Kình dương đà la hoả tinh linh tinh địa không địa kiếp nhập cung phu thê tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 24 tháng chín 2 0 16
Điểm kích số: 8 143

Lục sát nhập cung phu thê tới hiểu dịch


Kình dương
Phu thê
<< kình dương một diệu rơi nhàn cung đà hỏa trùng hề chính là hung càng nhược thân mệnh cùng kiếp sát tất nhiên yểu tuyệt ở trên đường >>
( đào hoa tổ hợp )
Gặp lục sát cô thần quả tú thất sát tham lang phá quân vũ khúc thiên cơ cự môn cùng với hãm địa
Chủ phần lớn trì cưới phu thê tụ thiếu ly nhiều không thể bạch thủ giai lão sợ sinh ra ly hoặc chết biệt
Phu thê kình dương hãm cung ( tử mão dậu ngọ bình thản ) vợ chồng bất hòa không phải ly tức khắc phu thê khó có thể đồng tâm hiệp lực tất có thương tâm sự tình vệt nước mắt không được càn
Biểu hiện đối với lục thân có khắc lại biểu hiện phu thê duyên phần gầy
Tại ngọ chủ sinh ra ly hoặc chết biệt chắc có hung nạn ngoài ý muốn sự tình cho nên không được bạch thủ giai lão


Tại ngọ tử vi đồng độ phu thê tọa tử vi + kình dương phối ngẫu lớn tuổi hơn thê đối với phu nên nhẫn để
Tại ngọ kình dương lạc hãm gặp thái dương đồng độ chủ khắc phụ hoặc khắc phu
Kình dương độc ngồi một chút phu thê sửu không miếu phối ngẫu kiên cường quả quyết
Phu thê kình dương gặp địa không hoặc địa kiếp bất luận phối bất luận cái gì cát tinh tất ly hôn
Kình dương trùng Quan lộc có kích phát khai sáng lực có lợi cạnh tranh ( kỳ thi so đấu ) khác chủ háo thắng vui mừng cạnh tranh ( bị động )
Kình dương nhập [ Quan tới thiên ] biểu hiện sự nghiệp của mệnh chủ bên ngoài có hình khắc thường bị tiểu nhân xâm phạm mà có bị động được cạnh tranh
Gặp tứ sát vợ chồng bất hòa không phải ly tức khắc phu thê khó có thể đồng tâm hiệp lực
Gặp tứ sát chủ vội vàng thành hôn nếu lại hội đào hoa trước ở chung sau kết hôn thường vợ chồng bất hòa không phải ly tức khắc
( sau hôn nhân gặp hạn vận cung phu thê chủ tinh bất lợi gặp lại thiên mã bị ly )
Kình dương nhập phu thê thìn tuất thất sát + kình dương dù đều nhập miếu vợ chồng bất hòa hữu tình không duyên chắc có duyên vô tình nam chính hai cưới nếu không hình khắc nữ nhân nên thiên phòng kế thất
Kình dương nhập phu thê thìn tuất cự môn + kình dương dù đều nhập miếu vợ chồng bất hòa hữu tình không duyên chắc có duyên vô tình nam chính hai cưới nếu không hình khắc nữ nhân nên thiên phòng kế thất
Kình dương nhập phu thê sửu vị liêm trinh thất sát + kình dương dù đều nhập miếu vợ chồng bất hòa hữu tình không duyên chắc có duyên vô tình sinh ra ly ở riêng
Hoặc bệnh nạn chỗ quấn phối ngẫu hình như có thực không
Gặp hóa kị chủ phối ngẫu chết thảm
Kình dương không nên ngồi vào lục thân cung ( huynh đệ phu thê tử nữ tật ách nô bộc phụ mẫu các loại tức nhàn cung ) biểu hiện đối với lục thân có khắc lại biểu hiện duyên phần gầy

