Kình dương đà la hoả tinh linh tinh địa không địa kiếp nhập cung huynh đệ

by dương cư sĩ
on 24 tháng chín 2 0 16
Điểm kích số: 3 0 5 1

Lục sát nhập cung huynh đệ


Kình dương nhập huynh đệ
<< kình dương một diệu rơi nhàn cung đà hỏa trùng hề chính là hung càng nhược thân mệnh cùng kiếp sát tất nhiên yểu tuyệt ở trên đường >>
Kình dương không nên ngồi vào lục thân cung ( huynh đệ phu thê tử nữ tật ách nô bộc phụ mẫu các loại tức nhàn cung ) biểu hiện đối với lục thân có khắc lại biểu hiện duyên phần gầy
Nhập miếu ( thìn tuất sửu vị ) có một người
Gặp chúng cát tinh có hai hoặc ba người
Hãm địa ( tí ngọ mão dậu ) thì toàn không tại ngọ hãm địa chủ có hao tổn hình thương sự tình cho nên
[ Kình Đà giáp kị ] nhược tại lục thân chủ đáng lục thân có khuyết điểm hình khắc nhưng có lẽ lục thân tiến hành mang theo ghét tính hoặc chẳng lành tính công việc


Cung huynh đệ "Kình Đà giáp kị "
Cự môn + kình dương nhập miếu ( thìn tuất sửu vị ) có một người nhưng ở cung huynh đệ chủ huynh đệ vô tình không nghĩa
Tại tuất kình dương nhập miếu gặp vũ khúc huynh đệ không hòa thuận không trợ giúp gặp kình dương không huynh đệ
Huynh đệ tại mão thiên tướng rơi vào gặp tứ sát thiên hình đồng độ hoặc hội chiếu chủ cô độc không nghi ngờ
Huynh đệ tại vị thiên tướng + kình dương
Canh thìn thiên cơ lộc năm sinh thiên lương sinh ra quyền văn khúc kình dương thiên diêu
Huynh đệ đinh mùi ( mộc dục ) cung vô chính diệu mượn vũ tham + kình dương xương khúc phỉ liêm trời thọ đối cung linh sát trùng chiếu
Huynh đệ khá là không duyên e rằng có tổn tuổi sai biệt đại tri tâm tới bạn bè khó tìm
Huynh đệ ( đinh mùi ) vũ tham + kình dương xương khúc phỉ liêm trời thọ đối cung linh sát trùng chiếu huynh đệ khá là không duyên e rằng có tổn tuổi sai biệt đại tri tâm tới bạn bè khó tìm
Đại vận nghịch hành trước gặp kình dương lúc nhược thứ hai đại hạn lúc giá trị tuổi nhỏ không được chủ sự nghiệp cho nên là thân bên trên chi hình sát khả năng là thương sẹo
Lộc tích trữ ở phu thê hình thành [ Kình Đà giáp phu thê ] biểu hiện phối ngẫu thị tài như mệnh thủ tài nô keo kiệt thành tánh bất lợi hôn nhân
Đà la nhập huynh đệ
Khắc hại tay chân tay chân duyên gầy không giúp được gì tình cảm không tốt, khó coi nhược nhập miếu ( thìn tuất sửu vị ) còn tốt
Nhập miếu ( thìn tuất sửu vị ) có một người
Hãm địa ( dần thân tị hợi ) thì tay chân toàn không khắc hại tay chân tay chân duyên gầy không giúp được gì tình cảm không tốt, khó coi
Gặp chúng cát tinh có hai hoặc ba người
Cự môn tại cung huynh đệ chủ huynh đệ vô tình không nghĩa
Đà la + địa không địa kiếp tiệt không trùng chiếu hoả tinh kình dương củng trùng huynh đệ bất lợi huynh đệ tất có tay chân hồi tổn
Gặp đà la + lực sĩ chủ huynh đệ bối cố chấp đồ thành gặp không dễ đổi biến
[ Kình Đà giáp kị ] nhược tại lục thân chủ đáng lục thân có khuyết điểm hình khắc nhưng có lẽ lục thân tiến hành mang theo ghét tính hoặc chẳng lành tính công việc
[ Kình Đà giáp mệnh ]

