Lộc tồn Giản thuật

by dương cư sĩ
on 24 tháng chín 2 0 16
Điểm kích số: 2582

Lộc tồn giản thuật
Âm thổ
Kỷ
Tước lộc
Ti quý thọ
Phúc hậu ngay thẳng tính tình lỗi lạc ghi nhớ cường
Lưu lộc cùng luận
Là dưỡng mệnh gốc ngại trùng phá không phá thì quan chức quý hiển
Nguyên tài tinh
Thiên lộc nguyên tài tài nguyên không rõ ràng hiển hoặc không được cố định nhưng lại không bao giờ thiếu hụt cuồn cuộn không dứt tiền tài đồ lưu thông tính
Là người đồ lý do tài năng lực thường xử lý liên quan đến tiền tài sự tình
Tích đức tới tài người có đức có tài nguyên không ngừng không người có đức cần lao lục đồ đạc trong cửa hàng
Chủ phú quý thọ hiểu nạn chế sát thêm hoa trên gấm không được ở thìn tuất sửu vị tứ mộ địa gặp cát thêm cát gặp hung hiểu nạn


Lộc tồn có hóa giải công năng càng chứa đổi mới phục hồi như cũ tiến bộ tốt bền xu cát tránh hung các loại tác dụng gặp cát thêm hoa trên gấm
Kị gặp sát tinh như hoả tinh linh tinh địa kiếp địa không đồng đẳng cung gặp hung thì bại bên ngoài tích bỏ đá xuống giếng
Gặp cát tinh có sính bên ngoài quyền
Chỗ ngồi cung vị tượng trưng cả đời thành công nhất nhất thích đáng thời kỳ

Lộc tồn đặc trưng
Bắc đẩu thứ ba ngôi sao ti quyền quý thọ tước lộc chi tinh xưng thiên lộc ngôi sao có chế hóa có lực giải tai ách cùng hắn tinh tú vô sinh khắc
Gặp cát thêm cát gặp hung giảm hung không được ở tứ mộ địa
Cẩn thận mềm lòng ngay thẳng có cơ biến nhiều học đa năng
Tướng mạo cẩn thận bình thường tùy cùng bên tai nhuyễn bị giao tiếp cô độc không mong cùng người tiếp cận lại thỉnh thoảng có chút cố chấp quá ...
Là dưỡng mệnh gốc ngại trùng phá không phá thì quan chức quý hiển
Vui mừng cùng hữu lực tới cát tinh đồng cung đặc biệt tứ mã địa gặp thiên mã
Hoặc mệnh có lộc tồn thân hữu hóa lộc cùng mệnh hữu hóa lộc thân có lộc tồn đều cùng luận "Hợp lộc uyên ương nhất thế vinh "
Lộc tồn dầy cộm nặng nề nhiều áo lộc chư cung giáng phúc lập nghiệp phú quý nữ mệnh gả chồng tuyển chuế vượng tài
Lộc mã mừng nhất giao trì nhưng kị gặp sát dương hỏa đoạn đường không vong chủ nhiều lao đau khổ
Nhược đại tiểu hạn lưu niên gặp này lộc tồn thì vẫn có tốt điềm nhưng hung hiểm phá bại như bóng bộ dạng tùy đến
Thủ mệnh thân tài điền chủ phú nhập mệnh tài đơn thủ không cát hóa là là thủ tài nô
Nhập mệnh đơn thủ không cát lục thân không dựa vào nhiều là con thứ hoặc ly tông nữ mệnh thận phòng trung lúc tuổi già tang phu cô khắc
Tam phương cung hợp chiếu tới lộc là rõ ràng lộc lục hợp cung đến chiếu tới lộc là ngầm lộc hóa lộc tới tài tương đối như đàm hao phí một rõ ràng
Nữ mệnh nhược song lộc tọa hoặc hợp lại gặp thiên mã đồng độ thì là qua vượng có chuyên quyền mà lo lắng

