Lộc tồn Thiên mã tọa tài bạch tới giải nghĩa

by dương cư sĩ
on 24 tháng chín 2 0 16
Điểm kích số: 238 0

5 lộc tồn thiên mã tọa tài bạch tới giải nghĩa


Lộc tồn tọa tài bạch
Lộc tích trữ ở tài bạch biểu hiện tài cuồn cuộn nguyên không dứt cũng đồ lý do tài năng lực dễ có trực tiếp hoặc gián tiếp cùng tài chính tương quan sự việc
Tiến tài tương đối vất vả sớm phát thì bị phá mất vãn vận (vận về già) khá là tốt
Tọa cung tài bạch cung điền trạch thân cung các loại miếu vượng tới cung nếu gặp cát đồng độ hoặc hợp chiếu lại không sát cùng hợp trùng chủ phú hưởng thụ cả đời
Lộc tồn tọa cung tài bạch nên kinh doanh cùng tiền vàng có liên quan đến hành nghề như tiền trang ngân lâu thải khoản trọng giới các loại
Nhược chủ tinh nhập miếu giàu có chiếm giữ rương đống kim tích ngọc miếu vượng gặp cát đồng độ hoặc hợp chiếu lại không sát cùng hợp trùng chủ phú hưởng thụ cả đời
Song lộc triều viên cách cung mệnh tam phương tứ chính có lộc tồn cùng hóa lộc củng hội
( tài Quan hai xử cùng thiên di , song lộc gặp số một hữu ích. Đức hợp trời đất người kính trọng , cuồn cuộn phú quý thế hiếm lạ )
Lộc tồn là tài vương tinh ( không được chủ lệch tài ) là khá là tiết kiệm , thủ tài nô , đau đớn tiết kiệm , bởi vì kiếm tiền khá là đau đớn


Cho nên chủ tiết kiệm ( nhập ngã cung cũng có thể giải thích là bản nhân tiết kiệm )
Nhược không sát kị trùng phá tài lộc nhập tài hương tài thụ bên ngoài ấm kiếm tiền dễ dàng đống kim tích ngọc tài vận suông sẻ ổn định cố thủ cả đời thuận toại
Nhược đơn thủ hoặc gặp hung thần đồng độ hợp trùng thì không được tụ tài thủ tài nô mệnh bất lợi tài vận là ngầm hao tổn
( một cái khác nói nhược gặp lộc tồn gặp sát lao trung sinh tài chung có tích trữ )
Gặp lộc tồn không kiếp đồng độ hội sát kị tài có cũng như không hoặc cả đời nhiều tiền tài tranh tụng
Nhược gặp cát trọng tài nguyên phong khác chủ trong nhà tất có rất nhiều kim ngân tài bảo
Lộc tích trữ ở tài bạch < phu thê phu quân thê vị > nam mệnh biểu hiện song thê cách ( lộc năm sinh nhập tài cùng luận )
Lộc mã giao trì với tài cung có nơi xa tới tài , lợi nhuận đều theo nghĩa ấy cả nghiệp , mừng nhất thái dương cự môn đồng độ
Không thấy sát kị hội cát , có thể phát triển là vượt quốc xí nghiệp , hoặc là vượt quốc xí nghiệp phục vụ
Gặp cát tinh cực đẹp không đợi lao tài từ tụ
Gặp lục sát phá quân hóa kị trước không sau có
Lộc tồn thiên đồng hóa quyền đồng độ ( tráng nhiên sinh ra cùng âm tại ngọ thái âm hóa lộc )
Dù đau đớn nhưng dễ có được tài , tài nguyên không chỉ một mặt , cũng có thể tài cầu tài , thuộc loại phú cục
Lộc tồn thiên đồng hóa kị đồng độ ( canh sinh năm đồng lương tại thân )
Quan lộc gặp hóa lộc củng mệnh chủ đại cát
Chủ tinh phá quân tại dần lạc hãm
Tài bạch giáp thân ( bệnh ) thái dương lộc năm sinh cự môn + lộc tồn nguyệt mã giải thần phỉ liêm đài phụ
Dù là song lộc tại cung tài nguyên không thiếu nhưng ứng chú ý Kình Đà giáp hỏa linh củng trùng lý do tài nên bảo thủ
Tại dần thân tị hợi may mắn gặp thiên mã đồng độ không sát "Lộc mã giao trì" chủ là cự thương cao cổ
Hoặc quê người phát tài đắc ý càng động càng cát tinh lực dồi dào tài lộc thịnh soạn
Tài bạch kỷ mão ( đế vượng ) tọa lộc tồn làm tiêu chuẩn được song phu mệnh tam phương không sát lộc tồn lộc năm sinh củng mệnh
Biểu hiện cả đời không được lo cơm áo cuộc sống giàu có nhưng thế giới tình cảm làm da tay từ trói là không được hoàn mỹ
Mệnh bàn trung tử vi thất sát Lạc huynh đệ hội đà la tiệt không tại tật cho nên vô lực thiên phủ rơi nô bộc không kiếp củng trùng
Đỡ cấu không tốt đúng là song lộc nhập tài cũng khó có đại phú quý

