Lộc tồn Thiên mã tọa phu thê tới giải nghĩa

by dương cư sĩ
on 24 tháng chín 2 0 16
Điểm kích số: 9726

3 lộc tồn thiên mã tọa phu thê tới giải nghĩa


Lộc tồn tọa phu thê
Lộc tồn rơi phu thê chủ mệnh chủ trọng thị phối ngẫu phu thê ân ái nhưng bị bị người lấn cũng chủ phối ngẫu hòa hợp lý do tài ( lộc tồn đơn ngôi sao không thấy thiên mã chủ đào hoa )
Nhiều cần phối ngẫu chăm sóc a hộ nên kết hôn muộn nam nên cưới khá là tuổi nhỏ vợ nữ mệnh đối đãi phối ngẫu ôn nhu có thừa
Nữ mệnh lộc tồn gặp tứ sát nên kế thất ( gặp tứ sát chủ thiên phòng ) nhược càng gặp hỏa linh không kiếp tiệt không thì cô đơn gặp không kiếp thủ tiết ở riêng
Lộc tồn hồng loan cùng đối với phối ngẫu sủng ái có thừa
Độc tọa không chủ tinh phu thê thường sẽ có cách ngại hoặc tụ thiếu ly nhiều hoặc sinh ra ly nên kết hôn muộn phu nên lớn tuổi hơn phối ngẫu bị nhận xa lánh hoặc áp bức tinh thần bị cảm giác cô độc
Với tứ sinh địa ( dần thân tị hợi ) nhược thiên mã lộc tồn cùng ở tại cung phu thê này đây cát luận có bởi vì thê tuyển tài mà phú ( thiên mã tứ sinh thê cung phú quý còn đang phong ấn tặng )
Gặp mã lộc cuộc sống hôn nhân khá là mĩ mãn ( lộc mã giao trì với phu thê thì trọng thị lợi ích )
Gặp song lộc tình cảm vợ chồng hòa thuận nam bởi vì thê phú nữ nhân bởi vì phu quý gặp đào hoa dễ có ngoại tình


Lộc tồn hội hóa lộc ( song lộc ) tên là "Lộc hợp uyên ương" nữ nhân chủ gả có tài thế phu quân nam chủ được vượng phu vợ hoặc là nhà vợ trợ giúp hoặc là thê tử trợ lực hưng nhà
Lộc tồn ở cung phu thê gặp song lộc đại biểu cả đời vinh hoa phú quý ( nhược lộc tồn ở phu thê Quan lộc cung gặp hóa lộc hoặc lộc tồn ở Quan lộc cung cung phu thê gặp hóa lộc cùng luận )
Gặp cát chủ tinh tình cảm vợ chồng hòa thuận song phương sự nghiệp đều có biểu hiện sinh hoạt hưởng thụ
Gặp sát kị nam mệnh nhiều cụ nội hôn nhân tình cảm khó khăn trắc trở bị ly dị phối ngẫu bảo thủ tiết ước chừng có thể lý do tài có tự lập đồ đạc trong cửa hàng thiện dự trữ hoặc đầu tư khá là bản thân nhà vận an khang
Nhược tương sinh không khắc thê nên tuổi nhỏ tịnh đầu trì cưới nhân
Lộc mã hỗ điệp với lục thân cung vị , chủ chia ly nhược càng gặp sát , tính chất mang theo hung
Vui mừng tam phương hữu hóa lộc hoặc hội thiên mã , khả giải cô , chủ tiến tài.
Gặp kình dương đà la hoả tinh linh tinh thiên không địa kiếp gặp đoạn đường không vong thì cô đơn
Gặp địa không hoặc địa kiếp bất luận phối bất luận cái gì cát tinh tất ly hôn
Gặp lục sát càng gặp phụ bật , phá toái , kiếp sát , không kị , tình cảm không êm thấm
Nữ mệnh cung phu thê kị tọa sửu địa bất luận cái gì ngôi sao nhập thủ đồng đều làm phu thê hữu danh vô thật chắc có thực vô danh
Phu thê kỷ mão ( quan đái ) thái âm sinh kỵ + hữu bật lộc tồn địa kiếp lại Kình Đà linh tam sát giáp chế thủ cưới bất lợi khó lâu dài nam mệnh sợ là song thê mệnh cũng biểu hiện lục thân duyên gầy
Gặp phá quân đồng độ chủ phối ngẫu tự tư gia đình không êm thấm hoặc không làm thân bạn bè nhận cùng hoặc dễ bị khuynh tễ hãm hại ( Kình Đà giáp ) hoặc làm trái phải lẫn lộn mà chia ly không hợp
Phá quân lộc tồn gặp sát chủ phối ngẫu cùng mệnh chủ gia đình thành viên không hợp
Tại dần đồng lương phu thê trì cưới khá là nên nam mệnh ly hôn sau tái giá mỹ mạo vợ thắng vợ trước nữ mệnh sau hôn nhân có khó khăn trắc trở trường phối có thể miễn ly dị gặp lộc tồn có trợ lực tình cảm
Phối ngẫu hình đầy đặn bộ dạng cách dầy cộm nặng nề bảo thủ tiết ước chừng có thể hòa hợp lý do tài có tự lập đồ đạc trong cửa hàng thiện dự trữ hoặc đầu tư khá là bản thân nhà vận an khang

