Kình dương đà la hoả tinh linh tinh địa không địa kiếp nhập cung phụ mẫu tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 24 tháng chín 2 0 16
Điểm kích số: 6938

Lục sát nhập cung phụ mẫu tới hiểu dịch

 

Kình dương   phụ mẫu
<< kình dương một diệu rơi nhàn cung đà hỏa trùng hề chính là hung càng nhược thân mệnh cùng kiếp sát tất nhiên yểu tuyệt ở trên đường >>
Kình dương không nên ngồi vào lục thân cung ( huynh đệ phu thê tử nữ tật ách nô bộc phụ mẫu các loại tức nhàn cung ) biểu hiện đối với lục thân có khắc lại biểu hiện duyên phần gầy
Tại tí mão dậu lạc hãm ngọ bình thản hình khắc sớm biểu hiện đối với phụ mẫu có khắc lại biểu hiện duyên phần gầy
Kình dương tại thìn tuất sửu vị kình dương nhập miếu vẫn biểu hiện biểu hiện đối với lục thân có khắc lại biểu hiện duyên phần gầy
Tại sửu mệnh gặp hóa kị lưu niên gặp quý sinh năm người là "Kình Đà giáp kị" bại cục hình phạt chính khắc lục thân trăm sự đều hung bần tiện tu phòng đầu tư thất bại
Tại sửu mệnh không cát tinh chủ cả đời đều tu đối với người cầu xin yêu như tên ăn mày sinh hoạt
Tại sửu đại hạn lưu niên gặp tới chú ý tử kiếp điều kiện


Tại thìn tuất tham lang nhập miếu một dạng, dù cha mẹ và con tình cảm hòa hài nhưng nhiều tư tâm vẫn nên ở riêng hoặc qua cuối kỳ
Nhược hội cát thì không khắc + kình dương sớm ly phụ mẫu hoặc tự xuất là nên
Hội nhật nguyệt nặng nề thoái tổ
Gặp cát tinh chúng tập thì miễn hình phạt
Gặp đà la phá quân liêm trinh đối với phụ mẫu có khắc đưa tổ nghiệp mại sáng
Gặp kình dương lực sĩ đồng cung chủ trưởng bối quyền thế lại kiềm chế bản thân quá mức nghiêm
Kình dương + tiệt không nhập phụ mẫu tại sửu ( quý sinh năm người ) lục thân không duyên bất lợi thân
[ Kình Đà giáp kị ] nhược tại lục thân chủ đáng lục thân có khuyết điểm hình khắc nhưng có lẽ lục thân tiến hành mang theo ghét tính hoặc chẳng lành tính công việc
Nhược đệ nhất hạn gặp [ Kình Đà giáp kị ] tại phụ mẫu khả năng mệnh chủ tuổi thơ nhà bần song thân xuất ngoại mưu sinh còn nhỏ không được song thân che chở ấm
Cung phụ mẫu " Kình Đà giáp kị" chủ mệnh chủ tuổi nhỏ nhà bần song thân ra ngoài mưu sinh không được song thân phúc ấm ( không nhất định hình khắc )
Cung phụ mẫu tọa tử vi phá quân + văn xương văn khúc kình dương cùng vây
< phụ mẫu là tật tới thiên > tật làm phá quân hóa lộc nhập phụ ( đinh mùi ) biểu hiện mệnh chủ nội tâm bắn ra với bên ngoài tâm thái bên trên nghĩ đang lão đại nắm giữ sinh ra sát đại quyền
Tại tí thiên lương nhập miếu họ chủ phụ mẫu song toàn gặp kình dương chủ rời nhà hoặc lại bái phụ mẫu hoặc ở rể
Tại ngọ thiên lương nhập miếu họ chủ phụ mẫu song toàn gặp kình dương chủ rời nhà hoặc lại bái phụ mẫu hoặc ở rể
Tại ngọ thất sát + kình dương chủ hình khắc ( đối cung vũ khúc thiên phủ )
Nhược vũ khúc hóa kị lại gặp hung diệu chủ phụ mẫu có ác tật quấn thân hoặc trọng đại khuynh bại hoặc sớm tuổi hình thương
Tại ngọ phá quân + kình dương chủ hình khắc rời nhà hoặc tự kế ( đối cung liêm trinh thiên tướng )
Nhược liêm trinh hóa kị lại gặp hung diệu chủ phụ mẫu có ác tật quấn thân hoặc trọng đại khuynh bại hoặc sớm tuổi hình thương
Phụ mẫu ( thiên tướng ) tại sửu hồi kình dương xâm lăng biểu hiện tuổi thơ ấu vận trình không bằng ( mệnh chủ ) cự môn hóa lộc nhân tới tốt
Xuất thân cũng có vẻ không bằng nhân sinh cũng nhiều khốn trở

