Lộc tồn Thiên mã tọa điền trạch tới giải một chút dịch

by dương cư sĩ
on 24 tháng chín 2 0 16
Điểm kích số: 3637

Lộc tồn thiên mã tọa điền trạch tới giải một chút dịch


Lộc tồn tọa điền trạch
Lộc tồn tọa cung tài bạch cung điền trạch thân cung các loại miếu vượng tới cung
Nhược gặp cát đồng độ hoặc hợp chiếu lại không sát cùng hợp trùng chủ phú hưởng thụ cả đời nhà ở bằng thực điền viên nhiều miếu vượng từ đưa
Nhược đơn thủ hoặc gặp hung thần đồng độ hợp trùng thì không được tụ tài thủ tài nô mệnh
Khác chủ tất có tài phú trong nhà tất có rất nhiều kim ngân tài bảo
Tài tinh nhập tài hương kiếm tiền dễ dàng nên tiến hành cùng tiền vàng liên quan đến được công việc
Như nhóm cứ thiếp rõ ràng thải khoản trọng giới các ngươi khác chủ trong nhà tất có rất nhiều kim ngân tài bảo
Lộc tích trữ ở điền trạch trời sanh tới lộc nhập trạch gia đình giàu có nhưng cô khắc khó tránh
Lộc tồn lưu lộc nhược không thấy lộc mã giao trì hoặc điệp lộc hóa lộc thì vô dụng
Lộc mã giao trì nơi xa có đưa sản hoặc tại nơi xa lấy điền trạch làm giàu hoặc bên ngoài quốc tổ chức công ty


Trọng lộc gặp trọng mã biểu hiện di dân hoặc cùng người ngoại quốc làm ăn ( mậu dịch )
Nhược đơn thủ hoặc gặp hung thần đồng độ hợp trùng bất lợi tài vận là ngầm hao tổn thì không được tụ tài thủ tài nô mệnh
Nhược gặp cát tinh kế thừa tổ nghiệp xương vinh nhà sản thịnh soạn
Điền trạch ( đinh tị ) cự môn tự hóa kị + lộc tồn này là [ tháo dỡ mã kị ] dương đà giáp kị điền trạch nan an
Nếu lại gặp hình diêu củng trùng trở thành [ phá thể vị trí ] hành hạn đi vào [ bổn điền ] tất có phá bại
Nhược chủ tinh lạc hãm
Lộc tích trữ ở điền trạch mà khôi việt giáp tài bạch nhược không đại phú ít nhất ... Phương diện sinh hoạt vật chất cùng tiền tài chi phí cũng không ngu thiếu hụt
Gặp kình dương đà la hỏa linh địa không địa kiếp thì điền trạch thiếu
Miếu vượng gặp cát cùng hoặc hợp chiếu lại không sát cùng hợp trùng chủ phú hưởng thụ cả đời lộc tồn thủ với tài trạch tích ngọc đống kim
Vui mừng gặp thiên mã đồng độ không sát "Lộc mã giao trì" chủ là cự thương cao cổ hoặc quê người phát tài đắc ý càng động càng cát tinh lực dồi dào tài lộc thịnh soạn
Vũ khúc lộc tồn đồng cung tất tại nơi xa phát tài có áo cẩm còn hương vui mừng tọa cung điền trạch cung tài bạch
Lộc tồn gặp sinh ra kị tất nhiên [ dương đà giáp kị ]
Tại thân gặp thiên hình hội mãi không nhúc nhích sản
Điền trạch giáp thân ( tuyệt ) lộc tồn + văn xương này trời lộc tiên thiên dương đà giáp bên ngoài hoành hồi địa không cùng tiệt không giáp hủy
Càng bác đoạt tử phủ tới giáp được công hiệu ( bởi vì tử phủ đều bị sát không kích phá mà vô lực )
Mừng nhất thái dương cự môn đồng độ ( dần thân ) nếu không gặp sát kị hội cát, có thể phát triển là vượt quốc xí nghiệp, hoặc là vượt quốc xí nghiệp phục vụ
Điền trạch quý tị ( bệnh ) thái dương + lộc tồn thiên quan thiên quý thiên hỉ cô thần này trời lộc hoành hồi tam sát giáp phá
Lại tam không củng trùng hủy mất trong nhà đống kim tích ngọc ngầm hao tổn không còn
Tại dần thân tử vi thiên phủ từ tăng sản nghiệp hoặc ủng cao điểm dốc núi gặp lộc nên cấu đưa quáng sản ( không nên gặp sát )
Cánh đồng trạch
Nhược đại hạn điền trạch đi vào ( bản mệnh cung vị ) gặp "Dương đà giáp kị" này hạn sợ không nhà để về lang thang bên ngoài

 

// ]]>

Thiên mã tọa điền trạch
Điền trạch cung vô chính diệu nhà ở biến hóa rất nhiều hoặc thỉnh thoảng ra cửa ( không ở nhà ) hoặc thỉnh thoảng ở với thần bí tính chất tới chỗ ở
Thiên mã nhập điền trạch biểu hiện nhà ở hoàn cảnh hay thay đổi thiên thường dọn nhà hoặc trong nhà thành viên biến động nhiều
Hoặc biểu hiện thân bằng hảo hữu đến phóng như nước chảy ( hoặc nói nhà ở yếu đạo bên đường )
Thiên mã hội nhập điền trạch nhà ở thỉnh thoảng thiên tỷ hoặc thỉnh thoảng chuyển động đồ dùng trong nhà hoặc trang hoàng ( gặp thiên cơ thiên mã càng sâu )
Gặp hoả tinh bất động sản tai biến nhiều tổn thất nhiều
Nhược không sát kị nhưng có không nhúc nhích sản
Gặp hung tinh hội mại điền sản
Tại bốn mã địa gặp sát nữ nhân mệnh khả năng luân là gái giang hồ
Không kiếp giao trì + thiên mã với tử điền tuyến
Thiên mã + thiên hình nhập điền trạch biểu hiện