Chia sẻ

Càng nhiều

Không kiếp nhập mười hai cung chi ý nghĩa

2 0 13- 0 6-28   Kém ngạn băng

Không kiếp Nhập mười hai cung chi ý nghĩa

 

※ mười hai cung trung vô miếu hãm, có được tất vất vả, nhưng là có thể an tâm.

Thiên không đại biểu đất trống, tiểu nhân ngôi sao, rủi ro ngôi sao, gián đoạn ngôi sao, tông giáo ngôi sao, huyễn tưởng ngôi sao, sáng ý ngôi sao.

  Địa kiếp đại biểu vùng đất thấp, tiểu nhân ngôi sao, đại phá tài ngôi sao, lời đồn ngôi sao, về không ngôi sao.

※ thiên không thành đặc tính, sức tưởng tượng cực mạnh: nhưng không thấu đáo hành động lực. Cho nên thiên không không sinh tài, tán tài ...hay chưa nhất lưu, bởi vì thiên không làm việc không theo nhãn hiệu lý do, mọi thứ trong một ý niệm nhất định đoạt.

Địa kiếp tới đặc tính, không được trước mất hoặc là mà phục mất, không coi trọng tài vật, chưa thể lý tính biệt tài vật cùng nhân sinh, bằng trực giác, cảm giác làm việc, nghĩ đến liền làm, gặp tỏa tức thu vào, không cách nào ghi nhớ thất bại giáo huấn, cho nên có giày chiến đấu giày bại, giày bại giày chiến không sợ chết khí khái, công thành không dễ, tụ tài cũng khó.

※ sao thiên không góc thiên về như tinh thần tới được mất, sao địa kiếp góc thiên về như tài vật tới được mất, nhưng không kiếp tới đặc tính, nếu bàn về thành bại, thiên không thành chập trùng khá lớn ; Địa kiếp tới chập trùng nhỏ bé, nhưng số lần khá nhiều.

※ thiên không như thiên mã hành không, như không bên trong bay điểu, lại như nhân tạo được phi hành vật, mặc dù có thể bay lượn ở không trung, nhưng nếu gặp trời trong loạn lưu hoặc phong bạo, tùy thời có gảy cánh đoạn cánh được khả năng.

Địa kiếp như sóng bên trong đi thuyền, chập trùng không chừng, nguy cơ tứ phía, không có cảm giác an toàn, nhưng không được đi lên phía trước lại quá xá, trong lòng còn là kỳ vọng đi vào bằng phẳng đại đạo.

Hi di tiên sinh nói:

Nhị tinh thủ mệnh thân, gặp cát thì cát, gặp hung thì hung; như tứ sát trùng sát, khinh giả thấp hèn, trọng giả lục súc mệnh, tăng đạo bất chánh, nữ tử tỳ thiếp, hình khắc cô độc. Nói chung nhị tinh chẳng hề nên gặp, định chủ rủi ro, nhị hạn gặp tới tất hung.

Kiếp không làm hại nhất sầu người, tài trí phẩm chất anh hùng lầm một thân; đành phải là tăng cũng học thuật, tài sản vô số cũng cần bần.

◎ thiên không nhập mệnh cát hung quyết:

Mệnh tọa thiên không định ra nhà Văn xương thiên tướng phú chịu khoa Nhược gặp tứ sát đồng mệnh thân Thụ ấm thừa ân phúc có tốt

◎ thiên không nhập hạn cát hung quyết:

Không vong nhập hạn phá điền trang Thê tử cần phòng bị tổn thương Tài bạch không những nhiều bại mất Càng ưu tuổi thọ nhập suối hương

◎ địa kiếp nhập mệnh cát hung quyết:

Địa kiếp chưa hề sinh sôi tật Trúng đích gặp nhau nhiều thu tức Nhược gặp kình dương hỏa ở chính giữa Vất vả công việc quản gia phòng nội thất

◎ địa kiếp nhập hạn cát hung quyết:

