[ lưu niên phụ mẫu ] can cung tứ hóa rơi cung tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 2 1 0 5

12 lưu niên cung phụ mẫu làm tứ hóa rơi cung tới hiểu dịch


Nghịch hành thứ ba đại hạn (25~34) [ thiên mệnh ] đi [ bản phu ]( giáp dần )
Thiên mệnh làm hóa kị
Huynh đệ
Thiên mệnh giáp làm thái dương hóa kị nhập bản Huynh ( trùng điệp tổ phụ ) trùng bản nô ( nhược lưu quan tiến vào bất lợi )
Nghịch hành thứ ba đại hạn (25~34) đi bản phu kỷ sửu tọa thái âm sinh kỵ
Huynh đệ
Thiên mệnh kỷ làm văn khúc hóa kị nhập bản Huynh ( trùng điệp tổ phụ ) trùng bản nô ( nhược lưu quan tiến vào bất lợi )
Lại lớn Quan tại bản phúc tân tị tân văn xương hóa kị nhập vở trùng bổn điền dễ phạm kiện cáo
Lưu niên 34 mậu thìn thái tuế làm mậu thiên cơ hóa kị trùng phá bản mệnh thiên cơ lộc năm sinh không lành
Lưu phụ hóa kị
Tử nữ
Lưu phụ tân tị văn xương hóa kị nhập vở trùng bổn điền có lao nạn ở tù

Mệnh làm hóa kị
Huynh đệ
Mệnh làm kỷ văn khúc hóa kị nhập [ bản Huynh ]( mậu dần ) các cung làm hóa kị nhập huynh đệ trùng nô bộc người dù bất tử cũng có tai nạn
[ Quan lộc ]( quý vị ) cung vô chính diệu mượn thái dương thái âm sinh kỵ thủ khá là dễ phạm kiện cáo

Nghịch hành thứ ba đại hạn (25~34) [ thiên mệnh ] đi [ bản phu ]( kỷ sửu ) tọa thái âm sinh kỵ
Thiên mệnh làm hóa kị
Huynh đệ
[ thiên mệnh ] kỷ làm văn khúc hóa kị nhập [ bản Huynh ]( trùng điệp [ tổ phụ ]) trùng [ bản nô ] ( nhược lưu quan tiến vào bất lợi )
Lại [ đại quan ] tại [ bản phúc ]( tân tị )
Đại quan làm hóa kị
Tử nữ
[ đại quan ] tân làm văn xương hóa kị nhập [ vở ] trùng [ bổn điền ] dễ phạm kiện cáo
Lưu niên 34 mậu thìn [ thái tuế ] làm mậu thiên cơ hóa kị trùng phá bản mệnh thiên cơ lộc năm sinh không lành
Lưu phụ hóa kị
Tử nữ
[ lưu phụ ]( tân tị ) [ lưu phụ ] tân làm văn xương hóa kị nhập [ vở ] trùng [ bổn điền ] có lao nạn ở tù
Nghịch hành thứ năm đại hạn (42~5 1) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tài ]
Thiên mệnh làm hóa kị
Tài bạch
Ngoại trừ [ thiên mệnh ] văn xương sinh kỵ lại tự hóa kị văn khúc sinh ra khoa + thiên diêu lại hồi mệnh làm tham lang hóa kị hỗ trùng là tài không thể nào hưởng thụ
( đại hạn đi vào tất có sự tình )
Thiên diêu vui mừng buôn bán có lời đại tiền khinh nhỏ tiền kiếm tiền không chọn thủ đoạn bàng môn tả đạo hoặc phi pháp tới tài
Dụng tiền nền nã không biết tiết chế dùng nhiều phí tại giao tế tiếp khách dễ có tài chính nguy cơ
Lưu niên 48 canh thân [ lưu mệnh ] trùng điệp [ bổn điền ]( bính thân ) thụ [ bản quan ] hóa kị trùng phá lộc năm sinh song kị trùng [ vở ]( trùng điệp tổ phụ ) tất có kiện cáo
Lưu phụ hóa kị
Lưu mệnh
Lưu phụ đinh dậu cự môn hóa kị nhập [ lưu mệnh ] trùng [ tổ phụ ] cho nên tham ô gây kiện cáo

