Lộc tồn Thiên mã tọa Quan lộc tới giải nghĩa

by dương cư sĩ
on 24 tháng chín 2 0 16
Điểm kích số: 2973

Lộc tồn thiên mã tọa Quan lộc tới giải nghĩa


Lộc tồn tọa Quan lộc
Lộc tồn nhược độc thủ cung vô chính diệu sự nghiệp hay thay đổi động bị thụ xa lánh thường bởi vì nhân sự không êm thấm
Hoặc những nhân tố khác thường thay công việc thay đổi nghề nghiệp điều chức hoặc thiên di
Lộc tồn độc tọa Quan lộc cung không thích hội bị người xa lánh chủ sự nghiệp hay thay đổi động không nên kinh doanh
Lộc tích trữ ở Quan lộc làm việc ổn đâm ổn đánh thong dong điềm tĩnh tuần tự dần dần tiến có thể độc lập tự tin lại chăm chú công việc
Nên kinh doanh thương lượng mậu đầu tư doanh lợi nhuận cơm ẩm ngu nhạc tràng có thể có lợi
Hội cát văn võ đều lương tài Quan song đẹp tử tôn tước trật chư cung là đẹp
Lộc tồn ở cung phu thê lại gặp hóa lộc đại biểu cả đời vinh hoa phú quý
( nhược lộc tồn ở phu thê Quan lộc cung gặp hóa lộc hoặc lộc tồn ở Quan lộc cung cung phu thê gặp hóa lộc cùng luận )
Nhược lộc mã hỗ điệp chủ sự nghiệp có khá là cát lợi biến động


Song lộc triều viên cách cung mệnh tam phương tứ chính có lộc tồn cùng hóa lộc củng hội
( tài Quan hai xử cùng thiên di , song lộc gặp số một hữu ích. Đức hợp trời đất người kính trọng , cuồn cuộn phú quý thế hiếm lạ )
Lộc tồn là tài vương tinh ( không được chủ lệch tài ) là khá là tiết kiệm thủ tài nô đau đớn tiết kiệm ( nhập ngã cung ) bởi vì kiếm tiền khá là đau đớn cho nên chủ tiết kiệm
Quan lộc bính dần ( trường sinh ) thiên cơ thái âm + lộc tồn địa không thiên hình phượng các thiên hư dù có tử phủ giáp nhưng là giáp địa không
Lại cùng đối cung ba không giao trì hôn nhân không được thuận e rằng có 2 lần kết hôn
Quan lộc bính dần thiên cơ tự hóa quyền thái âm + lộc tồn thiên mã thiên diêu
Tại dần thân thiên đồng thiên lương đồng độ một dạng, nên hình chức
Nhược gặp lộc quyền khoa nên mặc cho giám sát chức vụ
Nhược sáng nghiệp nên công ty cổ phần ở sau màn giám đốc là nên
Tại dần cung vô chính diệu mượn ngôi sao thiên đồng thiên lương đồng độ thái dương cự môn song ngầm củng trùng không nên
Tại tị cự môn bình thản đối chiếu thái dương ( thái dương lạc hãm ) khó hóa giải cự môn tới ngầm lấy khẩu tài chủ yếu tên lớn hơn lợi nhuận
Gặp lộc tồn khẩu tài liền cho
Nhược phủ tướng + xương khúc khôi việt hội củng Quan lộc ( tân hợi ) lộc tồn này chủng mệnh cách Quan vận không tệ
Độc thủ sự nghiệp hay thay đổi động bị thụ xa lánh
Lộc tồn nhập Quan lộc thường bởi vì nhân sự không êm thấm hoặc những nhân tố khác thường thay công việc thay đổi nghề nghiệp điều chức hoặc thiên di
[ Kình Đà giáp kị ] nhược tại Quan lộc chủ cả đời sự nghiệp liền sẽ rất không được thuận lợi nhuận thậm chí ngược lại bế quan môn

// ]]>


Lưu ý Quan lộc tọa sinh kỵ + lộc tồn tất nhiên [ Kình Đà giáp kị ]
[ Kình Đà giáp Quan ] sợ sự nghiệp hội hồi tả hữu hoàn cảnh quấy nhiễu
Văn khúc tự hóa khoa + lộc tồn Kình Đà giáp Quan lộc tự hóa khoa hình như có tự cao tài lộc khoe giàu chi ý vị
Nhược phúc đức tọa sinh kỵ lại tự hóa lộc phúc làm phi hóa kỵ nhập [ bản quan ] [ thiên mệnh ] đi vào sợ sự nghiệp lâm vào đồi bại
Phá quân tự hóa quyền lộc tồn + địa không với Quan lộc biểu hiện có bằng tự lập cố gắng lấy được quyền lực thăng chức ổn định nhưng khó tự tạo ra nghiệp
Thiên mã tọa Quan lộc
Thiên mã nhập Quan lộc chủ công việc hay thay đổi hóa nhiều bôn ba không yên nên ra ngoài địa cầu học liền nghiệp phát triển có phát tích
Nên hoạt động tính đại phạm vi khá là quảng khai triển tính khá là mạnh khai phát tính thẻ họa tính công việc
Nhược không sát dễ có thăng thiên làm cát luận dễ có thăng thiên
Thiên mã ở Quan lộc nhược gặp hung tinh công và tư nghề nghiệp đều thất bại
Thiên mã tại ( bính thân ) gặp liêm trinh sinh kỵ lại tự hóa kị này là [ bệnh mã ] [ bả cước mã ] biểu hiện cả đời sự nghiệp điên đám lao lục ( sự nghiệp cách cục )