Lộc kị cách xa nhau là năm cách Phân nhập tam hợp vị trí   tới hiểu dịch

Lộc kị cách xa nhau là năm cách   phân nhập tam hợp vị trí

Năm cách
Lộc kị ( chênh lệch năm cách ) nhập tam hợp cung vị thì sẽ có cát hung xuất hiện biểu hiện cao đến đi lui uổng phí tâm cơ hoặc không giúp được gì giống
Mệnh làm kỷ vũ khúc hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( mậu tuất ) gặp kình dương
Mệnh làm kỷ văn khúc hóa kị nhập [ bổn điền ]( canh dần ) gặp văn khúc sinh ra khoa biểu hiện không phòng sinh thường chuyển thiên
Mệnh tài Quan bất luận cái gì một cung can cung của nó hóa kị nhập điền trạch ứng đặc biệt chú ý
Đang đại hạn đi vào cung mệnh tam hợp vị trí động tĩnh đều không lợi nhuận sinh sản hung tính sợ phá sản

Xem mệnh can lộc nhập Huynh mà mệnh làm phi hóa kỵ nhập điền này mệnh can lộc kị tới rơi cung cách xa nhau năm cách ( phân nhập tam hợp cung vị )
Thì sẽ có cát hung xuất hiện biểu hiện cao đến đi lui uổng phí tâm cơ hoặc không giúp được gì giống
Xem mệnh can lộc nhập Huynh phùng sinh kị mệnh làm phi hóa kỵ nhập điền phùng sinh quyền này mệnh can lộc kị tới rơi cung cách xa nhau năm cách chính là là không giúp được gì giống
[ lộc chuyển kị ] Huynh làm nhâm văn khúc sinh kỵ lại tự hóa kị đều chủ tổn thương cũng tất nhiên sẽ có sự tình phát sinh
Mệnh can lộc nhập tử mà mệnh làm phi hóa kỵ nhập phụ [ tử tới Quan ]
Bên ngoài lộc kị cách xa nhau năm cách ( tam hợp cung vị ) này là cao đến đi lui uổng phí tâm cơ không giúp được gì giống
Mệnh chủ nghĩ đầu tư hợp tác đào hoa lại có thương bên ngoài đầu tư hợp tác đào hoa tới khí số ( vận khí )
Mệnh làm quý tham lang hóa kị nhập [ bản tài ]( kỷ mão )
Mà mệnh làm phá quân hóa lộc nhập [ bản quan ]( đinh hợi ) lộc kị ( chênh lệch năm cách ) nhập tam hợp cung vị thì sẽ có cát hung xuất hiện
Biểu hiện cao đến đi lui uổng phí tâm cơ hoặc không giúp được gì giống

// ]]>


Lưu ý cung mệnh ( quý hợi ) cung vô chính diệu can quý mang theo phá hao tổn tính chất làm theo ý mình không thích bị người câu nệ
Chánh nhãn 426
Mệnh làm quý phá quân hóa lộc nhập [ bản phúc ]( ất sửu ) gặp tử vi tự hóa khoa này có [ lộc xuất lộc ] giống
Mặc dù cả đời ôm chặt hy vọng nghĩ kiếm tiền ( lộc chiếu [ bản tài ]) [ lộc xuất lộc ] lại ẩn chứa phá đại tài hiện ra
Nhất là nghịch hành thứ năm đại hạn (42~5 1) đang [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tài ]( kỷ mùi )
Mệnh làm quý tham lang hóa kị nhập [ bản thiên ]( đinh tị ) gặp tham lang lộc năm sinh cùng lộc tồn trùng [ bản mệnh ]
Mệnh chủ dù nghĩ [ kỵ trảo lộc ] truy cầu bên ngoài song lộc ( lộc năm sinh + lộc tồn ) nhưng càng gặp thiên hình
Không cẩn thận dẫn đến trùng phá song lộc hết thảy hóa thành ô có
( đang thứ năm đại hạn [ bản mệnh ] trùng điệp [ đại quan ] này kị hình thành [ sự nghiệp tới phản cung kị ] sự nghiệp gấp bội tổn thất )
[ song lộc ] bên ngoài này hạn tổn thất hầu hết
Xem mệnh can lộc nhập phúc mà mệnh làm phi hóa kỵ nhập thiên bên ngoài lộc kị rơi cung chênh lệch năm cách này là cao đến đi lui không giúp được gì giống
[ lộc chuyển kị ] phúc làm ất thái âm hóa kị nhập [ bản nô ]( bính thìn ) gặp thái âm sinh ra quyền + đà sát [ quyền kị dây dưa ] trùng [ bản Huynh ]
< huynh đệ là tài tới điền > ( mệnh chủ tới tiền gửi ngân hàng chỗ ) bị trùng phá tất nhiên vốn gốc không quy
Mệnh làm phá quân hóa lộc nhập tật ( canh tử )
Biểu hiện mệnh chủ hòa hợp đãi mình thường bản thân cảm giác tốt đẹp luôn nhận vi mình tốt mình đối với
Mệnh làm phá quân hóa lộc nhập tật ( canh tử ) mà mệnh làm tham lang hóa kị nhập Huynh ( nhâm thìn )
Hóa lộc hóa kị rơi cung cách xa nhau năm cách chủ không giúp được gì
Biểu hiện 1. Mệnh chủ hòa hợp đãi mình bản thân cảm giác tốt đẹp nhưng không bị hắn người nhận cùng
2. Mệnh chủ mặc dù rất sẽ chiếu cố thân thể mình nhưng là thân vận cũng không tốt

// ]]>


A. Đưa phu tới sinh nhật vỏ nhập thê ( nữ mệnh chủ ) mệnh bàn một lần nữa tìm [ phu tới giả tá thất tinh định điểm ]
Lấy [ vị ] cung là [ mới điểm khởi đầu ] một lần nữa tìm phu tới [ giả tá thất tinh định điểm ] nhược tại thê tới [ bản mệnh cung ]( quý dậu )
[ bản mệnh cung ]( quý dậu ) cung vô chính diệu linh tinh độc tọa
Mệnh làm quý phá quân hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( nhâm thân )
< huynh đệ là phu tới phụ > có lẽ này nam cùng nữ mệnh chủ tới phụ huynh duyên phận không tệ
Mệnh làm quý tham lang hóa kị nhập [ bổn điền ]( bính tý ) gặp tham lang sinh ra quyền hình thành [ quyền kị dây dưa ]
Hình thành [ quyền kị dây dưa ] thoái thác phí lực sóng gió khó khăn trắc trở
Tượng này mệnh can lộc nhập Huynh mà mệnh làm phi hóa kỵ nhập điền [ Huynh tới Quan ] lộc kị cách xa nhau năm cách
Biểu hiện cao đến đi lui uổng phí tâm cơ hoặc không giúp được gì
Bày này nam đối với này hôn nhân được hôn nhân duyên có trong lòng củ kết
Mệnh làm phá quân hóa lộc nhập Huynh ( nhâm thân )
Mệnh làm hóa lộc nhập Huynh biểu hiện mệnh chủ đối với huynh đệ ( hoặc mẫu thân ) tốt mệnh chủ có tài lộc nguyện ý nỗ lực chiếu cố huynh nô được chủ động tình nghĩa
< huynh đệ là điền tới tài > mệnh can lộc nhập [ điền tới tài ] biểu hiện quan tâm gia đình tài chính vấn đề là gia đình nỗ lực
Cung mệnh làm hóa lộc đại biểu kiếm tiền phương vị thẩm nhìn hóa lộc phi nhập cần gì phải cung ( rơi điểm phương vị )
Hữu tình nghị ( nỗ lực kiểu tình duyên ) đối với huynh đệ hữu tình duyên đối với huynh đệ tốt
Nhược gặp tham lang tự hóa kị huynh đệ không được cảm kích
Biểu hiện cá tính hướng ngoại nên bãi thả hoặc kinh doanh bách hóa thích hợp kiếm biển người nhiều tới mọi người tới tài
Đối đãi huynh nô hiền lành đối đãi nhau không tệ hiếu khách tứ hải trong vòng đều huynh đệ tỷ muội vui mừng quảng kết giao bằng hữu
Mệnh làm tham lang hóa kị nhập điền ( bính tý ) gặp tham lang sinh ra quyền hình thành [ quyền kị dây dưa ] trùng [ vở ]( canh ngọ )
Mệnh làm tham lang hóa kị nhập điền biểu hiện mệnh chủ cố nhà luyến nhà ( giống loại thiếu gia đình tới trái ) gia đình quan niệm trọng
Hoặc nói mệnh chủ chi hành là ( cá tính ) vui vẻ đãi tại trong nhà không mong chạy ra bên ngoài
< điền trạch là Huynh tới Quan > mệnh làm phi hóa kỵ nhập điền [ Huynh tới Quan ] biểu hiện mệnh chủ lo lắng huynh đệ bằng hữu sự nghiệp sẽ giúp trợ giúp hắn môn
Nhưng mệnh can lộc nhập Huynh mà mệnh làm phi hóa kỵ nhập điền [ Huynh tới Quan ] lộc kị cách xa nhau năm cách đây là không giúp được gì giống ( phí công một tràng )
Lưu ý mệnh can lộc nhập tử mà mệnh làm phi hóa kỵ nhập nô bên ngoài lộc kị tới rơi cung cách xa nhau năm cách đây là không giúp được gì giống ( phí công một tràng )