// ]]>


Lộc tích trữ ở lục thân chủ cô khắc khó tránh tổn thương thiếu hụt ( bất lợi lục thân )
Độc tọa phu thê thường sẽ có cách ngại hoặc tụ thiếu ly nhiều hoặc sinh ra ly nên kết hôn muộn phu nên lớn tuổi hơn phối ngẫu bị nhận xa lánh hoặc áp bức tinh thần bị cảm giác cô độc
Nhiều cần phối ngẫu chăm sóc a hộ nên kết hôn muộn nam nên cưới khá là tuổi nhỏ vợ nữ mệnh đối đãi phối ngẫu ôn nhu có thừa
Lộc tồn gặp tứ sát chủ thiên phòng gặp không kiếp thủ tiết ở riêng
Gặp kình dương đà la hoả tinh linh tinh thiên không địa kiếp gặp đoạn đường không vong thì cô đơn
Gặp địa không hoặc địa kiếp bất luận phối bất luận cái gì cát tinh tất ly hôn
Gặp song lộc tình cảm vợ chồng hòa thuận nam bởi vì thê phú nữ nhân bởi vì phu quý lại gặp đào hoa dễ có ngoại tình ( nữ mệnh phạm đào hoa kiếp )
Lộc tích trữ ở phu thê hình thành [ Kình Đà giáp phu thê ] biểu hiện phối ngẫu thị tài như mệnh thủ tài nô keo kiệt thành tánh bất lợi hôn nhân
Mệnh chủ cam là phối ngẫu mà cùng huynh đệ tử nữ cô lập cho nên lấy phu thê mà nói tình cảm củng cố lại có thụ xa lánh đắc ý vị
Lộc tích trữ ở phu thê gặp sát kị nam mệnh nhiều cụ nội hôn nhân tình cảm khó khăn trắc trở bị ly dị
Phu thê lộc tồn + đào hoa hội hợp thì mới lạ khuê phòng niềm vui thú
Nhược gặp tuyệt địa thì khuyết thiếu niềm vui thú
Phu thê lộc tồn + thiên diêu biểu hiện sau hôn nhân có thể được phối ngẫu tới tài lộc khí rất nặng thích hợp kinh doanh [ khác tính đồ đạc trong cửa hàng ] được hành nghề
Nam mệnh kinh doanh nữ tính tương quan hành nghề ( mỹ dung đẹp sức đẹp trang các loại ) nữ mệnh kinh doanh nam sĩ thô cuồng hơi thở ôtô tái xe các loại vật dụng
Tương sinh không khắc thê nên tuổi nhỏ tịnh đầu trì cưới nhân
Phu thê lộc tồn + hỏa linh cổ luận nữ mệnh thiên phòng kế thất nay luận hoả tốc kết hợp can sài liệt hỏa trước có thực ( ở chung ) lại có danh phận ( kết hôn )
Lưu ý sau hôn nhân chị em dâu lãnh đạm tới tính chất
Nhược gặp lại cô thần quả tú thiên hình các loại ngôi sao hội hợp thì nhân duyên gầy lạnh khó tránh
Lộc tồn gặp thiên mã tứ sinh thê cung phú quý còn đang phong ấn tặng gặp mã ( nguyệt mã ) lộc cuộc sống hôn nhân khá là mĩ mãn
Lưu ý phu thê với mã địa nhược không lộc mà gặp sát sợ khó khăn trắc trở chia ly cơ suất đại
Với tứ sinh địa nhược thiên mã ( nguyệt mã ) lộc tồn cùng ở tại cung phu thê này đây cát luận [ lộc mã giao trì ] có bởi vì phối ngẫu tuyển tài mà phú
Cung phu thê nhược gặp hóa kị lộc tồn thì là [ Kình Đà giáp kị ]
Nhược hóa kị với tứ sinh địa ( dần thân bốn hợi ) này kị là [ sách mã kỵ ] phu thê sợ chia ly
Nhược hóa kị với tứ bại địa ( tí ngọ mão dậu thiên chi vị trí ) biểu hiện kiếp trước thiếu trái ( do thiên định ) khá là không tốt xử lý
Cung phu thê lộc tồn tất nhiên [ Kình Đà giáp ] nếu có hóa lộc quyền khoa hội hợp xưng là [ hữu tình ]
Gặp chủ tinh cát hóa tình cảm vợ chồng hòa thuận song phương sự nghiệp đều có biểu hiện sinh hoạt hưởng thụ
Nhược không cát hóa hội hợp tình cảm vợ chồng mặc dù hòa hợp lại hãm cô lập
Tử vi thiên tướng + lộc tồn biểu hiện phối ngẫu được quyền lực địa vị đều củng cố
Thái dương thái âm + lộc tồn biểu hiện phối ngẫu được có thành tựu làm rạng rỡ huy
Vũ khúc thiên phủ + lộc tồn biểu hiện lẫn nhau khí chất giống nhau hoặc nói tài lộc quyền lực thành tựu câu tăng
Thiên lương thiên đồng + lộc tồn biểu hiện hôn nhân khó khăn trắc trở làm phức tạp khá là bị thích ứng chậm rãi đưa qua

