng có vấn đề, nên hảo hảo gắn bó. Cùng địa không, địa kiếp đồng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng phải lãnh đạm.

Thất sát phối ngẫu một không hứng mặt liền kéo xuống, trở mặt như lật sách. Cùng kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh đồng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng có vấn đề, nên hảo hảo gắn bó. Cùng địa không, địa kiếp đồng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng phải lãnh đạm.

Phá quân phối ngẫu tính cương liệt. Cùng kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh đồng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng có vấn đề, nên hảo hảo gắn bó. Cùng địa không, địa kiếp đồng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng phải lãnh đạm.

Văn xương phối ngẫu thông minh, học nhiều đa năng, có văn nghệ khí khái

Tả phụ phối ngẫu làm việc ổn trọng, nhưng sợ hôn nhân nhị độ.

Hữu bật phối ngẫu có đồng tình tâm, nhưng sợ hôn nhân nhị độ.

Lộc tồn phối ngẫu tuổi tác nên lớn hơn mười tuổi trở lên
Tam, quan hệ vợ chồng phán đoán suy luận pháp

 

( một ) cung phu thê tứ sát 〈 kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh 〉 đơn thủ, nam bị cưới dữ dằn, nữ nhân bị gặp nam nhân trong giới giang hồ.

( nhị ) cung mệnh tọa tử, ngọ, mão, tây cung, cung phu thê ở tuất, thìn, sửu, vị, phạm "Cách giác sát ", hai người tình cảm góc khó hòa hợp, dễ có cải vả, hoặc chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Như gặp sát tinh 〈 như: kình dương nhập 〉, cải vả sợ kịch liệt hơn, nên nhường nhịn, lấy giảm xuống tổn thương.

( tam ) một đôi vợ chồng giai lão hay không hoặc sanh ly tử biệt, đem coi xét phu thê cung của nó cùng tam phương tứ chính tới vượng yếu, cùng phải chăng là sát tinh 〈 như: kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, địa không, địa kiếp các loại 〉 xung phá mà định ra. Thường nói "Nam khắc vợ, nữ nhân khắc chồng" mệnh, phần lớn là bản mệnh 〈 cung 〉 tọa kình dương hoặc cự môn, phá quân các loại ác ngôi sao, lại thêm cung phu thê chủ tinh hãm địa gặp phá, loại này mệnh tạo, nhất bất lợi cho phối ngẫu. Như mệnh cung tinh tú miếu vượng mà cát, nhưng cung phu thê ác sát tọa thủ, phần lớn bị gặp "Chết yểu chi phối ngẫu nhiên" hoặc bởi vì lúc thì... lúc thì quá xúc động mà kết duyên nhầm "Chí thú không hợp" nhân, kết quả ly dị, thậm chí bản nhân hiền tuệ lại bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân, cuối cùng không thể giai lão, đây chính là số phận vậy.

( bốn ) như mệnh cung bình thường, hoặc gặp cát mà xung phá, nhiên phu thê đại cát, loại này mệnh tạo, chủ nhiều bỗng nhiên gặp giai ngẫu, hôn nhân có trợ giúp, nhưng cuối cùng bởi vì tự thân lực lượng không đủ ── "Bên ngoài hoa bên trong nhẹ ", "Bề ngoài tuấn mỹ, mà bên trong chỉ có, tu dưỡng không đủ, hoặc tri thức không đủ để phối đôi phương" kết quả ly dị.

( năm ) như mệnh cung vượng cát, cung phu thê ở tử, ngọ vị trí gặp tử vi tọa thủ, vô thiên phụ, hữu bật nhân, chưa chắc có lợi nhuận, dễ bị đối phương vô lý tới làm nhục, ngược đãi, hoặc bản nhân dù rằng bất mãn, lại bởi vì danh dự, địa vị, tài phú loại nhân tố, đành phải thống khổ ẩn nhẫn mà chịu đựng.

( sáu ) như mệnh cung cát, cung phu thê cũng cát, nhưng cung phu thê tới ba bốn chính lại gặp tứ sát toàn 〈 dương, đà, hỏa, linh 〉 đến xung vô cát chế nhân, chủ phu thê bản tình đầu ý hợp, lại bởi vì ngoại lai tới ác nhân ảnh hưởng mà bất hòa hoặc tách rời.

( bảy ) như phu thê cùng cung mệnh đồng đều tốt, mà vận hạn gặp cung phu thê chợt có nhiều hung hội tụ nhân, chủ phối ngẫu ở giữa lẫn nhau hài lòng, lại tai họa bất ngờ mà mất phu thiệt thê, này cũng không phải bản mệnh có khắc, mà là đối phương vốn là mệnh chết yểu, tự mình xuất hiện vận hạn bên trong thôi.

( tám ) cái gọi là "Tử phủ đồng cung mệnh, nhiều cô khắc, cũng chủ hình khắc phu thê ", chính là thủ tử vi, thiên phủ tại dần, thân đồng cung, làm phu thê cung lúc, chủ kết hôn muộn, hoặc tảo hôn mà phối ngẫu hung hãn, hoặc tảo hôn mà phối ngẫu có trợ giúp, lại không có con nối dõi, hoặc tảo hôn mà tách rời, hoặc kết hôn muộn mà chí thú không hợp các loại, thật không được hoàn mỹ cũng.

( chín ) như mệnh cung tại tí, ngọ vị trí vô chính diệu, cung phu thê gặp thiên cơ, thiên lương cùng thủ giả, chủ phối ngẫu hiền tuệ, nhưng hành vận gặp sát lúc, tám chín phần mười nhiều goá.

( mười tên ) nam cung mệnh gặp thái âm, nữ nhân cung mệnh gặp thái dương, nhược ở miếu vượng địa, vốn có đoạt thê đoạt phu, thì dễ có "Ngoại tình" . Nhược tại hãm địa, chủ phu thê không đắc lực, không nơi nương tựa dựa vào, gia sát đa phần cách. Như tại tại nơi bình hòa, tỷ như nam mệnh thái âm tại thân, nữ nhân mệnh thái dương tại dần, chủ phối ngẫu quản nhiều, hung hãn, mạnh mẽ, gia đình bất an, gia sát thì cuối cùng tách rời.

( thập nhất ) như mệnh cung cùng cung phu thê đồng đều cát, mà sự nghiệp 〈 quan lộc 〉 cung hóa kị, xung chiếu cung phu thê, tuy không sát tinh, hình khắc, lại chủ phối ngẫu đa nghi, truy cứu cực nghiêm, thường xuyên vô sự sanh phi.

( mười hai ) như "Thiên lương, thiên cơ, kình dương phải" các loại mệnh cách cô khắc nhân, thì không cần luận phu thê cung cát hung, cũng tri của nó cũng cô khắc.

