Kình dương đà la hoả tinh linh tinh địa không địa kiếp nhập Quan lộc cung tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 24 tháng chín 2 0 16
Điểm kích số: 5537

Lục sát nhập Quan lộc cung tới hiểu dịch


Lục sát nhập Quan lộc cung việc nghiệp nhiều khó khăn trắc trở không được hài lòng

 

Kình dương   Quan lộc
Quan lộc gặp kình dương có kích phát khai sáng lực có lợi cạnh tranh ( kỳ thi so đấu ) khác chủ háo thắng vui mừng cạnh tranh ( bị động )
Gặp liêm trinh kình dương "Hình tù tịnh đến" chủ không phải là rất nhiều gây kiện cáo dễ bị thiết có tai nạn
Kình dương nhập miếu ( thìn tuất sửu vị ) sắc nhất vũ chức hung tính không được hung đồ hung hăng biểu hiện tích cực giảng cứu hiệu suất có thể khai sáng sự nghiệp gặp cát tinh cùng có quyền quý
Quan lộc cung ( canh thìn ) tham lang hữu bật + kình dương
Kình dương lạc hãm ( mão dậu ngọ ) địa bình thường hư danh khác chủ háo thắng vui mừng cạnh tranh ( bị động )
Kình dương nhập Quan lộc ( ất dậu ) chủ cả đời sự tình nghiệp vận trình hội gặp thương hại hoặc trở ngại các loại thiếu điểm được thùy tượng
Tại sửu vị tuất nhập miếu nhược gặp hoả tinh


Nhược không sát có cát hoả tinh luyện kình dương kim bộ dạng phụ phối hợp có lãnh đạo lực lao mà có thành tựu trước đau khổ sau cam kiếm được tiền lộc nên vũ chức
Tị hợi liêm trinh tham lang tọa mệnh ất hợi ( người sinh năm giáp ) kình dương nhập mão Quan lộc e rằng sẽ phạm pháp ngồi tù
Hóa quyền tọa cung nhưng gặp kình dương đà la không kiếp các loại trùng phá
Thì chủ cá tính ngang bướng bị tin tưởng lời xu nịnh hoặc làm việc bị liên lụy hắn người nghề nghiệp sự nghiệp không được thuận
Kình Đà giáp nô bộc lộc tồn tối kỵ tọa nô bộc nô bộc nhiều chủ cả đời lao lục bôn ba đúng là là Quan cũng là đông chạy tây chạy
Tứ sát giáp Quan lộc
[ Kình Đà giáp kị ] nhược tại Quan lộc chủ cả đời sự nghiệp liền sẽ rất không được thuận lợi nhuận thậm chí ngược lại bế quan môn
Nhược năm sinh hóa kị tọa Quan lộc lại gặp lục sát một trong là "Kị sát tọa Quan" chủ tử nữ bên trong có chết yểu hoặc ác chết

 

Đà la   Quan lộc
Tại hình vụ bộ môn không phát triển nhược tham gia bất luận cái gì tuyển cử nhất định lạc tuyển không nên tham gia hình chức cạnh tuyển
Không nên từ doanh kinh doanh bị thất bại nên tiền lương giai cấp
Đà la nhập Quan lộc biểu hiện thanh thiếu niên cầu học thường trung xuyết nhưng còn có thể thành thạo kỹ nghệ sự nghiệp gặp tiểu nhân
Độc thủ kéo mài bình thường thả cát tinh hội hợp cận hư danh
Tứ sát giáp Quan lộc
Tại dần đà la + hoả tinh
Hóa quyền tọa cung nhưng gặp kình dương đà la không kiếp các loại trùng phá thì chủ cá tính ngang bướng bị tin tưởng lời xu nịnh hoặc làm việc bị liên lụy hắn người nghề nghiệp sự nghiệp không được thuận
Tại tị cự môn + đà la sự nghiệp nhiều Quan tụng tranh đấu sự nghiệp không chừng nghề nghiệp bất ổn thường có nạn họa hoành có hoành mất hoặc có ngoài ý muốn nạn hại
Tại hợi thái dương lạc hãm gặp đà sát lao lục bôn tẩu nhiều thành nhiều bại
Nhược năm sinh hóa kị tọa Quan lộc lại gặp lục sát một trong là "Kị sát tọa Quan" chủ tử nữ bên trong có chết yểu hoặc ác chết
Mệnh tài Quan tam phương hội hoả tinh đà la nam đạo nữ oa hình phối khó chạy
Tại thìn thất sát + đà la

 