Cướp ngôi sao nhị hạn nhược gặp lại Vị tất cùng năm vô họa nguy Thái tuế giết lâm nhiều tật bệnh Quan phù ngôi sao gặp có quan không phải

◎ không kiếp cùng nhập hạn cát hung:

Cực cư mão dậu kiếp không lâm Là tăng làm đạo phúc thịnh vượng,may mắn Vui vẻ ở sơn lâm có sư hào Phúc thọ song toàn đến cổ linh

Kiếp không nhị hạn nhất quái đản Phu tử tại trần dã tuyệt lương Hạng võ phẩm chất anh hùng từng tang nước Lục châu gặp này té lầu vong

 

※ cung mệnh

1.           Thiên không

1.           Nhập mệnh, thân chữ mặt, thiên đình không đủ, địa các không được phong, gặp cát mập lùn, nếu không khô gầy.

2.           Tính cách quái gở, làm việc dối trá không thiện lương, quá xá chánh đạo, cả đời nhiều thành bại không được tụ tài, lại nhiều phiêu đãng.

3.           Tư tưởng huyễn đản, ngây thơ. Có nhà tư tưởng phong cách.

4.           Không muốn thụ câu nệ. Chậm rãi.

5.           Thích vân du tứ xứ.

6.           Không được phiêu xáo tức khó khăn. Cả đời nhiều trùng lặp chập trùng, thành bại đa dạng, không thể tụ tài. Có cát tinh hơi nhẹ.

7.           Gặp cát làm hại hơi nhẹ, vẫn lao lực quái gở.

8.           Gia sát thì cô hàn nghèo hèn, nặng thì chết yểu.

9.           Thiên không nhập mệnh như bán thiên chiết sí, làm việc cầu mưu góc khó toại nguyện, biệt tinh thần ảnh hưởng góc nổi bật. Trong cuộc đời sẽ phát sinh một kiện khó mà quên, truật mục kinh tâm sự tình.

1 0.       Nữ nhân mệnh đơn thủ mệnh thân, nhưng vì thiên phòng kỹ tỳ, chẳng thế hình khắc cô độc.

11.       Bất luận vật chất cùng tinh thần được mất, có thiên không hậu, đều có thể cẩu thả, làm cho cát không được đầy đủ cát, hung cũng không toàn hung.

12.       Thiên không phong phú sức tưởng tượng cùng nguyên bản lực là trào lưu mới cùng sản phẩm mới được người sáng lập, bên ngoài truy cầu hoàn mỹ tâm tính, thúc đẩy bên ngoài không ngừng khiêu chiến đi qua khó chịu, sáng tạo hoàn mỹ tương lai.

13.       Khi bầu trời nhân mệnh cung, tâm tính cá tính bên trên cực không ổn định, bằng cảm giác làm việc, cấp tiến nhanh chóng thối lui, khó mà chuyện qua rồi; khi bầu trời cung thân lúc, hành động nghị lực khiếm khuyết, như con ruồi không đầu bàn, hành động không có chút nào quỹ tích có thể tìm ra, khắp nơi xông loạn, ngẫu nhiên có sở thành, lập tức thảm bại, như vô mạnh vượng chủ tinh đồng cung, lại phải vận trợ giúp lời nói, xóc nảy thất vọng, cả đời không được như ý, đóng khó thay đổi.

14.       Thiên không cũng xác thực coi trọng tinh thần mà nhẹ như vật chất. Phong phú tâm linh tầng diện học thuật truy cầu vì kia chỗ mưu cầu danh lợi, như triết học, tâm lý học, vận mệnh học các loại trừu tượng được linh hoạt đầu óc được học thuật.

15.       Thiên không đại biểu không sợ ngăn trở, tiêu xài, linh cảm tốt.

16.       Thiên không gia tăng phải tả phụ, hữu bật có năng lực quản lý.

17.       Thiên không gia tăng phải văn xương, văn khúc, tình cảm phong phú, có tài lấy.

18.       Thiên không gia tăng phải khoa, quyền, lộc, có tài lợi nhuận, quản lí xí nghiệp nhân tài.

19.       Định chủ rách nát hình tổn thương. Không gia tăng phải hoả tinh hoặc linh tinh dám kiếm dám hao phí, buôn nước bọt.