// ]]>


Dương nam đại hạn thuận hành thứ ba đại hạn (24~33) [ cung mệnh đại hạn ] đi vào [ bản phúc ]( quý sửu )
Lưu niên 32 tuổi đi vào [ bản phu ]( kỷ dậu )
Thiên mệnh làm hóa lộc
Huynh đệ
[ thiên mệnh ] can quý phá quân hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( canh tuất ) trùng điệp [ thái tử ]+[ lưu phụ 32]
Chủ dễ có được lệch tài ( này mệnh lệ mệnh chủ được thu mua )
Thiên mệnh làm hóa kị
Điền trạch
[ thiên mệnh ] can quý tham lang hóa kị nhập [ bổn điền ]( nhâm dần ) trùng điệp [ tổ phụ ] +[ lưu nô 32]
Phi hóa kỵ nhập tử điền tuyến ( nạn nạn tuyến ) biểu hiện đại hạn này nội có nạn nạn
< lấy thiên mệnh can quý phá quân hóa lộc nhập Huynh ( canh tuất ) [ người bị tứ hóa ] [ lộc chuyển kị ] quan sát >
[ lộc chuyển kị ] Huynh làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản mệnh ]( tân hợi ) trùng điệp [ đại phu ] + [ lưu phúc 32]
Có dự đoán mệnh chủ với kết giao phát triển trung không cẩn thận tiết lọt mà mất phúc bị bắt
Thiên mệnh làm hóa lộc
Lưu phụ
Trước kia [ thiên mệnh ] phá quân hóa lộc nhập [ lưu phụ ]( canh tuất ) chiếu [ lưu tật ] năm đó ứng phải không lổi
Lưu phụ hóa lộc
Bản phúc
Đáng tiếc [ lưu phụ ] can canh thái dương hóa lộc trở lại [ bản phúc ]( quý sửu ) trùng điệp [ thiên mệnh ]( phát xạ cung )
Tượng này cấu thành [ lộc đến lộc mất ] chung cuộc [ tài đến tài mất ]
Lưu phụ hóa kị
Bản mệnh
Mà [ lưu phụ ] can canh thiên đồng hóa kị phi nhập [ bản mệnh ]( tân hợi ) trùng điệp [ đại phu ] +[ lưu phúc 32]
Nói rõ [ thiên mệnh ] phá quân hóa lộc là mình hưởng thụ tiêu hết
Phá quân hóa lộc mặc dù cũng coi như tài tinh nhưng bởi vì mang theo phá hao tổn tính chất
Thiên đồng hóa kị phúc sao hóa kỵ thì mất phúc
< lấy [ thiên nhân hợp nhất ] nhìn lưu niên 32( kỷ dậu ) >
Lưu mệnh hóa lộc
Bản phụ
[ lưu mệnh ] kỷ làm vũ khúc hóa lộc nhập [ bản phụ ]( nhâm tí ) gặp vũ khúc sinh kỵ lại tự hóa kị
[ bản phụ ] trùng điệp [ đại huynh ]+[ lưu quan 32] ( này lộc là bởi vì )
Cung phụ mẫu nội [ lộc kị chiến khắc ] vũ khúc biểu hiện tiền tài bằng vàng vũ khí các loại
Tượng này biểu hiện mệnh chủ năm nay công việc tốt ... hơn cấp trên ( lão đại ) có tiền tài bằng vàng vũ khí các loại tương quan liên sự việc
Song kị trùng [ bản tật ] e rằng có bởi vì làm điều phi pháp sự tình gây nên công gia cơ cấu tới chú mục thương hại đến thân
Lưu mệnh hóa kị
Bản nô
[ lưu mệnh ] kỷ làm văn khúc hóa kị nhập [ bản nô ]( giáp thìn ) trùng điệp [ cánh đồng ]+[ lưu tật 32] ( này kị là quả )
Văn khúc biểu hiện miệng lưỡi không phải là
Tượng này biểu hiện mệnh chủ cùng chúng sinh ra giữa phi pháp hoạt động hội ảnh hưởng tự thân chi thân thể ở nhà bị bắt