// ]]>


Nữ mệnh trong sạch xuất sắc lệ cơ xảo có khả năng vượng phu ích tử có nam tử ý chí nhược không sát tinh trùng phá chủ cả đời cảnh ngộ cực dễ chịu phúc thọ an khang ninh
Nữ mệnh song lộc tọa mệnh viên gặp tả hữu xương khúc hội quý mệnh lại chuyên quyền hoàng hậu
Tọa mệnh mã địa
Gặp lộc tồn thiên mã cùng
Là "Tọa lộc mang theo dư" chủ phú quý chịu kỳ
Tọa mệnh mã địa đối cung thiên di gặp thiên mã đến chiếu là "Tọa lộc hướng mã" chủ danh lợi song thu vào
Lộc tồn không được ở tứ mộ địa vui mừng tọa mệnh cung thân cung cung tài bạch không thích Quan lộc cung cùng cung phu thê
Tọa mệnh thân hoặc thiên di quý sinh ra tại tí chủ danh lợi song thu vào ( lộc tồn tí ngọ vị trí thiên di thân mệnh gặp tới lợi nhuận lộc nên )
Tọa mệnh tại tị thái dương hóa lộc cùng người sinh năm canh ( lộc tồn tại thân "Song lộc không bàn mà hợp ") chủ cả đời tài nguyên không ngừng thêm hoa trên gấm
Hóa lộc tới tài tương đối như đàm hao phí một rõ ràng
Tọa mệnh thân hoặc thiên di kỷ sinh ra tại ngọ chủ danh lợi song thu vào ( lộc tồn tí ngọ vị trí thiên di thân mệnh gặp tới lợi nhuận lộc nên )
Tọa mệnh tại dần thái dương hóa lộc cự môn đồng độ người sinh năm canh ( lộc tồn tại hợi "Song lộc không bàn mà hợp ")
Chủ cả đời tài nguyên không ngừng thêm hoa trên gấm hóa lộc tới tài tương đối như đàm hao phí một rõ ràng
Gặp thiên mã cùng "Lộc mã giao trì" chủ tham gia kỳ thi có bảng đề tên
Quê người phát tài đắc ý càng động càng cát tinh lực dồi dào tài lộc thịnh soạn
Gặp thiên mã thiên tướng cùng "Lộc mã phối ấn" chủ tài nhiều quyền đại danh lợi song thu vào
Nữ mệnh
Diện xuất sắc lệ thanh thục có khả năng có cơ xảo có vượng phu ích tử
Gặp chủ tinh vượng
Nữ mệnh
Chủ chuyên quyền dâm dục khó tránh
Hóa lộc mang theo
Gặp cát
Chủ đại cát
Lộc tồn gặp cát tinh đồng độ hoặc hợp chiếu nhược lại không hung thần hợp trùng thì chủ cả đời phong áo đủ lương nhiều hưởng thụ nữ mệnh gặp càng tốt
Tam phương cát tinh củng chiếu
Nữ mệnh
Phối chồng hiền lành tế
Đơn canh giữ ở tị
Bị dương đà giáp
Sợ từ sát bỏ mình hoặc nhảy sông
Đơn canh giữ ở hợi
Bị cướp không giáp
Sợ từ sát bỏ mình hoặc nhảy sông
Lộc tồn hóa kị cùng bởi vì trước sau chi tướng lân lưỡng cung tất có kình dương cùng đà la hình thành "Kình Đà giáp kị "
Chủ cô bần hình khắc mọi việc không lành keo kiệt khó xuất đầu
Gặp hóa lộc "Song lộc triều viên" "Lộc hợp uyên ương" chủ có phúc khí danh vọng tài Quan song đẹp trầm ổn có trí tuệ thiện lý do tài
Gặp hóa lộc
Gặp không cướp sát "Lưỡng trọng hoa cái" chủ cát trung giấu hung nên làm từng bước một giác quan thứ sáu cường có tông giáo duyên
Gặp phá quân chủ mệnh chủ được khai sáng đại bộ phận là tư lợi hoặc bản thân chi niệm làm trọng vì đạt mục đích sẽ không cố toàn đạo nghĩa hoặc là thân tình