2 0.       Thiên không gia tăng phải kình dương, đà la, dám kiếm dám hao phí, buôn nước bọt.

21.       Định chủ rách nát hình tổn thương. Không gia tăng phải hoả tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa kiếp, hóa kị, dám kiếm dám hao phí, nhưng vì nhà khoa học, thi nhân .

22.       Lớn nhỏ hạn gặp sao thiên không rủi ro vận, định chủ rách nát hình tổn thương. Nên tham khảo tông giáo, học thuật.

2.           Địa kiếp

1.           Nhập mệnh, thân chữ mặt, thiên đình bất mãn, địa các không đủ, gặp cát mập lùn, nếu không khô gầy.

2.           Tính cách ngang bướng, làm việc nhẹ sơ lại bị vui giận, cẩu thả. Hỉ nộ vô thường, quá xá chánh đạo hòa hợp làm tà hoang vắng sự tình. Cả đời nhiều phiêu bạt.

3.           Tư tưởng hèn mọn, khuyết thiếu lòng tin, tiêu cực.

4.           Địa kiếp là ngầm, nhân sinh khá nhiều long đong.

5.           Hữu chủ tinh đồng độ như miếu vượng địa làm hại hơi nhẹ, gia sát chủ nhiều thấp hèn chết yểu lại cô hàn.

6.           Có nhạy cảm tới giác quan thứ sáu, tông giáo tín ngưỡng cực nặng, cả đời chập trùng không chừng như sóng bên trong đi thuyền, biệt tài vật tới được mất cực kỳ mẫn cảm.

7.           Đại tiểu nhị hạn gặp tới, định chủ rủi ro.

8.           Nữ nhân mệnh vô cát thiên phòng, thị nữ, chẳng thế hình khắc cô độc. Sát nhiều kỹ nữ.

9.           Địa kiếp thủ mệnh nhân, một dạng, đều có tâm cao khí ngạo một cáo mượn oai hùm ), suy nghĩ nhiều làm thiếu, tiến thối vô suy luận cá tính, là bại sự được tiền căn, mà không phải là chuyện qua rồi được điều kiện ; Địa kiếp thủ thân, hành động lúc cũng thảo suất vì đó, mờ mịt không thể là cư, khắp nơi xông loạn. Ngẫu nhiên có sở thành, lập tức bại trốn, nhược vô mạnh vượng chủ tinh làm bạn, cũng là cả đời không được như ý, nếu có mạnh mà ổn chi chủ ngôi sao làm bạn, thì thành tựu tỷ lệ tăng nhiều, nhưng khó khăn trắc trở cũng khó tránh khỏi.

1 0.       Địa kiếp gia tăng phải tả phụ, hữu bật có năng lực quản lý.

11.       Địa kiếp gia tăng phải văn xương, văn khúc, tình cảm phong phú, có tài lấy.

12.       Địa kiếp gia tăng phải khoa, quyền, lộc, có tài lợi nhuận, quản lí xí nghiệp nhân tài.

13.       Địa kiếp gia tăng phải hoả tinh hoặc linh tinh, dám kiếm dám hao phí, buôn nước bọt.

14.       Địa kiếp gia tăng phải kình dương, đà la, dám kiếm dám hao phí, buôn nước bọt.

15.       Địa kiếp gia tăng phải hoả tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, hóa kị, dám kiếm dám hao phí, nhưng vì nhà khoa học, thi nhân.

