Kỷ niên can tham lang hóa quyền hàm ý

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 3 1 0 4

Kỷ năm tham lang hóa quyền hàm ý


Chủ vui mừng chưởng tài quyền
Chủ có ngoài ý muốn thương hại
Tử ( dương thủy ) tham lang độc kỵ thọ vị trí hóa quyền tại tí không lành
Hóa quyền kị tọa cung nô bộc [ Quan tới phụ ] biểu hiện quan trường hoặc nghề nghiệp mất thế tiểu nhân trúng thương phỉ báng
Hóa quyền kị tọa cung tật ách [ Quan tới điền ] biểu hiện quan trường hoặc nghề nghiệp mất thế tiểu nhân trúng thương phỉ báng
Sửu ( âm thổ ) tham lang vũ khúc cùng hóa quyền thăng quan phát tài sự nghiệp có thành tựu đau đớn giảm thiểu
Dần ( dương mộc ) tham lang độc kỵ hóa quyền chủ phối ngẫu có khả năng
Mão ( âm mộc ) tham lang tử vi cùng nếu gặp hỏa linh cùng khả năng có đột phát sự tình


Thìn ( dương thổ ) tham lang độc kỵ thọ vị trí hóa quyền có xông ra thiên la địa võng gia tăng quyền lực
Tị ( âm hỏa ) tham lang liêm trinh cùng hóa quyền sửa đổi hành nghề là nên
Ngọ ( dương hỏa ) tham lang độc kỵ thọ vị trí hóa quyền tiếp khách nhiều tu phòng đào hoa sự kiện
Vị ( âm thổ ) tham lang vũ khúc cùng hóa quyền thăng quan phát tài sự nghiệp có thành tựu đau đớn giảm thiểu
Thân ( dương kim ) tham lang độc kỵ hóa quyền tại thân không lành
Hóa quyền kị tọa cung nô bộc [ Quan tới phụ ] biểu hiện quan trường hoặc nghề nghiệp mất thế tiểu nhân trúng thương phỉ báng
Hóa quyền kị tọa cung tật ách [ Quan tới điền ] biểu hiện quan trường hoặc nghề nghiệp mất thế tiểu nhân trúng thương phỉ báng
Dậu ( âm kim ) tham lang tử vi cùng hóa quyền tại dậu không lành
Nếu gặp hỏa linh cùng khả năng có đột phát sự tình
Hóa quyền kị tọa cung nô bộc [ Quan tới phụ ] biểu hiện quan trường hoặc nghề nghiệp mất thế tiểu nhân trúng thương phỉ báng
Hóa quyền kị tọa cung tật ách [ Quan tới điền ] biểu hiện quan trường hoặc nghề nghiệp mất thế tiểu nhân trúng thương phỉ báng
Tuất ( dương thổ ) tham lang độc kỵ thọ vị trí hóa quyền có xông ra thiên la địa võng gia tăng quyền lực
Hợi ( âm thủy ) tham lang liêm trinh cùng hóa quyền sửa đổi hành nghề là nên
Hỏa tham , linh tham tham lang hóa quyền không bằng hóa lộc
Hóa quyền không lộc , mặt ngoài cảnh tượng , giao tế bận rộn , nhưng thực tế thu vào hoạch không nhiều , khuynh hướng hợp ý , hội sát , bị thất bại.
Tham lang hóa quyền lục thân duyên không thâm hậu nhưng hội dùng thủ đoạn đến duy hệ tình cảm cho nên đi lại phải tiểu tâm
Gia tăng ổn định tính biến hóa giảm thiểu , cạnh tranh bị chiếm ưu thế.