( mười ba ) như cung phu thê gặp tham lang hóa lộc gia tăng đào hoa ngôi sao, chủ phối ngẫu dễ có ngoại tình, vận hạn gặp chi đồng luận.

( mười bốn ) cung phu thê tới can cung khiến mệnh thân cung 〈 hoặc chuyển bàn khiến phối ngẫu tới cung phu thê 〉 bên trong tinh diệu "Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, hóa kị" cùng mệnh thân cung can cung khiến cung phu thê 〈 hoặc chuyển bàn khiến phối ngẫu tới mệnh thân cung 〉 bên trong tinh diệu "Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, hóa kị ", có biết bên ngoài giữa vợ chồng đối đãi quan hệ tới tốt hay xấu. Bình thường hóa kị tiến vào đại biểu đãi đối phương góc không tốt hoặc thua thiệt, hóa lộc tiến vào đại biểu đãi đối phương tốt hơn hoặc quan tâm.

( mười lăm ) giữa vợ chồng quan hệ tốt xấu, cũng nên xem thêm: (1) cung phu thê chủ tinh thuộc loại nào cung chủ 〈 như: thiên cơ chính là cung huynh đệ chủ, thiên lương chính là cung phụ mẫu chủ 〉, gặp cát hoặc gặp hung có thể cứu không? (2) phu thê chủ ─ phá quân rơi vào loại nào cung xưng 〈 như: cung phụ mẫu 〉, gặp cát hoặc gặp hung, gặp hung có thể cứu không? (3) ngũ hành cục tính ổn định như thế nào, quan tâm cuộc sống hôn nhân không? (4) nam mệnh xem thêm thái dương, nữ mệnh tham thái âm, rơi vào loại nào cung xưng, gặp cát hoặc gặp hung, gặp hung có thể cứu không các loại. Gặp cát quan hệ vợ chồng tốt đẹp, ân ái đến già, gặp hung, nhẹ thì hoặc bằng mặt không bằng lòng, hoặc cải vả đến già, hoặc đồng sàng dị mộng, nặng thì phân giường dị mộng hoặc ly dị.

( mười sáu ) cung phu thê cùng tam phương của nó nếu như có sát tinh, hội chiếu giữa vợ chồng tới quan hệ tới, như (1) tiệt không: được gọi là "Đoạn kiều sát ", lẫn nhau không dễ câu thông. (2) hóa kị: dễ có hoạn đắc hoạn thất lòng của 〈 nam mệnh cung phu thê hóa kị, thê quản nghiêm 〉. (3) phá toái: tình cảm không tốt. (4) phục binh, âm sát: có ẩn phục tính được nguy cơ. (5) thiên hình: lẫn nhau dễ có hình khắc. (6) kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, địa không, địa kiếp: này lục sát nhập quan hệ vợ chồng hơn phân nửa không tốt, khó coi, tình huống nên phối hợp cái khác tinh tình, cung vị phán đoán suy luận. Ngoài ra, tam thai, bát tọa nhập cung phu thê, chủ phối ngẫu so đo tính toán danh lợi, biệt vật tán gẫu γ nhàn nam tranh tranh ^ cao, long trì, phượng các nhập cung phu thê, chủ phối ngẫu góc giảng cứu tư tưởng, biệt tinh thần trước mặt nhu cầu tương đối cao. Như có thể theo như nhu cầu của phối ngẫu mà nghênh hợp hoặc phối hợp, cung phu thê có sát tinh, trước thời gian bởi vì ứng, quan hệ vợ chồng tuy vô pháp tốt trong mật hòa đường, bây giờ cũng không đến mức đối với nhau cung kính như "Binh ", ác ngôn hướng vào nhau. Tình cảm chuyển biến xấu, phu thê khắc khẩu suốt ngày, ngẫm lại mình, vậy suy đoán tử nữ, có lẽ sẽ có chuyển cơ. Bất hạnh ly dị được phu thê, lúc lưu niên sao hồng loan trùng điệp chi niên, cái khác cung vị, tinh tình phối hợp nên, thì hoặc có cơ hội "Gương vỡ lại lành" .
 
Bốn, tử vi đẩu số hợp hôn cùng kết hôn năm bí mật đoạn tụ

 

(1) phàm thất sát, phá quân, tham lang 〈 sát phá lang cách 〉 nhập mệnh thân cung tam phương nhân, cá tính cương nghị, dám đảm đương, làm người hay thay đổi thiếu tĩnh, góc có cải tạo, sáng tạo cái mới đắc ý niệm, nhưng góc không được an với hiện trạng, này đây, góc bị tòng tự sanh con sự nghiệp hoặc tính kỹ thuật công việc. (2) thiên cơ, thái âm, thiên đồng, thiên lương, 〈 cơ nguyệt đồng lương cách 〉 nhập mệnh thân cung tam phương nhân, cá tính bảo thủ, hòa hợp mưu lược, bày ra, tương đối bình ổn trung cầu tiến vị, góc an như hiện thực, này đây, góc thích hợp tòng tự nghiên cứu khai phát công việc, tòng tự tính kỹ thuật phương diện góc phải thiên về như giảo trí nhớ được công việc, như công trình thiết kế, thiết kế, phân tích tài vụ các loại, nhược từ thương lượng thì nên đại diện hoặc cửa hàng bán lẻ sinh ý thích hợp hơn. (3) tử vi, thiên phủ cùng thất sát, phá quân, tham lang như mệnh thân cung tam phương gặp gỡ nhân, xen vào cải cách cùng bảo thủ ở giữa, này đây góc phải tòng tự mậu dịch, thiết kế, ngoại vụ phương diện công việc, góc sẽ có lãnh đạo quyền lực. (4) cự môn, thái dương đồng cung như mệnh thân cung tam phương nhân, góc ổn trọng, cố chấp, này đây góc thích hợp tự sản tự dùng được tiêu thụ bên ngoài nhà máy hoặc mậu dịch có quan hệ ngành nghề, cũng có thể là võ đài chính trị ứng cử viên hoặc tương quan chức vụ như: luật sư, tư pháp quan, trợ giúp tuyển viên các loại.