16.       Lớn nhỏ hạn gặp Sao địa kiếp rủi ro vận, nên tham khảo tông giáo, học thuật

3.           "Mệnh lý phùng không cách " , thơ nói: "Không kiếp tiến đến vô cát tinh, cầu danh cầu lợi nhuận chu toàn không; thanh nhàn cô độc phương duyên thọ, vinh hoa phú quý quá khích câu." Không kiếp là cô độc phiêu bạt tới ở lại, nhập mệnh thân vô cát, gần nên tăng đạo, như độ chi chủ tinh lạc hãm gia sát, còn nhỏ tức nhiều hình tổn thương, cách tông con thứ. Như độ chi chủ ngôi sao giá trị vượng địa, cũng không được hoàn mỹ, trung lúc tuổi già có phát đạt cơ hội, mặc dù thông minh vẫn không khỏi cả đời quái gở lao lực.

4.           "Không kiếp giáp mệnh cách " , không kiếp giáp mệnh là bại cục. Thiếu chủ chết yểu, trường chủ nghèo hèn. Nhị hạn gặp tới, đừng không mạo hiểm. Nhược mệnh thân hoặc hạn lại tọa kị, không kiếp đến giáp, là "Không kiếp giáp kị ", càng hiểm ác hơn. Hạn đến cũng hung.

5.           Tí ngọ tị hợi giờ sinh, không kiếp đồng cung, thường có trọng thương chi hình tổn thương. Sửu vị sinh ra không kiếp giáp, nhập mệnh hạn đều chủ không lành.

6.           Không kiếp nhập mệnh thân, sở học sở dụng góc coi trọng dùng vào thực tế, sinh hoạt đơn điệu không thú vị; cũng tương đối không biết nói láo, không giữ được bình tĩnh giấu không được nói; gấp gáp lại lo lắng vớ vẩn, rất dễ dàng có dự thiết lập trường tới ngại; ý nghĩ rất nhiều, lại thường bởi vì do nhiều nguyên nhân không cách nào buông tay đi làm, lâm vào cuồng tưởng nhiều hơn thực tiễn quẫn cảnh. Cố hữu giữa không trung gảy cánh, sóng lớn bên trong đi thuyền thuyết pháp.

7.           Nhị chủ ( mệnh thân ) gặp kiếp không, áo cơm không đủ, mưu cầu bại xụi. Mệnh thân nhiều cát phải, có giảm bên ngoài tai.

8.           Mệnh thân không kiếp, quan bổng lộc và chức quyền vô chính diệu, lấy bản mệnh kị chỗ là rách nát nguyên nhân, kị chuyển lộc lại chuyển kị là phát sinh tới định điểm.

9.           Không kiếp nhập mệnh thân, không nên kinh thương hoặc kinh doanh hợp ý mạo hiểm lớn tới nghiệp, vẻn vẹn lấy làm mướn không công hoặc tự do nghiệp là nên.

1 0.       Mệnh trong gặp không kiếp, không được phiêu bạt tức khó khăn. ( tị ngọ hỏa, thân dậu kim không kém )

11.       Mệnh vô chính diệu, không kiếp cô độc cố thủ một mình, chuyên nghĩ hành vi bất chính, chỉ làm chuyện xấu.

12.       Mệnh vô chính diệu, không kiếp bộ dạng giáp, góc không ảnh hưởng.

13.       Thiên không, cô thần, âm sát ở mệnh, thần kinh mẫn cảm hoặc dị thường, quái gở.

14.       Không kiếp ở mệnh, có thể có một nếm thử nữa tâm lý, nhưng vì kiệt xuất nhân tài.

15.       Không kiếp vui mừng phân tích thần, phật, huyền học.

16.       Không kiếp nhập mệnh, thân, trời sanh tính đánh bạc tốt. Thành bại đa dạng.

17.       Không kiếp nhập mệnh thân biệt thủ, vận quai lúc có thể đột phá, mới hiển lộ ra kỳ tài; hoặc nhập không cửa, cũng có thể là mỏm đá suối cao nhân.

18.       Tam phương tứ chính khoa quyền lộc, gặp không kiếp, lại thành phá cục.

19.       Hóa quyền + Không kiếp, lớn nhỏ hạn gặp tới, bị mất chức bãi chức.

2 0.       Mão dậu nhị không, thông minh mập ra. Không vào lộc tồn, hóa lộc, nếu không cầu mưu không được như ý.

