Kình dương đà la hoả tinh linh tinh địa không địa kiếp nhập cung tử nữ tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 24 tháng chín 2 0 16
Điểm kích số: 648 0

Lục sát nhập cung tử nữ tới hiểu dịch


Kình dương
Tử nữ
Kình dương một diệu rơi nhàn cung đà hỏa trùng hề chính là hung càng nhược thân mệnh cùng kiếp sát tất nhiên yểu tuyệt ở trên đường
Thiên cơ kình dương thất sát thiên lương thuộc cường khắc chi tinh không nên tọa cung tử nữ
Gặp hóa kị phá quân cùng đối với tử nữ không lành ( gặp phá quân thất sát hóa kị cùng thì tuyệt tự )
Tại hãm cung ( tí ngọ mão dậu ) chủ tử nữ nhân cô đơn
Gặp chủ tinh miếu vượng thì có một người
Đối cung nếu có cát tinh nhiều không sát trùng thì cũng có ba hoặc bốn người
Kình dương nhập lục thân cung biểu hiện đối với lục thân có khắc lại duyên phần gầy tử nữ có khắc vận khí không tốt có thương tàn khó nuôi sống hoặc quá mức chết yểu
Chủ cả đời là tử nữ quan tâm phí tài là tử nữ làm kẹo sữa bò mã hoặc nói tử nữ ngỗ nghịch bất hiếu không được tử nữ phụng dưỡng
Ứng đề phòng tử nữ môn sinh ra hoặc cổ đông thôn tính sự nghiệp của chính mình ( kình dương công khai tranh đấu )


Cung tử nữ "Kình Đà giáp kị "
Gặp sát lại thấy thiên nguyệt ( âm u ngôi sao ) tử nữ xuất sinh thể yếu nhiều bệnh ( ứng tuyển chọn tốt đại hạn hoặc lưu niên sinh dưỡng tử nữ lấy xu cát tránh hung )
Tại vị thiên tướng nhàn địa đối chiếu Tử Phá không...nhất nên tử nữ có phản nghịch hành vi lại không phản nghịch tính cách gặp kình dương có hình khắc sớm sinh
Mão dậu vũ sát gặp dương hoặc đà tử nữ sợ là khai đao mổ bụng sinh sản ( thất sát + kình dương tại tử nữ biểu hiện nhỏ sinh hoặc lưu sinh )
[ Kình Đà giáp kị ] nhược tại lục thân chủ đáng lục thân có khuyết điểm hình khắc nhưng có lẽ lục thân tiến hành mang theo ghét tính hoặc chẳng lành tính công việc
Nhược cung tử nữ hồi "Kình Đà giáp kị" hành hạn đi vào cũng có quan phi đao thương nạn hại các loại
Đà la
Tử nữ
Thiên cơ kình dương thất sát thiên lương thuộc cường khắc chi tinh không nên tọa cung tử nữ
Gặp hóa kị phá quân cùng
Đối với tử nữ không lành
Hãm cung ( dần thân tị hợi ) đà la chủ cô đơn cha mẹ và con duyên gầy khắc tử nữ hoặc biểu tử nữ nhân không nên thân hoặc thân khỏe mạnh chênh lệch để phụ mẫu quan tâm thậm chí tuyệt tự
Gặp cát tinh tại ( thìn tuất sửu vị ) miếu vượng thì chắc có một người
Đối cung nếu có cát tinh nhiều không sát trùng thì cũng có ba hoặc bốn người
Gặp phá quân thất sát hóa kị cùng thì tuyệt tự
Đà la nhập tử nữ ứng đề phòng ( tử nữ môn sinh ra cổ đông ) thôn tính sự nghiệp của chính mình ( đà la ám tiển phản loạn tranh đấu )
Gặp sát lại thấy thiên nguyệt ( âm u ngôi sao ) tử nữ xuất sinh thể yếu nhiều bệnh ( ứng tuyển chọn tốt đại hạn hoặc lưu niên sinh dưỡng tử nữ lấy xu cát tránh hung )
Gặp đà la + lực sĩ chủ tử nữ thuộc hạ cổ đông cố chấp đồ thành gặp không dễ đổi biến
Tử nữ có khắc vận khí không tốt có thương tàn khó nuôi sống hoặc quá mức chết yểu dễ bị tai nạn xe chắc có tiên thiên thân chướng ngại
Tử nữ nhâm thìn ( dưỡng ) tọa liêm trinh sinh kỵ thiên phủ + đà la văn khúc âm sát tiệt không quả tú phượng các
Tinh diệu tổ hợp kinh khủng mệnh bàn thiên phủ cùng đà sát tiệt không mười phần đáng tiếc
[ Kình Đà giáp kị ] nhược tại lục thân chủ đáng lục thân có khuyết điểm hình khắc nhưng có lẽ lục thân tiến hành mang theo ghét tính hoặc chẳng lành tính công việc
Lộc tích trữ ở phu thê hình thành [ Kình Đà giáp phu thê ] biểu hiện phối ngẫu thị tài như mệnh thủ tài nô keo kiệt thành tánh bất lợi hôn nhân
Đại hạn nghịch hành nhược đại hạn thứ tư nhập đà la hạn sợ sự nghiệp có thành tựu chuyển bảo thủ