 

// ]]>

Đà la   phụ mẫu
Còn nhỏ hình thương phụ mẫu thân duyên gầy khắc phụ mẫu một trong hội nhật nguyệt nặng nề thoái tổ hai họ an ở
Đà la phụ mẫu nhập miếu sửu vị thìn tuất phụ mẫu quật cường
Đà la phụ mẫu hãm địa dần thân tị hợi phụ mẫu cá tính vui mừng ám đấu xa lánh kéo dài
Hội nhật nguyệt nặng nề thoái tổ hai họ an ở
Gặp cát tinh ở rể qua phòng hoặc nặng bái hai họ kéo dài
Gặp đà la phá quân liêm trinh đối với phụ mẫu có khắc đưa tổ nghiệp mại sáng
Gặp đà la + lực sĩ chủ trưởng bối cố chấp đồ thành gặp không dễ đổi biến
Gặp đà la + tiệt không + thiên việt nhập phụ mẫu tại vị ( người sinh năm canh ) ở rể qua phòng hoặc nặng bái hai họ kéo dài
Tại dần thất sát + đà sát chủ cha mẹ và con đại câu cực sâu nhược gặp lại phụ tá chư diệu ( đơn ngôi sao ) biểu hiện lưỡng trọng phụ mẫu
Dậu vị trí phúc đức lộc tồn + địa kiếp thủ mệnh chủ luôn có trái lại trào lưu lại không giải thích được ý nghĩ hồi phụ mẫu ( đà ) cùng điền trạch ( dương ) giáp chế
Bởi vậy về tinh thần khó tránh có gia đình vấn đề phụ mẫu vấn đề áp lực cùng làm phức tạp
Phụ mẫu ( quý hợi ) cự môn sinh ra quyền lại tự hóa quyền + văn xương tả phụ đà la thiên mã
[ Kình Đà giáp kị ] nhược tại lục thân chủ đáng lục thân có khuyết điểm hình khắc nhưng có lẽ lục thân tiến hành mang theo ghét tính hoặc chẳng lành tính công việc
Nhược đệ nhất hạn gặp [ Kình Đà giáp kị ] tại phụ mẫu khả năng mệnh chủ tuổi thơ nhà bần song thân xuất ngoại mưu sinh còn nhỏ không được song thân che chở ấm
Đại vận thuận hành trước gặp đà la nhược giá trị tuổi nhỏ mọi thứ thiên duyên làm phức tạp nhiều không như ý lịch tận khó khăn, nhọc nhằn

 