21.       Không nhập kim cung thì minh hỏa cung thì phát, gặp hóa kị thì không dụng.

22.       Không ở kim hỏa, lưu niên đi tới, cũng có hoành phát cơ hội.

23.       Không nhập ngọ hỏa, dậu kim, mới là hữu dụng.

24.       Không kiếp vui mừng trái, phải hiểu bên ngoài hung.

25.       Không kiếp + Tông giáo ngôi sao, danh vị không.

26.       Không kiếp + Sát phá lang, nhập tông giáo, bị lưu như thiên môn.

27.       Không kiếp + Vũ khúc, lớn nhỏ hạn gặp tới tất rủi ro.

28.       Không kiếp tị hợi + Tài ngôi sao, gia tăng long đong.

29.       Không kiếp tị hợi + Không phải tài ngôi sao, tài hoa dào dạt.

3 0.       Không kiếp + Lộc tồn, cả đời chạy làm bất lực.

31.       Không kiếp + Thiên mã, chết bởi ngoại đạo.

32.       Thiên mã + Không ( cướp ), lộc tồn + Cướp ( không ), lại phú cũng cuối cùng bần.

33.       Hóa lộc + Không ( cướp ), lộc tồn + Cướp ( không ), hai tổ đồng thời xuất hiện, là thọ nguyên không đẹp. Phát sinh ở đại hạn phi hóa kỵ nhập tật ách, quan lộc lúc.

34.       Không kiếp + Dương, nhị hạn đi tới, rủi ro đa dạng.

35.       Tam hợp không kiếp dương linh, định làm cửu lưu thuật sĩ.

36.       Nhị hạn gặp không kiếp, phòng táng gia bại sản. Không được tụ tài, nhập thiếu xuất nhiều, nhiều xa xỉ sóng lớn ném.

37.       Nhị hạn gặp không kiếp, thường bởi vì người rủi ro, quan viên phòng thất trách, mọi thứ bại xụi.

38.       Nhị hạn gặp không kiếp, chú ý té lầu, không trung rơi vật, vật nặng ép tổn thương.

39.       Đại hạn gặp không nhập kim cung, hư hữu, bị phát sinh di chứng.

4 0.       Đại hạn tam hợp không kiếp, tăng gấp bội vất vả.

41.       Không kiếp không thể hiểu đại tài, đại quan, đại tật tới kị.

42.       Lưu niên tam hợp hóa lộc, địa kiếp, kinh tế có rách nát.

43.       Hành vận lộc ngựa gặp thiên không, hóa kị, hoành thành hoành phá.

44.       Lộc ngược lại ngựa ngược lại, kị thái tuế tới hợp không kiếp. Hóa lộc, lộc tồn thiên mã, tam hợp không kiếp.

45.       Tiên phú hậu bần, chỉ vì vận hạn gặp kiếp sát. ( không kiếp hóa kị )

46.       Kiếp không lâm hạn, sở vương tang nước lục châu vong.

47.       Sanh ra nghèo hèn, kiếp không lâm tài phúc tới hương.

48.       Mệnh không hạn trống không cát góp, công danh lận đận. ( trừ phi bản mệnh có cách cục )

 

※ cung huynh đệ

1.           Hình khắc không êm thấm, bị thụ huynh đệ liên luỵ mà chịu đựng tổn hại, nên làm theo ý mình.

 

※ cung phu thê

1.           Tình cảm lãnh đạm. Bị phối ngẫu rủi ro.

2.           Phối ngẫu được công việc đa số cần đi lại hoặc biến hóa nơi chốn, có phần cách lưỡng địa tình hình.

3.           Hình khắc, gia sát, sanh ly tử biệt, phối ngẫu trước vong.

4.           Phu thê vị trí tam hợp không kiếp, bị phối ngẫu cướp tiền.

5.           Chủ tinh gặp thuỷ tinh hoặc không ổn định tinh diệu, bản nhân hoặc phối ngẫu dễ có ngoại tình. Như phá quân + Không kiếp.