Hoả tinh   Quan lộc
Còn nhỏ cầu học phí lực công việc đau đớn may có sở trường có khai sáng lực trước kia đau đớn thành bại không được thuận lúc tuổi già công danh hơi có như ý
Công việc có ý hướng khí đối với thích công việc hội chủ động tích cực cố gắng không ngừng công việc biến hóa đại sung mãn cạnh tranh vui mừng nghệ văn hoặc kỹ nghệ tương quan
Hội tử vi tham lang cát
Gặp hỏa linh long trì phượng các nên computer nhuyễn thể ( gặp hỏa linh ân quang thiên quý nên computer cứng rắn thể )
Tọa hãm nhàn địa ( thân dậu thìn vị ) không đẹp
Gặp thiên mã ( dần thân tị hợi ) tọa mệnh
Nếu có cát tinh miếu vượng đồng cung trợ giúp dù có phú quý cả đời giữa bên ngoài cũng hung hiểm phá bại
Nếu không chủ bên ngoài ác chết có tham lang cùng có thể miễn
Tọa tuất nhập miếu công việc có ý hướng khí đối với thích công việc hội chủ động tích cực cố gắng không ngừng công việc biến hóa đại sung mãn cạnh tranh vui mừng nghệ văn hoặc kỹ nghệ tương quan
Hóa quyền tọa cung nhưng gặp hoả tinh tại quan trường sợ bị Quan nạn như bị xử phân giáng chức điều chức hoặc bị ép từ chức các loại sự tình
Hỏa linh giáp Quan lộc tất cùng hỏa điện liên quan đến
Hỏa linh giáp tới cung viên biểu hiện cung này là [ yếu cung ] rõ ràng không yên ổn e rằng có thốt nhiên gấp gáp biến hoặc sinh ra hại sự tình ( lục thân cung vị sợ đột nhiên biến mất )
Nhược [ hỏa linh giáp kị ] này cung vị quấy rầy càng lớn chuyên phát họa hoạn nhất định phải phòng bị tai nạn tới phát sinh hoặc một bại đồ địa
Tứ sát giáp Quan lộc
Nhược năm sinh hóa kị tọa Quan lộc lại gặp lục sát một trong là "Kị sát tọa Quan" chủ tử nữ bên trong có chết yểu hoặc ác chết
Mệnh tài Quan tam phương hội hoả tinh đà la nam đạo nữ oa hình phối khó chạy

 

// ]]>

Linh tinh   Quan lộc
Linh tinh nhập Quan lộc còn nhỏ cầu học quá trình không được thuận lợi nhuận công việc đau đớn có tập chuyên kỹ
Cũng nói rõ sẽ có trên sự nghiệp được biến động ( linh là ngầm ngoại nhân không thể dự trắc mệnh chủ tự biết nhưng khó dự phòng )
Độc thủ dần ngọ tuất vượng cung còn cát hội chư cát tinh có quyền quý
Gặp hỏa linh long trì phượng các nên computer nhuyễn thể ( gặp hỏa linh ân quang thiên quý nên computer cứng rắn thể )
Lạc hãm địa thân tử thìn không đẹp
Quan lộc linh tinh gặp kình dương cùng hạ cách thả nhập miếu vượng cũng không cát hãm địa ( tử sửu dậu ) cô khắc hạ tiện dễ có hình trách
Hoả tinh tại tài linh tinh tại Quan củng trùng cung mệnh
Tứ sát giáp Quan lộc
Nhược năm sinh hóa kị tọa Quan lộc lại gặp lục sát một trong là "Kị sát tọa Quan" chủ tử nữ bên trong có chết yểu hoặc ác chết
Hỏa linh giáp tới cung viên biểu hiện cung này là [ yếu cung ] rõ ràng không yên ổn e rằng có thốt nhiên gấp gáp biến hoặc sinh ra hại sự tình ( lục thân cung vị sợ đột nhiên biến mất )
Nhược [ hỏa linh giáp kị ] này cung vị quấy rầy càng lớn chuyên phát họa hoạn nhất định phải phòng bị tai nạn tới phát sinh hoặc một bại đồ địa
Quan lộc tử vi + linh tinh
Quan lộc ( giáp tuất ) thiên đồng + linh tinh

Địa không    Quan lộc
Địa không tọa Quan lộc cung không như mong muốn công danh không nhìn đâu Quan bãi chức trích biếm giáng cấp thanh nhìn chịu đựng hoặc phạm tội ngồi tù
Nên thi nhân nhà văn giả tưởng nhạc sĩ tinh tướng nhà ma thuật nhà phản phái vận động nhân đặc kỹ biểu diễn
Quan lộc gặp kiếp không cả đời bại xụi không như mong muốn chỗ mưu bại xụi ( không như mong muốn công danh không nhìn giáng cấp biếm trích )
Mọi thứ không thể đạt tới hy vọng mục tiêu nhất định có ngăn trở hoặc khác sinh ra nhánh tiết thường có tiền vàng lên làm phức tạp đau khổ
Quan lộc cung gặp địa không hoặc địa kiếp thường không như mong muốn không thể đạt tới hy vọng tất có ngăn trở hoặc phức tạp hoặc thường có tiền vàng đau khổ
Hóa quyền tọa cung nhưng gặp kình dương đà la không kiếp các loại trùng phá thì chủ cá tính ngang bướng bị tin tưởng lời xu nịnh hoặc làm việc bị liên lụy hắn người nghề nghiệp sự nghiệp không được thuận
Địa kiếp tọa phu thê địa không nhập Quan lộc phu Quan hai đầu không
Quan lộc không kiếp đồng độ bất lợi , ngăn trở cùng dao động nhưng nhược cung tài bạch cát , ngược lại nhiều cơ hội
Địa kiếp tọa nô bộc địa không tại điền trạch không kiếp giáp Quan lộc người tài không giúp được gì sợ sự nghiệp khó thành cả đời lao lục bôn ba
Địa không địa kiếp phân cứ tài Quan mệnh gặp không kiếp tới củng trùng , đúng là mệnh cục nhập cách cũng uổng công , khó có vượng đạt kỳ hạn
Phu thê gặp địa không Quan lộc gặp địa kiếp ( phu Quan tuyến không kiếp giao trì ) biểu hiện cả đời chuyện tình cảm nghiệp hai đầu lọt không chập trùng tất đại
Lưu ý Quan lộc gặp địa không phu thê tọa địa kiếp này [ phu Quan tuyến ] không kiếp đối với trùng sáng nghiệp rất khó thành công tất có phá hao tổn hoặc gảy cánh
[ không kiếp củng trùng Quan lộc ] địa không nhập mệnh địa kiếp nhập phu cho nên chủ sự nghiệp sinh ra khó khăn trắc trở , đồng thời tình cảm cũng nhiều khó khăn trắc trở