// ]]>


Thất sát + lộc tồn
Phá quân lộc năm sinh lại tự hóa quyền nhập phu thê ( giáp tý ) này là đưa ngôi sao gọi tên giống Quan lộc ( mậu ngọ ) liêm tướng có thể chưởng binh quyền
Đại hạn phu thê lưu niên phu thê hội hợp lộc tồn cũng là hạn nội tình cảm vợ chồng ân ái
Nữ mệnh cung phu thê kị tọa sửu địa ( lộc tồn không vào sửu địa ) bất luận cái gì ngôi sao nhập thủ đồng đều làm phu thê hữu danh vô thật chắc có thực vô danh
Đại hạn nghịch hành nhược thứ ba đại hạn nhập lộc tồn hạn thì sự nghiệp dám khai sáng xung ám sát
Đại lộc tồn
Phu thê
Bản hạn thiên mệnh làm ất đại hạn lộc tích trữ ở mão tức bản phu thê bản hạn ứng có kết hôn tới cơ duyên
Đại lộc tồn
Đại phu thê
Bản hạn thiên mệnh làm canh đại hạn lộc tích trữ ở thân tức đại hạn phu thê bản hạn ứng có kết hôn tới cơ duyên
Lộc tồn
Lộc tồn thiên lộc là ổn định tài lộc nhưng bởi vì tất nhiên [ Kình Đà giáp ] có cô lập quả tú tới tính chất
Lộc tích trữ ở phu thê biểu hiện tình cảm ân dày hôn nhân củng cố
Nhưng cùng phụ mẫu huynh đệ thân bằng thì bị có tương đương trình độ cách ngại ( bởi vì Kình Đà giáp nguyên nhân )
Phối ngẫu hình đầy đặn bộ dạng cách dầy cộm nặng nề thiện với lý do tài nam mệnh có hiền thê nữ mệnh biểu hiện trượng phu tính cách ôn hòa
Lưu ý ngoại nhân tới ngầm xa lánh ( đà ) hoặc sáng khi phụ ( dương ) phu thê giữa cần hiểu được lẫn nhau a hộ thiên liền cùng chiếu cố
Lưu ý mệnh chủ có cam tâm là phối ngẫu mà cùng huynh đệ tử nữ cô lập tới tính chất
Tốt nhất có mười bốn chủ tinh tới hóa lộc hóa quyền hóa khoa hội hợp chỉ có xưng [ hữu tình ]
Nhược không lộc quyền khoa thì ( phu thê vẫn hòa hợp ) nhưng hiển cô lập
Tử vi hoặc thiên tướng + lộc tích trữ ở phu thê biểu hiện phối ngẫu tới quyền lực địa vị đều đắc củng cố
Thái dương hoặc thái âm + lộc tích trữ ở phu thê biểu hiện phối ngẫu sự tình nghiệp thành tựu tăng huy
Thiên phủ hoặc vũ khúc + lộc tích trữ ở phu thê biểu hiện lẫn nhau khí chất giống nhau phối ngẫu tới tài lộc quyền lực địa vị thành tựu câu tăng
Thiên lương hoặc thiên đồng + lộc tích trữ ở phu thê biểu hiện phối ngẫu khá là bị thích ứng bên ngoài khó khăn trắc trở làm phức tạp có chậm rãi chuyển tiếp
Hoả tinh hoặc linh tinh + lộc tích trữ ở phu thê biểu hiện nữ mệnh nên làm thiên phòng kế thất
( thiên phòng kế thất dễ có được trượng phu dày ái cũng dễ bị ngoại nhân ( tộc nhân ) ức hiếp )
Hoặc nói mệnh chủ tới hôn sự bị hoả tốc kết hợp hoặc trước ở chung rồi sau đó kết hôn ( sau hôn nhân chị em dâu lãnh đạm )
Lộc tích trữ ở phu thê nhược gặp cô thần quả tú thiên hình ( cô lập tính độc lập tính ) thì thường nhân duyên lạnh gầy
Lộc tích trữ ở phu thê nhược gặp đào hoa ngôi sao thì biểu hiện phu thê mới lạ khuê phòng niềm vui thú
Lộc tích trữ ở phu thê nhưng nhược gặp tuyệt địa thì khuyết thiếu niềm vui thú
Lộc tích trữ ở phu thê nhược gặp thiên diêu biểu hiện sau hôn nhân có phối ngẫu tới tài lộc khí rất nặng chiếu Quan lộc cho nên nên phát triển [ khác tính đồ đạc trong cửa hàng ] chi hành nghiệp
Nam mệnh thích hợp kinh doanh nữ tính vật dụng ( hóa trang mỹ dung y phục các loại )
Nữ mệnh thích hợp kinh doanh nam tính sĩ vật dụng ( ôtô đồ tây quần áo các loại )