// ]]>


Hoả tinh
Tử nữ
[ cung tử nữ ] biểu hiện mệnh chủ chi tử nữ nhân cổ đông môn sinh ra hoặc đầu tư hợp tác giao tế tiếp khách đào hoa tới cung vị
Hoả tinh nhập lục thân cung lục thân tương hỗ nghi kỵ giao tiếp không tốt đều cầm ý kiến bản thân
Thiên cơ kình dương thất sát thiên lương thuộc cường khắc chi tinh không nên tọa cung tử nữ gặp hóa kị phá quân cùng đối với tử nữ không lành
Chư cung không đẹp bản mệnh lục thân cung chủ biệt ly ( đồng vận sợ cùng người nhà chia ly )
Hoả tinh nhập tử nữ chủ cô độc biệt ly đồng vận lúc cùng người nhà chia ly gấp gáp , nhập miếu chủ trung hậu , hình kị trọng , thương tàn thân
Vô chính diệu hoả tinh đồng cung - đối cung chính diệu cát , không được chủ tử cô
Hình sát thủ tử cung tử khó phụng già
Gặp cát tinh bất cô
Tọa hãm nhàn địa ( thân dậu thìn vị ) phá hoại lực lớn nhất hãm cung gặp sát hình thương
Hợi mão vị bình thản
Tử nữ có khắc vận khí không tốt có thương tàn khó nuôi sống hoặc quá mức chết yểu
Hoả tinh nhập tử nữ ứng đề phòng cổ đông hoặc học nghề thôn tính sự nghiệp của chính mình ( hoả tinh minh phản loạn tranh đấu )
Gặp sát lại thấy thiên nguyệt ( âm u ngôi sao ) tử nữ xuất sinh thể yếu nhiều bệnh ( ứng tuyển chọn tốt đại hạn hoặc lưu niên sinh dưỡng tử nữ lấy xu cát tránh hung )
Nhược hoả tinh linh tinh ở riêng phúc đức tử nữ lưỡng cung biểu thị không cách nào từ tử nữ được thành tựu có vinh dự trái lại hội là tử nữ ưu lòng lo lắng
Tọa mệnh dần thân phúc đức tại thìn tuất
Nhược hỏa linh giáp phu thê này cách đối với hôn nhân bất lợi không nên ái tình trường chạy nhưng đối với nghĩ nhanh chiến nhanh kết được tình yêu bị có nhiều lực cản chung đến không cưới
Hỏa linh giáp tới cung viên biểu hiện cung này là [ yếu cung ] rõ ràng không yên ổn e rằng có thốt nhiên gấp gáp biến hoặc sinh ra hại sự tình ( lục thân cung vị sợ đột nhiên biến mất )
Nhược [ hỏa linh giáp kị ] này cung vị quấy rầy càng lớn chuyên phát họa hoạn nhất định phải phòng bị tai nạn tới phát sinh hoặc một bại đồ địa
Tử nữ ( đinh hợi ) thiên đồng tự hóa quyền + hoả tinh ở mã địa dịch mã bôn ba vui vẻ bốn bề cùng người giao tế tiếp khách
Thiên đồng tự hóa quyền phúc tinh hóa quyền biểu hiện giao tế thủ đoạn không tệ hội chủ động triển khai nhân tế quan hệ
Linh tinh
Tử nữ
Ở tử tọa bất luận cái gì cung vui mừng ở sau lưng lao thao để người chịu không được
Linh tinh nhập bản mệnh lục thân cung bất lợi chủ nghi kỵ lẫn nhau giao tiếp không tốt thường gà nhà bôi mặt đá nhau ( linh tinh biểu hiện lạnh lùng có thiếu thốn )
Ứng đề phòng thôn tính sự nghiệp của chính mình ( linh tinh thầm phản loạn )
Linh tinh nhập tử nữ biểu hiện tử nữ có khắc vận khí không tốt có thương tàn khó nuôi sống hoặc quá mức chết yểu
Gặp sát lại thấy thiên nguyệt ( âm u ngôi sao ) tử nữ xuất sinh thể yếu nhiều bệnh ( ứng tuyển chọn tốt đại hạn hoặc lưu niên sinh dưỡng tử nữ lấy xu cát tránh hung )
Thiên cơ kình dương thất sát thiên lương thuộc cường khắc chi tinh không nên tọa cung tử nữ
Gặp linh tinh hóa kị phá quân cùng đối với tử nữ không lành
Độc thủ cô đơn
Gặp cát tinh nhập miếu vượng ( dần mão ngọ tuất hợi ) có hứa con thứ
Đối cung cát tinh nhiều có hai hoặc ba người