// ]]>


Vũ khúc lộc tồn đồng cung tất tại nơi xa phát tài có áo cẩm còn hương
[ Kình Đà giáp tài ] tiến tài tương đối vất vả sớm phát thì bị phá mất vãn vận (vận về già) khá là tốt
Tọa cung tài bạch cung điền trạch thân cung các loại miếu vượng tới cung nếu gặp cát đồng độ hoặc hợp chiếu lại không sát cùng hợp trùng chủ phú hưởng thụ cả đời
Nhược đơn thủ hoặc gặp hung thần đồng độ hợp trùng thì không được tụ tài thủ tài nô mệnh
Nhập miếu giàu có chiếm giữ rương đống kim tích ngọc khác chủ trong nhà tất có rất nhiều kim ngân tài bảo
Gặp cát tinh cực đẹp không đợi lao tài từ tụ
Gặp lục sát phá quân hóa kị trước không sau có
Vũ khúc lộc tồn đồng cung tất tại nơi xa phát tài có áo cẩm còn hương
Lộc tồn tọa cung tài bạch nên kinh doanh cùng tiền vàng có liên quan đến hành nghề như tiền trang ngân lâu thải khoản trọng giới các loại
Gặp hóa kị hình thành [ Kình Đà giáp kị ]
Nhược Kình Đà giáp mệnh ( lộc tích trữ ở mệnh ) lưu ý thiếu vận nhiều ngoại thương ( Kình Đà giáp tật cùng luận )
Lộc tồn tài bạch lộc tích trữ ở tài bạch ( phu thê phu quân thê vị ) nam mệnh biểu hiện song thê cách
Biểu hiện tài cuồn cuộn nguyên không dứt cũng đồ lý do tài năng lực dễ có trực tiếp hoặc gián tiếp cùng tài chính tương quan sự việc
Tiến tài tương đối vất vả sớm phát thì bị phá mất vãn vận (vận về già) khá là tốt
Tọa cung tài bạch cung điền trạch thân cung các loại miếu vượng tới cung nếu gặp cát đồng độ hoặc hợp chiếu lại không sát cùng hợp trùng chủ phú hưởng thụ cả đời
Nhược không sát kị trùng phá tài lộc nhập tài hương tài thụ bên ngoài ấm kiếm tiền dễ dàng đống kim tích ngọc
Tài vận suông sẻ ổn định cố thủ cả đời thuận toại
Đơn thủ hoặc gặp trùng phá bất lợi tài vận là ngầm hao tổn
( một cái khác nói nhược gặp lộc tồn gặp sát lao trung sinh tài , chung có tích trữ )
Gặp lộc tồn không kiếp đồng độ hội sát kị tài có cũng như không hoặc cả đời nhiều tiền tài tranh tụng
Lưu ý tài bạch tọa lộc tồn tất nhiên [ Kình Đà giáp ] bày tài bạch nhận hoàn cảnh nhân tố dắt mệt mỏi ( dẫn đến thương tài )
Cung tử nữ là đầu tư tới [ hoàn cảnh nhân tố ]
Cung tật ách là tự thân tâm thái làm lên [ vận mệnh nhân tố ]
Thiên mã tọa tài bạch
Thiên mã nhập tài chủ nhiều bôn ba không yên nên ra ngoài địa cầu phát triển có phát tích có thể mang động tiền tài đại lượng lưu động càng động càng phát
Nhưng nên một phấn đấu khí tổ nghiệp rời nhà hương vất vả lao lục lấy thành đại nghiệp
Dù "Lộc mã giao trì" gặp tiệt không đồng độ tài lộc giảm bớt đi nhiều
Gặp cát tinh tài tinh biểu hiện có danh lợi song thu vào chủ tinh tốt không sát chủ phú chủ tài làm cát luận nhược trọng lộc trọng quyền đầu tư đại lợi
Hội lộc tồn hoặc hóa lộc gia tăng tài bạch ích lợi.
Gặp chủ tinh chênh lệch cùng tiền tài không duyên
Thiên mã độc tọa với tứ mã địa là buôn bán có lời tứ phương tới tài nhiều bôn ba không yên nên ra ngoài địa cầu phát triển có phát tích
Thiên mã gặp phá quân sinh ra quyền vũ khúc sinh ra khoa đồng độ tại tài cung là tài mã
Tam phương hội liêm trinh lộc năm sinh thất sát tại Quan lộc ( tử tham tọa mệnh mão ) biểu hiện sự nghiệp ổn định
Gặp sát kị dù có thể kiếm tiền nhưng chập trùng đại tiền tài khó ở lâu cho nên phú không bền
Gặp hoả tinh kiếm tiền khá là vất vả