// ]]>


Lộc tồn tại Quan lộc cùng hóa lộc tại phu thê nữ mệnh cũng có thể tại nghề nghiệp bên trên quát tra phong vân
Lộc tồn ở cung phu thê lại gặp hóa lộc đại biểu cả đời vinh hoa phú quý
( nhược lộc tồn ở phu thê Quan lộc cung gặp hóa lộc hoặc lộc tồn ở Quan lộc cung cung phu thê gặp hóa lộc cùng luận )
Quan lộc cung gặp hóa lộc lộc tồn ở phu thê song lộc giao trì đại biểu cả đời vinh hoa phú quý
( nhược lộc tồn ở phu thê Quan lộc cung gặp hóa lộc hoặc lộc tồn ở Quan lộc cung cung phu thê gặp hóa lộc cùng luận )
Đại hạn phu thê hoặc lưu niên phu thê gặp lộc tồn cũng chủ tình cảm vợ chồng ân ái
Thiên mã tọa phu thê
Phu thê thiên mã di chuyển đãng không được thực nhược gặp chủ tinh bất ổn thường biểu hiện phối ngẫu không dễ thỏa mãn hội có cảm tình huyễn tưởng
Phu thê thiên mã + vật chất tính tinh diệu sẽ có tham lam truy cầu vật chất hưởng thụ
Phu thê thiên mã + đào hoa ( hàm trì đại hao ) tinh diệu sẽ có tham lam tính huyễn tưởng truy cầu tình dục hưởng thụ tiếp nhận dẫn dụ ( không thể tự chế )
Chủ phối ngẫu phần lớn là xa địa người hiền lương có trợ lực tụ thiếu ly nhiều nên phòng ngoại tình xuất quỹ
Nam mệnh có thê trợ giúp hoặc thê tài nữ mệnh có giúp phu mệnh hoặc là phu trợ giúp
Nam mệnh cưới của hồi môn phong phú nhi nữ là thê hoặc thê có giúp phu vận thêm cát hôn nhân mĩ mãn
Độc tọa chủ tình cảm vợ chồng sinh hoạt hoạt bát ổn định bảo trì trong sạch không khí tự thân sự nghiệp thuận lợi nhuận có biểu hiện
Lưu niên cung phu thê cùng cung phúc đức gặp thiên mã giải thần không lành , chủ ly hôn
Gặp thiên cơ hoặc thiên lương chủ phối ngẫu vui mừng đến nơi nào đó xuất du
Gặp thái âm lộc tồn cùng nhập chủ có thê tài gia sát thì không
Phu thê gặp tham lang + thiên mã chủ vật chất tới dục vọng trọng e rằng sẽ không chọn thủ đoạn ( hướng ra phía ngoài vơ vét ) mất thỏa mãn bản thân tới tư nhân
Gặp phá quân chủ
Thiên mã tại dần nhập miếu chủ gả cưới tại nơi xa phối ngẫu hiền lương phu thê giữa lẫn nhau có trợ lực nhưng tụ thiếu ly nhiều sự nghiệp thuận lợi nhuận nhưng nên phòng xuất quỹ
Phu thê gặp thiên mã + thiên diêu cùng chủ phối ngẫu độc nhứt đồ lực hấp dẫn thường điểm lạ tính truy cầu
Lúc này nhược phúc đức [ phu tới Quan ] nhược vô thiên hình hoặc không diệu thì sợ có cảm tình đột biến sự tình
Phu thê gặp thiên mã + thiên nguyệt cùng ( không phải chủ bệnh ) chủ phu thê tình thâm duyên thiển thật sự cùng chân ái kết hợp
Phối ngẫu hữu tâm dư lực chuyết cảm giác trước kia vất vả cần cù lúc tuổi già hòa thuận
Phu thê gặp thiên mã nhược ở tuyệt địa thì tình cảm thường nhược hữu nhược vô hoặc quan hệ nhạt tuyệt
Phu thê gặp thiên mã nhược hội hợp giải thần năm hiểu phượng các là ly dị tổ hợp ( cung mệnh gặp tới cùng luận )
Phu thê ( giáp dần ) tham lang lộc năm sinh + thiên mã âm sát biểu hiện thiên mã di chuyển đãng không được thực ở cung phu thê
Nhược gặp vật chất tính chủ tinh thì biểu hiện phối ngẫu có tham lam tính chất truy cầu vật chất tới hưởng thụ