Hoả tinh   phụ mẫu
Hoả tinh độc thủ phụ mẫu biểu hiện cô khắc hai họ kéo dài
Hỏa hoặc linh đồng độ chính diệu cát , gặp lộc mã , tùy phụ mẫu di cư dị địa ( tuổi thơ có một đoạn thời gian cùng phụ mẫu chia ly )
Hoả tinh nhập lục thân cung lục thân tương hỗ nghi kỵ giao tiếp không tốt đều cầm ý kiến bản thân
Chư cung không đẹp bản mệnh lục thân cung chủ biệt ly ( đồng vận sợ cùng người nhà chia ly )
Gặp đà la phá quân liêm trinh đối với phụ mẫu có khắc đưa tổ nghiệp mại sáng
Hợi mão vị sinh năm người nhược hỏa linh ở riêng cung mệnh cung phụ mẫu tất chủ sùng bái phụ mẫu ở rể nhạc gia hoặc chiếu cố nhạc gia mà xem nhẹ phụ mẫu
Hỏa linh giáp phụ mẫu ( mất phụ mẫu ) chủ không phụ mẫu duyên sợ phụ mẫu một trong mất sớm hoặc tuổi thơ lúc liền cùng phụ mẫu chia ly mất phụ mẫu
Hỏa linh giáp tới cung viên biểu hiện cung này là [ yếu cung ] rõ ràng không yên ổn e rằng có thốt nhiên gấp gáp biến hoặc sinh ra hại sự tình ( lục thân cung vị sợ đột nhiên biến mất )
Nhược [ hỏa linh giáp kị ] này cung vị quấy rầy càng lớn chuyên phát họa hoạn nhất định phải phòng bị tai nạn tới phát sinh hoặc một bại đồ địa
Gặp hỏa linh giáp mệnh lại cung mệnh không cát tinh chính thủ hoặc hung thần trùng phá thì bất lợi chủ cả đời bôn ba lao đau khổ quanh mình tận là tiểu nhân khó có quý nhân tương trợ
Gặp dương hỏa tại phụ đà la tại Huynh giáp mệnh lại địa không địa kiếp giáp mệnh này là bại cục
Gặp hoả tinh cùng trước kia sợ bởi vì các loại trường hợp rời khỏi phụ mẫu
Hỏa linh bộ dạng lân hoặc lục hợp với phụ mẫu biểu hiện phụ mẫu tình cảm nhận đả kích
Hoả tinh
Đại hạn cùng lưu niên gặp tới
Hoả tinh có địa hạn cung gặp vui mừng khí doanh môn bách sự thông sĩ hoạn gặp tới đều phát phúc thường nhân có này tài phong long
Hoả tinh một đêm ngoan nhất trương vô sự Quan nạn huyên náo một tràng khắc hại lục thân ứng không khỏi phí của gian khổ miễn tây hoảng sợ

 

// ]]>

Linh tinh   phụ mẫu
Linh tinh nhập phụ mẫu biểu hiện hình khắc cô đơn hai họ an ở sùng bái phụ mẫu ở rể qua phòng hoặc phụ mẫu tới cá tính trầm mặc ít nói
Linh tinh hãm địa ( tử sửu dậu ) nhập phụ mẫu chủ hình khắc
Gặp đà la phá quân liêm trinh đối với phụ mẫu có khắc đưa tổ nghiệp mại sáng
Cung phụ mẫu nhược biểu tượng miện thì mệnh chủ tới biểu lộ lãnh khốc giỏi về làm ngụy hoặc làm làm
Linh tinh nhập bản mệnh lục thân cung bất lợi chủ nghi kỵ lẫn nhau giao tiếp không tốt thường gà nhà bôi mặt đá nhau ( linh tinh biểu hiện lạnh lùng có thiếu thốn )
Linh tinh + tiệt không nhập phụ mẫu lục thân không duyên bất lợi thân
Thiên phủ + linh tinh nhập phụ mẫu
Hỏa linh giáp phụ mẫu chủ không phụ mẫu duyên sợ phụ mẫu một trong mất sớm hoặc tuổi thơ lúc liền cùng phụ mẫu chia ly
Gặp hỏa linh giáp mệnh lại cung mệnh không cát tinh chính thủ hoặc hung thần trùng phá thì bất lợi chủ cả đời bôn ba lao đau khổ quanh mình tận là tiểu nhân khó có quý nhân tương trợ
Gặp kình dương cùng hạ cách thả nhập miếu vượng cũng không cát hãm địa ( tí ngọ mão dậu ) cô khắc hạ tiện dễ có hình trách
Nhược hỏa linh ở riêng cung mệnh cung phụ mẫu ( hợi mão vị sinh năm người ) tất chủ sùng bái phụ mẫu ở rể nhạc gia hoặc chiếu cố nhạc gia mà xem nhẹ phụ mẫu
Hỏa linh giáp tới cung viên biểu hiện cung này là [ yếu cung ] rõ ràng không yên ổn e rằng có thốt nhiên gấp gáp biến hoặc sinh ra hại sự tình ( lục thân cung vị sợ đột nhiên biến mất )
Nhược [ hỏa linh giáp kị ] này cung vị quấy rầy càng lớn chuyên phát họa hoạn nhất định phải phòng bị tai nạn tới phát sinh hoặc một bại đồ địa
Linh tinh
Đại hạn cùng lưu niên gặp tới
Thận phòng phí của hoặc tai nạn xe
Lục thân tình cảm sợ sinh ra biến