// ]]>


< người bị tứ hóa lấy vũ khúc hóa lộc truy kị > [ lưu mệnh ] kỷ làm vũ khúc hóa lộc nhập [ bản phụ ]( nhâm tí )
[ lộc truy kị ] phụ làm nhâm vũ khúc sinh kỵ tự hóa kị ( bằng [ đại huynh ]/[ đại tật tới Quan ] tự hóa kị chủ tai nạn )
Có suy ra tiến hành vi pháp loạn kỷ tới thủ đoạn bên ngoài kết quả chơi với lửa có ngày chết cháy
[ lưu quan 32] trùng điệp [ bản phúc ]( quý sửu ) cùng [ cung mệnh đại hạn ]
Biểu thị [ lưu quan ]( năm đó được vận khí khí số ) cùng tiên thiên phúc khí tạo hóa làm trọng
Lưu quan hóa kị
Bổn điền
[ lưu quan ] can quý tham lang hóa kị nhập [ bổn điền ] nạn họa khó tránh
Tham lang hóa kị quý nhập điền sợ bởi vì trong công tác ( trên sự nghiệp ) cạnh tranh thất bại hoặc bị cường đoạt khó tránh thu nhận khó khăn trắc trở hoặc tổn thất
Phúc làm hóa kị
Bổn điền
[ phúc đức ] can quý tham lang hóa kị nhập [ bổn điền ] cung tử nữ cùng cung điền trạch như bị trùng phá thì tất nhiên bôn ba biến động tổn hao tổn thương thần
Thiên mệnh làm hóa kị
Điền trạch
[ thiên mệnh ] can quý tham lang hóa kị nhập [ bổn điền ] phi hóa kỵ nhập tử điền tuyến ( nạn nạn tuyến ) biểu hiện đại hạn này nội có nạn nạn
2. Xem năm đó tới [ lưu quan ] hoặc [ lưu phụ ] tới tứ hóa quan sát
Thứ hai đại hạn ( 15~24) [ thiên mệnh ] tại [ bản phụ ]( canh thìn )
Thì lưu niên 24 [ lưu mệnh ] tại [ bản tài ]( đinh hợi ) gặp cự môn tự hóa kị lại là [ sách mã kỵ ]
[ lưu phụ 24] tại [ vở ]( mậu tử ) liêm trinh thiên tướng [ cung phụ mẫu ] biểu hiện công gia cơ cấu hoặc trường học
Lưu phụ hóa lộc
Tật ách
[ lưu phụ 24] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ bản tật ]( bính tuất ) trùng điệp [ đại thiên ]+[ lưu Huynh 24]
Này hóa tượng [ bản tật ]+[ lưu Huynh ] mệnh chủ cả người cùng chúng huynh đệ bằng hữu kết hòa hợp duyên bên ngoài đắc ý
Lưu phụ hóa kị
Quan lộc
[ lưu phụ ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản quan ]( quý vị ) trùng điệp [ cánh đồng ]+[ lưu tài 24] trùng [ bản phu ]( kỷ sửu )
< bản quan là phụ tới điền > [ lưu phụ ] làm phi hóa kỵ nhập [ phụ tới điền ] không đi trường học địa phương ( phòng trạch phòng học )
Trùng cung < bản phu là phụ chi tử > [ lưu phụ ] kị trùng [ phụ chi tử ]
Nói rõ năm này không còn tham gia trường học chi giao tế hoạt động
Trước kia [ thiên mệnh ] phá quân hóa lộc nhập [ lưu phụ ]( canh tuất ) chiếu [ lưu tật ] năm đó ứng phải không lổi
Lưu phụ hóa lộc
Phúc đức
Đáng tiếc [ lưu phụ ] can canh thái dương hóa lộc trở lại [ bản phúc ]( quý sửu ) trùng điệp [ thiên mệnh ]( phát xạ cung )
Tượng này cấu thành [ lộc đến lộc mất ] chung cuộc [ tài đến tài mất ]
Lưu phụ hóa kị
Bản mệnh
Mà [ lưu phụ ] can canh thiên đồng hóa kị phi nhập [ bản mệnh ]( tân hợi ) trùng điệp [ đại phu ] +[ lưu phúc 32]
Nói rõ [ thiên mệnh ] phá quân hóa lộc là mình hưởng thụ tiêu hết
Phá quân hóa lộc mặc dù cũng coi như tài tinh nhưng bởi vì mang theo phá hao tổn tính chất
Thiên đồng hóa kị phúc sao hóa kỵ thì mất phúc
Lưu phụ hóa kị
Bản phụ
[ kị chuyển kị ] [ lưu phụ ] cự môn hóa kị nhập [ bản phụ ]( canh thìn )/[ lưu thiên ] trùng [ lưu mệnh ] phạm tiền tài kiện cáo