[ lưu niên điền trạch ] can cung tứ hóa rơi cung tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 1877

1 0 lưu niên cung điền trạch làm tứ hóa rơi cung tới hiểu dịch


Điền làm hóa kị nhập mệnh
Này là [ tứ chính ] tứ hóa đến [ tứ chính ] thuộc [ thể ] đối với [ thể ] ( tĩnh thái đối với tĩnh thái )
Điền làm hóa kị nhập mệnh ( gia sản dính trứ mệnh chủ ) biểu hiện mệnh chủ mệnh trung chú định tất có không nhúc nhích sinh
Điền làm hóa kị nhập mệnh ( cùng loại ) biểu hiện mệnh chủ tiết kiệm nhỏ mọn keo kiệt rất hội tinh đánh tế tính không được hung thuộc cát
Điền làm hóa kị nhập mệnh chủ bị việc nhà sự tình chỗ trở ngại khác biểu hiện hội từ bên ngoài trở về quyện điểu biết quay lại ( lãng tử quay đầu )
Điền làm hóa kị nhập mệnh cung ( phi hóa kỵ nhập cùng loại ) biểu hiện hội tinh đánh tế tính cảm giác nhỏ mọn keo kiệt tiết kiệm thuộc cát không được hung
Điền làm hóa kị nhập mệnh mọi thứ đều muốn chiếm người tiện nghi không mong bị thua ( tài làm hóa kị nhập mệnh cùng luận )
Điền làm hóa kị nhập mệnh /[ điền chi tử ] nhược luận đào hoa thì chủ đào hoa duyên phần khá là mờ nhạt
Hoặc biểu hiện nhiều năm kỷ lớn hơn mình đã kết qua cưới khác tính chủ động đến dựng san
Khác biểu hiện đối phương còn không tử nữ
Điền làm hóa kị nhập mệnh /[ nô nhanh ] nhược luận giao hữu biểu hiện chỗ lui tới bằng hữu có trường có lâu
Nhược điền làm hóa kị nhập mệnh mà gặp cung mệnh tọa sinh kỵ tuyệt không thể lại vào [ bản mệnh ] nhập thì song kị [ tuyệt mệnh kị ] sợ có sinh mệnh nguy hiểm
[ đại thiên ] hóa kị nhập điền cũng thuộc [ thể đối với thể ] biểu hiện mệnh chủ thân ở bên ngoài mà lại lòng đang nhà
Mệnh thiên tử điền là [ tứ chính vị trí ] nhược [ tứ chính vị trí ] hóa lộc hóa kị đều nhập [ tứ chính vị trí ] thì chủ [ biến ]


Mệnh điền thuộc cùng loại
Tử thiên thuộc khác loại
Bên ta hóa kị nhập cùng loại thuộc cát
Bên ta hóa kị nhập khác loại ( thì trùng cùng loại ) thuộc hung
Khác loại hóa kị nhập hoặc trùng bên ta ( cùng loại ) cũng thuộc hung
Mệnh can lộc nhập điền mà mệnh làm phi hóa kỵ nhập thiên thì biểu hiện cá tính bên trên hội là gia đình tốt mà ra ngoài phấn đấu giống
Thiên can lộc nhập mệnh mà thiên làm phi hóa kỵ nhập tử thì biểu hiện này mệnh cách rời nhà ra ngoài ( bởi vì trùng điền ) hoặc di dân giống hiện rõ
Điền làm hóa kị nhập mệnh ( cùng loại ) biểu hiện mệnh chủ tiết kiệm nhỏ mọn keo kiệt rất hội tinh đánh tế tính không được hung thuộc cát
Điền làm hóa kị nhập tài ( cùng loại ) biểu hiện mệnh chủ cầm gia sản ( tư kim ) nghĩ buôn bán có lời về càng nhiều tiền tài
( lấy gia sản mất làm đầu tư sự nghiệp [ Quan tới Quan ])
Trùng phúc không nỡ hưởng thụ
Điền làm hóa kị nhập Quan ( cùng loại ) biểu hiện mệnh chủ dựa vào làm hiện tiền sinh ý hoặc đi làm kiếm tiền dưỡng nhà thuộc cát
Điền làm hóa kị nhập tử ( khác loại ) trái lại trùng bản cung này là [ phá khố ] gia đình ly tán hoặc tổn tài thuộc hung
Trái lại tử ( khác loại ) làm hóa kị nhập điền ( bên ta )
Biểu hiện mệnh chủ có con nữ nhân tới vấn đề hoặc đầu tư vấn đề hoặc đào hoa vấn đề thuộc hung
Điền làm hóa kị nhập thiên ( khác loại ) trùng mệnh biểu hiện điền sinh cùng mệnh chủ không duyên ( không tổ sinh ) biến động nạn nạn tổn tài thuộc hung
Điền làm hóa kị nhập phúc ( khác loại ) trùng tài biểu hiện tài khố cùng tiền tài không duyên ( không tư kim )
Bị tiêu hao sự nghiệp không được thuận ( trùng tài [ Quan tới Quan ] thuộc hung
Điền làm hóa kị nhập phu ( khác loại ) trùng Quan biểu hiện tài khố cùng sự nghiệp không duyên ( sự nghiệp thiếu tổn tiêu hao )
Trùng Quan thì sự nghiệp không phấn chấn ( sự nghiệp tới vận không tốt, khó coi ) thuộc hung
[ tứ chính vị trí ] tới hóa tượng chủ [ biến ] chư như biến động biến thiên biến hóa nhược nhập [ tử ] [ điền ] e rằng có nạn nạn hoặc dịch mã giống
[ điền ] làm phi hóa kỵ nhập [ thiên ] là dọn nhà giống [ điền ] làm phi hóa kỵ nhập [ tử ] cũng là dọn nhà giống
[ mệnh ] làm phi hóa kỵ nhập [ thiên ] là dịch mã bôn ba giống
[ thiên ] làm phi hóa kỵ nhập [ tử ] nhược không nạn nạn thì tất có dịch mã giống