 

〈 một 〉 tử vi đẩu số hợp hôn được qui tắc tóm tắt như sau: phu thê hai người được mệnh bàn là cùng một loại cách cục, bản thân cung phu thê tinh diệu tức là đối phương mệnh hoặc cung thân chi chủ ngôi sao. Mà đối phương cung mệnh hoặc cung thân chi chủ ngôi sao, cũng tại chính mình mệnh bàn được tam hợp phương bên trong. Phu thê có kể trên cách cục cùng tính chất sao tổ hợp nhân, góc phù hợp, nói chuyện rất là hợp ý, góc có thể bạch đầu giai lão, cũng góc có thể trải qua được hôn nhân phong ba khảo nghiệm. Tỷ như: giáp ất hai người 〈 tương hỗ là khác phái 〉 được mệnh bàn, giáp cung phu thê tam phương chi tinh đeo 〈 như: sát phá lang cách 〉 vừa cùng ất mệnh thân cung tam phương chi tinh đeo cùng 〈 như: cũng là sát phá lang cách 〉 thì giáp ất hai người trên cơ bản ghê gớm nói chuyện rất là hợp ý, hợp, về phần ghê gớm hợp đến như thế nào trình độ, nhìn kỹ bên ngoài tinh hệ hợp được trình độ mà định ra, có thể "Hỗ viên" nhân càng thuộc tốt phối. Nhiên tinh hệ khác biệt cũng không phải đại biểu hai người nhất định không hợp hoặc không thể kết hôn, như giáp mệnh thân cung tam phương thuộc cơ nguyệt đồng lương cách, cung phu thê tam phương cũng là cơ nguyệt đồng lương tinh hệ, đại biểu giáp cá tính bảo thủ, góc an như hiện thực, góc thưởng thức bảo thủ, hướng nội tới khác phái, như phối ngẫu ất tới mệnh thân cung tam phương thuộc sát phá lang cách, đại biểu ất cá tính cương nghị, dám đảm đương, góc không được an với hiện trạng. Như thế, hai người ở chung, chỉ cần giáp có thể nhường nhịn, không cậy mạnh, ráng sức nghe theo ất, lúc không dễ có tình trạng, duy góc không được hòa hợp nhĩ. Trái lại, như giáp mọi chuyện so đo, không thể nhịn để cho, quan hệ tới sợ sớm hay muộn sẽ có tiến thối cũng. Tinh hệ bên ngoài, cũng nên chú ý "Ngũ hành cục" tới dị đồng cùng ngũ hành cục tới tính ổn định. Bình thường, thủy nhị cục người máy trí, hay thay đổi, mộc tam cục nhân kiện duyệt, có thứ tự, kim tứ cục nhân ngay thẳng, sắc bén, thổ ngũ cục nhân phải thiết thực, lười nhác, hỏa lục cục nhân chủ động, lệ liệt. Tỷ như: cung mệnh cùng ở tại sửu cung, chủ tinh cùng là thái dương, thái âm, nhưng ngũ hành cục khác biệt, thì mỗi bên tính cách của người, vận mệnh có cũng.

 

〈 nhị 〉 suy tính kết hôn năm chi bí quyết: khi nào phải kết hôn từ xưa đến nay đến lúc lập gia đình nam nữ chỗ lo lắng. (1) xem trước bản mệnh bàn cách cục thuộc loại nào cách cục 〈 sát phá lang cách, cơ nguyệt đồng lương cách hoặc... 〉, một thân cưới duyên tới sớm tối. (2) một cái kia đại hạn 〈 đại vận mười năm 〉 được "Năm năm trước" hoặc "Năm năm sau" có khả năng nhất kết hôn. (3) lúc lưu niên 〈 đại tuổi 〉 hoặc tiểu hạn tới tam phương cùng cung phúc đức gặp hồng loan, thiên hỉ, thiên diêu, hàm trì, lưu niên hồng loan, thiên hỉ các loại đào hoa ngôi sao, mà nên năm lưu niên hoặc tiểu hạn đi bản mệnh bàn tới cung phu thê 〈 cung quan lộc 〉 hoặc đại hạn tới cung phu thê 〈 cung quan lộc 〉, mà tinh tình ổn định lúc, góc thích hợp kết hôn. (4) vận hạn gặp hồng loan, hoặc lưu niên hồng loan nhập bản mệnh "Cung mệnh ", "Cung thân" cũng chủ chính thức nhân duyên. (5) lưu niên hoặc tiểu hạn đi cái khác cung vị cũng sẽ kết hôn, duy tình huống khác nhau, kết quả cũng khác nhau, như: đi cung tử nữ, cung điền trạch, cung tật ách người kết hôn, phần lớn "Lên xe trước hậu bổ nhóm" hoặc "Phụng nhi nữ mệnh" kết hôn, đi cung phụ mẫu người kết hôn, đa số phụng phụ mẫu mệnh hoặc bởi vì cha mẫu, trưởng bối giới thiệu mà kết hôn. (6) bản mệnh cung phu thê nếu như có sát tinh kỵ thủ vô cát tinh đến chế, thì kết hôn muộn là nên, nam ba mươi, nữ nhân hai mươi bảy tuổi về sau phương cát. (7) bản mệnh cung hoặc thứ hai đại hạn cung mệnh có sao hồng loan kỵ thủ, thì chủ tảo hôn mệnh cách, có ngày vui mừng là sớm "Đính hôn" mà thôi, chưa chắc là tảo hôn. (8) nữ nhân mệnh vũ khúc nhập mệnh thân cung nhân, cưới duyên hơi trễ, đóng vũ khúc quả tú ngôi sao, nên nam không nên nữ nhân. Cô thần, quả tú nhập mệnh thân cung hoặc cung phu thê nhân, "Nam sợ cô, nữ nhân sợ quả ", cưới duyên cũng hơi trễ. (9) vận hạn đi đào hoa ngôi sao, phần lớn là "Ở chung ", cũng có khả năng "Kết hôn ", nhưng không phải đi phu thê, cung quan lộc 〈 hôn nhân tuyến 〉 người kết hôn, góc không được bền bỉ, đương vận hạn tới cung phu thê gặp phá lúc, rất dễ chia tay. (1 0 ) kết hôn năm song phương tiểu hạn tới hóa kị không thể hóa đến đối phương cung mệnh chủ tinh, nếu không tất nội tàng không phải là.

 

Năm, lời kết thúc

Tử vi đẩu số mười hai cung, vận dụng mười tám khỏa chủ tinh cùng cái khác phụ tinh, phối hợp bản mệnh, đại hạn, lưu niên 〈 tiểu hạn 〉, đẩu quân lưu nguyệt các loại hoạt bàn vận chuyển, rắc rối phức tạp, tung hoành phán đoán suy luận, biến hóa ngàn vạn, cát tiếc hung hối, nghèo thông họa phúc, đều có thể suy luận. Đẩu số tới cung phu thê phối hợp còn lại cung vị cùng hoạt bàn, có tế đẩy tri người trên cùng với phối ngẫu líu lo đeo loại loại. Theo như lẽ ra nam nữ lưỡng bàn cùng tham gia, độ chuẩn xác sẽ càng cao. Nếu bàn về đoạn phu thê đối đãi quan hệ tốt xấu, cuộc sống hôn nhân phải chăng mỹ mãn, dù cho cùng năm cùng tháng cùng ngày đồng thời sinh chi người, bởi vì "Đối tượng kết hôn" khác biệt, hôn nhân "Đối đãi quan hệ tới" trên cơ bản đã khác biệt, thì hai người biết thời cơ, địa điểm, phương thức, kết hôn 〈 chắc có "Thực chất quan hệ tới" 〉 thời cơ, tất nhiên khác biệt, cuộc sống hôn nhân được hòa hợp độ tuyệt đối khác biệt, mà kết quả dĩ nhiên cũng không có khả năng giống nhau. Cho nên, ở trên thuật lại, cận cung tham khảo. Thật muốn tri cơ, vẫn nên thỉnh giáo "Rõ ràng" sư, nam nữ lưỡng bàn cùng tham gia phán đoán suy luận, mới không đến mức "Lệch một ly, đi một nghìn dặm" .