// ]]>


Mệnh làm cự môn hóa lộc nhập tử mệnh chủ năng ngôn thiện đạo cường với hình quan giao tế đầu tư tiếp khách
Chánh nhãn 349
Khác biểu hiện trước hôn nhân cũng có đào hoa vận sự tình sau hôn nhân dễ có ngoại tình bò tường sự tình
[ lộc chuyển kị ] tử làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản Huynh ]( canh thìn ) trùng phá thiên cơ lộc năm sinh hình thành song kị trùng [ bản nô ] tất phá
Lại gặp thiên lương sinh ra quyền hình thành [ quyền kị dây dưa ] trùng [ bản nô ] cùng chúng sinh chi giữa mỗi bên hoài kế hoạch nham hiểm câu tâm đấu sừng
Khác nếu có đào hoa cũng là huyên náo lật riêng phần mình phân phi không tốt kết quả
Mệnh làm văn xương hóa kị nhập nô biểu hiện đối với chúng sanh ở ý tử trung thiếu tình cảm trái
Mệnh lộc nhập tử < tử nữ là nô tới Quan > lại mệnh phi hóa kỵ nhập nô đã là thiếu chúng sinh ra lại muốn cùng chúng sinh ra giao tế
Này hóa tượng biểu hiện cao đến đi lui phí công một tràng
Mệnh can lộc nhập phụ mà mệnh làm phi hóa kỵ nhập nô bên ngoài lộc kị rơi cung cách xa nhau năm cách đây là không giúp được gì giống ( phí công một tràng )
[ lộc chuyển kị ] phụ làm giáp thái dương hóa kị nhập [ bản tài ] ( kỷ mão ) < tài bạch là phụ nhanh >
Mệnh can lộc nhập phụ mà [ lộc chuyển kị ] lại nhập [ phụ nhanh ] đây là không giúp được gì giống ( phí công một tràng )
Lưu niên 52( quý hợi ) /[ bản phu ] /[ đại phúc ] này là [ cung vô chính diệu ] hoả tinh độc tọa can quý mang theo phá hao tổn
[ lưu mệnh ] can quý phá quân hóa lộc nhập [ bản mệnh ]( ất sửu )/ trùng điệp [ đại quan ]+[ lưu phúc ]
Này lộc biểu hiện đối với mệnh chủ có lợi nhưng tốt chỗ nào lý? Là thế nào tốt?
[ lộc chuyển lộc ] mệnh làm ất thiên cơ hóa kị nhập [ bản Huynh ]( giáp tý ) gặp thiên cơ sinh kỵ này là [ lộc nhập động không đáy ] uổng phí tâm cơ
Năm đó mệnh chủ nghĩ cố gắng kinh doanh gia tăng tiền tài đáng tiếc uổng phí tâm cơ
[ lưu mệnh ] can quý tham lang hóa kị nhập [ bản quan ]( đinh tị ) trùng phá tham lang lộc năm sinh trùng phá tất có nạn từ trùng [ lưu mệnh ]
[ bản quan ] trùng điệp [ đại tài ]+[ lưu thiên ] song kị trùng [ bản phu ]/ trùng điệp [ đại phúc ]+[ lưu mệnh ]
[ lưu mệnh ] can quý hóa lộc nhập [ bản mệnh ]( ất sửu ) hóa kị nhập [ bản quan ]( đinh tị ) hóa lộc hóa kị rơi cung cách xa nhau năm cách chủ không giúp được gì
[ thiên mệnh ] tọa sinh kỵ can ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bổn điền ]( quý vị ) gặp thiên cơ lộc năm sinh này là [ điệp xuất lộc ] không biết trân quý không duyên cớ lãng phí
[ đại phu ] trùng điệp [ bổn điền ]( quý vị ) cũng bày mệnh chủ nghĩ đối với phối ngẫu lấy lòng nhưng phối ngẫu nhận vi lý do đang như thế không được trân quý
Mà [ thiên mệnh ] can ất thái âm tự hóa kị này kị rơi vào [ bản Huynh ]( kỷ mão ) trùng điệp [ đại thiên ] < đại thiên là đại phu tới tài >
Nói rõ kết quả tiền tài rơi vào phối ngẫu thủ
[ thiên mệnh ] hóa lộc hóa kị cách xa nhau năm cách biểu hiện cao đến đi lui uổng phí tâm cơ hoặc không giúp được gì

// ]]>


Mệnh can lộc nhập phụ mà mệnh làm phi hóa kỵ nhập nô [ phụ tới Quan ] mệnh làm tới hóa lộc hóa kị rơi cung chênh lệch năm cách biểu hiện uổng phí tâm cơ hoặc không giúp được gì
[ lộc chuyển kị ] phụ làm giáp thái dương hóa kị nhập [ bản tài ] < tài bạch là phụ nhanh >
Nói rõ mệnh chủ dù thiện đãi phụ mẫu nhưng mà [ lộc chuyển kị ] nhập [ phụ nhanh ] cũng là uổng phí tâm cơ hoặc không giúp được gì
Hoặc nói < phụ mẫu là nô tới tài > mệnh can lộc nhập [ nô tới tài ] là người tác giá giống
Nhưng [ lộc chuyển kị ] phi hóa kỵ nhập [ bản tài ]/[ nô tới điền ] này hóa tượng biểu hiện cao đến đi lui uổng phí tâm cơ hoặc không giúp được gì
[ thiên mệnh ] can ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản mệnh ]( nhâm tuất ) gặp thiên cơ sinh kỵ thiên lương tự hóa lộc này hóa tượng một thì [ lộc nhập động không đáy ] uổng phí tâm cơ
Hai thì lộc gặp tự hóa lộc [ lộc xuất lộc ] gia tốc bên ngoài tiết
[ thiên mệnh ] can ất thái âm hóa kị nhập [ bản tài ]( mậu ngọ ) gặp thái âm sinh ra quyền lại tự hóa quyền sinh ra quyền tự hóa quyền vô lực chống cự kị xâm trùng [ bản phúc ]
Đại hạn đi lên [ lấy tượng ] phi hóa kỵ nhập [ bản tài ] sợ đưa mất tiền hướng xuống tìm [ ứng số ] [ bản phúc ] trùng điệp [ lưu mệnh 37] cho nên ứng nghiệm với 37 tuổi
Xem [ thiên mệnh ] can lộc kị phân nhập tam hợp cung vị chính là là cao đến đi lui không giúp được gì giống
[ lộc chuyển kị ] mệnh làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ vở ] trùng [ bổn điền ] đại hạn thứ tư [ thiên mệnh ]/[ bổn điền ] hồi trùng này hạn tất nhiên không tốt, khó coi
Năm cách
Huynh làm thiên cơ hóa lộc nhập tài ( nhâm thìn ) gặp thiên lương tự hóa lộc này là [ lộc xuất lộc ] gia tốc lộc xuất tiết đến không còn
Huynh làm thái âm hóa kị nhập Quan ( canh tử ) gặp thiên đồng tự hóa kị thái âm tự hóa khoa hình thành song kị trùng [ bản phu ]( giáp ngọ )
Huynh làm hóa lộc nhập tài hóa kị nhập Quan lộc kị tới rơi cung cách xa nhau năm cách biểu hiện cao đến đi lui uổng phí tâm cơ hoặc không giúp được gì
Huynh lộc nhập tài mà phi hóa kỵ nhập [ tài tới tài ] bày uổng phí tâm cơ
Huynh can lộc nhập tử mà Huynh làm phi hóa kỵ nhập phụ lộc kị tới rơi cung cách xa nhau năm cách biểu hiện cao đến đi lui uổng phí tâm cơ hoặc không giúp được gì
Huynh can lộc nhập tử mà hóa kị nhập phụ [ tử tới Quan ] cho nên là cao đến đi lui uổng phí tâm cơ hoặc không giúp được gì
Huynh can lộc nhập tài mà Huynh làm phi hóa kỵ nhập mệnh này Huynh làm hóa lộc hóa kị tới rơi cung cách xa nhau năm cách này là cao đến đi lui không giúp được gì giống
[ lộc chuyển kị ] tài làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ vở ]( tân hợi ) gặp văn xương tự hóa kị hình thành [ song kị ] trùng [ bổn điền ]( ất tị )
Lại trùng phá [ bổn điền ] ngày lương lộc năm sinh phi hóa kỵ nhập [ tử điền tuyến ] này là [ nạn nạn tuyến ]
Huynh can lộc nhập tài mà Huynh làm phi hóa kỵ nhập Quan thì Huynh làm tới hóa lộc hóa kị cách xa nhau năm cách này là cao đến đi lui không giúp được gì giống
[[ lộc chuyển kị ] tài làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản nô ] về trùng [ bản Huynh ] cho nên là không giúp được gì giống