// ]]>


Lưu điền hóa kị
Thiên mệnh
Lưu điền làm hóa kị nhập đại hạn mệnh thiên hoặc tử điền ( nhược trùng điệp bản mệnh bàn tới phụ tật tuyến ) năm này sợ có ngoài ý muốn nạn nạn
Lưu điền hóa kị
Phu thê
Lưu điền hóa kị nhập bản phu trùng bản quan tượng này e rằng có thất nghiệp tới hiện tượng hoặc lưu niên đi vào bản quan hội ly chức
< xem văn xương ( nhỏ kiệu xe ) hóa kị nhập [ bản phu ]( mậu thìn ) trùng điệp [ lưu điền ] >
Lưu điền hóa kị
Tử nữ
[ kị chuyển kị ] [ lưu điền ] mậu làm thiên cơ ( xe máy ) hóa kị nhập [ vở ]( bính tý ) trùng [ bổn điền ]
Không ngờ năm ấy xuất ngoại lúc phát sinh đụng nhau tai nạn xe thụ thương
Lưu điền làm kị
Tử nữ
Lưu điền làm kị nhập vở trùng bổn điền trạch biểu hiện này mười năm tài khố bị trùng phá ( không tài khố )
Lưu điền hóa kị
Thái tử nữ nhân
Lưu điền làm hóa kị nhập đại hạn mệnh thiên hoặc tử điền ( nhược trùng điệp bản mệnh bàn tới phụ tật tuyến ) năm này sợ có ngoài ý muốn nạn nạn
Lưu điền hóa kị
Tử nữ
Lưu điền hóa kị nhập vở trùng bổn điền này là khố phá biểu hiện này hạn tổn tài sản hoặc nhà không còn lương không hiện tiền tiền gửi ngân hàng tới hiện tượng
Thái tử nữ nhân
Lưu điền hóa kị nhập thái tử trùng cánh đồng này là khố phá biểu hiện này hạn tổn tài sản hoặc nhà không còn lương không hiện tiền tiền gửi ngân hàng tới hiện tượng
Lưu điền hóa kị
Tật ách
Lưu điền làm hóa kị nhập bản mệnh bàn tới phụ tật tuyến ( nhược trùng điệp đại hạn mệnh thiên hoặc tử điền ) năm này sợ có ngoài ý muốn nạn nạn
Lưu điền hóa kị
Thiên di
Nhược cung mệnh không tọa sinh kỵ nhưng [ lưu điền ] làm hóa kị nhập [ bản thiên trùng bản mệnh ] hoặc nhập [ bản phu trùng bản quan ] cũng cấu thành "Tuyệt mệnh kị "
Lưu điền hóa kị
Đại thiên di
[ lưu điền ] làm hóa kị nhập [ đại hạn mệnh thiên tuyến ] hoặc [ tử điền tuyến ]
( nhược trùng điệp bản mệnh bàn tới phụ tật tuyến ) năm này sợ có ngoài ý muốn nạn nạn
Lưu điền hóa kị
Thiên di
Lưu điền làm hóa kị nhập thiên trùng bản mệnh e rằng có nạn cướp ( tử vong )
Lưu điền hóa kị
Thiên di
Lưu niên điền trạch làm hóa kị nhập thiên trùng mệnh chủ nhiều năm trường đã kết hôn lại người này đã ly dị đào hoa
Lưu điền hóa kị
Cánh đồng trạch
Lưu điền làm hóa kị nhập đại hạn mệnh thiên hoặc tử điền ( nhược trùng điệp bản mệnh bàn tới phụ tật tuyến ) năm này sợ có ngoài ý muốn nạn nạn
Lưu điền hóa kị
Phụ mẫu
[ lưu điền ] làm hóa kị nhập [ bản mệnh bàn tới phụ tật tuyến ] ( nhược trùng điệp đại hạn mệnh thiên hoặc tử điền ) năm này sợ có ngoài ý muốn nạn nạn