 

※ cung tử nữ

1.      Có khắc, lúc tuổi già cô độc. Tử nữ tự lập có hơi sớm.

 

※ cung tài bạch

1.           Đơn thủ, thường xuyên náo nghèo.

2.           Gặp thiên không, tài vận không rõ ràng, toàn bằng chủ tinh vượng yếu.

3.           Gặp địa kiếp, xuất sinh bần hàn. Tài nguyên ảm đạm, không nên kinh thương.

4.           Gặp không kiếp, không được tụ tài, thường tốn uổng tiền.

5.           Không kiếp phân thủ tài phúc, hoặc cùng nhập tài bạch, cả đời khốn cùng.

6.           Không kiếp + Kình dương, rủi ro đa dạng.

7.           Tài bạch gặp địa kiếp, phúc đức gặp thiên không, xuất sinh bần hàn.

8.           Sanh ra nghèo hèn, kiếp không lâm tài phúc tới hương.

9.           Chủ tinh miếu vượng, các sát tinh khác không thấy, quản lý tài sản phải góc bảo thủ, còn có thể giữ lại bộ phận dành dụm.

1 0.       Chủ tinh rơi vào, lại sẽ khoa quyền lộc kị, hoành thành hoành phá.

11.       Chư hung chiếu tài bạch, tụ tán chết. Có nhỏ mà mất lớn.

 

※ cung tật ách

1.           Thiên không chủ thượng hỏa hạ hàn, khí huyết, tiêu chảy, thiếu máu, ẩm thực mất khống chế, bệnh truyền nhiễm.

2.           Địa kiếp chủ thiếu máu, đau đầu, hoa mắt, tứ chi có tổn thương, tàn tật, tiểu nhi tê liệt, tai điếc, nghẹn ngào. Y vận không tốt, khó coi, bị khiến người thể đặc chất, tiềm năng bị hao tổn.

3.           Thiên không - cảm xúc bối rối.

4.           Địa kiếp - thân thể bệnh tai.

5.           Không kiếp nhập quan bổng lộc và chức quyền, đại hạn đi quan bổng lộc và chức quyền, hóa kị nhập tật ách vị trí hoặc đại hạn tới tật ách, dễ có ung thư.

6.           Không kiếp nhập mệnh, tật ách, dễ có nóng âu chứng.

7.           Không kiếp nhập tật ách vị trí, phụ mẫu vị trí hóa kị nhập bản mệnh, tật ách, dễ có phụ mẫu tới bệnh di truyền.

8.           Không kiếp nhập tật ách vị trí, phúc đức vị trí hóa kị nhập bản mệnh, tật ách, dễ có gia tộc tới bệnh di truyền.

9.           Địa kiếp + Thiên phủ, sa dạ dày.

1 0.       Địa kiếp + Vũ khúc, thoát tràng ruột.

11.       Địa kiếp + Thái âm, dưới vú rủ xuống. Dưới tử cung rủ xuống.

12.       Không kiếp + Dương đà, cả đời nhiều bệnh.

13.       Không kiếp + Tả hữu, cả đời nhiều bệnh.

14.       Không kiếp cũng chủ ung thư.

 

※ cung thiên di

1.           Chủ bên ngoài ngăn trở, cần phòng bị kéo mệt mỏi, giá họa. Hành hạn gặp tới cần phòng tai nạn xe cộ.

2.           Thiên không yêu thích ra ngoài, tại ngoại địa phát triển.

3.           Địa kiếp không yêu ra ngoài, bên ngoài không nhân duyên, khó phát triển.