// ]]>


Lộc tồn cùng hóa lộc tọa tam phương tứ chính vị trí củng chiếu mệnh "Song lộc triều viên" chủ có phúc khí danh vọng tài Quan song đẹp
Thái dương lộc tồn văn xương thiên lương tại cung mệnh tam phương tứ chính hội tề
"Dương lương xương lộc "Cách chủ khảo vận đặc biệt tốt
Tam hợp mới có hóa lộc đại cát phải là quốc gia đống lương
Gặp thiên lương ( hóa lộc gia tăng thiên lương cùng luận ) "Lộc gặp lương ấm" là người nhiệt tâm giúp người nhạc hòa hợp hảo thí ( thích làm việc thiện bố thí) tài ấm hắn người
Gặp xương khúc "Lộc văn củng mệnh" chủ có tài hoa cùng tài vận
Gặp xương khúc chủ quý văn nhân nổi danh thanh cả đời áo cơm không thiếu là người phúc hậu có khả năng có chí khí tướng mạo trọng yên ổn hòa ái dễ thân
Chủ tinh vượng miếu xảo nghệ nhiều tinh nhân gặp cát có quân tử phong độ thông minh ngay thẳng tùy cơ ứng biến từ thiện trọng yên ổn nhiều học đa năng
Chủ tinh lạc hãm địa giảm phúc
Nữ mệnh cả đời áo cơm không thiếu là người phúc hậu có khả năng có chí khí
Không sát hợp trùng rõ ràng lộc ngầm lộc đều chủ phú quý nếu gặp sát hợp trùng thì dù phát cũng hư
Gặp có cát tinh tọa thủ thì tài Quan song đẹp chủ phú quý
Nhược đơn thủ không cát tinh cùng nhược gặp hung đồng độ hoặc bị trùng phá thì cát mà giấu hung
Gặp hóa lộc đồng cung là "Lộc hợp uyên ương "Cách chủ cả đời vinh hoa phú quý
Đơn thủ không nên cá tính là tiền tài cân lượng tính toán là thủ tài nô
Đơn thủ không nên sợ luân là "Kình Đà giáp lộc" trái lại là hung chủ cô độc hình khắc bị người khi phụ hai họ kéo dài phụ mẫu không duyên hoặc một mất sớm
Miếu vượng tới cung gặp cát đồng độ hoặc hợp chiếu lại không sát cùng hợp trùng chủ phú hưởng thụ cả đời
Tọa mệnh thân
Đơn thủ không cát nhìn tài khố thủ tài nô khắc đau khổ từ lệ tiết kiệm keo kiệt không chịu thi bỏ dịch tình tự hóa bị người làm nhục xa lánh
Tọa cung phu thê
Không thích nhưng với tứ sinh địa nhược thiên mã lộc tồn cùng ở tại cung phu thê này đây cát luận có bởi vì thê tuyển tài mà phú
Tọa cung tài bạch
Không sát kị trùng phá tài lộc nhập tài hương tài thụ bên ngoài ấm kiếm tiền dễ dàng đống kim tích ngọc tài vận suông sẻ ổn định cố thủ cả đời thuận toại
Đơn thủ hoặc gặp trùng phá bất lợi tài vận là ngầm hao tổn
Quan lộc gặp hóa lộc củng mệnh chủ đại cát
Miếu vượng gặp cát đồng độ hoặc hợp chiếu lại không sát cùng hợp trùng chủ phú hưởng thụ cả đời
Nhược đơn thủ hoặc gặp hung thần đồng độ hợp trùng thì không được tụ tài thủ tài nô mệnh
May mắn gặp thiên mã đồng độ không sát "Lộc mã giao trì" chủ là cự thương cao cổ
Hoặc quê người phát tài đắc ý càng động càng cát tinh lực dồi dào tài lộc thịnh soạn
Tọa cung tật ách chủ bốn mươi tuổi trước có dạ dày bí phát niệu hệ thống tới mao bệnh thể yếu nhiều bệnh
Tọa chư cung
Đều nhập miếu giáng phúc tiêu nạn