Cung phu thê phán đoán suy luận phương pháp ( một )

 

Cung phu thê cung phu thê sao tử vi tại cung phu thê sao tử vi lâm thê cung, chủ thê tử tính tình cao ngạo, có trượng phu khí khái, nhất định phải hôn nhân muộn, nhưng có thể giai lão. Như đều nghe theo phá quân, trước hôn nhân tuyển gặp bị hư, khó khăn trắc trở. Như đối mặt thìn tuất nhị cung, chủ tình vợ chồng phần mờ nhạt. Gặp phá quân sẽ cùng thiên hình, kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, không kiếp gặp gỡ nhân, chủ hình khắc, tam thê mệnh. Cùng thiên phủ đồng cung có thể chiếu, chủ bạch thủ giai lão. Cùng trời gặp gỡ hợp, nhỏ phối là tốt. Cùng tham lang đồng độ, nếu như có cát tinh nâng đở, tuy có trắc trở, nhưng cũng miễn hình phạt khắc.

 

Sao thiên cơ tại cung phu thê nên nhỏ phối, cần chênh lệch ba tuổi trở lên, chủ tính tình nhanh nhẹn linh hoạt. Sẽ quá âm, chủ có hiền thê vợ, mà lại mỹ lệ. Phải sao thiên lương, thì trái lại nên trường phối, hoặc nhỏ hơn sáu tuổi trở lên. Có sát tinh, cần chậm cưới hoặc đính hôn hậu sinh biến hóa. Cùng kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, thiên hình, hóa kị hội hợp, chủ hình khắc. Phải sao thiên lương, nếu không hôn nhân muộn, hoặc nam nữ phương qua đời trước khi kết hôn cùng bên thứ ba từng giải trừ hôn ước, hoặc đã phát sinh qua yêu đương biến hóa nhân, thì chủ sanh ly hoặc ly hôn.

 

Sao thái dương tại cung phu thê sao thái dương lâm thê cung, chủ thê tử tính tình sáng sủa, có chánh nghĩa cảm, gấp gáp có trượng phu chí. Vào miếu thông minh hiền lành, nhưng cần hôn nhân muộn, tảo hôn có hình khắc. Phải thái âm tinh, chủ có hiền xinh đẹp thê tử. Thái dương lạc hãm hóa kị nhân, thê tử gấp gáp đa nghi ( nữ nhân mệnh thì chủ hình khắc hoặc trượng phu có bệnh tật ). Đều nghe theo kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, không kiếp, thiên hình nhân, chủ hình khắc sanh ly. Gặp phá quân, phi lễ thành hôn. Nữ nhân mệnh sao thái dương quấn phu cung vào miếu nhân, chủ gả phú quý tới tế. Lạc hãm hóa kị nhân, khó cầu hài lòng tới đối tượng chủ hình khắc. Có đà la, hoả tinh nhân, lúc đầu tình yêu cuồng nhiệt, cuối cùng thành không hợp, lấy kế thất, hôn nhân muộn hoặc không nghi thức kết hôn là nên. Phàm sao thái dương lạc hãm, hóa kị, phải sát tinh nhân, nguyên phối phu thê không thể bạch thủ giai lão. Gặp tứ sát, phá quân nhân, phi lễ thành hôn.

 

Sao vũ khúc tại cung phu thê sao vũ khúc lâm thê cung, chủ hình khắc, sanh ly tái hôn. Vào miếu nhân, hôn nhân muộn có thể miễn, lấy cùng tuổi tác nhân hợp hợp cách. Vào miếu phải cát tinh cùng văn xương, văn khúc, hóa khoa nhân, chủ thê tử hiền năng. Có lộc tồn, thiên mã nhân, bởi vì thê có tài. Phải thiên diêu ngôi sao lấy trúc nhãn nhiên quen biết, tự do yêu đương nhân, bắt đầu có thể phối hợp. Phụ mẫu mệnh, môi giới ước chi ngôn, tất sinh ra hối hận, không phải khắc tức cách. Gặp thất sát, phá quân nhân, tam thê mệnh. Vũ khúc tại dậu cung, gặp kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, phá quân, thất sát nhân, chủ có ngoài ý muốn tai hoạ, hoặc bởi vì thê tử mà rủi ro. Nữ nhân mệnh sao vũ khúc lâm phu cung hội sát tinh, phá quân, hóa kị nhân, chủ tái giá hoặc kế thất thiên phòng, nếu không hình khắc cực nặng, hoặc không con cái, hoặc trượng phu có bệnh bất trị, hoặc trượng phu không thể nhân đạo, hoặc bệnh phổi, thổ huyết các loại chứng.

 

Sao thiên đồng tại cung phu thê sao thiên đồng tại thê cung quấn độ, nhất định phải hôn nhân muộn, mới có thể giai lão, hoặc tại trước kia đã đính hôn thủ tục hậu, đã giải ngoại trừ hôn ước nhân là nên, nếu không nhiều biến động, tam thê mệnh, thê tử nhất định phải nhỏ phối có thể miễn. Nhược sao thiên đồng lâm hãm cung gặp lại chiếu kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, không kiếp, thiên hình nhân, chủ ở riêng lưỡng địa, hoặc ly hôn, hoặc hình khắc bệnh nặng. Cùng thiên lương ngôi sao đồng độ, sau khi ly hôn tái giá tướng mạo mỹ lệ nhi nữ tử. Sao thiên đồng lâm thê cung lấy ở chung bất lực đi kết hôn nghi thức nhân có thể miễn ly dị. Nữ nhân mệnh sao thiên đồng lâm phu cung, có cát tinh nâng đở nhân, có thể miễn ly hôn. Gặp kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, hóa kị nhân, nên kế thất, thiên phòng hoặc hôn nhân muộn, nếu không rời xa hoặc đồ có phu thê chi danh mà vô phu thê tới thật, chỉ có hư danh, hoặc ly hôn tái giá. Có ngày hình nhân tại phu cung mà rơi hãm nhân, đều có hình khắc bất lợi. Đều nghe theo cự môn, càng chủ miệng lưỡi liên tục, tinh thần không thoải mái. Sao liêm trinh tại cung phu thê sao liêm trinh lâm thê cung, có cát tinh nâng đở, phải sao thiên phủ, tính tình kiên cường nhân, miễn khắc. Vô cát tinh nhân, ở riêng, sanh ly hoặc ly hôn. Hóa kị nhân, ly hôn tái giá. Lạc hãm nhân, tam thê mệnh. Gặp phá quân, thất sát nhân, cũng chủ ly hôn không êm thấm, nếu không hình khắc. Phải kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, thiên hình nhân, chủ hình khắc, hoặc bởi vì nam nữ xảy ra chuyện tụng từ tranh đấu các loại tình huống. Hóa kị nhân, càng nguyên nhân chính nam nữ xảy ra chuyện miệng lưỡi phiền não.