// ]]>


Âm sát nhập phu thê hôn nhân duyên khó thành ứng có chủ gặp không thể tin tưởng lời xu nịnh phối ngẫu nhiều định gặp bên tai nhuyễn tâm thái thường không công bằng
Gặp hóa kị + địa sát trùng chiếu đối với thiên mã phá hoại rất nặng chủ nhân duyên thanh danh không được tốt
Gặp cát chủ tinh chủ có phối ngẫu tài trợ giúp cuộc sống hôn nhân mĩ mãn
Lộc mã giao trì không sát hợp trùng phá phối ngẫu có tài trợ giúp bởi vì phối ngẫu mà phú
Gặp song lộc lâm cung nam mệnh có thê tới tài trợ giúp nữ mệnh có bởi vì phu mà quý vượng phu ích tử
Phu thê thiên mã gặp hung thần phối ngẫu đau đớn nhiều khó khăn trắc trở gặp sát kị gặp thiên mã tức bị ly hôn
Gặp địa không hoặc địa kiếp bất luận phối bất luận cái gì cát tinh tất ly hôn
Tam phương tứ chính gặp kình dương hoả tinh nên chú ý phối ngẫu thân khỏe mạnh
Phu thê thiên mã gặp hoả tinh cùng nhập phu thê "Ngựa chiến" biểu hiện phu thê thường cãi cọ
Phu thê thiên mã gặp đà la hội nhập chủ hồ đồ, hôn nhân duyên ( thiên mã nhập lục thân cung không thích chủ lục thân duyên gầy )
Phu thê thiên mã gặp phàn an biểu hiện phối ngẫu là nơi xa nhân
Gặp sát kị gặp thiên mã tức bị ly hôn
Thiên mã phu thê nam có thê trợ giúp chủ được thê tài , hoặc thê có giúp phu vận.
Thiên mã hội lộc tài khí vượng , giàu có.
Vui mừng tử sát phủ tướng tham lang thái dương vũ khúc - càng thích phủ tướng.
Thiên mã
Thiên mã di chuyển đãng không được thực ở cung phu thê
Nhược gặp chủ tinh bất ổn định thì biểu hiện phối ngẫu không dễ thỏa mãn thường không hề thực tế tới huyễn tưởng
Nhược gặp vật chất tính chủ tinh thì biểu hiện phối ngẫu có tham lam tính chất truy cầu vật chất tới hưởng thụ
Nhược gặp đào hoa tinh diệu thì biểu hiện phối ngẫu truy cầu tình dục thường tồn tính huyễn tưởng đối ngoại tới dẫn dụ không thể tự chế
Thiên mã nhập phu thê nếu gặp lộc quyền đến hội nam mệnh biểu hiện có thê tài hoặc là thê trợ giúp mà thành công nữ mệnh biểu hiện bởi vì phu mà vinh