// ]]>


Lộc tồn thủ với tài trạch tích ngọc đống kim
Nhược lộc tồn cùng hóa lộc tại tam phương đến hợp chiếu cung mệnh là "Song lộc triều viên "Cách nhược không hung tinh trùng phá thì chủ cả đời phú quý
Nhược song lộc ngôi sao ( lộc tồn cập hóa lộc ) giáp cung mệnh lại không hung thần tọa mệnh hoặc hợp trùng chủ có bao nhiêu quý nhân trợ giúp có phú
Khí tổ sùng bái phụ mẫu
Lộc ngôi sao: lộc tồn hóa lộc
Vui mừng tại cung mệnh Quan lộc điền trạch là miếu vượng tới cung là phúc
Vui mừng tọa cung điền trạch cung tài bạch lộc tồn thủ với tài trạch tích ngọc đống kim
Ngầm lộc ( tự hóa lộc ) người sinh năm giáp lộc tại dần mệnh tọa hợi canh sinh ra lộc tại thân mệnh tọa tị ất sinh ra lộc tại mão mệnh tọa tuất
Lộc tồn vui mừng tọa mệnh thân cung cùng cung tài bạch lộc tồn tới tài là cùng bẩm sinh đến cuồn cuộn không dứt ổn định có tiết chế lượng lưu thông thiếu
Lộc tồn vui mừng tọa mệnh thân cung cùng cung tài bạch
Gặp hóa kị cùng là "Kình Đà giáp kị" chủ phá bại không được thuận tịnh có tử kiếp hiện ra
Gặp hóa lộc thiên mã cùng "Thiên mã giao trì" tài Quan song đẹp hóa lộc tới tài tương đối như đàm hao phí một rõ ràng
Gặp hóa lộc cùng thiên mã cát tinh đồng độ hợp chiếu mừng nhất là tài Quan song đẹp
Gặp hóa lộc cùng "Lộc hợp uyên ương "Cách tài nguyên rộng tiến hóa lộc tới tài tương đối như đàm hao phí một rõ ràng
Vui mừng tử vi thiên phủ thiên tướng thiên đồng thiên lương thái dương thái âm vũ khúc đồng cung là diệu
Gặp tử vi thiên phủ cùng liêm trinh ( dần thân ) không sát là phú quý phía trên cách
Gặp tử vi cùng nhược không sát có thể tăng quyền uy quyền lực địa vị củng cố
Gặp thiên tướng cùng có thể tăng quyền uy quyền lực địa vị củng cố
Gặp cự môn cùng khả giải cự môn tới cuồng
Gặp tham lang cùng tài phú hoành phát
Gặp thiên đồng thiên lương dần thân đồng cung nhược không sát kị càng lẫn nhau tăng bên ngoài cát tường
Gặp thiên phủ vũ khúc tí ngọ đồng cung hoặc tam hợp củng chiếu "Phủ vũ củng lộc" chủ tài lộc thuận toại phát tài số nhiều đại tiểu hạn gặp tới hội phát tài
Gặp thiên mã đồng cung ra ngoài mệnh nên sớm ly hương bỏ tỉnh ra ngoài địa phát triển hội áo cẩm phản hồi hương
Gặp thiên mã đồng cung bất luận tọa cần gì phải cung "Lộc mã giao trì" chủ sớm muộn hội nổi danh thả bất xuất danh cũng hội phát tài
Gặp thiên lương đồng cung nhạc hòa hợp hảo thí ( thích làm việc thiện bố thí) chịu đưa tài phú cứu trợ hắn người
Gặp thiên cơ đồng cung có cao nghệ tùy thân xảo nghệ an thân
Gặp thái dương hoặc thái âm nhật nguyệt làm rạng rỡ huy càng chủ phú quý
Gặp thái âm gặp trái hoặc phải
Thái âm vũ khúc lộc tồn cùng tả hữu gặp lại phú quý ông
Gặp vũ khúc gặp trái hoặc phải
Thái âm vũ khúc lộc tồn cùng tả hữu gặp lại phú quý ông
Gặp thất sát lộc tồn bác sĩ đồng độ ( thất sát chủ động tính cường ) ảnh hưởng bác sĩ chủ thông minh phát huy

// ]]>


Gặp văn xương văn khúc tại tam phương tứ chính củng mệnh là người hiền lương lại đang đại quan có quyền thế phú quý
Thiên mã gặp địa kiếp lộc tồn lại gặp địa không chủ này mệnh lại giàu có tất chung nghèo
Gặp hoả tinh linh tinh hóa kị hợp trùng chiếu là ván sau chủ cô độc hình khắc bần hàn nên xảo nghệ an thân
Gặp tứ sát đồng cung tiểu hạn gặp tới chủ phí của phu thê ly hôn hoặc khắc phối ngẫu hoặc tình hải sinh đám chắc có thân nhân qua đời
Gặp hàm trì đồng cung nam mệnh nhược lộc tích trữ ở mệnh không biết siêng năng bên trên tiến không xương khí không lợi lộc cả đời dựa vào ăn cơm mềm duy sinh ra
Tọa không vong sợ nhất địa không tiệt không thật sợ tuần không không thích địa kiếp
Phi hóa kỵ nhập tuần không chi địa hoặc gặp không cướp đồng độ không thể là phú là phúc nên xảo nghệ an thân
Gặp địa không địa kiếp đồng cung chủ nhiều lao đau khổ điềm xấu gặp thái tuế qua cung là "Lộc ngược lại mã ngược lại" tất có nạn họa
Gặp tuần không chủ nhiều lao đau khổ tài vật không được tụ không thể là phú là phúc nên xảo nghệ an thân
Gặp không cướp đồng độ chủ nhiều lao đau khổ tài vật không được tụ không thể là phú là phúc nên xảo nghệ an thân nhiều
Chủ lao đau khổ tài vật không được tụ không thể là phú là phúc nên xảo nghệ an thân
Gặp ngôi sao tọa vượng chủ tinh vượng miếu là người dày một mạch thông minh ngay thẳng cẩn thận có khiêm khiêm quân tử tới số lượng nhiều học đa năng lâm cơ ứng biến sinh hoạt dư dụ từ thiện
Gặp ngôi sao tọa hãm chủ tinh lạc hãm địa là người cô độc dễ có cảm xúc hóa tiết kiệm nhỏ mọn khắc khổ từ lệ thủ tài nô
Gặp đối cung hóa kị trùng là cát xử giấu hung sợ nhạc cực sinh ra bi thương có bất ngờ biến hóa
Gặp đoạn đường không vong ( tiệt không ) chủ nhiều lao đau khổ tài vật không được tụ không thể là phú là phúc nên xảo nghệ an thân
Gặp kình dương lộc tồn mất bên ngoài trợ lực
Gặp hỏa linh không cướp cát xử giấu hung chủ gian khốn bất lợi hôn nhân mỹ hảo bề ngoài thường tiềm ẩn nguy cơ
Khôi việt xương khúc lộc tồn đở
Hình sát không trùng
Đài phụ quý
Tọa mệnh thân diệu tam phương hợp thứ hai gặp hình sát trùng hội thì bình thường chỉ nên tăng đạo
Rõ ràng lộc ngầm lộc chí công khanh
Song lộc trùng phùng chung thân phú quý
Song lộc thủ mệnh lữ hậu chuyên quyền
Lộc gặp trùng phá cát cũng thành hung
Lộc tồn dầy cộm nặng nề nhiều áo lộc chư cung giáng phúc lập nghiệp phú quý nữ mệnh gả chồng tuyển chuế vượng tài
Lộc mã mừng nhất giao trì kị gặp sát dương hỏa đoạn đường không vong chủ nhiều lao đau khổ
Lộc tồn thiên đồng hóa quyền đồng độ ( tráng nhiên sinh ra cùng âm tại ngọ thái âm hóa lộc )
Dù đau đớn nhưng dễ có được tài , tài nguyên không chỉ một mặt , cũng có thể tài cầu tài , thuộc loại phú cục

// ]]>


Sao lộc tồn: thuộc tiết kiệm , tu tham khảo rơi vào cần gì phải cung , lại giải thích người nào tiết kiệm.
Tại ( cung mệnh , cung phúc đức , cung tật ách ) chủ bản nhân khá là tiết kiệm.
Tại ( cung phu thê ) giải thích phu thê khá là tiết kiệm.
Tại ( cung phụ mẫu ) giải thích phụ mẫu khá là tiết kiệm.
Lộc tồn
Thân cung mệnh
Tọa tử ngọ lưỡng địa nhược gặp lộc tồn hoặc lộc tồn tại thiên di chiếu mệnh lại không đơn thủ
Không được gặp sát chủ thích hợp kinh doanh có phát tài lại có khôi việt hoặc xương khúc hợp chiếu thì danh lợi song thu vào
Lộc làm hóa lộc
Chủ tiền tài từ nơi nào buôn bán có lời đến tham tường tọa cung cùng tinh tú
Mệnh làm hóa lộc
Chủ tiền tài phương vị tham tường tọa cung
Lộc làm hóa kị
Mệnh
Biểu hiện không được bất luận từng ủng có bao nhiêu tài phú chung đưa bần khốn
Lộc làm hóa kị
Chủ tiền tài dùng đến nơi nào mất tham tường tọa cung cùng tinh tú
Tài làm hóa kị
Chủ tiền tài dùng làm chuyện gì thực tham tường tọa cung
Nhân sinh nhược gặp sao lộc tồn tính cách kiên cường trăm sự thành Quan viên thiên hề xương khúc hội cuồn cuộn áo lộc hiển môn đình
Lộc tồn thủ mệnh đừng gặp trùng đà hỏa đan xen phúc không được đầy đủ thiên cơ không kiếp kị bộ dạng hội không môn tăng đạo trở nên rõ ràng nhàn
Nữ mệnh nữ mệnh nhược gặp sao lộc tồn tử phủ gia tăng lâm trăm sự ninh càng gặp cùng trinh bộ dạng được thông qua tất nhiên chú nhất định là phu nhân
Nữ mệnh lộc tích trữ ở mệnh hãm cung đến không kiếp linh hỏa tất là nạn nhược không cát diệu đến bộ dạng thấu vợ chồng chia ly không bao giờ hài
Lộc tồn
Đại hạn tiểu hạn cùng lưu niên
Lộc tồn chủ hạn ...nhất lương làm việc cầu mưu tận cát tường sĩ lộc gặp nhiều chuyển chức thứ nhân gặp này đủ tiền lương
Lộc tồn chủ hạn thọ kéo duyên trường làm việc doanh mưu vạn sự tình xương rất có lộc quyền kiêm tả hữu định biết này hạn phú chiếm giữ sương
Lộc tồn lộc chủ nhiều giàu có hôn nhân gả cưới thêm tự tục càng thêm khoa lộc lại cùng cung tất chủ vinh hoa hưởng thụ hậu phúc
Lộc mã giao trì hạn vị gặp sợ nhất kiếp không gặp nhau cùng càng thêm thái tuế ác ngôi sao trùng hạn ngược lại bên ngoài năm nhập trong mộ

// ]]>


Đại tiểu hạn gặp lộc tồn chủ có tốt hơn quay đầu xe lại hội phát tài
Đại tiểu hạn gặp lưu niên lộc tồn chủ có đắc ý bên ngoài tới phẩm được điềm báo
Đại tiểu hạn gặp lưu niên thiên mã có xa hành chi điềm
Đại tiểu hạn gặp lộc tồn thiên mã cùng chủ có xuất ngoại hiện ra có gần chỉ có niềm vui chắc có tốt hơn quay đầu xe lại nên hòa hợp nắm chặc cơ hội
Bản hạn thiên mệnh làm canh đại hạn lộc tích trữ ở thân gặp đại hạn phu thê bản hạn ứng có kết hôn tới cơ duyên
Không được ở tứ mộ vui mừng tí ngọ mão dậu dần thân tị hợi , mừng nhất lộc mã giao trì cát thì tài lộc ở phu thê hoặc phúc đức nếu không hội thiên mã thì là đào hoa
Không thích - không vong , hung thì tật bệnh.
Tử Tướng thìn tuất đồng độ - chủ quyền lực.
Nhật nguyệt sửu vị đồng độ - chủ sáng huy.
Vũ phủ tí ngọ đồng độ - chủ phú quý.
Đồng lương dần thân đồng độ - gia tăng phúc lộc ấm che chở.
Lộc mã chủ không đi qua là lợi nhuận , vưu lợi buôn bán có lời dị địa tiền tài , hoặc thiên di dị địa được tài vận , nhưng vẫn tu bản nhân cố gắng mới có thể , thuộc loại cố gắng
Lộc mã mừng nhất hỗ điệp như nguyên cục lộc tồn hoặc hóa lộc là vận hạn lưu lộc hoặc lưu hóa lộc cùng hội , thiên mã cũng là , tăng cường kiếm được tiền được lực lượng;
Chỉ thấy điệp lộc không thấy điệp mã , đại lợi cầu tài , nhưng không xuất ngoại đắc ý vị ( thị thiên mã chỗ cần gì phải cung vị bởi vậy xử phát động )
Chỉ thấy điệp mã không thấy điệp lộc , chủ du lịch ra ngoài , hoặc bôn ba , không kiếm được tiền.
Lộc tồn chỉ chủ cố định nhập hơi thở ( tế thủy chảy tràn ) nhược hội hóa lộc ( cố gắng tranh thủ )
Càng thích vũ khúc thái âm tham lang ( tài tinh ) chủ tài nguyên phong đủ , càng hội thiên mã , tài nguyên bền bỉ mà rộng lớn
Áo lộc tài phú tất là kình dương đà la giáp , muốn kiếm tài phú phải mang theo có không phải là cùng mệt mỏi , chỗ giáp được chính diệu tương đương trọng yếu
Lộc mã chủ không đi qua là lợi nhuận , vưu lợi buôn bán có lời dị địa tiền tài , hoặc thiên di dị địa được tài vận
Nhưng vẫn tu mệnh chủ cố gắng mới có thể ( thuộc loại cố gắng )
Hỏa tham cách cùng hội lộc tồn chủ ngoài ý muốn tài thịnh vượng nhưng bị phát bị bại
Lộc tồn tất cùng bác sĩ đồng bộ ( đồng độ ) mang theo có cô lập cố thủ được tính chất
( vui mừng cùng tinh chủ tử vi thiên phủ thái dương thái âm đồng độ ) bác sĩ ( thông minh bác học ) sở trường với đóng cửa mài giũa

// ]]>


Mừng nhất cùng tử vi , thiên phủ , thiên tướng , thiên lương , vũ khúc , thiên đồng , thái âm , thái dương đồng độ - thiếu điểm hơi ít*
Tốt ... hơn hắn tinh diệu đồng độ , thiếu điểm tốt
Như trời cơ cử chỉ tuỳ tiện ranh mãnh cùng lộc tồn đôn hậu tính chất xung đột
Như liêm trinh xử trí theo cảm tính cùng lộc tồn phác thực tính chất xung đột
Lộc tồn tất nhiên bị Kình Đà chỗ giáp nhược cùng lộc tồn đồng cung được chủ tinh hoặc xương khúc hóa kị ( hóa kỵ năm sinh hoặc tự hóa kị cái khác can cung hóa kị ) hình thành "Kình Đà giáp kị "
Nếu gặp "Kình Đà giáp kị "Cách cục tìm ra sao hóa kỵ ánh sao tính tập trung đắm chìm nghiên cứu làm học vấn sung sướng mình có thể phá tan này quan tạp
"Kình Đà giáp kị" nhược tại Quan lộc chủ cả đời sự nghiệp liền sẽ rất không được thuận lợi nhuận thậm chí ngược lại bế quan môn
"Kình Đà giáp kị" nhược tại nô bộc chủ có lưỡng chủng cực đoan cả đời không có bằng hữu hoặc là tam giáo cửu lưu bằng hữu rất nhiều
"Kình Đà giáp kị" nhược tại huynh đệ chủ
Lộc tồn cùng hóa lộc giáp mệnh cả đời gần tài , thiên tướng thủ mệnh chủ nắm tài quyền , nhược vũ phá hóa kị trùng , nguyên nhân chính họa hoặc bệnh mà phí của.
Lộc tồn cùng hóa lộc có ở lục hợp được cung vị tương hợp ( tử sửu , dần hợi , mão tuất , thìn dậu , tị thân , ngọ vị ) tên là "Rõ ràng lộc ngầm lộc "
Dù không kịp 〔 điệp lộc 〕 tới tốt , cũng có lương tác dụng tốt
Nhược thiên mã trùng bắn rõ ràng lộc ( nhược tại Quan lộc cung thì trước từ Quan lộc phát động tại phát triển hắn xử tự thân cần trước thích đáng chuẩn bị thuộc hạ chỉ có hội phụ thuộc )
Thiên mã trùng bắn ngầm lộc khá vất vả muốn trước nịnh hót thuộc hạ hoặc phục thị thuộc hạ
Nhược cùng hóa kị chính diệu đồng độ - biến thành Kình Đà giáp kị , nguyên nhân chính sự tình phí của.
Lộc văn củng mệnh cách nhược lộc tồn thủ mệnh , tam phương tứ chính có xương khúc củng trùng , vì thế cách , không thấy sát tinh , không không phú quý "Lộc văn củng mệnh , giàu lại quý "

Toàn đạo nghĩa hoặc là thân tình trọng yên ổn hòa ái dễ thân trọng nhiều học đa năng
Phụ mẫu không duyên hoặc một mất sớm cố thủ cả đời thuận toại
Biến sinh hoạt dư dụ từ thiện
Hội thiên mã thì là đào hoa thành "Kình Đà giáp kị "
, giàu lại quý "