 

Nữ nhân mệnh phu cung liêm trinh quấn độ, chủ hình khắc, ở riêng hoặc kế thất là nên. Đều nghe theo sát tinh ác diệu, lấy lệch thất, ở chung có thể miễn hình khắc, nếu không kết quả không tốt, khó coi, chắc có phu đồ phụ hư danh. Sao thiên phủ tại cung phu thê sao thiên phủ lâm thê cung, chủ có hiền tuệ vợ, bởi vì thê có trợ giúp. Nhược sao thiên phủ lạc hãm, hoặc gặp kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, không kiếp nhân, chủ sủng thiếp diệt thê, nhị thê mệnh. Như phải cát tinh nhân, thì cùng vợ tuy có tách rời sự tình, nhưng vẫn như cách không phải cách, như đoạn không phải cắt ý vị, bởi vì thiên phủ chính là dày thành chi tinh, thiếu hình khắc tai ương. Nữ nhân mệnh sao thiên phủ lâm phu cung nhân, chủ có tình cảm phong phú, anh tuấn có triển vọng tới trượng phu, lấy trượng phu thể trạng hùng tráng, mập mạp nhân là hợp cách. Cùng vũ khúc đồng độ, đều nghe theo kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, không kiếp, thiên hình nhân, lấy kế thất, thiên phòng là nên, nếu không hình cách không như ý.

 

Thái âm tinh tại cung phu thê thái âm tinh lâm thê cung cùng văn xương, văn khúc đồng độ nhân, chủ thông minh phi thường, luận án xuất chúng, có học sở trường. Phải cát diệu bảng vàng đề tên, nghiên cứu bất luận cái gì kỹ thuật học vấn, đồng đều có thể trở nên nổi bật, danh lợi song toàn, cũng chủ có hiền tuệ xinh đẹp thê tử. Cùng thái dương đồng độ, chủ bạch đầu giai lão. Dữ thiên đồng hoặc thiên cơ đồng độ, chủ có công việc quản gia có phương pháp, thông minh đa tài tới hiền nội trợ, riêng chỉ lấy nhỏ phối là nên. Phải kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, thiên hình, đại hao, không kiếp, hóa kị nhân, chủ sanh ly bệnh tai.

 

Tham lang tinh tại cung phu thê tham lang lâm thê cung, chủ hình khắc, lấy hôn nhân muộn hoặc trước hôn nhân số gặp trở ngại trắc trở, chắc có kẻ phá hoại là nên, nếu không chủ cứng rắn khắc. Đều nghe theo kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, thiên hình nhân, chủ mềm khắc ( ly dị cũng ) hoặc cứng rắn khắc, tam thê mệnh. Đều nghe theo hàm trì, thiên diêu, liêm trinh, hóa kị nhân, chủ có màu hồng phấn tranh chấp, hoặc ái thiếp diệt thê, nếu không hình khắc, hoặc tiên sinh nữ nhân hoặc sống chết, hoặc cực chậm có con nhân có thể miễn hình khắc. Nữ nhân mệnh thiên cung tham lang tinh quấn độ nhân, chủ hình khắc, cách ở, trượng phu có ngoại tình nhân có thể miễn. Nên kế thất, thiên phòng, hoặc là tử hậu có thể miễn hình cách, hoặc trường phối chậm gả.

 

Cự môn ngôi sao tại cung phu thê cự môn ngôi sao lâm thê cung, thường có miệng lưỡi chi tranh, cơn giận không đâu vân vân, lấy trường phối là nên. Như cùng thái dương đồng độ, thì tính tình hào sảng, làm việc sáng tỏ, dũng cảm phụ trách. Hữu hóa quyền, hóa lộc, lộc tồn, tả phụ, hữu bật loại cát diệu đều nghe theo, trợ giúp phu dạy con, thông minh hòa hợp hiểu. Thiên cơ đồng độ, gặp cát hóa, thì mẫn cảm thông minh, mỹ lệ nền nã, công việc quản gia có phương pháp. Sao thiên đồng đồng độ, mặc dù thông minh, có hình khắc sanh ly. Như cùng kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, thiên hình, cô thần, quả tú đều nghe theo, chủ khắc, nhị thê, sanh ly, ở riêng miệng lưỡi. Nữ nhân mệnh cự môn ngôi sao lâm phu cung, có thái dương, hóa quyền, hóa lộc, lộc tồn, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt các loại cát tinh đều nghe theo, chủ gả đã quý lại phú tới trượng phu, đa tài đa năng, sự nghiệp vĩ đại, mà vì người chỗ kính yêu nhân. Như sao hóa kị, thì miệng lưỡi không phải là, đều riêng lấy lý do của mình vì lý do, nhiều không có ý nghĩa được tranh đấu. Như phải kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, thiên hình nhân, chủ hình khắc tách rời, tam gả mệnh, lấy kế thất, thiên phòng, bất lực đi kết hôn hình thức chi đồng ở là nên. Đây là nhiều khí nhiều cạnh tranh tinh diệu.

Thiên tướng ngôi sao tại cung phu thê thiên tướng ngôi sao lâm thê cung, chủ có thông minh hiền thục, công việc quản gia có phương pháp, dung mạo xinh đẹp thê tử, lấy trường phối hoặc thân càng thêm thân là nên. Tử vi cùng quấn, chủ đắc chí cao có kế hoạch thê tử, lấy chậm cưới là nên. Vũ khúc đồng độ, có tai tổn thương hoặc miệng lưỡi, ý kiến không hợp. Vũ khúc, phá quân củng chiếu, chủ hình khắc, tách rời. Hoặc tại trước khi kết hôn từng cùng người khác giải trừ hôn ước, hoặc trước khi kết hôn trở ngại rất nhiều, nhiều lần kéo dài, miễn khắc, nếu không chủ nhị thê mệnh. Liêm trinh đồng độ, vô hình khắc, hữu hóa lộc cùng lộc tồn đồng độ nhân, có mỹ mãn kết quả, hoặc bởi vì thê có tài. Cùng hóa quyền, hóa lộc, văn xương, văn khúc, thiên tài hội chiếu, chủ có đa tài đa nghệ vợ tử. Cùng hóa kị đều nghe theo, chủ miệng lưỡi không êm thấm, hoặc nhiều bệnh lo lắng nhiều. Cùng kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, không kiếp đều nghe theo, chủ hình khắc, tách rời, cô độc.

