Lộc tồn thiên mã tọa nô bộc tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 24 tháng chín 2 0 16
Điểm kích số: 826

8 lộc tồn thiên mã tọa nô bộc tới hiểu dịch


Lộc tồn tọa nô bộc
Lộc tồn tối kỵ tọa nô bộc nô bộc nhiều chủ cả đời lao lục bôn ba đúng là là quan cũng là đông chạy tây bào
Lộc tích trữ ở lục thân chủ cô khắc khó tránh tổn thương thiếu hụt ( bất lợi lục thân )
Lộc tồn gặp không kiếp nhất thiết không thể quá tín nhiệm cấp trên bằng hữu thuộc hạ hợp bạn bè người không thể làm giữ gìn không muốn kết oán tài chính thiết yếu bàn tay mình nắm
Lộc tồn không nên nhập lục thân cung vị biểu hiện khá là không duyên lại dễ có tranh chấp
Sinh ra phi hóa kỵ nhập bốn mã địa ( dần thân tị hợi ) thuộc nhân chi vị trí bất luận gặp lộc quyền khoa kị cũng là muốn bôn ba lao lục nhập lục thân cung vị chia ly khá là có lợi
[ dương đà giáp kị ] nhược tại nô bộc chủ có lưỡng chủng cực đoan cả đời không có bằng hữu hoặc là tam giáo cửu lưu bằng hữu rất nhiều
Lộc tích trữ ở nô bộc ( hóa lộc cùng luận ) "Lộc ở nô bộc" biểu hiện nhiệt tâm công ích phục vụ đại chúng
Thả có quan cũng bôn ba khó được thanh nhàn khác nhờ vả bằng hữu trợ lực có chức vị trí


Tối kỵ tọa nô bộc nô bộc nhiều chủ cả đời lao lục bôn ba đúng là là quan cũng là đông chạy tây bào
( cung mệnh tất hội dương đà chủ lao lục cả đời )
Lộc tồn nhược gặp không kiếp nhất thiết không thể quá tín nhiệm cấp trên / bằng hữu / thuộc hạ / hợp bạn bè người
Nhất thiết không thể làm giữ gìn không muốn kết oán tài chính thiết yếu bàn tay mình nắm
Lộc mã hỗ điệp với lục thân cung vị chủ chia ly thuộc hạ có biến động nhược càng gặp sát bên ngoài tính chất mang theo hung
( hóa lộc cùng luận ) "Lộc ở nô bộc" biểu hiện nhiệt tâm công ích phục vụ đại chúng thả có quan cũng bôn ba khó được thanh nhàn khác nhờ vả bằng hữu trợ lực có chức vị trí
Tối kỵ tọa nô bộc nô bộc nhiều chủ cả đời lao lục bôn ba đúng là là quan cũng là đông chạy tây bào ( cung mệnh tất hội dương đà chủ lao lục cả đời )
Nhược lộc tồn gặp không hoặc cướp ( mão lúc hoặc dậu lúc sinh ra ) nhất thiết không thể quá tín nhiệm cấp trên / bằng hữu / thuộc hạ / hợp bạn bè người
Nhất thiết không thể làm giữ gìn không muốn kết oán tài chính thiết yếu bàn tay mình nắm

// ]]>


Lộc mã hỗ điệp với lục thân cung vị chủ chia ly thuộc hạ có biến động nhược càng gặp sát bên ngoài tính chất mang theo hung
Gặp cát tinh vệ chủ lập nghiệp
Tại ngọ gặp thiên cơ nhập miếu biểu hiện hạ nhân đắc lực
Gặp tứ sát phá quân hóa kị thì thiếu lực
Tại vị gặp thiên lương + lộc tồn sợ gặp lộc nhiều quấy rầy thuộc hạ nhiều mang theo danh sĩ phong cách chẳng quan tâm không được tích cực thính mặc cho tự nhiên
Tại ngọ gặp liêm trinh bình thản thiên tướng vượng địa ( thiên tướng chủ yếu ) theo như thị phủ tướng định bên ngoài cát hung
Thiên mã tọa nô bộc
Nhược không sát mọi thứ được bản thân làm lao làm cát luận nhưng là bản nhân sẽ không dùng người nhân viên lưu động dồn dập hoặc bằng hữu biến động nhiều
( thiên mã nhập lục thân cung không thích chủ lục thân duyên gầy )
( dần thân tị hợi ) nữ nhân mệnh chủ bôn ba lao lục