// ]]>


Hoả tinh nhập huynh đệ
Cự môn tại cung huynh đệ chủ huynh đệ vô tình không nghĩa
Huynh đệ ( đinh hợi ) thái âm sinh kỵ lại tự hóa lộc + hoả tinh này là [ sách mã kỵ ]
Nhược tham lang tự hóa lộc + linh tinh thiên khôi với cung mệnh
Gặp hoả tinh tham lang huynh đệ tỷ muội có ngoài ý muốn tài , hoặc tự thân có ngoài ý muốn tài nhược càng gặp hóa kị đại hao sát diệu , thì không
Hội liêm trinh thất sát phá quân linh tinh ( không thích nhất ) thì cô khắc chủ thưa thớt , càng gặp không kiếp hóa kị , có hình khắc
Hoả tinh nhập bản mệnh lục thân cung lục thân tương hỗ nghi kỵ giao tiếp không tốt đều cầm ý kiến bản thân
Nhập miếu gặp cát tinh có một hoặc hai người
Hãm địa ( thân tử thìn ) thì hình khắc lục thân hội sinh bệnh có Quan nạn nhược gặp hoặc hội tham lang khả giải
Hoả tinh ở chư cung không đẹp bản mệnh lục thân cung chủ biệt ly ( đồng vận sợ cùng người nhà chia ly )
Gặp hỏa linh giáp mệnh lại cung mệnh không cát tinh chính thủ hoặc hung thần trùng phá thì bất lợi
Chủ cả đời bôn ba lao đau khổ quanh mình tận là tiểu nhân khó có quý nhân tương trợ
Hỏa linh ở riêng cung mệnh cùng cung phu thê ( giáp huynh đệ ) không huynh đệ nhiều bắt đầu ngã không giúp được gì nhân sinh quyết khó dễ chịu
Hỏa linh giáp tới cung viên biểu hiện cung này là [ yếu cung ] rõ ràng không yên ổn e rằng có thốt nhiên gấp gáp biến hoặc sinh ra hại sự tình ( lục thân cung vị sợ đột nhiên biến mất )
Nhược [ hỏa linh giáp kị ] này cung vị quấy rầy càng lớn chuyên phát họa hoạn nhất định phải phòng bị tai nạn tới phát sinh hoặc một bại đồ địa
Hoả tinh tại Huynh mà linh tinh tại mệnh
Hoả tinh tại Huynh mà linh tinh tại tật
Linh tinh nhập huynh đệ
Ở tử tọa bất luận cái gì cung vui mừng ở sau lưng lao thao để người chịu không được
Linh tinh nhập bản mệnh lục thân cung bất lợi lục thân tương hỗ nghi kỵ giao tiếp không tốt đều cầm ý kiến bản thân gà nhà bôi mặt đá nhau
Nhập miếu ( dần mão ngọ tuất hợi ) vượng địa ( thìn tị vị thân ) tương sinh có huynh đệ
Hãm địa tử sửu dậu
Gặp Kình Đà hỏa không kiếp thì toàn không
Linh tinh nhập bản mệnh lục thân cung bất lợi chủ nghi kỵ lẫn nhau giao tiếp không tốt thường gà nhà bôi mặt đá nhau ( linh tinh biểu hiện lạnh lùng có thiếu thốn )
Gặp hỏa tại Huynh linh tại phụ giáp mệnh lại cung mệnh không cát tinh chính thủ hoặc hung thần trùng phá thì bất lợi
Chủ cả đời bôn ba lao đau khổ quanh mình tận là tiểu nhân khó có quý nhân tương trợ