 

 

Sao thiên lương tại cung phu thê sao thiên lương lâm thê cung, nên trường phối, lấy tuổi tác chênh lệch ba tuổi trở lên nhân là nên, hoặc nhỏ phối mà chênh lệch ba tuổi trở lên nhân. Cùng thái âm đều nghe theo, chủ dung mạo mỹ lệ, vốn lấy hôn nhân muộn, tái hôn là nên, nếu không chủ mềm khắc, nhưng mặc dù tách rời, nhiên mỗi lần nhiều nhất ngẫu đứt tơ còn liền, lấy trước khi kết hôn từng cùng người khác có giải trừ hôn ước nhân là nên, hoặc cực chậm kết hôn có thể miễn. Nữ nhân mệnh phu cung hữu thiên lương ngôi sao, lấy hôn nhân muộn hoặc kế thất, thiên phòng hoặc trước khi kết hôn từng cùng người khác giải trừ hôn ước nhân, hoặc lấy không kết hôn lễ thức mà ở chung có thể miễn cách khắc. Như dữ thiên đồng ngôi sao đều nghe theo mà sao hóa kị nhân, chủ ly hậu lại khắc, hoặc khắc sau đó mới cách, vốn lấy đều nghe theo kình dương, đà la, thiên hình, hoả tinh, linh tinh nhân mới là.

 

Sao thất sát tại cung phu thê sao thất sát lâm thê thất, vào miếu đều nghe theo lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa nhân, chủ có khôn khéo có triển vọng vợ thất, nhưng ở trước khi kết hôn trở ngại, khó khăn trắc trở, bị hư, kéo dài thời hạn nhân phương hợp. Cùng tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, giải thần, thiên đức các loại hội tinh diệu chiếu nhân, chủ thê tử trang trọng có uy, vì mọi người chỗ kính phục, giúp chồng ích tử phía trên cách, nhưng nhất định phải chậm cưới, nếu không phụ đoạt phu quyền, hoặc sanh ly ở riêng. Liêm trinh đồng độ, có sát tinh, cũng chủ sanh ly ở riêng, hoặc là bệnh tai chỗ quấn, thê tử nếu như có thật vô. Thất sát tại dậu cung lâm thê cung, chủ hình khắc. Đều nghe theo sát tinh, chủ hồi ngoài ý muốn tai hoạ. Như gặp lại không kiếp, đại hao, thì bởi vì thê phá sản nghiêng nhà, mão cung họa nhẹ. Cùng kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, thiên hình không kiếp đều nghe theo nhân, chủ tam thê mệnh. Nữ nhân mệnh thất sát lâm phu cung, tại miếu vượng địa, phải cát tinh, chủ có địa vị cao thượng tới trượng phu. Phải sát diệu, thì chủ hình khắc, tách rời, lấy hôn nhân muộn kế thất là nên, hoặc trước hôn nhân điệt hồi trắc trở, bị hư, trì hoãn. Đều nghe theo hóa kị, có trượng phu chuyển di tình yêu cảm giác, hoặc trước hôn nhân có bị đoạt yêu kích thích. Như phu cung thất sát lâm mão dậu nhị cung, thì chủ tai hoạ, hình khắc, tách rời, chắc có bệnh lao, bệnh tim, bệnh tâm thần. Như gặp lại chiếu kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, thiên hình, không kiếp, đại hao, chủ có ngoài ý muốn tai hoạ, hình tổn thương, hoặc lao ngục tai ương.

 

Sao phá quân tại cung phu thê sao phá quân lâm thê cung, chủ hình khắc, tách rời, hoặc đồ có phu thê chi danh mà vô phu thê tới thật, tảo hôn chủ khắc, tam thê trở lên, lấy hôn nhân muộn mà ở trước khi kết hôn tao ngộ hắn người bị hư, hãm hại, mà tới phong ba trắc trở, trái lại chủ năng giai lão, nhưng chủ tại sau khi kết hôn lại có đi ra ngoài, ở riêng, rời xa vân vân hình phát sinh nhân phương hợp. Hoặc lấy kế thất, thiên phòng, hoặc bất lực đi kết hôn lễ thức chi đồng ở trái lại nên. Vũ khúc đồng độ, chủ hình khắc. Sao hóa kị, chủ tao ngộ tai hoạ. Liêm trinh đồng độ, không êm thấm hoặc có khác ngoại tình. Tử vi đồng độ, lấy trường phối là đẹp. Lộc tồn đồng độ, chủ cùng gia đình không hợp, hoặc không vì gia đình thân hữu chỗ đồng ý, hoặc tao ngộ hắn người nghiêng tễ, hãm hại, hoặc làm trái phải lẫn lộn mà tách rời không êm thấm. Cùng tứ sát, thiên hình, không kiếp đều nghe theo, chủ hình khắc không êm thấm hoặc tai bệnh, miệng lưỡi liên tục. Tí ngọ cung mệnh sao phá quân, thê đoạt phu quyền.

 

Nhị, thân mệnh chủ được ảnh hưởng;

Bây giờ bằng hữu thay người dự đoán lúc, thường thường không để ý đến "Thân mệnh chủ" được tác dụng, có thể nói "Thân mệnh chủ" là một người vận mệnh trung được linh hồn, là tiên thiên được thể, nó biệt phán đoán mệnh vận lên tác dụng trọng yếu, đồng dạng biệt cá nhân đích hôn nhân đại sự cũng là tác dụng trọng yếu, tỷ như; thân chủ hòa cung phu thê cùng một chỗ lúc, cung quan lộc không tốt, cung phu thê tốt lúc, nam mệnh tuy là có thể được vợ vợ, nhưng vô hy vọng đề cao địa vị. Nữ nhân mệnh là bởi vì trượng phu đáng tin, cho nên toàn tâm toàn ý duy trì gia đình, có thể được hạnh phúc.

