Lộc tồn Thiên mã Nhập tật ách tới giải nghĩa

by dương cư sĩ
on 24 tháng chín 2 0 16
Điểm kích số: 17 19

6 lộc tồn thiên mã nhập tật ách tới giải nghĩa


Lộc tồn nhập tật ách
Năm sinh lộc hoặc lộc tồn nhập tật ách
Luận tài lúc không tốt chủ là người tác giá thay người kiếm tiền hoặc bị ngược lại màn che ( cũng là thay người dốc sức làm )
Nhược mình đang lão bản dễ bị ngược lại màn che hoặc tiêu phí nhiều tại y bệnh
Còn nhỏ nhiều nạn chủ tính khí tật âm thiếu dương liệt ho khan khí trướng các loại chứng bệnh
Âm thổ chủ tỳ vị bệnh
Lộc tích trữ ở tật chủ bốn mươi tuổi trước có dạ dày bí phát niệu hệ thống tới mao bệnh thể yếu nhiều bệnh
Lộc tích trữ ở tật còn nhỏ nhiều nạn chủ tính khí tật âm thiếu dương liệt ho khan khí trướng các loại chứng bệnh
Lộc tích trữ ở tật gặp cát tinh thì nạn thiếu


Lộc tích trữ ở tật gặp hỏa linh tứ chi tất thương tàn
Lộc tích trữ ở tật gặp địa không địa kiếp thì ám tật kéo dài
Lộc tích trữ ở tật gặp đà la ngầm bệnh quấn thân hoặc thân gầy yếu
Thiên đồng hóa lộc bính chủ có bí phát niệu bàng quang ( thiên đồng thuộc dương thủy ) sán khí các loại tật nhĩ bệnh phát tác hư thũng
Lại gặp lộc tồn thận tạng tới thực chứng
Thiên mã tọa tật ách
Thiên mã dương hỏa chủ lưu hành ôn dịch , máu không được dưỡng gân , thấp hỏa lưu gân bệnh.
Có bệnh biến sợ phong tật tâm bệnh bệnh gan ( hội biến động biến hóa )
Lưu hành tính tật bệnh lao tật gặp đào hoa ngôi sao chủ có bệnh lây qua đường sinh dục
Nam mệnh chủ tự an ủi quá độ e rằng có phong lưu chứng bệnh như di tinh thủ dâm nữ mệnh chủ bạch mang theo kinh kỳ không được thuận phụ nữ nhân bệnh các loại
Gặp đà la ngầm bệnh quấn thân hoặc thân gầy yếu
Chủ tinh "Cơ nguyệt đồng lương" gặp thiên mã đại hao ( bác sĩ đeo ) thì là suy nhược tinh thần thần kinh khẩn trương
Vũ khúc tự hóa kị thiên tướng + nguyệt mã địa không nhập tật biểu hiện tính mới không chịu thua bị chiêu tai nạn
Nhược tam phương hội hoả tinh không kiếp thể xác tinh thần dễ bị tra tấn lao lộc hư huyễn nữ mệnh hôn nhân không đẹp lục thân không dựa vào

// ]]>