Thiên mã nhập phu thê nếu gặp hóa kị ( địa sát + hóa kị ) đối cung củng trùng sợ tuyển đến phi thường ác liệt ấn tượng cùng thanh danh
Thiên mã nhập phu thê nhược hội lộc tồn hoặc hóa lộc hình thành [ lộc mã giao trì ] biểu hiện phối ngẫu tới tài khí cực tràn đầy cũng hóa giải cô lập tới tính chất
Thiên mã nhập phu thê nhược ở tuyệt địa biểu hiện tình cảm nhược hữu nhược vô đúng là có phối ngẫu cũng hội bởi vì các loại nhân tố tạo thành quan hệ đoạn tuyệt
Tham lang + thiên mã nhập phu thê sợ biểu hiện phối ngẫu không chọn thủ đoạn mất thỏa mãn bản thân tới tư nhân ( tham lang vật dục rất nặng thiên mã cổ vũ dục niệm )
Này tổ hợp chủ yếu là hướng ra phía ngoài tham cầu chuyên hướng người ngoài vơ vét tiền tài ( thật sự nhìn vào trong thân nhân vơ vét )
Thiên mã nhược tam phương hội hợp năm hiểu giải thần phượng các biểu hiện ly dị được tổ hợp ( nhập mệnh cung hoặc cung phu thê cùng luận )
Thiên mã + thiên nguyệt nhập phu thê biểu hiện phu thê tình thâm duyên thiển không thể cùng chân ái tình nhân kết hợp
Lại khó mà quên được trước ái mà hồi chỉ trích cấu bệnh ( thật sự phối ngẫu có tật bệnh )
Thiên mã + thiên diêu nhập phu thê biểu hiện phối ngẫu có độc đặc lực hấp dẫn thỉnh thoảng điểm lạ tính truy cầu cả đời tình cảm phát sinh thay đổi ( biến hóa )
Nhược cùng gặp không diệu ( không vong địa không địa kiếp ) thì mất đi này hạng đặc tính
Phu thê thiên mã gặp hung thần phối ngẫu đau đớn nhiều khó khăn trắc trở gặp sát kị gặp thiên mã tức bị ly hôn
Phu thê thiên mã gặp hoả tinh cùng nhập phu thê "Ngựa chiến" biểu hiện phu thê thường cãi cọ
Phu thê thiên mã gặp đà la hội nhập chủ hồ đồ, hôn nhân duyên ( thiên mã nhập lục thân cung không thích chủ lục thân duyên gầy )
Phu thê thiên mã gặp phàn an biểu hiện phối ngẫu là nơi xa nhân
Lực hưng nhà