// ]]>


Linh tại Huynh hỏa tại phu biểu hiện
Hỏa linh ở riêng cung mệnh cùng cung phu thê ( giáp huynh đệ ) không huynh đệ nhiều bắt đầu ngã không giúp được gì nhân sinh quyết khó dễ chịu
Hỏa linh giáp tới cung viên biểu hiện cung này là [ yếu cung ] rõ ràng không yên ổn e rằng có thốt nhiên gấp gáp biến hoặc sinh ra hại sự tình ( lục thân cung vị sợ đột nhiên biến mất )
Nhược [ hỏa linh giáp kị ] này cung vị quấy rầy càng lớn chuyên phát họa hoạn nhất định phải phòng bị tai nạn tới phát sinh hoặc một bại đồ địa
Tọa mệnh dần thân phúc đức tại thìn tuất nhược hỏa linh giáp phu thê này cách đối với hôn nhân bất lợi không nên ái tình trường chạy
Nhưng đối với nghĩ nhanh chiến nhanh kết được tình yêu bị có nhiều lực cản chung đến không cưới
Địa không nhập huynh đệ
Địa không nhập huynh đệ cùng tay chân duyên gầy ít có trợ giúp tự thân độc đoạn độc hành
Không kiếp đồng độ huynh đệ ( giờ tý sinh ra tại hợi giờ ngọ sinh ra tại tị ) cùng tay chân duyên gầy ít có trợ giúp tự thân độc đoạn độc hành
Điền trạch gặp địa không tật ách gặp địa kiếp không kiếp củng trùng [ huynh đệ ] lớn nhỏ vận hạn gặp huynh đệ ứng chú ý mọi việc không được thuận
Không kiếp phân tọa mệnh cung cùng cung phu thê ( không kiếp giáp huynh đệ ) chủ phu thê tính cách không được đầu , hôn nhân có ẩn trung , nhiều nội tâm thống khổ
Gặp hóa kị ứng lấy bảo thủ nhất phương pháp lý do tài lại không nên trên tay giữ lại quá nhiều hiện tiền
Hoặc thận thủ tài không lộ trắng nguyên tắc để tránh bị cướp tài ( địa kiếp địa không cùng luận )
Kiếp không giáp mệnh là bại cục cô bần hình thương tuổi hạn đi đến cũng hung
Lại nhược hóa kị giáp cung mệnh đúng là hành vận cát hóa ( với sự tình không bổ ) biểu hiện mệnh chủ gia thế khó đạo hưng thịnh
Không kiếp giáp mệnh đã chung thân khó toại kỷ chí , cũng chủ còn nhỏ có hung họa ( không kiếp nhị tinh chư cung bất lợi , giá trị miếu vượng thứ có nạn khinh )
Không kiếp giáp mệnh là bại cục lục thân không duyên huynh nô không dựa vào chỉ có thể độc lập phấn đấu khó toại kỷ chí
Tọa mệnh tị tị cùng vị giờ sinh người không cướp giáp mệnh chủ khó toại kỷ chí
( nhưng không kiếp giáp "Vũ khúc hóa kị" phản cát này kị tới không tốt chất toàn bộ chuyển tốt là lệ riêng ) < trần tuyết đào đại sư luận điểm >
Tọa mệnh hợi sửu cùng hợi giờ sinh người không cướp giáp mệnh là bại cục chủ khó toại kỷ chí lục thân không duyên huynh nô không dựa vào chỉ có thể độc lập phấn đấu