 

Địa không   phụ mẫu
Địa không tọa cung phụ mẫu chủ cùng phụ mẫu gầy duyên
Gặp kình dương địa không ất sửu tại phụ mẫu địa kiếp tại tân dậu tử nữ tam hợp phương mệnh chủ cô khắc sợ không con nối dõi
Địa không tọa phụ mẫu nhược địa kiếp tại nô bộc không kiếp hội nhập cung tử nữ dễ có nhỏ sinh chết yểu sự tình
Kình dương địa không tọa phụ mẫu nhược địa kiếp tại huynh đệ không kiếp hội nhập cung nô bộc dễ có tổn bạn bè tuyển tiểu nhân
Gặp đà la phá quân liêm trinh đối với phụ mẫu có khắc đưa tổ nghiệp mại sáng
Nhược không kiếp giáp cung phụ mẫu phụ mẫu trưởng bối đối với mệnh chủ được giúp ích có hạn
Nhược gặp không kiếp hóa kị nên qua phòng nhận dưỡng có thể miễn hình phạt khắc
Địa không bên trong cung tọa hung tinh lạc hãm lại gặp không vong thì chủ đa số hồi phụ mẫu di khí hoặc đưa cho người khác đang dưỡng tử
Địa không nhập phụ mẫu nhược địa kiếp tại điền trạch không kiếp củng trùng tử nữ
Phụ tật tuyến không kiếp giao trì biểu hiện
Kiếp không giáp mệnh là bại cục cô bần hình thương tuổi hạn đi đến cũng hung
Lại nhược hóa kị giáp cung mệnh đúng là hành vận cát hóa ( với sự tình không bổ ) biểu hiện mệnh chủ gia thế khó đạo hưng thịnh
Không kiếp giáp mệnh đã chung thân khó toại kỷ chí , cũng chủ còn nhỏ có hung họa ( không kiếp nhị tinh chư cung bất lợi , giá trị miếu vượng thứ có nạn khinh )
Không kiếp giáp mệnh là bại cục lục thân không duyên huynh nô không dựa vào chỉ có thể độc lập phấn đấu khó toại kỷ chí
Tọa mệnh tị tị cùng vị giờ sinh người không cướp giáp mệnh chủ khó toại kỷ chí
( nhưng không kiếp giáp "Vũ khúc hóa kị" phản cát này kị tới không tốt chất toàn bộ chuyển tốt là lệ riêng )
Tọa mệnh hợi sửu cùng hợi giờ sinh người không cướp giáp mệnh chủ khó toại kỷ chí
Không kiếp giáp mệnh là bại cục lục thân không duyên huynh nô không dựa vào chỉ có thể độc lập phấn đấu
Đại hạn kinh hành không cướp giáp cung đều chủ chấn động đãng chắc có họa phúc khó lường được biến hóa
< xu tránh tham chắm sóc tới lớn vận tới thập can tứ hóa tách ra hóa kị tới cung vị phương hướng lấy xác định mục tiêu phương pháp >

 