// ]]>


Tham lang hóa quyền nhập mệnh
Kỷ chủ cá tính cố chấp là người kiên cường hiếu khách vui mừng cầm quyền thích hơn ăn uống chơi gái đổ mang theo tửu sắc tài khí
Chủ biểu hiện chủ quan không được giảng đạo lý vui vẻ sung mãn lão đại
Tham lang giao tế tiếp khách vui mừng nghiên cứu thần bí sự vật
Hóa quyền khiến cụ thể hóa biến thành chủ động tăng cường giao tế tiếp khách được năng lực hội suy nghĩ sâu xa giảng cứu thực tế bất quá phân theo như trọng cảm tình
Làm việc có kế hoạch thủ đoạn càng linh hoạt nắm chặc có kết quả chỉ có tiến hành
Tham lang hóa quyền lục thân duyên phận không thâm hậu thường lấy thủ đoạn duy hệ tình cảm ( nhược giao này bạn bè ứng tiểu tâm ứng đối )
Tham lang hóa quyền tọa mệnh tài Quan thiên đều dễ thành phú ông
Nhược hội vũ khúc hóa lộc , không thấy không kiếp tứ sát , bởi vì chủ động giao tế được tài ,
Nhược không thấy lộc mà gặp sát , thì lãng phí tiền vàng cùng thời gian tại giao tế bên trên
Tọa sửu vị miếu vượng vũ khúc đồng cung gặp kỷ năm vũ khúc hóa lộc tham lang hóa quyền chủ trước bần sau phú tất có thành tựu
Tham lang hóa quyền nhập ( mệnh tài Quan thiên ) đều tất thành phú ông
Không thích cùng kình dương đà la đồng cung sợ bởi vì sắc gây họa hoặc bởi vì tham lợi nhỏ gặp ô tên đâu mặt mũi
Gặp hỏa linh cùng là "Hỏa quý" hoặc "Linh quý" có hoành phát hoành phá ( hóa quyền không bằng hóa lộc tham lang hóa lộc tài vận đột nhiên hưng vượng )
Hỏa tham linh tham hóa quyền không bằng hóa lộc khá đau đớn khai sáng cùng mặt ngoài cảnh tượng
Tham lang hóa quyền thủ mệnh vui mừng hợp ý đi hiểm kính thường chủ động cưỡng cầu bị dốc một trận một trịch dẫn đến thất bại
Khác mang theo tửu sắc tài khí có cơ hội chuyển hóa thành ngu nhạc hoặc nghệ thuật sự nghiệp
Hóa quyền nhược không lộc , mặt ngoài cảnh tượng , giao tế bận rộn , nhưng thực tế thu vào hoạch không nhiều , khuynh hướng hợp ý , hội sát , bị thất bại
Gặp lộc tồn chủ đau đớn sau bắt đầu có chỗ lợi càng đau đớn đoạt được càng nhiều
Khác mặt ngoài xuất thủ nền nã , nội tâm tính toán là người nhiều tính toán nhỏ mọn
Nhược không thấy lộc chủ tham món lời nhỏ nhưng vẫn vui thích giao tế tiêu phí nhiều đau đớn mà không có thực ích
Nhược đào hoa đồng độ chuyển thành nghệ thuật , ngu nhạc , tiêu phí hưởng thụ tính chất có dựa vào cái này đồ đạc trong cửa hàng
Nhược tham lang hóa quyền gặp thiên vu thiên diêu sợ là tà nhân giang hồ thuật sĩ

// ]]>


Tọa tí ngọ nhược tham lang hóa quyền phúc đức vũ khúc thiên tướng tất vũ khúc hóa lộc
Tọa mệnh dần thân nhược tham lang hóa quyền phu thê vũ khúc thiên phủ tất vũ khúc hóa lộc
Phu thê hôn nhân còn có thể phối ngẫu lý do tài kiếm tiền năng lực không kém có thể nắm giữ tiền tài
Tại dần chủ phối ngẫu có khả năng tại thân hóa quyền tại thân không lành
Tọa mão dậu tử vi tham lang nhược tham lang hóa quyền tài bạch vũ khúc phá quân tất vũ khúc hóa lộc sống lộc
Đáng tiếc cung tài bạch phá quân hao tổn tổn ngôi sao đồng cung cận phát nhỏ tài nếu có lợi nhuận việc quân sự
( lưu ý phá quân tùy văn khúc hóa kị có xem lộc kị đồng cung )
Tọa thìn tuất độc tọa nhược tham lang hóa quyền thiên di tất vũ khúc hóa lộc trước hôn nhân khó khăn trắc trở nhiều hoặc bởi vì đặc thù lý do kéo dài hôn nhân khó thành
Tọa tị hợi liêm trinh tham lang nhược tham lang hóa quyền Quan lộc vũ khúc thất sát tất vũ khúc hóa lộc
Nhược tham lang tự hóa quyền tham lang có tiên phong kiểu trí tuệ lấy thắng
Với Quan lộc hóa quyền có từ mưu lược bỏ lấy quyền lại tại quyền lực đấu tranh trung nhiều lần thắng xuất
Tham lang hóa quyền nhập huynh đệ
Huynh đệ tham lam nhỏ mọn mà bất hòa
Tham lang hóa quyền lục thân duyên không thâm hậu nhưng hội dùng thủ đoạn đến duy hệ tình cảm cho nên đi lại phải tiểu tâm
Gặp cát thì tăng cát gặp hung thì tăng hung
Tham lang hóa quyền nhập phu thê
Phối ngẫu tranh quyền bá đạo vì tư lợi mà bất hòa hoặc bất hoà ( khác nói phối ngẫu vận dụng quyền lực tăng lớn tự thân lại không phát hiện )
Tham lang hóa quyền lục thân duyên không thâm hậu nhưng hội dùng thủ đoạn đến duy hệ tình cảm cho nên đi lại phải tiểu tâm
Tham lang phu thê lạc hãm với lưới võng , chủ hôn trước nhiều luyến ái khó khăn trắc trở ,
Tham lang hóa quyền sau , tình cảm càng sâu bình phục không thể kết hợp , cũng không người phản đối hoặc phá hoại.
Tham lang hóa quyền nhập tử nữ
Tham lang hóa quyền nhập tử nữ biểu hiện tử nữ tùy hứng khó quản giáo lực phản kháng đại
Trùng điền trạch chủ ở nhà bá đạo cùng tử nữ không hợp tử nữ hội quản thúc phụ mẫu
Trùng điền trạch chủ ở nhà bá đạo cùng tử nữ không hợp tử nữ hội quản thúc phụ mẫu
Cát thì tăng cát , hung thì tăng hung
Nhược bản mệnh cung tử nữ gặp hỏa linh tử nữ con số thiếu
Tham lang hóa quyền nhập tử nữ biểu hiện là kế thất hoặc thiên phòng sống chết
Nhược gặp đào hoa ngôi sao càng nghiệm ( không thay đổi quyền không bị quản chế hoặc là bất công khai nhược hóa quyền thì tất công khai )
Tham lang hóa quyền lục thân duyên không thâm hậu nhưng hội dùng thủ đoạn đến duy hệ tình cảm cho nên đi lại phải tiểu tâm

// ]]>


Tham lang hóa quyền nhập tài bạch
Chủ sáng nghiệp có mạnh lực xung kính phải là sanh ra ở có tiền được gia đình
Chủ tài vận tràn đầy sáng nghiệp có mạnh lực xung kính biểu hiện chủ quan không được giảng đạo lý hiếu khách vui vẻ sung mãn lão đại dễ có hoành phát bạo có
Tham lang hóa quyền tọa mệnh tài Quan thiên đều dễ thành phú ông
Tọa dần thân độc tọa
Tọa thìn tuất sửu vị vượng địa vượng có hoành phát có đầu tư sáng nghiệp hoạch phát tài cơ hội tốt như đầu tư cổ phiếu các loại
Tọa tị hợi hãm địa liêm trinh tham lang đồng cung biểu hiện khả năng bởi vì hiếu khách hiến nữ sắc ân cần hoặc đầu tư không thích hợp mà tổn tài
Gặp sát trùng phá sợ bởi vì nữ sắc tổn tài ( vũ sát tọa mệnh mão dậu )
Tọa sửu vị vũ khúc tham lang đồng cung sinh năm kỷ người vũ khúc hóa lộc lại tham lang hóa quyền nên kinh doanh hội phát tài
Chú ý kình dương nhập vị được ảnh hưởng ( tử sát tọa mệnh tị hợi )
Tọa sinh ra quyền lại can cung tự hóa kị ứng biết tiết chế dễ có tham ô độc chức sự tình bộc phát
Tham lang hóa quyền nhập tật ách
Tham lang hóa quyền nhập tật ách chủ đảm bệnh , phong tật
Thọ tinh hóa quyền phi hóa kỵ nhập tật ách chủ có ngoài ý muốn thương hại hoặc đau dạ dày rốn trở lên bộ vị khí quan các loại chứng hoặc bị lên trước xe sau bổ nhóm
Tham lang hóa quyền nhập tật ách nữ mệnh dễ có ngành sinh thực thống mao bệnh nhược gặp sát sợ sinh dục khó khăn
( gặp thiên hình kình dương sợ khai đao sinh sản nhược gặp hóa kị trùng bắt đầu thiên hỉ sợ nhỏ sinh )
Nam mệnh nhược hội lộc chú ý thận tạng hội hoả tinh e rằng có trĩ sang hội liêm trinh chú ý bệnh gan
< tật ách là Quan tới điền > hóa quyền không lành sợ bị thụ ghen tỵ trúng thương tạo dao Quan nạn ảnh hưởng chức vụ giáng điều hoặc mất thế
Tham lang hóa quyền nhập thiên di
Tham lang hóa quyền nhập thiên di biểu hiện tăng cường giao tế tiếp khách được năng lực nên sửa đổi hành nghề xuất ngoại diễn nghệ hành nghề
Tăng cường giao tế tiếp khách được năng lực
Tham lang hóa quyền tọa mệnh tài Quan thiên đều dễ thành phú ông
Tham lang hóa quyền nhập nô bộc
Bằng bối cầm quyền nên đổi nghề cát thì tăng cát , hung thì tăng hung
Hóa quyền không lành bằng bối cầm quyền sợ bị thụ ghen tỵ trúng thương tạo dao Quan nạn ảnh hưởng chức vụ giáng điều hoặc mất thế nên đổi nghề
Tham lang hóa quyền lục thân duyên không thâm hậu nhưng hội dùng thủ đoạn đến duy hệ tình cảm cho nên đi lại phải tiểu tâm

// ]]>


Tham lang hóa quyền nhập Quan lộc
Chủ sáng nghiệp có mạnh lực xung kính có tham gia mỗi bên đi mỗi bên nghiệp được so đấu đấu thầu lấy được thành công
Tham lang hóa quyền tọa mệnh tài Quan thiên đều dễ thành phú ông tham lang hóa quyền tọa mệnh tài Quan thiên đều dễ thành phú ông
Nhược tham lang tự hóa quyền tham lang có tiên phong kiểu trí tuệ lấy thắng
Với Quan lộc hóa quyền có từ mưu lược bỏ lấy quyền lại tại quyền lực đấu tranh trung nhiều lần thắng xuất
Tọa sửu vị vũ khúc tham lang đồng cung sinh năm kỷ người vũ khúc hóa lộc lại tham lang hóa quyền nên kinh doanh hội phát tài
Chú ý kình dương nhập vị được ảnh hưởng ( Liêm Phá tọa mệnh mão dậu )
Tọa thìn tuất sửu vị vượng địa nhưng từ sự tình cơm ẩm ngu nhạc sự nghiệp thu được thăng thiên tấn bổng hoặc học sở trường tự hành sáng nghiệp nhưng có phát triển
Tọa kỷ dậu tử tham đồng độ tử tham bằng thế tham lang sinh ra quyền lại tự hóa quyền không sát gặp có tấn thân chánh giới là hồng người quan tước hiển diệu
Tọa quý mão tử tham đồng độ tử tham bằng thế tham lang sinh ra quyền lại tự hóa kị sợ tham ô hồi họa nên kinh doanh
Tọa tị hợi hãm địa biểu hiện tiến hành cơ tằng chức vụ được công việc hoặc làm thấp tiện nghiệp như sắc tình giữ gìn tiêu ma cô các loại
Tham lang hóa quyền nhập điền trạch
Tham lang hóa quyền kỷ tọa thìn tuất sửu vị vượng địa có hoạch trí sản cơ hội tốt
Tham lang hóa quyền kỷ tọa tị hợi hãm địa biểu hiện khả năng bởi vì hiếu khách nữ sắc cờ bạc mà tổn tài
Tham lang hóa quyền kỷ tọa dần thân mão dậu bằng thế
Tham lang hóa quyền kỷ biểu hiện ở nhà bá đạo hoặc trong nhà có cỡ lớn bằng vàng bày biện
Tham lang hóa quyền kỷ đặc biệt đối với bất động sản có hứng thú nhưng có trí sản hoặc kế thừa được cơ hội

// ]]>


Tham lang hóa quyền nhập phúc đức
Thọ tinh hóa quyền phi hóa kỵ nhập phúc đức chủ có ngoài ý muốn thương hại hoặc đau dạ dày các loại chứng
Chủ có có lộc ăn lại sợ bởi vì ăn uống chơi gái đổ nhiều hơn đưa tới ngoài ý muốn thương hại ( phải là sanh ra ở có tiền được gia đình )
Tham lang hóa quyền nhập phụ mẫu sợ bởi vì cha mẫu sai lầm dẫn đến cha mẹ và con quan hệ không được hiệp duyên phần mờ nhạt cát thì tăng cát , hung thì tăng hung
Tham lang hóa quyền nhập phụ mẫu sợ bởi vì cha mẫu sai lầm dẫn đến cha mẹ và con quan hệ không được hiệp duyên phần mờ nhạt cát thì tăng cát , hung thì tăng hung
Tham lang hóa quyền lục thân duyên không thâm hậu nhưng hội dùng thủ đoạn đến duy hệ tình cảm cho nên đi lại phải tiểu tâm
Tham lang nhập cung phụ mẫu hóa quyền sau không hình khắc nhược + đào hoa ngôi sao chính là chủ tự thân là vợ lẽ con thứ ( gặp hữu bật càng nghiệm )
Chủ vui mừng chưởng tài quyền chủ có ngoài ý muốn thương hại

// ]]>