// ]]>


Không kiếp giao trì với Huynh bộc tuyến Huynh bộc tuyến là thành tựu tuyến không kiếp hỗ trùng biểu hiện thành tựu sợ hủy với một tối họa phúc khó lường
Đại hạn kinh hành không cướp giáp cung đều chủ chấn động đãng chắc có họa phúc khó lường được biến hóa
< xu tránh tham chắm sóc tới lớn vận tới thập can tứ hóa tách ra hóa kị tới cung vị phương hướng lấy xác định mục tiêu phương pháp >
Địa không tọa huynh đệ địa kiếp nhập tật ách không kiếp củng điền trạch chú ý nhược thuận hành đại hạn thứ tư [ thiên mệnh cung ] đi vào [ điền trạch ] hồi không kiếp củng trùng nên thấp điều làm việc
Địa không tọa huynh đệ địa kiếp nhập tử nữ không kiếp giáp phu thê [ lưu mệnh ] đi vào [ bản phu ] hồi không kiếp giáp năm đó bất lợi
Địa kiếp nhập huynh đệ
Địa kiếp nhập huynh đệ cùng tay chân duyên gầy lui tới hơi ít* tay chân sự tình nghiệp khó khăn, nhọc nhằn trung niên sau chỉ có sẽ có thành
Địa kiếp nhập huynh đệ 1. Biểu hiện huynh đệ lao lục vất vả cần cù lại thiếu thành tựu hoặc dễ có tổn thương
2. Hình khắc bị có trách nhiệm áp lực
Gặp hóa kị nhập huynh đệ [ điền tới tài ]/[ tài tới điền ] gặp hóa kị ứng lấy bảo thủ nhất phương pháp lý do tài lại không nên trên tay giữ lại quá nhiều hiện tiền
Hoặc thận thủ tài không lộ trắng nguyên tắc để tránh bị cướp tài ( địa kiếp địa không cùng luận )
Kiếp không giáp mệnh là bại cục cô bần hình thương tuổi hạn đi đến cũng hung
Lại nhược hóa kị giáp cung mệnh đúng là hành vận cát hóa ( với sự tình không bổ ) biểu hiện mệnh chủ gia thế khó đạo hưng thịnh
Không kiếp giáp mệnh đã chung thân khó toại kỷ chí , cũng chủ còn nhỏ có hung họa ( không kiếp nhị tinh chư cung bất lợi , giá trị miếu vượng thứ có nạn khinh )
Không kiếp giáp mệnh là bại cục lục thân không duyên huynh nô không dựa vào chỉ có thể độc lập phấn đấu khó toại kỷ chí
Tọa mệnh tị tị cùng vị giờ sinh người không cướp giáp mệnh chủ khó toại kỷ chí
( nhưng không kiếp giáp "Vũ khúc hóa kị" phản cát này kị tới không tốt chất toàn bộ chuyển tốt là lệ riêng )
Tọa mệnh hợi sửu cùng hợi giờ sinh người không cướp giáp mệnh
Chủ khó toại kỷ chí không kiếp giáp mệnh là bại cục lục thân không duyên huynh nô không dựa vào chỉ có thể độc lập phấn đấu
Đại hạn kinh hành không cướp giáp cung đều chủ chấn động đãng chắc có họa phúc khó lường được biến hóa
< xu tránh tham chắm sóc tới lớn vận tới thập can tứ hóa tách ra hóa kị tới cung vị phương hướng lấy xác định mục tiêu phương pháp >
Địa kiếp tọa tật địa không tọa điền không kiếp củng trùng huynh đệ
Không kiếp hội củng nô bộc mệnh chủ chỗ lui tới tới bạn bè sợ không được nói nghĩa khí
Không kiếp giao trì với Huynh bộc tuyến Huynh bộc tuyến là thành tựu tuyến không kiếp hỗ trùng biểu hiện thành tựu sợ hủy với một tối họa phúc khó lường

// ]]>


Nguyên bàn địa không tọa mệnh ( tự thân ) biểu hiện tự thân phương diện tinh thần trái lại truyền thống cùng phí của làm việc hư không không thực tế < trần tuyết đào đại sư >
Không kiếp củng trùng [ bản tật ] chú ý nghịch hành thứ sáu đại hạn (55~64) [ cung mệnh đại hạn ] đi vào [ tật ách ] nên thấp điều làm việc
Không kiếp củng trùng [ bản tật ] chú ý thuận hành thứ tám đại hạn (75~84) [ cung mệnh đại hạn ] đi vào [ tật ách ] nên thấp điều làm việc

Đào đại sư luận điểm >