// ]]>


( dương đà thuộc kim hoả tinh là hỏa hỏa năng khắc kim kim luyện thành tinh bộ dạng phụ phối hợp giảm thấp Kình Đà hình kị hung tính cùng hoả tinh dữ dằn
Ngồi chung phu thê chủ trước đau khổ sau cam đau đớn mà có thành tựu )
Nữ mệnh cung phu thê kị tọa sửu địa bất luận cái gì ngôi sao nhập thủ đồng đều làm phu thê hữu danh vô thật chắc có thực vô danh
Phu thê tại ngọ kình dương lạc hãm chủ sinh ra ly hoặc chết biệt chắc có hung nạn ngoài ý muốn sự tình cho nên không được bạch thủ giai lão
Phu thê tại tuất kình dương nhập miếu gặp vũ khúc đồng độ trì cưới có thể miễn hình khắc ( lấy cùng tuổi hợp cách )
Phu thê tại tuất kình dương nhập miếu gặp thiên đồng bằng thế nên ở chung thiên phòng kế thất hoặc trì cưới nếu không rời xa
Phu thê tại tuất kình dương nhập miếu gặp liêm trinh thiên phủ đồng độ vẫn có hình khắc từ tụng các loại sự tình
Phu thê tọa tử vi + kình dương phối ngẫu lớn tuổi hơn thê đối với phu nên nhẫn để
Phu thê tại mão phu thê cung vô chính diệu mượn ngôi sao thái dương thiên lương một dạng, thiếu cát nhược gặp cát trước hôn nhân có khó khăn trắc trở
Nam mệnh phu thê tuổi tác chênh lệch lớn hoặc thê tuổi tốt nên trì cưới gặp sát có hình khắc sinh ra ly
Cung phu thê tọa sinh kỵ + sát tục xưng "Hỏa nga mệnh" nữ mệnh lạnh diễm nam mệnh tuấn suất ( chú ý hôn nhân bất lợi phối ngẫu bộ dạng khắc )
( cung mệnh gặp cô thần hoặc quả tú cùng luận )
Cung phu thê ( đinh mùi ) thuộc tứ khố địa kình dương độc tọa phối ngẫu cá tính chấp nhất kiệt ngạo nói chuyện không để lại dấu vết
Thường mở miệng hại người mà không tự biết ( bề ngoài không dễ dàng nhìn ra )
[ Kình Đà giáp kị ] nhược tại lục thân chủ đáng lục thân có khuyết điểm hình khắc nhưng có lẽ lục thân tiến hành mang theo ghét tính hoặc chẳng lành tính công việc
Cung phu thê "Kình Đà giáp kị "
[ Kình Đà giáp phu thê ]
Đà la
Phu thê
Biểu hiện kết hôn lúc nhất định sẽ có người trở ngại ( thiện ý khuyên can ) nên kết hôn muộn
Nhược thuận lợi nhuận thành hôn phu thê duyên gầy phối ngẫu e rằng có cử chỉ đau đớn hoặc thần kinh đau nhức
Nữ mệnh biểu hiện phối ngẫu rất lao thao
Đà la nhập phu thê ( lộc tồn tọa huynh đệ ) kình dương nhập mệnh ứng tránh cho hôn nhân phát sinh khó khăn trắc trở
( phu thê nên cộng đồng tu tâm dưỡng tính bồi dưỡng cộng đồng yêu thích hoặc thân cận tông giáo )
Nếu như phu thê gặp đà la tả phụ tại bên trong cung biểu hiện bên thứ ba tham gia không xong không ( đà la lao thao không ngớt ) ngoại tình xuất tường mệnh
Gặp tứ sát chủ vội vàng thành hôn nếu lại hội đào hoa trước ở chung sau kết hôn thường vợ chồng bất hòa không phải ly tức khắc
( sau hôn nhân gặp hạn vận cung phu thê chủ tinh bất lợi gặp lại thiên mã bị ly )
Gặp đà la + lực sĩ nhập phu thê chủ phối ngẫu cố chấp đồ thành gặp không dễ đổi biến
Gặp đà la + tiệt không tại thìn phu thê ( bính sinh năm người ) hôn nhân khó toàn
Gặp đà la + hóa kị chủ phối ngẫu chết thảm ( chú ý lưu sát lưu kị )

// ]]>


Thiên hình đà la phu thê cùng vây phối ngẫu hoặc tình cảm e rằng có tiên thiên nghiệp cách trở ( bề ngoài không dễ phát hiện )
Gặp địa không hoặc địa kiếp bất luận phối bất luận cái gì cát tinh tất ly hôn
Cung phu thê tọa sinh kỵ + sát tục xưng "Hỏa nga mệnh" nữ mệnh lạnh diễm nam mệnh tuấn suất ( chú ý hôn nhân bất lợi phối ngẫu bộ dạng khắc )
( cung mệnh gặp cô thần hoặc quả tú cùng luận )
Cung phu thê gặp lục sát cô thần quả tú thất sát tham lang phá quân vũ khúc thiên cơ cự môn cùng hãm địa
Chủ phần lớn trì cưới phu thê tụ thiếu ly nhiều không thể bạch thủ giai lão sợ sinh ra ly hoặc chết biệt
Nữ mệnh cung phu thê kị tọa sửu địa bất luận cái gì ngôi sao nhập thủ đồng đều làm phu thê hữu danh vô thật chắc có thực vô danh
Vũ khúc thiên phủ + đà la đồng độ hoặc hội hợp biểu hiện phát tài không chỉ một chỗ ( không chỉ một thê hoặc không chỉ một chồng )
[ Kình Đà giáp kị ] nhược tại lục thân chủ đáng lục thân có khuyết điểm hình khắc nhưng có lẽ lục thân tiến hành mang theo ghét tính hoặc chẳng lành tính công việc
<< đặc biệt lưu ý >>
Bản mệnh bàn kình dương nhập bổn điền ( đinh mùi ) đà la nhập bản phụ ( ất tị ) hoả tinh nhập bản tật ( tân hợi ) linh tinh nhập bản phúc ( bính ngọ ) các loại cung vị
Theo như [ xem khí tâm pháp ]
Đà la nhập bản phụ ( ất tị ) can cung ất thái âm hóa kị nhập bản phu ( nhâm dần ) trùng phá thái âm lộc năm sinh trùng bản quan ( mậu thân ) ( trùng điệp đại hạn thứ tư nhanh nạn )
Bởi vậy có thể thấy đại hạn thứ tư tứ sát đều nhập sung mãn đao quang kiếm ảnh mọi lúc sung mãn huyết tinh này hạn khó có hòa hợp chung
Hoả tinh
Phu thê
Mừng nhất gặp kình dương - phối ngẫu cung mệnh gặp số một cát , cung phu thê gặp thứ hai
Tại cung mệnh hoả tinh ngồi vào miếu như không thấy tham lang nam nữ đều chủ phối ngẫu táo bạo
Nhược gặp sát tự thân bị sinh ra làm phức tạp đối với phối ngẫu bất mãn
Hoả tinh nhập lục thân cung lục thân tương hỗ nghi kỵ giao tiếp không tốt đều cầm ý kiến bản thân
Hoả tinh thân tử thìn lạc hãm thì biểu hiện phối ngẫu đau đớn
Hoả tinh dần ngọ tuất cung nhập miếu tụ thiếu ly nhiều, hoặc phối ngẫu sự nghiệp có biến
Ngồi vào miếu ( dần ngọ tuất ) vượng ( sửu tị ) mừng nhất gặp tham lang chủ phối ngẫu đắc ý bên ngoài tới tài , không tham lang cũng tất có một đoạn sáng huy lại sẽ đột nhiên thất lạc
Nhập miếu ( dần ngọ tuất ) độc tọa đối với hôn nhân ảnh hưởng hơi ít* phối ngẫu chỗ hiểu biết độc nhứt sự nghiệp có đột phát biểu hiện
Nhập miếu ( dần ngọ tuất ) độc tọa hoặc độc tọa mệnh nữ mệnh nam mệnh kết hôn mười phần lý tưởng đối tượng
Nhập miếu ( dần ngọ tuất ) gặp hắn tinh diệu cùng cuộc sống hôn nhân dễ có biến hóa hoặc tụ thiếu ly nhiều hoặc phối ngẫu sự nghiệp biến hóa nhiều
Nhập miếu gặp cát tinh không hình
Tọa hãm nhàn địa ( thân dậu thìn vị ) phá hoại lực lớn nhất
Tình cảm vợ chồng khá là không hợp riêng phần mình vì sự nghiệp bận rộn phối ngẫu sự nghiệp bị làm nhiều công ít phối ngẫu đau đớn nghèo
Tọa hãm nhàn địa ( thân dậu thìn vị ) gặp hắn tinh diệu cùng hội phá hoại hắn tinh ưu điểm ( như phủ bộ dạng cùng bao dung lực )
Nhưng nếu cát tinh tọa mệnh vẫn có hòa hài
Tọa hãm nhàn địa ( tân dậu ) thiên đồng + hoả tinh nhập phu thê
Gặp địa không hoặc địa kiếp bất luận phối bất luận cái gì cát tinh tất ly hôn

// ]]>


Gặp tứ sát chủ vợ chồng bất hòa không phải ly tức khắc
Gặp tứ sát chủ vội vàng thành hôn nếu lại hội đào hoa trước ở chung sau kết hôn thường vợ chồng bất hòa không phải ly tức khắc
( sau hôn nhân gặp hạn vận cung phu thê chủ tinh bất lợi gặp lại thiên mã bị ly )
Gặp hóa kị chủ phối ngẫu chết thảm
Chư cung không đẹp bản mệnh lục thân cung chủ biệt ly ( đồng vận sợ cùng người nhà chia ly )
Nữ mệnh cung phu thê kị tọa sửu địa bất luận cái gì ngôi sao nhập thủ đồng đều làm phu thê hữu danh vô thật chắc có thực vô danh
[ hỏa tham ] phối ngẫu vật dục trọng có một gặp chung tình được nhanh phối không phải cát luận sơ luyến nhiệt sau hôn nhân tình cảm lạnh nhẹ lại đối với phối ngẫu sinh ra ghét lòng
[ linh tham ] phối ngẫu vật dục trọng có âm thầm kết đế tình duyên không phải cát luận sơ luyến nhiệt sau hôn nhân tình cảm lạnh nhẹ lại đối với phối ngẫu sinh ra ghét lòng
Sửu vị tử vi phá quân + hoả tinh nhập phu thê
Quý mão thiên đồng thiên khôi hoả tinh nhập phu thê
Nhược hỏa linh giáp phu thê này cách đối với hôn nhân bất lợi không nên ái tình trường chạy nhưng đối với nghĩ nhanh chiến nhanh kết được tình yêu bị có nhiều lực cản chung đến không cưới
Cung phu thê tọa sinh kỵ + sát tục xưng "Hỏa nga mệnh" nữ mệnh lạnh diễm nam mệnh tuấn suất ( chú ý hôn nhân bất lợi phối ngẫu bộ dạng khắc )
( cung mệnh gặp cô thần hoặc quả tú cùng luận )
Gặp hỏa linh bộ dạng hội , thảng thốt thành hôn
Nhược hoả tinh linh tinh phân biệt nhập lưỡng cung ( phu cùng nô ) chủ sẽ bởi vì phối ngẫu mà bỗng nhiên cùng bạn bè bằng hoặc bộ phận thuộc sơ ly
Hoặc nói điểm lạ tính liền không bằng hữu
Hỏa linh ở riêng phúc đức cùng cung phu thê chủ khinh suất thành hôn , hoặc cùng không thể đoán được nhân kết hôn.
Hỏa linh ở riêng huynh đệ cùng cung phu thê
Hỏa linh ở riêng thiên di cùng cung phu thê phu thê tính mới
Cung phu thê gặp lục sát cô thần quả tú thất sát tham lang phá quân vũ khúc thiên cơ cự môn cùng hãm địa
Chủ phần lớn trì cưới phu thê tụ thiếu ly nhiều không thể bạch thủ giai lão sợ sinh ra ly hoặc chết biệt
Hỏa linh giáp tới cung viên biểu hiện cung này là [ yếu cung ] rõ ràng không yên ổn e rằng có thốt nhiên gấp gáp biến hoặc sinh ra hại sự tình ( lục thân cung vị sợ đột nhiên biến mất )
Nhược [ hỏa linh giáp kị ] này cung vị quấy rầy càng lớn chuyên phát họa hoạn nhất định phải phòng bị tai nạn tới phát sinh hoặc một bại đồ địa
Cung phu thê là hỏa linh giáp , mà cung phúc đức nhập thìn tuất cung
Hôn nhân con đường quá mức là bất lợi , là là không vụ lợi lấy ái tình trường chạy phương thức lấy kiến tạo hôn nhân cách cục
Lại thường không hề lợi nhuận nhanh chiến nhanh quyết tình hình thực tế thế lực cản mà có phải hay không không kết hôn muộn thậm chí là tạo thành thành thân không dễ
Mệnh chủ có thành tựu là đơn thân quý tộc ( không cưới )
Tọa mệnh dần thân phúc đức tại thìn tuất
Nhược hỏa linh giáp phu thê này cách đối với hôn nhân bất lợi không nên ái tình trường chạy
Nhưng đối với nghĩ nhanh chiến nhanh kết được tình yêu bị có nhiều lực cản chung đến không cưới
Linh tinh
Phu thê
Linh tinh nhập phu thê hôn nhân bị kéo dài phần lớn trì cưới phối ngẫu nghĩ lự nhiều chủ quan bảo thủ khuyết thiếu tình thú phu thê dễ có kỳ gặp phân tranh
Bản mệnh lục thân cung bất lợi chủ nghi kỵ lẫn nhau giao tiếp không tốt thường gà nhà bôi mặt đá nhau ( linh tinh biểu hiện lạnh lùng có thiếu thốn )
Cung vô chính diệu đơn thủ hôn nhân khó khăn trắc trở nhiều biến hóa nhiều linh tinh là ly ngôi sao thật sự cát tường thường biểu hiện tình cảm qua khách khó có thể lưu lại ái tình
Phu thê cung vô chính diệu linh tinh độc thủ trầm mặc ít nói mà đa nghi
Linh tinh nhập phu nhập miếu ( dần mão ngọ tuất hợi ) vượng địa ( thìn tị vị thân ) gặp cát tinh không hình

// ]]>


Linh tinh nhập phu hãm địa ( tử sửu dậu ) hình khắc phu thê tụ thiếu ly nhiều
Gặp địa không hoặc địa kiếp bất luận phối bất luận cái gì cát tinh tất ly hôn
Gặp tứ sát chủ vội vàng thành hôn nếu lại hội đào hoa trước ở chung sau kết hôn thường vợ chồng bất hòa không phải ly tức khắc
( sau hôn nhân gặp hạn vận cung phu thê chủ tinh bất lợi gặp lại thiên mã bị ly )
Cung phu thê gặp lục sát cô thần quả tú thất sát tham lang phá quân vũ khúc thiên cơ cự môn cùng hãm địa
Chủ phần lớn trì cưới phu thê tụ thiếu ly nhiều không thể bạch thủ giai lão sợ sinh ra ly hoặc chết biệt
Gặp hóa kị chủ phối ngẫu chết thảm
Ở tử tọa bất luận cái gì cung vui mừng ở sau lưng lao thao để người chịu không được
Nữ mệnh cung phu thê kị tọa sửu địa bất luận cái gì ngôi sao nhập thủ đồng đều làm phu thê hữu danh vô thật chắc có thực vô danh
Cung phu thê tọa sinh kỵ + sát tục xưng "Hỏa nga mệnh" nữ mệnh lạnh diễm nam mệnh tuấn suất ( chú ý hôn nhân bất lợi phối ngẫu bộ dạng khắc )
( cung mệnh gặp cô thần hoặc quả tú cùng luận )
Hỏa linh ở riêng thiên di cùng cung phu thê vợ chồng tính mới
Hỏa linh ở riêng thiên di cùng cung phúc đức củng trùng phu thê ( gặp hỏa linh không cướp trùng hội ) chủ phu thê khuê phòng không niềm vui thú hình thành vợ chồng bất hoà hôn nhân nửa đường tất ly
Hỏa linh ở riêng phúc đức cùng cung phu thê - chủ chiếm giữ suất thành hôn , hoặc cùng không thể đoán được nhân kết hôn.
Vũ khúc thiên phủ + linh tinh đồng độ hoặc hội hợp biểu hiện phát tài không chỉ một chỗ ( không chỉ một thê hoặc không chỉ một chồng )
Linh tinh nhập phu thê hoả tinh nhập điền trạch
Hỏa linh giáp tới cung viên biểu hiện cung này là [ yếu cung ] rõ ràng không yên ổn e rằng có thốt nhiên gấp gáp biến hoặc sinh ra hại sự tình ( lục thân cung vị sợ đột nhiên biến mất )
Nhược [ hỏa linh giáp kị ] này cung vị quấy rầy càng lớn chuyên phát họa hoạn nhất định phải phòng bị tai nạn tới phát sinh hoặc một bại đồ địa
Nhược hoả tinh linh tinh phân biệt nhập lưỡng cung ( phu cùng nô cộng tông ) chủ sẽ bởi vì phối ngẫu mà bỗng nhiên cùng bạn bè bằng hoặc bộ phận thuộc sơ ly
Hoặc nói điểm lạ tính liền không bằng hữu
Địa không
Phu thê
Địa không tọa cung phu thê chủ tình cảm vợ chồng hội càng lúc càng lãnh đạm phu thê hoặc tình nhân không duyên nếu không phải cãi nhau ngay cả...cũng chia tay
Địa không ở phu thê không nên chủ phương diện tinh thần tới đả kích lớn hơn vật chất tổn thất
Địa không nhập phu thê biểu hiện tình cảm như ảo như bóng hư không khỏi thực
Tọa cung phu thê gặp địa kiếp chủ tình cảm vợ chồng lãnh đạm cãi nhau chung đến chia tay khác nếu không sinh ra ly sẽ chết biệt
Không kiếp tọa cung phu thê biểu hiện tình cảm vợ chồng hội càng lúc càng mờ nhạt chung đến ly hôn sinh ra ly hoặc chết biệt ( đào hoa tổ hợp )

// ]]>


( giờ tý sinh ra không kiếp tại hợi giờ ngọ sinh ra không kiếp tại tị )
Phu thê gặp địa không hoặc địa kiếp bất luận phối bất luận cái gì cát tinh tình cảm vợ chồng chung tất lãnh đạm thậm chí ly hôn nếu có kết hôn tất ly hôn
Phu thê tị hợi nhược không kiếp đồng độ phối ngẫu tư tưởng nhiều bi thương xem về tình cảm tri âm khó được hôn nhân khó có thể thành cục
< cải thiện chi đạo kết giao lúc mệnh chủ không thể để người cảm giác cao không thể chạm nên thải thấp điều đổi lấy quan chiếu đối phương đạo lấy chính xác tín ngưỡng >
Phu thê gặp địa không Quan lộc gặp địa kiếp biểu hiện cả đời chuyện tình cảm nghiệp hai đầu lọt không chập trùng tất đại
Phu thê gặp địa không phúc đức gặp địa kiếp hình thành không kiếp củng trùng thiên di nhân sinh tế gặp hiểm trở nhiều nhân tế quan hệ không tốt, khó coi
Nữ mệnh cung phu thê kị tọa sửu địa bất luận cái gì ngôi sao nhập thủ đồng đều làm phu thê hữu danh vô thật chắc có thực vô danh
Địa không nhập mệnh địa kiếp nhập phu không kiếp tất củng trùng nhập Quan lộc cung , cho nên chủ sự nghiệp sinh ra khó khăn trắc trở , đồng thời tình cảm cũng nhiều khó khăn trắc trở
Không kiếp giáp phu thê cướp không phân tọa tử nữ huynh đệ giáp phu thê chủ hôn nhân không tốt giáp cung phu thê quá mức thảm tình cảm vợ chồng mờ nhạt gối câm nửa lạnh
Không kiếp giáp phu thê phu thê tọa thiên lương lộc năm sinh + lộc tồn văn xương tự hóa kị hình thành "Không kiếp giáp" "Kình Đà giáp kị" chủ không nên tảo hôn nữ mệnh phối lão phu
Phu thê văn xương tự hóa kị sợ muốn ký ước ly hôn chứng thư khác chủ trên sự nghiệp văn thư quấy rầy lại hồi địa không địa kiếp giáp phá hôn nhân khó giai lão
Gặp thất sát hoặc phá quân địa không đồng cung chủ không đào hoa , nhận biết khác tính cơ hội ít, nên môi giới tác hợp
Cung phu thê gặp lục sát cô thần quả tú thất sát tham lang phá quân vũ khúc thiên cơ cự môn cùng hãm địa
Chủ phần lớn trì cưới phu thê tụ thiếu ly nhiều không thể bạch thủ giai lão sợ sinh ra ly hoặc chết biệt
Phu thê đinh hợi ( tuyệt ) liêm trinh tham lang + tả phụ hồi địa kiếp địa không củng trùng đời sống tình cảm phức tạp bị kết hôn muộn lại khó khăn trắc trở nhiều
Chí ít mai khai lưỡng độ mới có thể giai lão
Không kiếp củng trùng phúc đức
Địa kiếp
Phu thê
Địa kiếp nhập [ Quan tới thiên ] biểu hiện bên ngoài sự tình nghiệp dao động dồn dập thường có đột nếu như tới khó khăn trắc trở
Địa kiếp tọa phu thê ( phối ngẫu ) biểu hiện phối ngẫu vật chất phương diện trái lại trào lưu cùng phí của làm việc sơ cuồng không câu nệ tiểu tiết
Không kiếp tọa cung phu thê biểu hiện tình cảm vợ chồng hội càng lúc càng mờ nhạt chung đến ly hôn ( đào hoa tổ hợp ) ( giờ tý sinh ra không kiếp tại hợi giờ ngọ sinh ra không kiếp tại tị )
Phu thê gặp địa không hoặc địa kiếp bất luận phối bất luận cái gì cát tinh biểu hiện tình cảm vợ chồng hội càng lúc càng mờ nhạt chung đến ly hôn ( đào hoa tổ hợp ) tất ly hôn
Phu thê tị hợi nhược không kiếp đồng độ phối ngẫu tư tưởng nhiều bi thương xem về tình cảm tri âm khó được hôn nhân khó có thể thành cục < thái minh hồng đại sư quan điểm >
< cải thiện chi đạo kết giao lúc mệnh chủ không thể để người cảm giác cao không thể chạm nên thải thấp điều đổi lấy quan chiếu đối phương đạo lấy chính xác tín ngưỡng >

// ]]>


Địa kiếp độc thủ biểu hiện dao động dồn dập thường có đột nếu như tới khó khăn trắc trở nhập phu thê tình cảm vợ chồng sẽ có đột nếu như tới biến động
Nhược đại hạn nghịch hành đại hạn thứ tư [ thiên mệnh ] đi vào [ vở ] thì [ bản phu ] trùng điệp [ tổ phụ ] địa kiếp độc thủ
1. Đại hạn này mệnh chủ tới phụ thân sẽ có dao động ngăn trở sự tình
2. < tổ phụ là đại nô tới tài > biểu hiện này hạn mệnh chủ cùng chúng sinh ra ( bằng hữu ) giữa tiền tài bên trên sẽ có dao động khó khăn trắc trở
3. Nhược [ lưu tài ] trùng điệp [ bản phu ] gặp địa kiếp độc thủ biểu hiện năm đó được tiền tài sẽ có dao động khó khăn trắc trở
Tình cảm vợ chồng chung tất lãnh đạm thậm chí ly hôn
Tượng này phù hợp địa kiếp + thiên diêu tọa cung phu thê được trưng ứng ( tảo hôn sớm ly )
Đại hạn gặp tới tình vợ chồng cảm giác lãnh đạm hoặc không phải ly tức khắc
Mão dậu giờ sinh người không kiếp ở riêng dần thân nhược địa kiếp tọa phu thê địa không tọa Quan lộc phu Quan hai đầu không
Phu thê gặp địa không Quan lộc gặp địa kiếp biểu hiện cả đời chuyện tình cảm nghiệp hai đầu lọt không chập trùng tất đại
Giáp phu thê cướp không phân tọa tử nữ huynh đệ giáp phu thê chủ hôn nhân không tốt
Phu thê văn xương tự hóa kị sợ muốn ký ước ly hôn chứng thư khác chủ trên sự nghiệp văn thư quấy rầy lại hồi địa không địa kiếp giáp phá hôn nhân khó giai lão
Nữ mệnh cung phu thê kị tọa sửu địa bất luận cái gì ngôi sao nhập thủ đồng đều làm phu thê hữu danh vô thật chắc có thực vô danh
Địa kiếp nhập phu địa không nhập Quan
Địa kiếp nhập phu địa không nhập thiên củng trùng phúc đức hôn nhân bất ổn
Địa không tại phúc địa kiếp tại phu không kiếp củng trùng thiên di biểu hiện nhân sinh tế gặp hiểm trở nhiều nhân tế quan hệ không tốt, khó coi xuất ngoại hoặc xa đi nên tiểu tâm
Địa không nhập mệnh địa kiếp nhập phu không kiếp tất củng trùng nhập Quan lộc cung , cho nên chủ sự nghiệp sinh ra khó khăn trắc trở , đồng thời tình cảm cũng nhiều khó khăn trắc trở
Địa không địa kiếp phân cứ tài phu không kiếp giáp [ tử nữ ]
Cung phu thê gặp lục sát cô thần quả tú thất sát tham lang phá quân vũ khúc thiên cơ cự môn cùng hãm địa
Chủ phần lớn trì cưới phu thê tụ thiếu ly nhiều không thể bạch thủ giai lão sợ sinh ra ly hoặc chết biệt
Phu thê kỷ mão ( quan đái ) thái âm sinh kỵ + hữu bật lộc tồn địa kiếp lại Kình Đà linh tam sát giáp chế thủ cưới bất lợi khó lâu dài
Nam mệnh sợ là song thê mệnh cũng biểu hiện lục thân duyên gầy
Phu thê quý mão ( mộc dục ) thiên khôi hữu bật hồng loan địa kiếp tiệt không tuần không tọa thủ
Hôn nhân không phải một ... mà ... Đủ sợ ba cưới bốn cưới thậm chí hình khắc chí tử mà biệt
Nên thiên phòng kế thất
Nên thiên phòng kế thất