4.           Nhiều ngoài ý muốn tai hoạ, khó gặp quý nhân.

5.           Gặp lộc tồn, lao lực có thể miễn, phí sức không giảm.

6.           Gặp hóa kị, lao tâm lao lực bên ngoài, còn thấy là không phải.

7.           Gặp dương đà, cả đời vất vả không khỏi.

 

※ cung nô bộc

1.           Dễ bị thuộc hạ, bằng hữu bán, giá họa. Bởi vì nô tổn thất.

 

※ cung quan lộc

1.           Trăm sự luận bàn đà, một chuyện khó thành. Bất lợi hoạn lộ.

2.           Hoàn cảnh làm việc nhiều biến động.

3.           Thiên không, không phải hư danh, không như mong muốn.

4.           Địa kiếp, khó phát triển, không có trùng kính. Vận làm quan không tốt, khó coi, đi xuống đám.

 

※ cung điền trạch

1.           Tổ nghiệp khó giữ được, nên kinh doanh bất động sản môi giới nghiệp. Mình không thể đầu tư bất động sản.

2.           Không kiếp + Hóa kị, gia đình không yên, tụ tài khó.

3.           Gần chuồng heo, phần mộ, đất trống, đất trũng, giếng suối, hào kênh, chồng chất vật.

 

※ cung phúc đức

1.           Gặp thiên không, xuất sinh bần hàn. Không nhận quản thúc, huyễn tưởng, gần phật.

2.           Gặp địa kiếp, không có tự tin, không sung sướng, lo lắng vớ vẩn, nghĩ thầm sự bất thành. Đã nghèo lại vô phúc.

3.           Gặp không kiếp, không thể không rãnh, động tĩnh khó phân, khuyết thiếu cảm giác an toàn. Vô phúc có thể hưởng.

4.           Phúc đức gặp không kiếp, bôn tẩu bất lực, vô quý nhân.

 

※ cung phụ mẫu

1.           Phụ mẫu khó song toàn, hoặc sớm rời xa phụ mẫu. ( trưởng tử góc nghiệm )

2.           Hoàn toàn ấm, thủ tài vật phương diện.

 

 

★ không kiếp nhị tinh thêm vào

1.           Không kiếp là kiếp sát chi thần, nhị tinh được gọi là đoạn kiều sát.

2.           Không kiếp làm ác diệu, mười hai cung trung, không chỗ không được hung, chủ họa không được chủ phúc, chủ khô không được chủ vinh.

3.           Kim không thì minh, thủy không thì hiện, thổ không thì hãm, mộc không thì chiết, hỏa không thì phát ( không được gặp hóa lộc, lộc tồn ).

4.           Không nhập kim cung thì minh, hào nhoáng bên ngoài, dễ bị đến di chứng. ( đại hạn đi đến )

5.           Thiên không thủ đất trống, địa kiếp thủ chỗ trũng chi địa, hào kênh.

6.           Địa kiếp nhập mệnh, thân, tài, phúc, điền, tài không được tụ.

7.           Không kiếp nhập mệnh, cảm xúc chập trùng đại, thường bối rối như làm hay không làm ở giữa. Thành bại đa dạng.

8.           Không kiếp nhập thân, bàng hoàng do dự, không biết làm sao.

9.           Thiên không nhập mệnh, địa kiếp nhập thân. Suy nghĩ nhiều làm thiếu, thường thụ dắt phan.

1 0.       Địa kiếp nhập mệnh, thiên không nhập thân. Đẩy một chút làm một bước, sự tình khó thành.

11.       Không kiếp nhập mệnh thân, cô độc, nhiều bại thiếu thành, không thực tế, không được tụ tài, bại tổ, làm lộc, phiêu bạt.

12.       Không kiếp nhập mệnh tới tam hợp, cả đời nhiều chập trùng.

13.       Không kiếp nhập tam hợp, phu thê, dễ bị cướp tiền.

14.       Không kiếp nhập mệnh, phúc, tật, chủ ung thư.

15.       Không kiếp nhập tài phúc tới hương, sanh ra nghèo hèn.

16.       Không kiếp nhập thiên di, phòng tiểu nhân liên lụy giá họa.

17.       Không kiếp nhập lục thân vị trí, họ hàng rìu chết, như sự tình luận bàn đà vô công, vạn sự khó thành. Trái lại dễ bị bảo vệ, phiền não nhiều đến từ lục thân. Không thể gặp hóa lộc, lộc tồn, dễ bị đối phương rủi ro.