// ]]>


Quan lộc tân hợi ( tuyệt ) thái dương lạc hãm + thiên khôi thiên phúc phượng các
Hồi địa không ( mệnh ) địa kiếp ( tài ) củng trùng lại kình dương củng cự môn sinh kỵ + đà la trùng nhập sự nghiệp bất lợi khó có thành tựu
Quan lộc bính dần ( trường sinh ) thiên cơ thái âm + lộc tồn địa không thiên hình phượng các thiên hư
Dù có tử phủ giáp nhưng là giáp địa không lại cùng đối cung ba không giao trì hôn nhân không được thuận e rằng có 2 lần kết hôn
Phá quân tự hóa quyền lộc tồn + địa không với Quan lộc biểu hiện có bằng cố gắng cố gắng lấy được quyền lực thăng chức ổn định nhưng khó tự tạo ra nghiệp
Đại quan lộc
[ đại hạn Quan lộc ]( tân hợi ) gặp địa không địa kiếp cùng sự nghiệp tất nhiên khó khăn trắc trở tuyệt không thể mậu nhiên đầu tư hoặc khoách sung mãn

Địa kiếp    Quan lộc
Ở ngọ thân hợi miếu vượng nên thi nhân nhà văn giả tưởng nhạc sĩ tinh tướng nhà ma thuật nhà phản phái vận động nhân đặc kỹ biểu diễn
Quan lộc gặp địa kiếp ở ( ở ngọ thân hợi miếu vượng ngoại trừ ) gì hơn nhàn hãm không như mong muốn công danh không nhìn giáng cấp biếm trích
Địa kiếp nhập Quan lộc mọi thứ không thể đạt tới hy vọng mục tiêu nhất định có ngăn trở hoặc khác sinh ra nhánh tiết thường có tiền vàng lên làm phức tạp đau khổ
Quan lộc cung gặp địa không hoặc địa kiếp thường không như mong muốn không thể đạt tới hy vọng tất có ngăn trở hoặc phức tạp hoặc thường có tiền vàng đau khổ
Hóa quyền tọa cung nhưng gặp kình dương đà la không kiếp các loại trùng phá thì chủ cá tính ngang bướng bị tin tưởng lời xu nịnh hoặc làm việc bị liên lụy hắn người nghề nghiệp sự nghiệp không được thuận
Phu thê gặp địa không Quan lộc gặp địa kiếp biểu hiện cả đời chuyện tình cảm nghiệp hai đầu lọt không chập trùng tất đại
Địa không nhập tài địa kiếp nhập mệnh không kiếp tất củng trùng nhập Quan lộc cung cho nên chủ sự nghiệp sinh ra khó khăn trắc trở đồng thời tiền tài cũng nhiều khó khăn trắc trở
Địa không địa kiếp phân cứ tài Quan mệnh gặp không kiếp tới củng trùng , đúng là mệnh cục nhập cách cũng uổng công , khó có vượng đạt kỳ hạn
Địa không địa kiếp giáp Quan lộc
Địa không nhập mệnh địa kiếp nhập phu không kiếp tất củng trùng nhập Quan lộc cung , cho nên chủ sự nghiệp sinh ra khó khăn trắc trở , đồng thời tình cảm cũng nhiều khó khăn trắc trở
Nhược năm sinh hóa kị tọa Quan lộc lại gặp lục sát một trong là "Kị sát tọa Quan" chủ tử nữ bên trong có chết yểu hoặc ác chết
Không kiếp tất củng trùng nhập Quan lộc cung chủ sự nghiệp sinh ra khó khăn trắc trở tình cảm cũng nhiều khó khăn trắc trở
Đại quan lộc
Đại hạn Quan lộc ( tân hợi ) gặp địa không địa kiếp sự nghiệp tất nhiên khó khăn trắc trở tuyệt không thể mậu nhiên đầu tư hoặc khoách sung mãn