《 tử vi đẩu số 》 trong sách hữu vân; "Mệnh chủ lâm tài tài cự vạn ", đây là nói như sao mệnh chủ nhập cung tài bạch, người này rất giàu có. Nếu như sao mệnh chủ rơi vào "Cung phu thê" đâu? Trong sách không có khẩu quyết, chúng ta hoàn toàn ghê gớm tham chiếu "Tinh mệnh pháp" cho ra kết luận; "Thân mệnh chủ nhập thê cung, của cải hưng thịnh phúc thịnh vượng,may mắn. Thê chủ nhược còn tới nhập mệnh, định tuyển bên ngoài bỏ tiền của phi nghĩa thông" . Cái này nhìn mọi người linh hoạt ứng dụng.

Tam, thấy thế nào phối ngẫu là người bên ngoài?

 

Cung mệnh được chủ tinh thuộc tính là nam đẩu, cung phu thê cung được chủ tinh là bắc đẩu, hoặc tương phản, tức không cùng một tinh hệ, giống như là có cái "Khẩu âm" đem kết hợp. Nếu như "Cung phu thê" đồng thời có nam đẩu cùng bắc đấu tinh hệ, thì đại biểu phối ngẫu nhận biết các ngươi lúc mặc dù khẩu âm khác biệt, nhưng đã sẽ nói ngươi liễu.

 

Bốn, thấy thế nào phối ngẫu được thân thể khỏe mạnh cùng cá tính?

Phối ngẫu được dáng người nhìn "Tật nguy cung ", bởi vì nó là "Cung phu thê" được "Cung nô bộc ", dụng hoạt bàn nhìn, nếu như có "Hóa lộc" ngôi sao đại biểu béo, nếu như có "Hóa quyền" ngôi sao đại biểu tráng, nếu như có "Hóa khoa" ngôi sao đại biểu gầy, nếu như có "Hóa kị" ngôi sao đại biểu nhỏ gầy. Như lộc kị đồng cung, thì thân thể không tốt. Phối ngẫu được tính tình, lấy "Cung phu thê" ánh sao tình đoạn tới.

 

Năm, hạng 2 tinh diệu được tác dụng;

Hạng a chủ tinh trong sách đã giảng rất nhiều, ở đây chỉ nói tiểu tinh diệu, ngoại trừ chính diệu bên ngoài, không liệt kê cái khác cát hung ngôi sao, thì gặp sự tình đã thiếu, quyết định cũng hẹp, cho nên nó có bắt đầu tiểu lạt tiêu được tác dụng, có làm nổi bật nét chính được công hiệu, cũng nên đặt vào cân nhắc tới lệ.

1, đài phụ ngôi sao: dương tính, thuộc thổ. Là cái các chi tinh, chủ quý. Tọa cung phu thê, có thể phối hợp chủ cát tinh được thành tựu. Tức gia tăng phối ngẫu được vinh dự cùng danh vọng

2, phong cáo ngôi sao: âm tính, thuộc thổ. Là phong ấn chương chi tinh, vui mừng cùng lục cát tinh gặp nhau, cùng cát chủ tinh đồng cung, như khoa tên có lợi, vào miếu cung mới có thể phát huy hiệu lực.

3, thiên hình ngôi sao: dương tính, thuộc hỏa. Cùng cự môn, thái dương đồng cung, phối ngẫu thích hợp hơn như tư pháp giới nhậm chức, nhược cùng sao kình dương đồng cung, gặp lại sát tinh, tình cảm vợ chồng bị thụ ảnh hưởng.

4, thiên diêu ngôi sao: âm tính, thuộc thủy. Vào miếu vì phong nhã hao tổn lộc, hãm địa vi dâm dật. Ngôi sao này là "Đào hoa ngôi sao ", tọa cung phu thê lúc, vô luận nam nữ mệnh, đô chủ ở trước hôn nhân có rất nhiều tiếp xúc khác phái cơ hội. Nói đến khó nghe liền là rất ít một lần yêu đương có thể thành công được, là nhiều lần yêu đương hậu phương có thể lấy được bạn lữ. Như gặp lại những thứ khác "Đào hoa ngôi sao" hồng loan, hàm trì, mộc dục tinh diệu, tuy là lúc thì... lúc thì thu hoạch được tình yêu hưởng thụ, nhưng là bởi vậy dẫn tới phiền não. Vui mừng gặp thiên không, địa không, không vong tinh diệu đồng cung, ghê gớm giảm bớt bên ngoài "Đào hoa" được thuộc tính.

5, giải thần ngôi sao: chủ hóa hung thành lành. Có thể giảm bớt cung phu thê không lành tinh diệu tình hình.

6, thiên vu ngôi sao: chủ lên chức. Cùng cát chủ tinh đồng cung lợi cho phối ngẫu được lên chức. Đang chảy năm của cung phu thê đặc biệt hữu hiệu.

7, thiên nguyệt ngôi sao: chủ bệnh, như gặp sát tinh hoặc sao hóa kị, chủ phối ngẫu thân thể không được khỏe mạnh.

8, âm sát ngôi sao: chủ có tiểu nhân. Tọa cung phu thê song phương không dễ tiếp nhận hắn người đề nghị. Song phương cũng phải chú ý trước hôn nhân sau khi cưới đừng nghe tin người khác được lời đồn đãi.

9, tam thai cùng bát tọa: chủ khoa giáp, mặc dù là cát tinh, nhưng không thích tọa cung phu thê, nếu như có sát tinh, lại có trợ trụ vi ngược tới lự. Biệt hôn nhân có bị hư tính

Sáu, hợp hôn kỹ xảo; phán đoán hôn nhân phải chăng mỹ mãn, phải phối hợp song phương được mệnh bàn, chỉ cần song phương cung mệnh cùng tam phương tinh diệu có thể phối hợp, lại song phương đại hạn lưu niên là tinh diệu đều có thể xứng đôi, vậy đại biểu phu thê tính tình hợp nhau hôn nhân mỹ mãn. Giữ nam nữ "Cung mệnh" cùng "Cung phu thê" được chủ tinh đối chiếu phán đoán."Cung phu thê" người tốt, ứng tuyển cung phu thê được chủ tinh biểu hiện ra được khác phái lúc phối ngẫu."Cung phu thê" người không tốt, nên tránh cho "Cung phu thê" được chủ tinh chỗ biểu hiện hình thái được khác phái lúc phối ngẫu. Tại 《 tử vi đẩu số 》 trung, có thật nhiều tinh diệu sống một mình không lành, nhưng phối hữu lợi nhuận tinh diệu, ngược lại thành hy vọng hiệu quả, như "Hoả tinh" độc cụ tọa cung phu thê cùng "Kình dương" tọa mệnh cung hoặc cung phu thê nhân tổ hợp thành gia đình là mỹ mãn, đây là tuyệt phối. Cho nên phàm là "Cung phu thê" bên trong có sát tinh được bằng hữu, không muốn nhận định hôn nhân của mình đường xá long đong.