// ]]>

Địa kiếp   phụ mẫu
Biểu hiện phụ mẫu cấp trên trợ lực không nhiều
Nhược địa kiếp tiệt không tọa phụ mẫu địa không tọa tật ách
Nhược địa không địa kiếp nhập phụ mẫu thường có khá là nghiêm trọng hình thương
Nhược không kiếp giáp cung phụ mẫu phụ mẫu trưởng bối đối với mệnh chủ được giúp ích có hạn
Gặp đà la phá quân liêm trinh đối với phụ mẫu có khắc đưa tổ nghiệp mại sáng
Địa không tại phụ địa kiếp tại nô không kiếp củng tử nữ chủ đời sau con nối dõi khá là yếu không cách nào kế thừa tổ nghiệp hoặc phát dương quang đại
Khác chủ tự thân tình cảm quá phức tạp
Địa không tại tí địa kiếp tại nô không kiếp củng phụ mẫu biểu hiện
Tật ách địa không phụ mẫu địa kiếp ( phụ tật tuyến không kiếp giao trì ) biểu hiện
Không kiếp với phụ tật tuyến đối với trùng ( phu thê tới tử điền tuyến ) nữ mệnh hôn nhân không đẹp lục thân không dựa vào
Kiếp không giáp mệnh là bại cục cô bần hình thương tuổi hạn đi đến cũng hung lại nhược hóa kị giáp cung mệnh đúng là hành vận cát hóa ( với sự tình không bổ )
Biểu hiện mệnh chủ gia thế khó đạo hưng thịnh
Không kiếp giáp mệnh đã chung thân khó toại kỷ chí , cũng chủ còn nhỏ có hung họa ( không kiếp nhị tinh chư cung bất lợi , giá trị miếu vượng thứ có nạn khinh )
Không kiếp giáp mệnh là bại cục lục thân không duyên huynh nô không dựa vào chỉ có thể độc lập phấn đấu khó toại kỷ chí
Tọa mệnh tị tị cùng vị giờ sinh người không cướp giáp mệnh chủ khó toại kỷ chí
( nhưng không kiếp giáp "Vũ khúc hóa kị" phản cát này kị tới không tốt chất toàn bộ chuyển tốt là lệ riêng )
Tọa mệnh hợi sửu cùng hợi giờ sinh người không cướp giáp mệnh chủ khó toại kỷ chí
Không kiếp giáp mệnh là bại cục lục thân không duyên huynh nô không dựa vào chỉ có thể độc lập phấn đấu
Đại hạn kinh hành không cướp giáp cung đều chủ chấn động đãng chắc có họa phúc khó lường được biến hóa
< xu tránh tham chắm sóc tới lớn vận tới thập can tứ hóa tách ra hóa kị tới cung vị phương hướng lấy xác định mục tiêu phương pháp >
Kiếp không cùng tinh tú tổ hợp tới giải nghĩa
Tử vi
Bị bi thương xem tiêu cực
Vũ khúc
Chủ phí của tài tinh ( vũ khúc thái âm thiên phủ lộc tồn ) kị gặp địa không địa kiếp nhiều ngoài ý muốn tiêu hao tiêu phí nhiều tiến tài thì dễ có phức tạp
Thái âm
Cùng mẫu thân duyên gầy bất lợi hoặc bất hiếu thuận mẫu thân bất lợi không nhúc nhích sinh các loại < thái âm điền trạch chủ >
Tài tinh ( vũ khúc thái âm thiên phủ lộc tồn ) kị gặp địa không địa kiếp nhiều ngoài ý muốn tiêu hao tiêu phí nhiều tiến tài thì dễ có phức tạp
Thái dương
Cùng phụ thân duyên gầy bất lợi hoặc bất hiếu thuận phụ thân bất lợi sự nghiệp các loại < thái dương Quan lộc chủ >
Thiên cơ
Bất lợi kế hoạch mọi thứ bị bị ngăn trở có lúc hội lộng khéo thành vụng thông minh bị thông minh lầm
Thiên cơ
Có yểu thọ hiện ra giảm phúc giảm thọ
Thiên đồng
Không thể tùy gặp mà an không thể cùng người tùy cùng đối đãi nhau
Thiên lương
Không thích đào tạo sâu cùng quý không duyên giảm lộc giảm thọ
Liêm trinh
Mất uy mất quyền
Thiên phủ
Áo cơm không được đầy đủ phí của giảm thọ
Tài tinh ( vũ khúc thái âm thiên phủ lộc tồn ) kị gặp địa không địa kiếp nhiều ngoài ý muốn tiêu hao tiêu phí nhiều tiến tài thì dễ có phức tạp
Tham lang
Trái lại khá là cát có giảm thiểu tham lang được ác liệt hành động như tốt đổ rượu ngon sắc không chờ lương tập khí
Cự môn
Nhiều học thiếu tinh càng nhiều miệng lưỡi không phải là các loại
Thiên tướng
Áo cơm không chu toàn khá là thiếu phúc hưởng thụ
Thất sát
Mọi thứ không chịu cước ổn định thực địa không chịu tìm hiểu sâu xa thái độ cuồng vọng giảm quyền uy
Phá quân
Chủ phu thê tử nữ bằng hữu các loại không hề toàn hiện ra tất có một thiếu
Văn xương
Chủ trí tuệ chịu đựng ảnh hưởng kỳ thi lũ thí không được đệ
Văn khúc
Chủ trí tuệ chịu đựng ảnh hưởng kỳ thi lũ thí không được đệ
Thiên khôi hoặc thiên việt
Chủ cơ ngộ không được tốt quý nhân thiếu
Tả phụ hoặc hữu bật
Chủ quý nhân trợ lực thiếu
Lộc tồn
Chủ giảm tước thưởng giảm thọ nguyên