// ]]>


Linh tinh nhập tử nữ ( đào hoa vị trí ) biểu hiện giữa hai vợ chồng được giường tre sinh hoạt không được phối hợp
Nhược hoả tinh linh tinh ở riêng phúc đức tử nữ lưỡng cung biểu thị không cách nào từ tử nữ được thành tựu có vinh dự trái lại hội là tử nữ ưu lòng lo lắng
( tọa mệnh dần thân phúc đức tại thìn tuất ) nhược hỏa linh giáp phu thê này cách đối với hôn nhân bất lợi
Không nên ái tình trường chạy nhưng đối với nghĩ nhanh chiến nhanh kết được tình yêu bị có nhiều lực cản chung đến không cưới
Nhược linh tinh tại tử nữ hoả tinh tại tật ách biểu hiện
Nhược linh tinh tại tử nữ hoả tinh tại tài bạch biểu hiện
Liêm trinh + linh tinh nhập tử nữ
Cự môn + linh tinh nhập tử nữ ( ất hợi )
Hỏa linh giáp tới cung viên biểu hiện cung này là [ yếu cung ] rõ ràng không yên ổn e rằng có thốt nhiên gấp gáp biến hoặc sinh ra hại sự tình ( lục thân cung vị sợ đột nhiên biến mất )
Nhược [ hỏa linh giáp kị ] này cung vị quấy rầy càng lớn chuyên phát họa hoạn nhất định phải phòng bị tai nạn tới phát sinh hoặc một bại đồ địa
Địa không
Tử nữ
Địa không tọa cung tử nữ tử nữ không đắc lực không được tử nữ tới phụng dưỡng tử nữ thường không ở phía sau biên
Hoặc tử nữ sợ chết yểu hoặc là thảo trái quỷ bại gia đình
Không kiếp tọa cung tử nữ tử nữ e rằng sẽ chết yểu hoặc chủ tuyệt tự hoặc thụ tử nữ liên lụy hoặc biểu hiện bị lưu sinh
Càng thêm thiên mã ( chia ly ngôi sao ) lưu sinh cơ suất càng lớn
Nếu không phải tử nữ chết yểu thì sợ là bại gia đình thảo trái quỷ thậm chí tuyệt tự ( đi nhiều việc thiện cầu phúc niệm kinh )
Thiên cơ kình dương thất sát thiên lương thuộc cường khắc chi tinh không nên tọa cung tử nữ
Gặp hóa kị phá quân cùng đối với tử nữ không lành
Gặp địa kiếp địa không tử nữ e rằng sẽ chết yểu hoặc chủ tuyệt tự hoặc thụ tử nữ liên lụy
Nhược địa không địa kiếp phân tại tí điền giao trì e rằng có tính biến thái tới khuynh hướng ( đồng tính luyến nhân )
Khác tử điền tuyến không kiếp giao trì con nối dõi không thể mong đợi tuổi già chịu ngu
"Không kiếp giáp tử nữ" địa kiếp tại phu địa không tại tài không kiếp giáp tử nữ chủ con nối dõi duyên gầy
Tử điền tuyến không kiếp giao trì con nối dõi không thể mong đợi tuổi già chịu ngu
Địa không ở tử nữ không nên chủ phương diện tinh thần tới đả kích lớn hơn vật chất tổn thất
Không kiếp hội củng nô bộc mệnh chủ chỗ lui tới tới bạn bè sợ không được nói nghĩa khí
Địa kiếp
Tử nữ
Địa kiếp nhập tử nữ nếu không phải tử nữ chết yểu thì sợ là bại gia đình thảo trái quỷ
Tử điền tuyến không kiếp giao trì con nối dõi không thể mong đợi tuổi già chịu ngu
Thiên cơ kình dương thất sát thiên lương thuộc cường khắc chi tinh không nên tọa cung tử nữ
Gặp hóa kị phá quân cùng đối với tử nữ không lành
Địa kiếp nhập tử nữ địa không tại nô bộc không kiếp hội nhập cung tử nữ dễ có nhỏ sinh chết yểu sự tình cũng bất lợi đầu tư hợp tác
Địa kiếp nhập tử nữ địa không tại huynh đệ không kiếp giáp phu thê chủ hôn nhân không tốt
Nhược địa không địa kiếp phân tại tí điền giao trì e rằng có tính biến thái tới khuynh hướng ( đồng tính luyến nhân )
Tử nữ cung vô chính diệu gặp địa kiếp mà địa không tại điền giao trì chủ tử nữ tất có hao tổn tử nữ thân duyên rất mỏng
Không kiếp củng trùng phụ mẫu
Đại hạn gặp tới tử nữ bên trong e rằng có chết yểu
Gặp không kiếp hoặc không kiếp gặp thiên tướng đồng độ thiên phủ hội biến tính
Chủ tử nữ dễ chết yểu hoặc mệnh không tử nữ ( cự môn hội cô hình tinh diệu càng xác )
Địa không địa kiếp phân cứ tài phu không kiếp giáp [ tử nữ ]
[ không kiếp giáp tài ] nhược tài cung tinh tú dù vượng vẫn chủ không vui vẻ một tràng