Lộc tồn thiên mã tọa cung phụ mẫu tới giải nghĩa

by dương cư sĩ
on 24 tháng chín 2 0 16
Điểm kích số: 37 19

Lộc tồn thiên mã tọa cung phụ mẫu tới giải nghĩa

 


Lộc tồn tọa phụ mẫu
Lộc tích trữ ở lục thân chủ cô khắc khó tránh tổn thương thiếu hụt ( bất lợi lục thân ) tất khắc phụ mẫu
Gặp đà la phá quân liêm trinh đối với phụ mẫu có khắc đưa tổ nghiệp mại sáng
Gặp kình dương đà la hỏa linh địa không địa kiếp thì trước kia có phá phụ tài lại hình thương trung không cách nào tự thành nhà kế
Lộc tích trữ ở phụ mẫu tại tị tử vi thất sát + lộc tồn bất lợi phụ mẫu có hình thương hoặc nặng bái phụ mẫu hoặc tự kế
Gặp lộc tích trữ ở phụ mệnh chủ tất cùng đà la đồng độ gia tăng ngầm kị tính chất càng nên trầm tiềm thấp điều không thể sinh sự đoan
Mà phụ mẫu ( thiên tướng ) ăn hớt tự lợi đánh áp mệnh chủ ( phụ mẫu tọa lộc tồn hồi Kình Đà giáp )
Nữ mệnh thái âm sinh kỵ + lộc tồn rơi [ phụ mẫu ]( kỷ mão ) trùng [ tật ách ]( ất dậu ) tọa thiên đồng kị trùng [ tật ách ] biểu hiện tiên thiên thân không tốt, khó coi
Thái âm là phụ nhân bệnh thiên đồng thuộc thủy biểu hiện tử cung bàng quang lộc tồn là thiên lộc ( khố ngôi sao ) cũng là quả tú


Này hóa tượng này mệnh lệ tiên thiên mang theo có bên cạnh cung thận tạng hoặc nội bài tiết công năng không tốt, khó coi tới điềm báo
Lộc tích trữ ở phụ mẫu không khắc gặp thái dương hoặc thái âm nhật nguyệt làm rạng rỡ huy càng chủ phú quý
Lộc tích trữ ở cung phụ mẫu nhược không sát phá tan biểu thị cùng phụ mẫu tình cảm nồng hậu chắc có phụ mẫu gia tăng khả năng
Đà la nhập phụ mẫu còn nhỏ hình thương phụ mẫu thân duyên gầy khắc phụ mẫu một trong hội nhật nguyệt nặng nề thoái tổ hai họ an ở
Nhập miếu sửu vị thìn tuất phụ mẫu quật cường
Đà la hãm địa dần thân tị hợi phụ mẫu cá tính vui mừng ám đấu xa lánh kéo dài
Kình dương tất ở phúc đức mệnh chủ tính tình rõ ràng gặp thường chủ động sanh sự gây không phải làm lao
Nhược chủ tinh vượng miếu phụ mẫu là người dày một mạch thông minh ngay thẳng cẩn thận có khiêm khiêm quân tử tới số lượng nhiều học đa năng lâm cơ ứng biến sinh hoạt dư dụ từ thiện
Nhược chủ tinh lạc hãm phụ mẫu là người cô độc thủ tài
Cung vô chính diệu lộc tồn độc thủ phụ mẫu là người cô độc thủ tài không giúp được gì lực
Gặp đà la phá quân liêm trinh đối với phụ mẫu có khắc đưa tổ nghiệp mại sáng
Gặp kình dương đà la hỏa linh địa không địa kiếp củng trùng thì trước kia có phá phụ tài lại hình thương trọng không cách nào tự thành nhà kế
Nhược cung huynh đệ tọa lộc năm sinh ( hoặc lộc tồn ) mà cung phụ mẫu tọa lộc tồn ( hoặc lộc năm sinh ) tức song lộc giáp mệnh xưng "Song diệp giáp đào" chủ trước bần sau phú
Nhược gặp lộc tồn lộc năm sinh cùng nhập phụ mẫu biểu hiện mệnh chủ tương đương hiếu thuận phụ mẫu nhưng là có tuổi thơ xuất thân tương đương bần khốn

// ]]>


Lộc mã hỗ điệp với lục thân cung vị chủ chia ly nhược càng gặp sát , tính chất mang theo hung
Lộc tồn hội thiên mã nơi xa no đủ ( luận tướng mạo )
Phụ mẫu canh ngọ ( suy ) vũ khúc lộc năm sinh thiên phủ + lộc tồn thiên tài tuần không lại tham lang sinh ra quyền tọa điền trạch
Bày mệnh chủ tương đương hiếu thuận phụ mẫu xuất thân gia cảnh không tệ nhưng ở nhà khá là bá đạo
Tại dần tham lang bình thản
Tại ngọ thiên lương nhập miếu + lộc tồn nhược chủ tinh vượng miếu phụ mẫu là người dày một mạch thông minh ngay thẳng cẩn thận có khiêm khiêm quân tử tới số lượng
Nhiều học đa năng lâm cơ ứng biến sinh hoạt dư dụ từ thiện
Tại tị thiên cơ bằng thế + lộc tồn
Tại tị liêm trinh tham lang lạc hãm bất lợi phụ mẫu có hình thương hoặc nặng bái phụ mẫu hoặc tự kế gặp lộc tồn vẫn đối với phụ mẫu có khắc đưa tổ nghiệp mại sáng
Tại tị hợi cung vô chính diệu mượn ngôi sao liêm tham lạc hãm lộc tồn độc thủ phụ mẫu là người cô độc thủ tài không giúp được gì lực

Thiên mã tọa phụ mẫu
Nhược không sát có tổ ấm cát luận
Thiên mã nhập phụ mẫu khác phụ mẫu thỉnh thoảng ra ngoài công việc ít thấy mặt ( thiên mã nhập lục thân cung không thích chủ lục thân duyên gầy )
Thiên mã gặp hung tinh ( sát ) nhập phụ mẫu không được tổ nghiệp lục thân duyên gầy
Gặp đà la phá quân liêm trinh đối với phụ mẫu có khắc đưa tổ nghiệp mại sáng