18.       Nhập lục thân tới tam hợp, trái lại là thân nhân bảo vệ, phiền não tại thân trên thân người, trái lại hóa lộc, lộc tồn nhập tức là bị phá tài.

 

Lục sát tới thêm vào

1.           Ngọc thiềm tiên sinh nói:

Hỏa linh đà la kim, kình dương đi kị quyết; một ngựa tảo ngôi sao, được gọi là chết sớm giết.

Quân tử mất bên ngoài quyền, tiểu nhân phạm hình pháp; cô độc khắc lục thân, tai hoạ thường không ngừng.

Yêu đủ răng môi tổn thương, lao lực nhiều kiển lột; mặt mày hốc hác lại phí sức, tên ăn mày viết khe rãnh.

Vũ khúc cũng tham lang, nhất thế tuyển hung ác; tật ách nhược gặp tới, bốn mùa không cách.

Chỉ nghi sơn chùa tăng, kim cốc thường an vui vẻ.

2.           Chỉ sát nhập mệnh, cá tính cố chấp, tất lấy mềm công, phương có thể chế ngự.

3.           Dương hỏa nhập mệnh, quản lý tài sản lớn mật, linh đà thì góc bảo thủ.

4.           Sát tụ, gặp tai trái lại dễ tránh quá. Như dương + Kị.

5.           Kình dương hoả tinh uy quyền xuất chúng, võ chức tốt. ( tứ mộ nhập mệnh, quan )

6.           Dương đà hỏa linh thủ mệnh thân, yêu lưng còng khúc nhân.

7.           Tứ sát nhập mệnh, nữ nhân mệnh diễm lệ, chủ tinh đơn tinh nhập, mệnh góc dầy cộm nặng nề. Miếu vượng vưu có, hãm dưới mặt đất tiện nghèo khó chết yểu.

8.           Nữ nhân mệnh dương hỏa nhập mệnh, tất lao lực.

9.           Nữ nhân mệnh đào thìn + Sát, tài phúc cư đào hoa địa, bị bởi vì sắc nhập tài.

1 0.       Nữ nhân mệnh dương, hỏa, miện diễm lệ.

11.       Nữ nhân mệnh đà, linh, góc kiều mỵ.

12.       Xương khúc hóa khoa gặp sát, tính cao ngạo.

13.       Tả hữu + Sát, làm hại phúc bạc.

14.       Tả phụ + Dương, tàn tật.

15.       Tả phụ + Hỏa linh, lực cản.

16.       Không kiếp dương đà làm cửu lưu thuật sĩ. ( tự do nghiệp )

17.       Chư hung chiếu tài bạch, tụ tán chết, có nhỏ mà mất lớn.

18.       Dương đà hỏa linh gặp cát phát tài, gặp hung thì kị.

19.       Thiên mã + Không vong ( dương hoả táng kị ), chung thân bôn tẩu.

2 0.       Dương linh tọa mệnh lưu niên bạch hổ tai tổn thương.

21.       Không, cướp nhập mệnh, kiêu ngạo.

22.       Dương, đà, hỏa, linh nhập mệnh, cực đoan.

23.       Dương, hỏa nhập mệnh, quái gở.

24.       Đà, linh nhập mệnh, thâm trầm.

25.       Dương nhập tứ mộ, bị cùng người ở chung, khai sáng lực góc tốt, lòng dạ sâu.

26.       Dương + Hỏa, thì một mạch, xung. ( dương + Dương )

27.       Dương + Linh, góc bình thản. ( dương + Âm )

    Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian, tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố, không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung, mời Ấn vào đây Hoặc gọi 24 giờ báo cáo điện thoại: 4 0 0 0 0 7 0 6 0 9 cùng chúng ta liên hệ.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều