Lộc tồn Thiên mã tọa cung phúc đức tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 24 tháng chín 2 0 16
Điểm kích số: 5627

Lộc tồn thiên mã tọa cung phúc đức tới hiểu dịch

Lộc tồn tọa phúc đức
Lộc tồn thủ phúc đức chấp nhất tiểu tâm cẩn thận cô hàn trường kỳ cần kiệm thu thập tích lũy đoạt được ( lộc tồn đơn ngôi sao không thấy thiên mã chủ đào hoa )
Nhược không sát chung thân phúc dày mọi thứ thuận toại gặp hung có thể tự nhiên hóa giải an tĩnh xử thế
Khác nói là người cô hàn nhược gặp cát tinh có tin mừng có phúc
Lộc tồn thủ phúc đức biểu hiện đối với vật chất tiền vàng các loại tương đương chấp nhất sẽ không dễ dàng nỗ lực không bỏ qua mất bố thí giúp người
Gặp lộc tích trữ ở phúc đức biểu hiện chấp nhất tâm rất nặng tính cách câu cẩn < trần tuyết đào đại sư luận điểm >
Cung phúc đức hội thiên di < phúc đức là thiên tới tài > biểu hiện tư tưởng hội thụ ngoại giới trào lưu lây nhiễm
Cung phúc đức hội phu thê < phúc đức là phu tới Quan > biểu hiện cảm xúc cũng sẽ bị phối ngẫu được kiềm chế


Phúc đức [ phu tới Quan ] tọa lộc tồn lại thiên di [ phu tới tài ] tọa vũ khúc lộc năm sinh thì biểu hiện phối ngẫu tới tài khí trọng
Thất sát sát ngôi sao bị xúc động mà lộc tồn là quả tú cô độc lưỡng ngôi sao đồng độ phúc đức ( tạo hóa ) vị trí dễ dàng có âm độc tàn nhẫn ý nghĩ
Gặp kình dương đà la hỏa linh địa không địa kiếp các loại thì thể xác tinh thần không được sự yên tĩnh
Nếu gặp sinh kỵ đồng cung tất nhiên "Kình Đà giáp kị" thì thể xác tinh thần không được sự yên tĩnh
Giáp thân đồng lương phúc ấm ngôi sao + lộc tích trữ ở phúc đức nguyên là tốt kỳ
Làm sao phúc tinh thiên đồng hóa kị lại bị Kình Đà giáp cùng địa không tiệt không giáp phúc phận giảm giá lớn sợ biểu hiện thọ nguyên không dài
Tại dần đồng lương thiên mã ( bính dần giáp kỷ sinh ra ) này mã khó tìm tổ tiên hữu đức gia đình giàu có
Lộc mã giao trì với phúc đức ngựa chiến ( nguyệt mã ) tại tài tài có sống khí không chết tài
Bính dần liêm trinh + lộc tồn
Tọa kỷ mão thiên đồng + lộc tồn thú vị đời sống tinh thần phong đủ nếu lại hội kha văn cát tinh cách điều cao nhã ( luyến lộc sợ dâm dật )
Tại tử cự môn vượng địa thái âm miếu vượng tọa mệnh tuất cự môn gặp lộc tồn vẫn chủ phí thần thân lực thân là mới yên tâm
Tại tử thiên cơ nhập miếu đối chiếu cự môn suy nghĩ nhiều nhiều lự hoạn đắc hoạn thất khiêng sát lực thấp
Gặp sát cùng chủ tâm phiền lao lục hối hả khiếm khuyết tinh thần hưởng thụ gặp cát có tin mừng có phúc
Tại tị cự môn khuynh hướng âm thầm suy nghĩ làm việc thái âm lạc hãm tọa mệnh thái dương mất đất lao tâm mệnh
Nhược gặp sát dễ có hoảng hốt thất thần suy nhược tinh thần suy nghĩ nhiều nhiều lự tinh thần khó được giàu có
Tại ngọ cự môn thái âm lạc hãm tọa mệnh thiên di thái dương mất đất lao tâm lao lực phí tinh phí thần gặp lộc tồn truy cầu vật dục lòng của nghĩ mãnh liệt
Tại hợi cự môn vượng địa lao tâm bất an phí kinh phí thần mạch suy nghĩ tử tế tỏa nát tốt làm náo động che đậy hắn người gặp lộc vẫn chủ phí thần thân lực thân là
Đại hạn thuận hành thứ ba đại hạn nhập lộc tồn hạn thì sự nghiệp hơi thành
Nhược phúc đức liêm trinh + lộc tồn mà Tử Tướng nhập phu thê sẽ không có ngoài ý muốn đột biến chỉ là phối ngẫu bạc tình bạc nghĩa chắc có ngoại tình
Chỉ có phúc đức liêm trinh có lộc ( hóa lộc hoặc lộc tồn ) mới có thể điều cùng cung phu thê ( tử sát ) là không lợi nhuận ( đánh đấm chiếm chi phối )
Cung phúc đức lộc tích trữ ở thủ [ Kình Đà giáp phúc đức ] khó tránh có cô độc cảm giác phúc đức là lý niệm hy vọng hồi [ Kình Đà giáp ] biểu hiện hy vọng không thể nào thi triển giống

 

// ]]>

Thiên mã tọa phúc đức
Biểu hiện bảo thủ có tiết chế mọi thứ có thể dự định trước cử chỉ tiểu tâm cẩn thận động thì có phúc thiên di biến hóa nhiều nhân sinh đa thải đa tư
Không nên ở lâu một chỗ nên thêm ra bên ngoài du lịch hoặc thích hợp cư ngụ ngoại quốc
Tại tứ mã địa chủ là người sự thật gặp tiền mắt khai hết thảy nhìn về phía trước tề gặp hung sát sao hóa kỵ tinh thần hư không là lao lục mệnh
Nhược không sát có thể hưởng phúc cát luận
Gặp hung sát sao hóa kỵ tinh thần hư không là lao lục mệnh
Lưu niên cung phu thê cùng cung phúc đức gặp thiên mã giải thần không lành , chủ ly hôn
Nhược gặp thiên không chủ tư tưởng không thực tế càng thêm thiên mã phá toái càng sâu
Chủ tinh "Cơ nguyệt đồng lương" gặp thiên mã đại hao ( bác sĩ đeo ) thì là suy nhược tinh thần thần kinh khẩn trương