// ]]>


Tài tinh ( vũ khúc thái âm thiên phủ lộc tồn ) kị gặp địa không địa kiếp nhiều ngoài ý muốn tiêu hao tiêu phí nhiều tiến tài thì dễ có phức tạp
Thiên mã
Chủ gia tăng lao lục bôn ba lao mà không công hoặc gia tăng thân sinh bệnh cơ hội
Thiên tài
Chủ khuyết thiếu thiên phú làm việc vụng về cũng khuyết thiếu nhân từ lòng
Thiên quan
Chủ làm việc khuyết thiếu bá lực uể oải rất khó có phú quý
Thiên phúc
Chủ là người không được thành thực liền cả nhấc tay tới lao cũng không chịu trợ giúp hắn người không thích làm đàng hoàng sự tình lại quản nhiều nhàn sự tình
Trời thọ
Biểu hiện ngắn thọ trí thông minh thấp khuyết thiếu học tập tinh thần không chịu siêng năng hướng học
Kình dương
Chủ đại phá tài hoặc thụ đao thương trình độ
Đà la
Chủ tăng càng bận rộn đoàn đoàn chuyển phúc khí giảm tổn
Hoả tinh hoặc linh tinh
Chủ gia tăng ngoài ý muốn nạn hại bị thương cơ hội
Hồng loan hoặc thiên hỉ
Chủ khuyết thiếu khác tính duyên dễ dàng gặp vùi dập cô độc cảm giác cá tính hiện rõ
Thiên diêu
Chủ khuyết thiếu khác tính duyên dễ dàng gặp vùi dập
Thiên hình
Chủ đối với lục thân bất lợi dễ có tang phục khác có gia tăng phạm tội khuynh hướng
Phượng các hoặc long trì
Chủ đối với kỹ nghệ nghệ thuật khuyết thiếu hứng thú ăn ngon lãn làm khác chủ khuyết thiếu nghệ thuật được tu dưỡng
Tam thai hoặc bát tọa
Chủ là người khuyết thiếu nghĩa khí tự tư hộ ngắn không chính nghĩa cảm giác không uy nghi