// ]]>


Xem Huynh tự hóa lộc mà Huynh làm phi hóa kỵ nhập tật này lộc kị cách xa nhau năm cách cấu thành lộc phi hóa kỵ nhập tam hợp vị trí này là uổng phí tâm cơ hoặc không giúp được gì
Huynh làm hóa lộc hóa kị mặc dù đều nhập ngã cung nhưng cách xa nhau năm cách vẫn là không giúp được gì giống ( lộc tùy kị đi trùng bản phúc ( bính thân ) )
Tượng này biểu hiện huynh đệ trợ giúp sự nghiệp của mệnh chủ tiền tài các loại sự tình phi thường hao phí tinh thần lại không đại trợ giúp
Nhược Huynh lộc nhập Quan Huynh phi hóa kỵ nhập tài này là huynh đệ cầm tiền tài tới giúp sự nghiệp của mệnh chủ mục đích là muốn chia sẻ cổ tức
Can của phu lộc nhập nô mà can của phu tự hóa kị lộc kị cách xa nhau năm cách biểu hiện cao đến đi lui uổng phí tâm cơ hoặc không giúp được gì
< phu thê là nô tới nô > [ nô tới nô ] hóa lộc nhập nô mà [ nô tới nô ] lại tự hóa kị biểu hiện cao đến đi lui uổng phí tâm cơ hoặc không giúp được gì
Can của phu lộc nhập phụ ( bính ngọ ) mà can của phu phi hóa kỵ nhập nô ( canh tuất )< nô bộc là phụ tới Quan >
Can của phu hóa lộc hóa kị rơi cung cách xa nhau năm cách biểu hiện cao đến đi lui uổng phí tâm cơ hoặc không giúp được gì
[ lộc chuyển kị ] phụ làm bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản tật ] từ trùng bản cung này là không lành không giúp được gì giống
Can của phu lộc nhập tật mà phu phi hóa kỵ nhập Huynh bên ngoài lộc kị rơi cung chênh lệch năm cách biểu hiện cao đến đi lui uổng phí tâm cơ hoặc không giúp được gì
[ lộc chuyển kị ] tật làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản tài ]( tân hợi ) gặp thiên đồng sinh ra quyền văn xương tự hóa kị song kị trùng [ bản phúc ]
< bản phúc là phu tới Quan > hồi song kị trùng phối ngẫu được vận khí không tốt, khó coi
Can của phu hóa kị nhập tam hợp ( mệnh tài Quan ) dù không cát hung nhưng can của phu hóa lộc lại vào tam hợp ( mệnh tài Quan ) thì sẽ có cát hung xuất hiện


Nữ mệnh cung phu thê ( quý tị )
Can của phu quý phá quân hóa lộc nhập [ bổn điền ]( mậu tuất ) mà can của phu quý tham lang hóa kị nhập [ bản tật ]( canh dần )
Này là cát tượng ( tha cung hóa lộc hóa kị đều nhập ngã cung )
< lấy phối ngẫu mà nói > < điền trạch là phu tới nô > phu lộc nhập điền [ phu tới nô ] biểu hiện phối ngẫu ( phu ) vui vẻ tìm chúng sinh ra vui vẻ tốn tiền
< tật ách là phu chi tử > phu phi hóa kỵ nhập tật [ phu chi tử ] phối ngẫu được giao tế tiếp khách đào hoa các loại
Này can của phu tới hóa lộc hóa kị rơi cung cách xa nhau năm cách cấu thành [ năm cách ] cao đến đi lui nhưng đối với mệnh chủ không giúp được gì
Can của phu cự môn hóa lộc nhập điền ( giáp ngọ ) mà can của phu văn xương hóa kị nhập tật ( mậu tuất ) gặp văn xương sinh ra khoa [ khoa kị kéo mài ]
Này là cát tượng ( tha cung hóa lộc hóa kị đều nhập ngã cung )

// ]]>


< lấy phối ngẫu mà nói >
< điền trạch là phu tới nô > phu lộc nhập điền [ phu tới nô ] biểu hiện phối ngẫu ( phu ) vui vẻ tìm chúng sinh ra vui vẻ tốn tiền
< tật ách là phu chi tử > phu phi hóa kỵ nhập tật [ phu chi tử ] phối ngẫu được giao tế tiếp khách đào hoa các loại
Nhưng này can của phu hóa lộc hóa kị tới rơi cung cách xa nhau năm cách cao đến đi lui nhưng đối với mệnh chủ không giúp được gì
Can của phu hóa lộc nhập Huynh mà can của phu hóa kị nhập [ điền trùng tử ]
Can của phu lộc nhập Huynh mà can của phu phi hóa kỵ nhập điền [ Huynh tới Quan ] này lộc kị rơi vào Huynh tới tam hợp cung vị ( chênh lệch năm cách )
Này hóa tượng biểu hiện cao đến đi lui không giúp được gì giống uổng phí tâm cơ
Năm cách
Tử làm hóa lộc hóa kị mặc dù đều nhập ngã cung nhưng cách xa nhau năm cách vẫn là không giúp được gì giống ( lộc tùy kị đi trùng bản phúc ( bính ngọ ) )
Tượng này biểu hiện mệnh chủ hợp bạn bè đầu tư giao tế tiếp khách đào hoa ngoại tình các loại sự tình phi thường hao phí tinh thần
Tử làm phá quân hóa lộc nhập tài ( nhâm ngọ )
Tử làm tham lang hóa kị nhập mệnh ( bính tuất ) trùng [ bản thiên ] < thiên di là tử chi tử >
< thiên di là tử chi tử > quan sát tử nữ nhân tế quan hệ giao tế tiếp khách đầu tư năng lực hoặc đào hoa các loại hoạt động trạng huống
Tử làm hóa lộc hóa kị mặc dù đều nhập ngã cung nhưng cách xa nhau năm cách vẫn là không giúp được gì giống ( lộc tùy kị đi )
Tượng này biểu hiện mệnh chủ hợp bạn bè đầu tư giao tế tiếp khách đào hoa ngoại tình vân vân sự tình phi thường hao phí tiền tài
Tử làm phá quân hóa lộc nhập phụ ( đinh dậu ) < phụ mẫu là tử tới Quan >
Tử làm tham lang hóa kị nhập nô ( tân sửu ) < nô bộc là tử tới tài >
Tử can lộc nhập phụ [ tử tới Quan ] mà tử làm phi hóa kỵ nhập nô [ tử tới tài ] bên ngoài rơi cung cách xa nhau năm cách biểu hiện uổng phí tâm cơ hoặc không giúp được gì
Tử làm ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản phúc ]( mậu ngọ ) gặp thiên cơ sinh kỵ lại tự hóa kị này là [ lộc nhập động không đáy ] uổng phí tâm cơ
Tử làm ất thái âm hóa kị nhập [ bản thiên ]( nhâm tuất ) gặp thái âm sinh ra quyền hình thành [ quyền kị dây dưa ] chung tất có hung trùng [ bản mệnh ] cùng tử nữ không duyên
Tử làm hóa lộc hóa kị bên ngoài rơi cung cách xa nhau năm cách biểu hiện uổng phí tâm cơ hoặc không giúp được gì
Hóa lộc nhập [ phúc ] hóa kị nhập [ thiên ]( phúc tới Quan ) cho nên là không giúp được gì hoặc uổng phí tâm cơ

// ]]>


Tử can lộc nhập phụ [ tử tới Quan ] mà tử làm tự hóa kị lộc kị chênh lệch năm cách này là cao đến đi lui không giúp được gì giống
[ lộc chuyển kị ] phụ làm quý tham lang hóa kị nhập [ bản mệnh ] /[ tử tới điền ] trùng [ bản thiên ] +[ tử chi tử ]
Đào hoa bị trùng đào hoa kết thúc
[ lưu phu 3 1] trùng điệp [ bản thiên ] hồi tử can lộc nhập phụ [ lộc chuyển kị ] kị trùng năm đó bởi vì đào hoa bị trùng phá bị ép ly hôn
Tử làm hóa lộc nhập phu mà tử làm hóa kị nhập phúc ( tử nữ là đầu tư vị trí ) biểu hiện không giúp được gì giống
Tử làm tới hóa lộc hóa kị rơi cung cách xa nhau năm cách ( tam hợp cung vị ) tượng này là cao đến đi lui không giúp được gì giống
Năm cách
[ cung tử nữ ]( tân mão ) liêm trinh phá quân + thiên diêu
Liêm Phá nhập lục thân không nên bởi vì bị bất hoà vô tình tình cảm lẫn nhau không được thuận là hy vọng chủ động khai sáng
Tử làm cự môn hóa lộc nhập phúc ( bính thân ) gặp cự môn lộc năm sinh thái dương sinh ra quyền
Tử nữ có trợ lực mệnh chủ được tài vận con cái cũng hiền với lý do tài kiếm tiền mà tử nữ cũng sẽ dùng mệnh chủ tới tiền tài bỏ được chia sẻ
Tử nữ hiếu thuận trưởng bối
< phúc đức là tử tới nô > quan sát tử nữ được kết giao tình huống cùng với tổn ích tình huống
Quan sát mệnh chủ đầu tư tình hình thực tế huống cùng tổn ích
< phúc đức là tử tới nô >( bính thân ) tử can lộc nhập phúc /[ tử tới nô ]
Tử làm văn xương hóa kị nhập thiên ( canh tử ) gặp văn xương sinh kỵ song kị trùng [ bản mệnh ]
< thiên di là tử chi tử >
Tử làm hóa kị nhập thiên trùng mệnh 1 chú ý ngoài ý muốn nạn hại < tử nữ là thiên tới điền > < tử nữ là tật tới phúc > < tử nữ là nô tới Quan >
( nô bộc [ nhất khí tử chi là ] tới Quan [ khí thế vị trí ] )
Đặc biệt lưu ý hành hạn trùng bản mệnh cung mệnh đại hạn lưu niên cung mệnh hoặc trùng bổn điền đại hạn điền trạch hoặc lưu niên cung điền trạch bị trùng thì có hiểm
Xem tử can lộc nhập phúc mà tử làm phi hóa kỵ nhập thiên bên ngoài lộc kị tới rơi cung cách xa nhau năm cách tượng này là cao đến đi lui không giúp được gì giống
Năm cách
Chú ý cung tài bạch làm hóa lộc hóa kị nhập mệnh cung tới tam hợp phương ( chênh lệch năm cách ) chủ dễ dàng phí của hoặc không giúp được gì giống
Hành hạn tại tam hợp lúc đặc biệt ứng lưu ý đối với sự nghiệp cùng tiền tài phương diện bất lợi ảnh hưởng
Tài làm quý phá quân hóa lộc nhập tử ( giáp thân ) gặp phá quân tự hóa quyền hóa lộc nhập tử gặp tự hóa này là [ lộc xuất ]
Tài làm quý tham lang hóa kị nhập phụ ( mậu tử ) gặp tham lang tự hóa lộc bên trong cung hình thành [ lộc kị chiến khắc ] song kị ] trùng [ bản tật ]( nhâm ngọ )
Tài làm hóa kị trùng [ bản tật ] cũng bày tài bạch cùng bản thân không duyên
Cung tài bạch gặp tứ sát ( đà la ) kị hình âm sát đồng đẳng độ bên ngoài can cung hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ tật 6] thường có nguy hiểm cho sinh mệnh tới nạn nạn
Gây nên hóa kị tới cung vị ngay cả...cũng nạn làm hại nguồn gốc

// ]]>


Tài làm phá quân hóa lộc nhập tử mà tài làm tham lang hóa kị nhập phụ < phụ mẫu là tử tới Quan >
Này hóa tượng bày đưa tài bạch một phương diện toàn lực với đầu tư giao tế
Một phương diện khác lại trở ngại ngại quấy nhiễu đầu tư giao tế sự tình nghiệp rõ ràng xuất uổng phí tâm cơ
Đây cũng là tài bạch can quý được phá hao tổn tính chất cùng bên trong cung đà sát được quấy nhiễu tính chất tả chiếu
Tài can lộc nhập tử mà tài làm phi hóa kỵ nhập phụ bên ngoài hóa lộc hóa kị tới rơi cung chênh lệch năm cách
Biểu hiện cao đến đi lui uổng phí tâm cơ hoặc không giúp được gì giống
[ lộc chuyển kị ] tử làm bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản phúc ] trùng phá liêm trinh lộc năm sinh tham lang tự hóa quyền trùng phá tất có nạn
Liêm trinh hóa kị e rằng có làm điều phi pháp sự tình
Năm cách
Tài làm quý phá quân hóa lộc nhập [ vở ]( nhâm dần ) tử nữ là đầu tư ( hợp tác ) giao tế tiếp khách đào hoa tới cung vị
Chánh nhãn 182
< tử nữ là nô tới Quan > tài can lộc nhập [ nô tới Quan ] này hóa tượng biểu hiện mệnh chủ có tiền hội cầm lấy đi đầu tư ( hoặc hợp tác ) bằng hữu sự nghiệp
< tử nữ là tài tới phụ > tài can lộc nhập [ tài tới phụ ] biểu hiện mệnh chủ tại giao tế ngu nhạc lúc tốn tiền cố hình tượng mà tốn tiền nền nã
< tử nữ là mệnh chi tử > tài can lộc nhập [ mệnh chi tử ] biểu hiện mệnh chủ tới tiền tài đều cho con cái chi tiêu
Tài làm quý tham lang hóa kị nhập [ bản phụ ]( bính ngọ ) gặp hoả tinh + lộc tồn
< phụ mẫu là nô tới tài > tài làm phi hóa kỵ nhập [ nô tới tài ] biểu hiện mệnh chủ đưa tiền tài cầm lấy đi đầu tư bằng hữu chúng sống hoặc cùng chúng sinh ra hợp tác
Trùng [ bản tật ] hội bởi vì tiền tài dính tại [ nô tới tài ] cầm không trở về ( sợ đã gặp liên lụy ngược lại trái tổn thất ) mà thương thân ( tâm thái )
< phụ mẫu là tử tới Quan > tài làm phi hóa kỵ nhập [ tử tới Quan ] biểu hiện tiền tài cầm lấy đi đầu tư hợp tác sự nghiệp hồi dính hoặc tổn thất liễu
Hoặc nói mệnh chủ tới tiền tài dùng ở vun trồng tử nữ được việc học hành ( hoặc sự nghiệp ) bên trên
Xem tài can lộc nhập [ vở ] mà tài làm phi hóa kỵ nhập [ bản phụ ] bên ngoài tài can lộc kị rơi cung cách xa nhau năm cách ( tam hợp cung vị ) biểu hiện cao đến đi lui không giúp được gì biến mất
Lưu ý nghịch hành thứ năm đại hạn (46~55) [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản tài ] này hạn cần lưu ý bởi vì tài gây hồi hình nạn tới rõ ràng
[ đại tài ] trùng điệp [ bản quan ]( kỷ dậu ) gặp tự hóa khoa bày này hạn tới tài đã để lộ ra e rằng sẽ lấy ra khoe khoang một chút
[ đại tài ] kỷ làm vũ khúc hóa lộc nhập [ bổn điền ]( mậu thân )
[ đại tài ] kỷ làm văn khúc hóa kị nhập [ bản phúc ]( đinh sửu ) gặp cự môn sinh kỵ hình thành [ song kị ] trùng [ bản tài ]/[ thiên mệnh ] này là [ phản cung kị ]
Này hạn ắt gặp tổn tài
Khác phi hóa kỵ nhập [ bản phúc ] lại gặp tự hóa kị này là [ kị xuất ] này hóa tượng không chỉ [ tổn tài ] càng sợ [ tổn thọ ] tiểu tâm là muốn
Năm cách
Tật làm kỷ vũ khúc hóa lộc nhập phúc ( giáp ngọ ) gặp vũ khúc tự hóa khoa
Tật can lộc nhập phúc mà tật làm phi hóa kỵ nhập thiên tật làm tới lộc kị rơi cung chênh lệch năm cách biểu hiện cao đến đi lui uổng phí tâm cơ hoặc không giúp được gì
[ lộc chuyển kị ] phúc làm giáp thái dương hóa kị nhập [ bổn điền ]( ất vị ) gặp thái âm tự hóa kị song kị trùng [ vở ]( tân sửu )

// ]]>


< tử nữ là tật tới phúc > tật can lộc chuyển kị trùng [ tật tới phúc ] sợ biểu hiện mệnh chủ chi thân thể mất phúc trạch
Tật can lộc nhập thiên mà tật làm phi hóa kỵ nhập phu bên ngoài [ lộc kị ] tới rơi cung cách xa nhau năm cách biểu hiện uổng phí tâm cơ hoặc không giúp được gì
[ lộc chuyển kị ] thiên làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản quan ]( canh tuất ) gặp vũ khúc sinh kỵ lại tự hóa quyền song kị trùng [ bản phu ]
< phu thê là tật tới điền > hồi song kị trùng bày tật làm hóa lộc nhập thiên cũng là uổng phí tâm cơ
[ cung mệnh đại hạn ] trùng điệp [ bản tật ] gặp tự hóa kị
Nhược tật làm hóa lộc nhập bản Huynh < huynh đệ là tật tới Quan > tật làm tới hóa lộc hóa kị chênh lệch năm cách không giúp được gì giống
[ đại tật ] tại [ bản phu ]( kỷ mùi )
[ đại tật ] kỷ làm vũ khúc hóa lộc nhập [ bản quan ]( ất sửu ) biểu hiện này hạn mệnh chủ lòng của thái thân nỗ lực thực hiện xu hướng vứt sự nghiệp
[ đại tật ] kỷ làm văn khúc hóa kị nhập [ bản mệnh ]( tân dậu ) trùng điệp [ thái tử ]+[ lưu điền 37]
[ đại tật ] hóa kị nhập lưu niên [ tử điền tuyến ] bày biến động giống
[ kị chuyển kị ] mệnh làm tân văn xương hóa kị nhập [ bản tài ]( đinh tị ) trùng điệp [ đại nô ]+[ lưu Huynh 37]
Cung mệnh gặp tứ sát kị hình âm sát đồng đẳng độ bên ngoài can cung hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ tài 5] thường thường có nguy hiểm cho sinh mệnh tới nạn nạn
[ đại tật ] làm hóa lộc nhập Quan mà hóa kỵ nhập mệnh hóa lộc hóa kị rơi cung mặc dù đều nhập ngã cung nhưng cách xa nhau năm cách vẫn là không giúp được gì giống
Lộc tùy kị đi trùng bản thiên ( ất mão ) bày bên ngoài hoàn cảnh hiểm ác mọi việc không được thuận

// ]]>


[ cung tật ách ]( tân sửu ) cung vô chính diệu hoả tinh + địa không biểu hiện tâm thái bên trên sẽ có sơ cuồng vội vàng xao động hoặc phá bại ở chỗ
Chánh nhãn 232
Tật ách thất bại cung thường biểu hiện lúc dịch ( bệnh truyền nhiễm ) hoặc nói phức tạp đa đoan tật bệnh
[ cung tật ách ] biểu hiện thân thể xác tinh thần ( tâm thái ) khỏe mạnh ( tật bệnh ) các loại tới cung vị
Địa không tọa tật địa kiếp tọa điền không kiếp củng trùng huynh đệ < huynh đệ là tài tới điền > [ phá thể vị trí ] tại huynh đệ sợ nhà không dự trữ
Nhược hoả tinh nhập tật [ tài tới Huynh ] ( nhỏ tài khố ) lưu ý tuần chuyển khó khăn
< tật ách là Quan tới điền > cung tật ách ngay cả...cũng công xưởng hoặc mặt tiền cửa hàng hoặc công việc chỗ hội gặp hoả tinh vậy thì phải tiểu tâm chúc dung tứ ngược
Tật làm tân cự môn hóa lộc nhập [ bản phúc ]( bính thân ) gặp cự môn lộc năm sinh thái dương sinh ra quyền này là [ điệp xuất lộc ] không biết trân quý không duyên cớ lãng phí
Tật làm tân văn xương hóa kị nhập [ bản thiên ]( canh tử ) gặp văn xương sinh kỵ hình thành [ song kị ] trùng [ bản mệnh ]
Tật làm tân văn xương hóa kị nhập [ bản thiên ]( canh tử ) < thiên di là tật tới Huynh > biểu hiện thể xác tinh thần thiếu bên ngoài được trái ( lưỡng nghi cách xa nhau lưỡng cách )
Tật ách làm hóa kị nhập thiên tri kỷ thiếu bên ngoài không được thuận bằng hữu giữa không duyên tiểu tâm giao tổn bạn bè thương thân hoặc tổn tài
Tật ách làm hóa kị nhập thiên trùng mệnh chủ sự nghiệp không kiếm tiền tiền khác biểu hiện khá là có ngoài ý muốn nạn tượng như bị đụng các loại
Bất luận cái gì cung can cung của nó hóa kị nhập thiên trùng mệnh một thân tất có tổn thất cung mệnh bị trùng có ngược lại kỳ tới hiểm ( ngược lại kỳ thì tử vong )
Cung tật ách gặp tứ sát kị hình âm sát đồng đẳng độ bên ngoài can cung hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ mệnh 1] thường có nguy hiểm cho sinh mệnh tới nạn nạn
Gây nên hóa kị tới cung vị ngay cả...cũng nạn làm hại nguồn gốc
Nhất là [ mệnh 1] [ điền 1 0 ] tuyệt đối không có bị trùng bị trùng tất có nạn
Xem tật can lộc nhập phúc mà tật làm phi hóa kỵ nhập thiên bên ngoài lộc kị tới rơi cung cách xa nhau năm cách ( tam hợp cung vị ) này là cao đến đi lui không giúp được gì giống
[ lộc chuyển kị ] phúc làm bính liêm trinh hóa kị nhập [ vở ]( tân mão ) trùng [ bổn điền ] ứng lưu ý nạn nạn
Biểu hiện khá là không tổ ấm ( tổ ấm gầy ) từ tổn tài khố khác bất lợi hợp tác cổ đông

// ]]>


Năm cách
Thiên làm thiên cơ hóa lộc nhập Huynh ( mậu ngọ ) gặp thiên cơ sinh kỵ lại tự hóa kị này là [ lộc nhập động không đáy ] uổng phí tâm cơ
Thiên làm thái âm hóa kị nhập điền ( nhâm tuất ) gặp thái âm sinh ra quyền hình thành [ quyền kị dây dưa ] chung tất có hung trùng [ vở ]( bính thìn )
Thiên làm hóa lộc nhập Huynh mà hóa kỵ nhập điền bên ngoài lộc kị rơi cung cách xa nhau năm cách biểu hiện uổng phí tâm cơ hoặc không giúp được gì
[ lộc chuyển kị ] Huynh làm mậu thiên cơ tự hóa kị biểu hiện huynh đệ không tiếp thụ xem không giúp được gì hoặc uổng phí tâm cơ
Thiên can lộc nhập tật ( giáp ngọ ) mà thiên làm phi hóa kỵ nhập Huynh lộc kị rơi cung cách xa nhau năm cách biểu hiện uổng phí tâm cơ hoặc không giúp được gì
[ lộc chuyển kị ] tật làm giáp thái dương hóa kị nhập [ bản thiên ] trùng mệnh
Bất luận cái gì cung can cung của nó hóa kị nhập cung thiên di trùng mệnh một thân tất có tổn thất
Cung mệnh bị trùng có ngược lại kỳ tới hiểm ( ngược lại kỳ thì tử vong )
Cung nô bộc gặp tứ sát kị hình âm sát đồng đẳng độ
Bên ngoài can cung hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ mệnh 1] thường thường có nguy hiểm cho sinh mệnh tới nạn nạn
Gây nên hóa kị tới cung vị ngay cả...cũng nạn làm hại nguồn gốc
Nhất là [ mệnh 1] [ điền 1 0 ] tuyệt đối không có bị trùng bị trùng tất có nạn
Nô bộc làm hóa kị nhược nhập phu trùng Quan nhập thiên trùng mệnh nhập phúc trùng tài ( trùng cung mệnh tam hợp ) sinh sản uy hiếp
Tượng này biểu hiện nô bộc < Quan tới phụ > cùng mệnh chủ không duyên
Thiên làm cự môn hóa lộc nhập nô ( canh ngọ )
Người ở bên ngoài duyên tốt giao tế quảng có thể được bằng hữu trợ giúp kiếm tiền cũng hội tư trợ giúp bằng hữu
Xem thiên can lộc nhập nô mà thiên làm phi hóa kỵ nhập tử này thiên làm tới lộc kị rơi cung phân nhập tam hợp cung vị hình thành cao đến đi lui không giúp được gì giống
Thiên can lộc nhập nô mà phi hóa kỵ nhập [ nô tới Quan ] bên ngoài mặc dù đối với chúng sinh ra tốt ( bợ đỡ chúng sinh ra ) nhưng cũng trở ngại ngại chúng sinh chi sự nghiệp vận khí
Thiên làm văn xương hóa kị nhập tử ( giáp tuất ) gặp thái dương sinh kỵ lại tự hóa kị trùng [ bổn điền ]
Thiên làm hóa kị nhập tử trùng điền ( nhược trùng điệp đại hạn mệnh quan tử điền ) thì nạn họa trọng ( nhược trùng điệp đại hạn tài bạch thì phí của tiêu nạn )
Chủ biến động dịch mã nên ra ngoài khá là không được thuận toại ứng phòng ngoài ý muốn nạn hại khác trùng điền trạch có xuất ngoại cơ hội
Nữ mệnh có ly hôn giống
( bất luận cái gì can cung hóa kị nhập tử trùng điền hoặc nhập điền trùng tử ) cung tử nữ cùng cung điền trạch như bị trùng phá thì tất nhiên bôn ba biến động tổn hao tổn thương thần
Thiên làm hóa kị nhập cung tử nữ ( khác loại phi hóa kỵ nhập khác loại ) biểu hiện bên ngoài dễ có tai nạn xe nạn nạn thuộc hung tượng

// ]]>


Thiên can lộc nhập mệnh mà thiên làm phi hóa kỵ nhập tài thì thiên làm tới lộc kị chênh lệch năm cách biểu hiện uổng phí tâm cơ hoặc không giúp được gì
[ lộc chuyển kị ] mệnh can đinh cự môn tự hóa kị về trùng [ bản thiên ]( phát xạ cung ) thì là uổng phí tâm cơ tới kết quả
Mặc dù thiên làm hóa lộc nhập mệnh biểu hiện bên ngoài kiếm tiền mình có thể hưởng thụ
Mà [ lộc chuyển kị ] mệnh làm tự hóa kị về trùng [ bản thiên ]( phát xạ cung ) bày uổng phí tâm cơ tới kết quả ( không giúp được gì )
Năm cách
Nô lộc nhập Quan mà nô phi hóa kỵ nhập tài nhược tài cung tọa lộc năm sinh kị trùng lộc năm sinh này là bằng hữu cầm tiền tài tới giúp sự nghiệp của mệnh chủ
Cuối cùng tài sản sự nghiệp bị bạn bè bằng liên lụy mà hại
Nô phi hóa kỵ nhập Quan mà nô lộc nhập tài nhược tài cung tọa lộc năm sinh lại tự hóa quyền
Nô làm phi hóa kỵ nhập Quan biểu hiện chúng sinh ra quan tâm sự nghiệp của mệnh chủ
Nô can lộc nhập tài phùng sinh lộc hình thành [ điệp xuất lộc ] lộc xuất là tổn không biết trân quý không duyên cớ lãng phí
Nô làm tới lộc kị rơi cung cách xa nhau năm cách ( phân nhập tam hợp cung vị ) hình thành cao đến đi lui uổng phí tâm cơ hoặc không giúp được gì giống
Năm cách
Lưu ý can của quan lộc nhập mệnh mà can của quan tự hóa kị bên ngoài lộc kị tới rơi cung cách xa nhau năm cách biểu hiện không giúp được gì uổng phí tâm cơ
[ lộc chuyển kị ] mệnh can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản nô ]
Bất luận cái gì cung hóa kị không thể nhập nô bộc mà trùng huynh đệ trùng nhân chết
< Quan lộc là phu tới thiên > biểu hiện phối ngẫu bên ngoài
Phàm là phi hóa kỵ nhập Huynh nô tuyến ngay cả...cũng tiến vào cát hung phân giới tuyến không thân có vấn đề ngay cả...cũng tổn tài
[ phu tới thiên ] làm hóa lộc nhập [ bản mệnh ] bên ngoài [ lộc chuyển kị ] nhập nô mà trùng Huynh biểu hiện phối ngẫu bên ngoài có cướp số
Can của quan thiên cơ hóa lộc nhập tật ( bính thìn ) gặp thiên cơ sinh kỵ này là [ lộc nhập động không đáy ] uổng phí tâm cơ
Can của quan thái âm hóa kị nhập điền ( giáp tý ) gặp thái âm sinh ra quyền hình thành [ quyền kị dây dưa ] chung tất có hung trùng [ vở ]
Trùng [ vở ] phi hóa kỵ nhập tử điền tuyến biểu hiện biến động
Can của quan lộc nhập tật mà can của quan phi hóa kỵ nhập điền bên ngoài hóa lộc hóa kị rơi cung cách xa nhau năm cách biểu hiện không giúp được gì uổng phí tâm cơ
Can của quan quý tham lang hóa kị nhập [ bổn điền ]( nhâm tí ) gặp tả phụ tự hóa khoa [ khoa kị kéo mài ] kéo bùn mang theo thủy
Can của quan hóa kị nhập điền trạch ( phi hóa kỵ nhập cùng loại ) chủ công việc kiếm tiền dưỡng nhà hoặc tiến hành không nhúc nhích sinh nghiệp vụ thuộc cát
Can của quan hóa kị nhập điền chủ nên đầu tư kinh doanh không nhúc nhích sinh lợi nhuận nhuận thiếu lại lao lục hoặc nên mặt tiền cửa hàng sinh ý
Khác chủ sẽ có ngoại tình
Can của quan quý phá quân hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( mậu thân ) cũng hiền đãi huynh nô có hợp tác kinh doanh sự nghiệp kiếm tiền
Quan lộc hóa diệu nhập huynh đệ cùng thành tựu liên quan đến sự nghiệp dựa vào huynh đệ giúp việc kiếm tiền

// ]]>


< huynh đệ là Quan nhanh > can của quan lộc nhập ( sự nghiệp bản thể ) mệnh chủ dụng tâm kinh doanh sự nghiệp muốn đem sự nghiệp làm tốt
[ lộc chuyển kị ] Huynh làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản tài ]( ất tị ) gặp thiên cơ sinh ra khoa lại tự hóa lộc hình thành [ song kị ] trùng [ bản phúc ]
Trùng phá phúc đức tới lộc năm sinh bên ngoài kết quả biểu hiện nhất định sẽ bị huynh nô ngược lại hội phí của liên lụy không được tụ tài
Can của quan lộc nhập Huynh mà phi hóa kỵ nhập điền < điền trạch là Huynh tới Quan > bên ngoài lộc kị tới rơi cung cách xa nhau năm cách biểu hiện cao đến đi lui
Uổng phí tâm cơ hoặc không giúp được gì
Năm cách
Can của quan quý phá quân hóa lộc nhập bản Huynh ( mậu thân ) biểu hiện sự nghiệp dựa vào huynh nô trợ giúp hoặc lấy tiền vàng nhân sự quan hệ mà thăng quan
Can của quan quý tham lang hóa kị nhập bổn điền ( nhâm tí )
Biểu hiện nhà vận không được thuận trùng vở [ nô tới Quan ] cùng chúng sinh ra công việc ( sự nghiệp ) có xung đột
Gặp kình dương tại điền kình dương hãm địa ( tí ngọ mão dậu ) nhập điền trạch biểu hiện gia đình khó an phá bại
Can của quan lộc nhập Huynh phi hóa kỵ nhập điền lộc kị rơi cung cách xa nhau năm cách biểu hiện không giúp được gì uổng phí tâm cơ
Điền làm vũ khúc hóa lộc nhập tử mà điền làm kỷ văn khúc hóa kị nhập phụ
Lộc kị cách xa nhau năm cách biểu hiện cao đến đi lui uổng phí tâm cơ hoặc không giúp được gì
Điền can lộc nhập tử mà điền làm phi hóa kỵ nhập phụ [ tử tới Quan ] biểu hiện uổng phí tâm cơ hoặc không giúp được gì
Hoặc nói điền can lộc nhập [ phụ tới tài ] mà điền làm phi hóa kỵ nhập phụ cũng là biểu hiện cao đến đi lui uổng phí tâm cơ hoặc không giúp được gì
Điền làm vũ khúc hóa lộc nhập tử mà điền làm kỷ văn khúc hóa kị nhập phụ
Điền can lộc nhập tử mà điền làm phi hóa kỵ nhập phụ [ tử tới Quan ] lộc kị cách xa nhau năm cách biểu hiện cao đến đi lui uổng phí tâm cơ hoặc không giúp được gì
[ thất tinh định điểm ] nhược tại cung điền trạch này mệnh chủ trọng thị gia đình ( vòng nhỏ quay vòng ) mà xem nhẹ tự thân lợi ích
Điền làm kỷ vũ khúc hóa lộc nhập [ bản thiên ]( canh dần ) tượng này biểu hiện mệnh chủ cùng gia đình đều tận sức ngoại bộ hoàn cảnh được cải thiện
< thiên di là điền tới điền > điền can lộc nhập thiên [ điền tới điền ] biểu hiện mệnh chủ yêu thương che chở gia đình
< thiên di là phu tới tài > điền can lộc nhập thiên [ phu tới tài ] mình ( mệnh ) cũng sẽ chiếu cố phối ngẫu được tiền tài
Điền làm kỷ văn khúc hóa kị nhập [ bản phu ]( giáp ngọ ) gặp văn khúc sinh ra khoa hình thành [ khoa kị kéo mài ]
< phu thê là điền nhanh > điền làm hóa kị nhập [ bản phu ][ điền nhanh ] biểu hiện mệnh chủ bận rộn với xử lý trong nhà sự việc hoặc tình cảm
Điền can lộc nhập thiên mà phi hóa kỵ nhập phu bên ngoài lộc kị rơi cung chênh lệch năm cách biểu hiện cao đến đi lui uổng phí tâm cơ hoặc không giúp được gì
[ lộc chuyển kị ] thiên làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản nô ]( tân sửu ) < nô bộc là điền tới phúc > sợ điền trạch bất lợi

// ]]>


( quý hợi ) năm sinh [ định tượng ] can quý rơi cung điền trạch biểu hiện gia sự nhiều thường là việc nhà phiền lòng ( quý biểu hiện phá hao tổn )
Mệnh chủ gia sự nhiều cả đời thường là gia sự phiền lòng
Điền can quý phá quân hóa lộc nhập [ tật ách ] mà tham lang hóa kị nhập [ huynh đệ ] biểu hiện gia đình chi tiêu đại trách nhiệm trọng
Là gia đình mà mệt mỏi thân
Bên ngoài điền làm hóa lộc nhập tật mà điền làm hóa kị nhập Huynh [ tật tới Quan ] lộc kị tới rơi cung cách xa nhau năm cách
Này là không giúp được gì giống hoặc nói lộc phi hóa kỵ nhập tam hợp cung vị cao đến đi lui với sự tình không bổ
Điền can lộc nhập Quan mà điền làm phi hóa kỵ nhập tài bên ngoài lộc kị rơi cung chênh lệch năm cách biểu hiện cao đến đi lui uổng phí tâm cơ hoặc không giúp được gì
[ lộc chuyển kị ] can của quan giáp thái dương hóa kị nhập [ bản Huynh ]( kỷ mão ) trùng phá thái dương lộc năm sinh thiên lương tự hóa khoa trùng phá tất có nạn
Điền can lộc nhập thiên mà điền làm phi hóa kỵ nhập phu bên ngoài lộc kị rơi cung chênh lệch năm cách biểu hiện cao đến đi lui uổng phí tâm cơ hoặc không giúp được gì
[ lộc chuyển kị ] thiên làm liêm trinh hóa kị nhập [ bản mệnh ]
Thiên làm hóa kị nhập mệnh cung ( phi hóa kỵ nhập khác loại ) biểu hiện mệnh chủ cả đời không quý nhân sống qua ngày long đong thuộc hung tượng
Bày mệnh chủ dù hết mình bên ngoài tăng đưa điền sinh nhưng lại không quý nhân thuộc hung
[ kị chuyển kị ] can của phu mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản tật ] gặp văn khúc sinh kỵ thiên cơ tự hóa khoa song kị trùng [ bản phụ ]
< phụ mẫu là phu tới điền > hồi song kị trùng đưa tới nạn cướp nghiêm trọng
Điền làm quý phá quân tự hóa lộc ( quý tị ) mà điền làm quý tham lang hóa kị nhập tật < tật ách là điền tới Quan >
Lưu ý điền làm hóa lộc hóa kị rơi cung chênh lệch năm cách biểu hiện cao đến đi lui uổng phí tâm cơ hoặc không giúp được gì
Cũng nói rõ này đối với phu thê đối với gia đình gia sản các loại sự việc có thừa nhận bên trên bất đồng đều có chỗ kiên trì giao tiếp khó khăn
[ cung điền trạch ]( kỉ tỵ ) thiên đồng + đà la lưu ý [ điền trạch ] hồi không kiếp củng trùng chú ý thuận hành đại hạn thứ tư [ thiên mệnh ] cung đi vào [ điền trạch ] nên thấp điều làm việc
Địa không nhập huynh đệ nhược địa kiếp tại tật ách hình thành [ không kiếp củng trùng điền trạch ]
Đà la nhập điền trạch không lấy cát luận chủ hình khắc phá đãng thoái tổ trước mại tổ nghiệp vất vả cần cù sống qua ngày việc nhà kéo thêm mài nhiều bất an
Nhà ở hoàn cảnh bừa bãi chẳng chịu được chỗ ở phụ cận phá bại tạp loạn đồi phòng đoạn tường các loại
Điền làm kỷ vũ khúc hóa lộc nhập [ bản quan ]( canh ngọ ) gặp vũ khúc lộc năm sinh lại tự hóa quyền hình thành [ điệp xuất lộc ] không biết trân quý
Mệnh chủ lấy gia sản nâng đở sự nghiệp kinh doanh nhưng không biết trân quý quá độ mở rộng ra không duyên cớ lãng phí

// ]]>


Điền làm kỷ văn khúc hóa kị nhập [ bản mệnh ]( bính dần ) gặp văn khúc sinh kỵ liêm trinh tự hóa kị kị trùng [ bản thiên ]( nhâm thân ) gặp tham lang sinh ra quyền
Nhược điền làm hóa kị nhập mệnh mà gặp cung mệnh tọa sinh kỵ tuyệt không thể lại vào bản mệnh nhập thì song kị [ tuyệt mệnh kị ] sợ có sinh mệnh nguy hiểm
Cung điền trạch gặp tứ sát kị hình âm sát đồng đẳng độ bên ngoài can cung hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ mệnh 1] thường thường có nguy hiểm cho sinh mệnh tới nạn nạn
Gây nên hóa kị tới cung vị ngay cả...cũng nạn làm hại nguồn gốc nhất là [ mệnh 1] [ điền 1 0 ] tuyệt đối không có bị trùng bị trùng tất có nạn
Xem điền can lộc nhập Quan mà điền làm phi hóa kỵ nhập mệnh lộc kị rơi cung phân nhập tam hợp cung vị này là cao đến đi lui không giúp được gì giống
[ lộc chuyển kị ] can của quan canh thiên đồng hóa kị nhập [ bổn điền ]( kỉ tỵ ) trùng [ vở ]
Can của quan hóa kị nhập trùng tử điền tuyến cả đời không nên hợp tác
Lại can của quan phi hóa kỵ nhập tử điền tuyến biểu hiện không được chuyện như ý tất cùng đào hoa , gia tộc , bất động sản liên quan đến liên ảnh hưởng
Năm cách
Phúc can lộc nhập thiên mà phúc làm phi hóa kỵ nhập phu bên ngoài lộc kị rơi cung cách xa nhau năm cách biểu hiện cao đến đi lui uổng phí tâm cơ hoặc không giúp được gì
Phúc can lộc nhập Huynh mà phúc làm phi hóa kỵ nhập tật [ Huynh tới tài ] bên ngoài lộc kị rơi cung cách xa nhau năm cách biểu hiện cao đến đi lui uổng phí tâm cơ hoặc không giúp được gì
[ lộc chuyển kị ] Huynh làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập tài ( tân sửu ) tượng này ẩn chứa đào hoa ngược lại thiếp giống ( tổn tài lại thất thân )
Phúc can lộc nhập tử mà phi hóa kỵ nhập phụ bên ngoài lộc kị rơi cung chênh lệch năm cách biểu hiện cao đến đi lui uổng phí tâm cơ hoặc không giúp được gì
Phúc làm vũ khúc hóa lộc nhập Huynh ( bính tuất ) gặp vũ khúc sinh ra quyền
Mệnh chủ có thể trọng thị cùng thiện đãi huynh đệ bằng hữu
Phúc làm văn khúc hóa kị nhập điền ( mậu dần )
Phúc làm văn khúc hóa kị kỷ nhập điền gia sự làm phức tạp nhiều chủ tài sản văn thư khế ước chừng các loại đi công tác lổi tranh chấp không ngừng
Không nên mua đưa không nhúc nhích sinh chớ bảo đảm người thuộc lòng thư vân vân sự tình
< điền trạch là Huynh tới Quan > phúc làm văn khúc hóa kị nhập điền [ Huynh tới Quan ] biểu hiện mệnh chủ lo lắng huynh đệ ( mẫu thân ) chuyện của nghiệp hoặc vận khí
Phúc can lộc nhập Huynh mà phúc làm phi hóa kỵ nhập điền bên ngoài lộc kị tới rơi cung chênh lệch năm cách biểu hiện cao đến đi lui uổng phí tâm cơ hoặc không giúp được gì
Phúc làm vũ khúc hóa lộc nhập điền ( mậu dần ) gặp vũ khúc sinh ra quyền này quyền có hộ lộc không để bên ngoài tiết
Phúc làm văn khúc hóa kị nhập tật ( nhâm ngọ ) gặp tử vi tự hóa quyền hình thành [ quyền kị dây dưa ] trùng [ bản phụ ]( mậu tử )
Phúc đức tọa sinh kỵ bên ngoài kỷ làm hóa kị nhập [ bản tật ] thường biểu hiện có nguy hiểm cho sinh mệnh tới nạn nạn
Phúc làm hóa lộc nhập điền hóa kị nhập tật < tật ách là điền tới Quan >
Bên ngoài lộc kị rơi cung cách xa nhau năm cách biểu hiện uổng phí tâm cơ hoặc không giúp được gì
[ lộc chuyển kị ] điền làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản thiên ]( tân tị ) trùng [ bản mệnh ]
Điền làm hóa kị nhập thiên trùng bản mệnh bất luận cung mệnh tọa sinh kỵ hay không cũng thuộc [ tuyệt mệnh kị ] đồng dạng biểu hiện sinh mệnh có nguy hiểm
Nói rõ thứ ba đại hạn [ thiên mệnh ] tiến vào [ bản phúc ] này hạn e rằng sẽ biến hoại ngược lại kỳ

// ]]>


Phúc làm phá quân hóa lộc nhập tật ( bính dần ) < tật ách là Huynh tới tài >
Phúc làm tham lang hóa kị nhập Huynh ( canh ngọ ) gặp tham lang sinh ra quyền hình thành [ quyền kị dây dưa ] chung tất có hung trùng [ bản nô }
Phúc làm hóa lộc nhập tật < tật ách là Huynh tới tài > mà hóa kị nhập Huynh
Bên ngoài lộc kị rơi cung cách xa nhau năm cách biểu hiện uổng phí tâm cơ hoặc không giúp được gì
[ lộc chuyển kị ] tật làm bính liêm trinh hóa kị nhập [ vở ] trùng [ bổn điền ] giống như trùng [ bản mệnh ] mệnh chủ không phúc khí uổng phí tâm cơ
Cung tật ách gặp tứ sát kị hình âm sát đồng đẳng độ bên ngoài can cung hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ điền 1 0 ] thường có nguy hiểm cho sinh mệnh tới nạn nạn
Gây nên hóa kị tới cung vị ngay cả...cũng nạn làm hại nguồn gốc nhất là [ mệnh 1] [ điền 1 0 ] tuyệt đối không có bị trùng bị trùng tất có nạn
Phúc lộc nhập mệnh phúc làm tự hóa kị ( trùng tài ) lộc kị rơi cung cách xa nhau năm cách biểu hiện uổng phí tâm cơ hoặc không giúp được gì
Năm cách
< xem [ cung phúc đức ] > nữ mệnh thủ trọng [ phúc đức ]
Cung phúc đức tại ( ất sửu ) sửu địa tịch với tư tưởng quan niệm ( cung phúc đức ) sửu khố địa chủ tài là hậu thiên hưởng thụ vị trí
Cung phúc đức tử vi tự hóa khoa phá quân + địa không thiên khôi tọa sửu
Phúc đức tử vi tự hóa khoa biểu hiện mệnh chủ nguyên vừa vặn rất tốt tốt hưởng thụ lại tự hóa khoa bởi vì quá giảng cầu phẩm vị
Mình nguyên tắc ( quan niệm bên trên khá là có tự thân phong cách )
Phúc làm ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản phụ ]( giáp tý ) gặp thiên cơ sinh kỵ [ lộc nhập động không đáy ] cấu thành song kị trùng [ bản tật ]( mậu ngọ )
Phúc làm thiên cơ hóa lộc nhập [ bản phụ ]( giáp tý ) biểu hiện mệnh chủ cố mặt mũi giảng phẩm vị
< tật ách là phúc tới nô > quan sát mệnh chủ lý lẽ nghĩ lý niệm quy hoạch sách lược thành bại cùng tổn ích trạng huống
[ phúc tới nô ] thụ song kị trùng biểu hiện mệnh chủ lý lẽ nghĩ lý niệm gặp phá hoại thất bại
Phúc làm hóa lộc nhập [ bản phụ ] lại gặp sinh kỵ biến thành trùng [ bản tật ]
[ phúc đức ] cùng [ tật ách ] là nhất lục cộng tông sáu trùng một là bản thân mâu thuẫn giống ( tư tưởng cùng tâm thái không nhất trí )
Phúc làm ất thái âm hóa kị nhập [ bản nô ]( bính thìn ) gặp thái âm sinh ra quyền tại [ nô cung quyền kị dây dưa ] trùng [ bản Huynh ]( nhâm tuất )
< huynh đệ là phúc chi tử > phúc làm phi hóa kỵ nhập [ bản nô trùng bản Huynh ]( Huynh là [ phúc chi tử ]) ý của nó không dám tùy tiện [ đói không chọn lương ]
Hoặc chủ mệnh chủ huynh nô không duyên không thể cùng hội hoặc tiền tài vay mượn hắn người thường có phân tranh

// ]]>


Lưu ý phúc can lộc nhập phụ mà phúc làm phi hóa kỵ nhập nô bên ngoài lộc kị rơi cung cách xa nhau năm cách biểu hiện uổng phí tâm cơ hoặc không giúp được gì
[ lộc chuyển kị ] phụ làm giáp thái dương hóa kị nhập [ bản Huynh ]( nhâm tuất ) < huynh đệ là phúc chi tử >
Bày nghĩ quy nghĩ cũng không dám mậu nhiên hành động tư tưởng quan niệm không dám sa vào với hưởng thụ đào hoa giao tế
Nhược [ cung phúc đức ]( quý tị ) vũ khúc phá quân tự hóa lộc mà đối cung [ cung tài bạch ]( kỷ hợi ) thiên tướng văn khúc sinh ra khoa + thiên khôi
Cung phúc đức tự hóa lộc nhược phúc làm hóa kị nhập thiên trùng mệnh thì
Chánh nhãn 248
Nữ mệnh phúc làm hóa kị nhập thiên trùng mệnh biểu hiện trượng phu đối đãi mệnh chủ không tốt
Khác nữ mệnh phúc làm hóa kị nhập thiên trùng mệnh biểu hiện tiên sinh sự nghiệp cùng mệnh chủ hiện rõ không duyên
Tiên sinh cũng hội quản thúc mệnh chủ đối đãi mệnh chủ không tốt
Bất luận cái gì cung can cung của nó hóa kị nhập cung thiên di đại hạn đi đến thiên di biểu hiện hội "Phá sản "
Bất luận cái gì cung can cung của nó hóa kị nhập cung thiên di trùng mệnh một thân tất có tổn thất
Cung mệnh bị trùng có ngược lại kỳ tới hiểm ( ngược lại kỳ thì tử vong )
Trùng mệnh hội ly hôn
< phúc đức là phu tới Quan > đại biểu vợ chồng hành vi hóa kị nhập thiên di trùng mệnh biểu hiện phu thê có xung đột
Hoặc sợ tổ tiên phong thủy có vấn đề
Chủ xuất ngoại không thích ở nhà hóa kị xuất ngoại dễ có không phải là phạm tiểu nhân
Lưu ý phúc làm tự hóa lộc mà phúc làm phi hóa kỵ nhập thiên trùng mệnh
Bên ngoài lộc kị tới rơi cung cách xa nhau năm cách ( phân nhập tam hợp cung vị ) tượng này cao đến đi lui không giúp được gì tới trưng
Phúc làm phá quân hóa lộc nhập tử ( canh tử )
Mệnh chủ trọng thị cùng thiện đãi tử nữ hoặc cổ đông
Xem phúc can lộc nhập tử mà phúc làm phi hóa kỵ nhập phụ
Bên ngoài lộc kị tới rơi cung phân nhập [ tam hợp cung vị ] này là cao đến đi lui không giúp được gì giống
Phúc làm tham lang hóa kị nhập phụ ( nhâm thìn ) < phụ mẫu là tử tới Quan >
Bất kỳ cung vị hóa kị nhập [ phụ tật phu Quan tử điền ] đưa tới nạn cướp nghiêm trọng
Phúc làm hóa kị nhập [ phu Quan ] [ phụ tật ] [ tử điền ] ứng lưu ý nạn nạn
Bất kỳ cung vị hóa kị nhập [ phụ tật tuyến ] hoặc [ Huynh nô tuyến ]
( này lưỡng tuyến là vạn vật tới chỗ then chốt ) đều chủ tổn thương cũng tất nhiên sẽ có sự tình phát sinh
Phúc làm hóa kị nhập phụ trùng tật biểu hiện e rằng có tổ tiên có thừa ương hoặc ứng lưu ý mệnh chủ dễ có khinh sinh chi niệm đầu hoặc hành vi
Trùng tật ách chủ tự thân thân không tốt hoặc phụ mẫu / tổ phụ thân không tốt ( trùng tật ách khác cùng ông bà không duyên )

// ]]>


Năm cách
Phụ can lộc nhập mệnh ( nhâm thân ) mà phụ làm phi hóa kỵ nhập Quan ( bính tý ) lộc kị đều nhập ngã cung ( không giống một cung ) tượng này là cát
Nhưng bên ngoài lộc kị rơi cung cách xa nhau năm cách biểu hiện uổng phí tâm cơ hoặc không giúp được gì
[ lộc truy kị ] mệnh làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản thiên ]( bính dần ) trùng [ bản mệnh ] biểu hiện này phụ can lộc nhập mệnh ( này lộc là bởi vì )
[ lộc chuyển kị ] nhập thiên trùng mệnh trái lại biểu hiện uổng phí tâm cơ ( không giúp được gì ) ( kị là kết quả )
Phụ can lộc nhập Huynh mà phụ làm phi hóa kỵ nhập tật thì lộc kị tới rơi cung chênh lệch năm cách là cao đến đi lui không giúp được gì giống
[ lộc truy kị ] Huynh làm kỷ văn khúc hóa kị nhập [ bản tật ] trùng [ phụ mẫu ] chủ huynh đệ cùng phụ mẫu không duyên nên qua kế hắn phòng
[ kị truy kị ] tật can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản Huynh ]/[ tật tới Quan ]
Tật làm hóa kị nhập Huynh trùng nô biểu hiện phu thê tụ thiếu ly nhiều hoặc nói phu thê thân bài xích lẫn nhau
Phụ can lộc nhập tài mà phụ làm phi hóa kỵ nhập mệnh bên ngoài hóa lộc hóa kị tới rơi cung cách xa nhau năm cách là cao đến đi lui không giúp được gì giống
[ lộc chuyển kị ] tài làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản nô ]( ất tị ) gặp thiên cơ sinh ra khoa lại tự hóa lộc hình thành [ lộc kị ] trùng [ bản Huynh ]
< nô bộc là phụ tới Quan > phụ can lộc nhập tài mà chuyển phi hóa kỵ nhập [ phụ tới Quan ] này cố gắng cũng là không giúp được gì giống
Phụ can lộc nhập phúc mà phụ làm phi hóa kỵ nhập thiên bên ngoài lộc kị tới rơi cung chênh lệch năm cách biểu hiện uổng phí tâm cơ hoặc không giúp được gì
[ lộc chuyển kị ] phúc làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản nô ]( tân tị ) trùng phá thiên cơ lộc năm sinh
< nô bộc là phụ tới Quan > bên ngoài thiên cơ lộc năm sinh hồi [ lộc chuyển kị ] trùng phá đối với phụ mẫu sự tình nghiệp không giúp được gì
Phụ lộc nhập Quan mà phụ phi hóa kỵ nhập tài này là phụ mẫu cầm tiền tài tới giúp sự nghiệp của mệnh chủ mục đích là muốn chia sẻ cổ tức
Phụ mẫu chiếu cố hoặc hiệp trợ mệnh chủ chuyện của nghiệp kinh doanh
Phá quân hóa lộc phàm phá quân hóa lộc tới tài chủ mới tiến tài liền tất phá xuất hoặc tài tiến rồi sau đó hao tổn phá
Phụ lộc nhập Quan mà phụ phi hóa kỵ nhập tài bên ngoài lộc kị rơi cung cách xa nhau năm cách biểu hiện uổng phí tâm cơ hoặc không giúp được gì
[ lộc chuyển kị ] can của quan giáp thái dương hóa kị nhập [ bản tật ]( đinh mùi ) gặp thái âm tự hóa kị hình thành song kị trùng [ bản phụ ]
Phụ mẫu cấp trên hiệp trợ sự nghiệp phát triển bên ngoài kết quả ngược lại trùng [ bản phụ ] bày không giúp được gì giống

// ]]>


Năm cách
Phụ làm ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản quan ]( mậu tuất ) gặp thiên cơ tự hóa kị hình thành [ lộc kị chiến khắc ] song kị trùng [ bản phu ]
Phụ làm thái âm hóa lộc nhập Quan biểu hiện phụ mẫu chiếu cố hoặc hiệp trợ mệnh chủ chuyện của nghiệp kinh doanh ( nhưng Quan cung tự hóa kị thì biến hiệu quả ngược )
Phụ làm hóa lộc nhập Quan gặp tự hóa kị hình thành song kị trùng [ bản phu ]
Biểu hiện phụ mẫu trưởng thượng muốn giúp trợ giúp sự nghiệp của mệnh chủ nhưng mệnh chủ không để ý tới cũng ảnh hưởng phu thê
Phụ làm ất thái âm hóa kị nhập [ bản mệnh ]
Phụ làm hóa kị nhập mệnh chủ công việc sinh hoạt sẽ bị phụ mẫu hoặc trưởng bối cấp trên ảnh hưởng ( sai khiến )
Hoặc nói mệnh chủ nhận cha mẹ quấy nhiễu hoặc quản thúc phụ mẫu thiếu mệnh chủ tới trái ( mệnh chủ ngữ một mạch thường thương người )
Phụ làm hóa kị nhập tam hợp ( mệnh tài Quan ) dù không cát hung nhưng phụ làm hóa lộc lại vào tam hợp ( mệnh tài Quan ) thì sẽ có cát hung xuất hiện
Xem phụ can lộc nhập Quan mà phụ làm phi hóa kỵ nhập mệnh bên ngoài lộc kị tới rơi cung cách xa nhau năm cách ( tam hợp cung vị ) là cao đến đi lui không giúp được gì giống
Là không giúp được gì giống

Trân quý không duyên cớ lãng phí như thế không được trân quý dục vọng hoặc không giúp được gì nhập động không đáy ] uổng phí tâm cơ khiêng kị xâm trùng [ bản phúc ]37] cho nên ứng nghiệm với 37 tuổi cơ hoặc không giúp được gì
Dục vọng hoặc không giúp được gì song kị trùng [ bản phúc ]
Các loại hoạt động trạng huống phí dục vọng hoặc không giúp được gì bản mệnh ] cùng tử nữ không duyên tiền tài bỏ được chia sẻ nữ nhân là nô tới Quan > cung bị trùng thì có hiểm
Sinh mệnh tới nạn nạn ( hoặc hợp tác ) bằng hữu sự nghiệp hình tượng mà tốn tiền nền nã sống hoặc cùng chúng sinh ra hợp tác tổn thất ) mà thương thân ( tâm thái ) ở hoặc tổn thất liễu biểu hiện cao đến đi lui không giúp được gì biến mất ]/[ thiên mệnh ] này là [ phản cung kị ]] tiểu tâm là muốn
Nguy hiểm cho sinh mệnh tới nạn nạn năm cách vẫn là không giúp được gì giống đệ sợ nhà không dự trữ phải cẩn thận chúc dung tứ ngược tiếc là không duyên cớ lãng phí trái ( lưỡng nghi cách xa nhau lưỡng cách )( ngược lại kỳ thì tử vong ) cùng sinh mệnh tới nạn nạn đi lui không giúp được gì giống
Đi lui không giúp được gì giống chúng sinh chi sự nghiệp vận khí phí của tiêu nạn ) biến động tổn hao tổn thương thần hoặc không giúp được gì giống
Mệnh ] cung đi vào [ điền trạch ] nên thấp điều làm việc kéo thêm mài nhiều bất an mệnh kị ] sợ có sinh mệnh nguy hiểm có nguy hiểm cho sinh mệnh tới nạn nạn không thể bị trùng bị trùng tất có nạn địa sinh liên quan đến liên ảnh hưởng dục vọng hoặc không giúp được gì

Hóa kị thì biến hiệu quả ngược ) ngữ một mạch thường thương người ) thì sẽ có cát hung xuất hiện đi lui không giúp được gì giống

// ]]>