Bảy, tứ hóa biệt hôn nhân được ảnh hưởng

 

《 tử vi đẩu số 》 ngoại trừ tinh diệu được tổ hợp, còn có mê người chính là tứ hóa được ứng dụng. Tứ hóa có nhị cái bắt chước, một là năm sinh được can, một là mười hai cung được can. Tứ hóa năm sinh là đại biểu tiên thiên mệnh cách, cung mệnh tứ hóa đại biểu hậu thiên mệnh cách. Cái gọi là tứ hóa tức "Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, hóa kị" . Đang phán đoán một người vận mệnh lúc, nếu như không có rất tốt ứng dụng cái này tứ hóa, lộ ra rất khô khan. Sử dụng tốt tứ hóa, đầy bàn hoạt bát bát.

Trở xuống nêu ví dụ tứ hóa nhập cung phu thê được dấu hiệu:

Hóa lộc: 1, phối ngẫu giỏi về quản lý tài sản. 2, thông gia nhà giàu sang.

Hóa quyền: 1, phối ngẫu tài giỏi, có cá tính, có chủ kiến. 2, tranh thủ được. 3, thấy người sang bắt quàng làm họ.

Hóa khoa: 1, phối ngẫu hài hòa, có thể hài hòa ở chung. 2, tại văn nghệ, khảo thí phương diện xuất chúng. 3, yêu đương kết hôn.

Hóa kị: 1, vô duyên, ly tán. 2, ngờ vực vô căn cứ, ầm ĩ. 3, không chỉ cái người yêu hoặc kết hôn muộn. 4, bị sinh ra nữ nhân.

Kỳ thật mọi người ghê gớm lợi dụng "Tứ hóa" cùng tinh diệu được thuộc tính đến liên tưởng, liên quan. Có phân tích ra rất nhiều chuyện ắt đến. Tỷ như năm sinh giáp người gặp liêm trinh hóa lộc như cung phu thê, đại biểu phối ngẫu sẽ đánh đóng vai, song trọng cá tính, giỏi về che dấu. Tình cảm vợ chồng không tệ.

Còn nữa mười hai cung được can đều có thể "Tứ hóa ", tỷ như cung phu thê được can cung hóa kị nhập mệnh cung, quá quá đối bản người có oán đạo. Sắp tối cưới, thuộc kết hôn muộn được mệnh. Như cung phu thê hóa quyền nhập cha mẹ cung, quyền làm môi giới thể, là bởi vì cha mẹ tham gia, cho nên bọn hắn làm không tốt. Như cung phu thê tự hóa kị, phối ngẫu cá tính rất thẳng, dễ dàng tội nhân. Tóm lại mười hai cung được can tứ hóa có thể làm ra rất nhiều thành tựu xuất đến. Có thời gian có thể lúc lắc nhìn.

 

Tám, kết hôn thời gian

1, lưu niên được tam cát hóa nhập phu thê hoặc bản mệnh, đại hạn, lưu niên mệnh đều có thể.

2, đại hạn phu thê hóa kị, là lưu niên được tật nguy. ( kị cùng thân thể trùng hợp ).

3, đại hạn mệnh cung hóa khoa, chiếu hoặc ngồi lưu niên mệnh.

4, đại hạn, lưu niên có đào hoa tinh diệu được. Tỷ như: phưởng loan, thiên hỉ, chủ hôn hôn nhân vui mừng.

 

Chín, năm sinh đích thiên can làm tham khảo

Nhìn một chút 《 tử vi đẩu số 》 được trong sách luận thuật, nhìn cái tinh diệu cùng cung vị cát hung lúc, đều vạch một năm kia kiền sinh được có lợi, nói rõ "Tử vi đẩu số" mặc dù là không cần tứ trụ, bởi vì thụ sớm nhất "Lộc mệnh" pháp ảnh hưởng, năm can chi muốn kết hợp tới mệnh bàn phân tích.

 

Hôn nhân cách nhìn

1. Nhìn cung phu thê ánh sao tính, phải có tốt chủ tinh, không nên phải cát hung phó ngôi sao. Không nên có tứ hóa năm sinh. Chủ tinh không vào mà phó ngôi sao nhập cũng không đẹp. Mẹ goá con côi, phá toái nhập cũng không đẹp. Nếu không nhiều khó khăn trắc trở.

2. Cung mệnh tứ hóa phải chăng nhập phu thê, giao hữu, có thì biểu thị ngã truy hắn. Lại nhìn cung phu thê tứ hóa phải chăng nhập mệnh tật, có thì biểu thị hắn tới ôm ấp yêu thương. Lộc là hỗ theo như. Quyền là ngược đãi cuồng. Khoa là ngựa giết gà. Kị là đều không nói trung.

3. Đại hạn phu thê được phi hóa kỵ nhập lưu mệnh, hoặc lưu tật, bề ngoài xa. Đại hạn cung mệnh: hóa quyền hoặc hóa khoa; nhập hoặc chiếu lưu mệnh, lưu phu thê là kết hôn chi niên.

4. Lưu niên hồng loan, thiên hỉ nhập mệnh hạn năm bàn đích cung mệnh, phu thê, cũng chủ vui mừng. Mười hai bác sĩ được: thanh long, hỉ thần nhập lưu mệnh cũng có thể dùng. (2. 3. 4 gáy, đồng đều lấy sẽ không mẹ goá con côi, phá toái, địa không, làm điều kiện. Có thì con vịt đã bị luộc chín bay đi mất )

5. Hợp hôn: đối phương cung mệnh can hóa cát nhập ta mệnh bàn đích mệnh thiên, phụ tật. Coi là tốt phối. Hoặc bản mệnh cung phu thê chủ tinh xuất bây giờ đối phương cung mệnh tam hợp.

6. Cung phúc đức là vợ chồng được khí số vị, can của nó hóa diệu ( đối bản mệnh không thấu đáo hiệu dụng ) phối hợp cung phu thê ánh sao tính, dụng lại lý giải phối ngẫu là người nơi nào. Phúc đức ( cung mệnh, quan lộc, phu thê ) hóa kị xung phụ mẫu, huynh đệ. Ly hôn hơi cao, đặc biệt bính liêm hóa kị; tân xương hóa kị; nhâm vũ hóa kị; nữ nhân mệnh canh thái dương hóa kị xung nhân góc hung.

7. Nữ nhân liều mạng mà đào hoa biểu thị tại cung mệnh, cung thân, phúc đức. Nếu như cung phu thê có hoa đào tổ hợp thì là trượng phu hoa tâm.

  Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian, tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố, không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung, mời Ấn vào đây Hoặc gọi 24 giờ báo cáo điện thoại: 4 0 0 0 0 7 0 6 0 9 cùng chúng ta liên hệ.

  Đoán các ngươi thích
  Phát biểu bình luận Bình luận công ước
  Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều