[ lưu niên tử nữ ] can cung tứ hóa rơi cung tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 2579

4 lưu niên cung tử nữ làm tứ hóa rơi cung tới hiểu dịch


Lưu tử làm kị
Lưu mệnh
[ lưu niên cung tử nữ ] làm hóa kị nhập [ lưu mệnh ] dương ngôi sao kị biểu hiện sinh ra nhi tử âm ngôi sao kị biểu hiện sinh ra con gái
< xem [ lưu tử 2 0 ] tại [ bản phụ ]( canh thìn ) trùng điệp [ thiên mệnh ] >
Lưu tử hóa lộc
Bản phúc
[ lưu tử 2 0 ] can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản phúc ]( tân tị ) trùng điệp [ tổ phụ ]+[ lưu phu 2 0 ]
Lưu tử hóa lộc
Lưu phu
[ lưu tử ] hóa lộc nhập [ lưu phu ] chủ chiếu cố ái tích sủng ái phối ngẫu chi ý
Gặp thái dương lộc năm sinh là [ điệp xuất lộc ] không biết trân quý
Lưu tử hóa kị
Bản mệnh
[ lưu tử 2 0 ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản mệnh ]( kỷ mão ) trùng điệp [ đại huynh ]+[ lưu tài 2 0 ]


Lưu tử hóa kị
Lưu tài
[ lưu tử ] làm hóa kị nhập [ lưu tài ] nhược luận đào hoa tiền vàng mua bán tới đào hoa
Nữ mệnh sợ hoặc chìm nổi phong trần bị lưu sinh
Lưu tử hóa lộc
Vở
Lưu tử hóa lộc nhập [ vở ] biểu hiện có con nữ nhân cũng có đào hoa
Lưu tử hóa lộc nhập [ vở ] nhược gặp vở tự hóa kị thì này đào hoa bị kiềm chế mà không đào hoa chi ý
Lưu tử hóa lộc
Lưu tử
Lưu tử tự hóa lộc khả năng có ngoại tình ( đối tượng đã kết hôn )
Nhược [ lưu tử ] trùng điệp [ vở ]/[ thiên mệnh ]
Lưu tử hóa lộc
Bản phu
Này [ lưu tử ] làm hóa lộc nhập [ bản phu ] mà hóa kị nhập [ bản mệnh ] thì này hóa tượng:
Lưu tử hóa kị
Bản mệnh
Năm này mệnh chủ tất có hưởng dụng bất tận được [ phong hao phí tuyết nguyệt ]
< xem [ lưu tử 2 0 ] tại [ bản phụ ]( canh thìn ) trùng điệp [ thiên mệnh ] >
[ lưu tử 2 0 ] can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản phúc ]( tân tị ) trùng điệp [ tổ phụ ]+[ lưu phu 2 0 ]
Lưu tử hóa lộc
Lưu phu
[ lưu tử ] hóa lộc nhập [ lưu phu ] chủ chiếu cố ái tích sủng ái phối ngẫu chi ý
Gặp thái dương lộc năm sinh là [ điệp xuất lộc ] không biết trân quý
[ lưu tử 2 0 ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản mệnh ]( kỷ mão ) trùng điệp [ đại huynh ]+[ lưu tài 2 0 ]
Lưu tử hóa kị
Lưu tài
[ lưu tử ] làm hóa kị nhập [ lưu tài ] nhược luận đào hoa tiền vàng mua bán tới đào hoa
Nữ mệnh sợ hoặc chìm nổi phong trần bị lưu sinh
Thuận hành thứ năm đại hạn [ cung mệnh đại hạn ] đi [ bản quan ]
Thì [ đại hạn nô bộc ] trùng điệp [ vở ] gặp tự hóa kị coi chừng có cướp số tiến đến
Tử làm hóa kị
Tử nữ
Tử làm tự hóa kị nhược tử làm hóa lộc nhập [ bản quan chiếu bản phu ] phu thê giữa dù cãi nhau nhưng sẽ không ly hôn
( chú ý không nên cùng người hợp tác hoặc đang cổ đông )
Tử làm tự hóa kị nhược tử làm hóa lộc nhập [ bản Huynh ]< huynh đệ là tử tới phúc > thì nhất thiết lưu ý phòng bị tử nữ tới nạn nạn ngoài ý muốn
Nhược gặp [ vở tự hóa kị ] thì này đào hoa bị kiềm chế mà không đào hoa chi ý
Lưu tử hóa lộc
Tử nữ
Nhược [ lưu tử ] làm hóa lộc nhập [ vở ] biểu hiện có con nữ nhân cũng có đào hoa
Thiên cơ tự hóa kị biểu hiện tử nữ được biểu hiện hoặc phản ứng dễ dàng để phụ mẫu thương đầu óc
Dần thân thiên cơ thái âm gặp thiên cơ tự hóa kị này là [ sách mã kỵ ]

// ]]>


[ lưu tử ] làm hóa lộc nhập [ vở ] biểu hiện có con nữ nhân cũng có đào hoa
[ lưu tử 2 0 ] tại [ bản phụ ]( canh thìn ) trùng điệp [ thiên mệnh ]
Lưu tử hóa lộc
Phúc đức
[ lưu tử 2 0 ] can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản phúc ]( tân tị ) gặp thái dương lộc năm sinh lại tự hóa quyền trùng điệp [ đại huynh ]+[ lưu phu 2 0 ]
[ lưu tử 2 0 ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản mệnh ]( kỷ mão ) trùng điệp [ đại huynh ]+[ lưu tài 2 0 ]
2. Lấy [ thái tử ] hoặc [ lưu tử ] quan sát [ vận đào hoa ]
Hộ pháp 36 0
A. ) đang dương nam đại hạn thuận hành thứ hai đại hạn ( 15~24) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phụ ]( canh thìn )
Thì [ thái tử ] tại [ bản phu ]( kỷ sửu )
Thái tử làm hóa lộc
Phụ mẫu
[ thái tử ] kỷ làm vũ khúc hóa lộc nhập [ bản phụ ]( canh thìn ) trùng điệp [ thiên mệnh ]+[ lưu tử 2 0 ]
Gặp vũ khúc sinh ra quyền lại tự hóa quyền
Trùng điệp [ thiên mệnh ] tượng này biểu hiện đào hoa cùng hôn nhân duyên nhập mệnh
< phụ mẫu là phu tới điền > [ thái tử ] can lộc nhập [ phu tới điền ] biểu hiện đào hoa tiến vào phối ngẫu ( khác tính ) nhà
< phụ mẫu là tử tới Quan > [ thái tử ] can lộc nhập [ tử tới Quan ] biểu hiện đào hoa hưởng thụ phu thê bàn tới làm tình
Thái tử làm hóa kị
Nô bộc
[ thái tử ] kỷ làm văn khúc hóa kị nhập [ bản nô ]( giáp thân ) trùng điệp [ đại quan ]+[ lưu phụ 2 0 ]
< nô bộc là tử tới tài > [ thái tử ] làm phi hóa kỵ nhập [ tử tới tài ]
Nhược luận đào hoa này thuộc ăn uống chơi nhạc tới đào hoa ( phi hóa kỵ nhập [ tử tới tài ])
Trùng [ đại phu ] ẩn chứa này đào hoa cũng không phu thê hôn nhân duyên
Xem [ lưu tử 2 0 ] tại [ bản phụ ]( canh thìn ) trùng điệp [ thiên mệnh ]
Lưu tử hóa lộc
Lưu phu
[ lưu tử 2 0 ] can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản phúc ]( tân tị ) trùng điệp [ tổ phụ ]+[ lưu phu 2 0 ]
[ lưu tử ] hóa lộc nhập [ lưu phu ] chủ chiếu cố ái tích sủng ái phối ngẫu chi ý
Gặp thái dương lộc năm sinh là [ điệp xuất lộc ] không biết trân quý
Lưu tử hóa kị
Lưu tài
[ lưu tử 2 0 ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản mệnh ]( kỷ mão ) trùng điệp [ đại huynh ]+[ lưu tài 2 0 ]
[ lưu tử ] làm hóa kị nhập [ lưu tài ] nhược luận đào hoa tiền vàng mua bán tới đào hoa
Nữ mệnh sợ hoặc chìm nổi phong trần bị lưu sinh
b. ) đang dương nam đại hạn thuận hành thứ ba đại hạn (25~34) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( tân tị )
Thì [ thái tử ] tại [ bản Huynh ]( mậu dần ) thất sát + linh tinh thiên hình
Thái tử làm hóa lộc
Tật ách
[ thái tử ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ bản tật ]( bính tuất ) trùng điệp [ đại nô ]+[ lưu tài 27]
Thái tử làm hóa kị
Quan lộc
[ thái tử ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản quan ]( quý vị ) trùng điệp [ đại phúc ]+[ lưu nô 27]
Bởi vậy hóa tượng dự đoán năm này tới đào hoa ( bạn gái ) là làm việc với nhau kiếm tiền cùng làm việc
Lưu tử hóa kị
Lưu tử
Xem [ lưu tử 27] tại [ bản tài ]( đinh tị ) trùng điệp [ đại thiên ] gặp cự môn tự hóa kị
Lưu tử hóa lộc
Lưu tật
[ lưu tử 27] can đinh thái âm hóa lộc nhập [ bản thiên ]( ất dậu ) trùng điệp [ đại quan ]+[ lưu tật 27] gặp thái âm tự hóa kị
Hình thành [ lộc kị chiến khắc ] trùng [ bản mệnh ] suy ra năm này chỗ kết giao tới khác tính ( đào hoa )
Biểu hiện đào hoa ( làm tình ) cùng thân thể chơi nhạc ([ lưu tử ] làm hóa lộc nhập [ lưu tật ])
Hình thành [ lộc kị chiến khắc ] trùng [ đại phu ] suy ra năm này chỗ kết giao tới khác tính ( đào hoa ) ( không phải kết hôn đối tượng )
Tử nữ

// ]]>


[ cung mệnh đại hạn ] tọa tử điền tuyến lộc kị không thể quá nhiều hội khiến hành vận phản phúc đào hoa cũng phản phúc
Nhược tọa lộc năm sinh lại gặp can cung tự hóa kị thì vừa mới bắt đầu vận lúc còn may nhưng hội chuyển chênh lệch không hòa hợp chung
[ cung mệnh đại hạn ] trùng điệp [ vở ]
Chủ này mười năm được sinh hoạt trọng tâm cùng sinh hoạt hàng ngày sự việc đều ly bất khai tử nữ nuôi sống
Tự thân bên ngoài chi giao tế đầu tư đào hoa các loại vấn đề
Phỏng đoán có thể nhất lưu niên sẽ phát sinh sự tình
Tu lấy đại hạn này can cung tứ hóa nhìn phi tinh rơi cung [ bố khí ] trạng huống lại thị sao hóa tới [ tính chất sao ] cùng kiêm nhìn [ lộc ][ kị ]
Rơi vào lưu niên bàn được [ cung vị ] chỉ có tiến hành luận đoán
Nhược [ lưu mệnh ] trùng điệp [ bản phu ]+[ tổ phụ ] [ xem tượng ] mà nói có thể tra tri mệnh chủ [ lưu mệnh ] cùng phối ngẫu hoặc khác tính [ bản phu ] giữa vấn đề
Mà [ tổ phụ ] làm môi giới < tổ phụ là đại tật tới thiên > biểu hiện mệnh chủ này hạn thân bên ngoài hoạt động hoặc biểu hiện cử chỉ
Bởi vì trời [ bản phu ] người [ lưu mệnh ] hợp nhất ( mệnh chủ cùng phối ngẫu hoặc khác tính hợp nhất ) có phỏng đoán mệnh chủ chắc có đào hoa vấn đề
< xác nhận phương thức > quan sát [ lưu niên tử nữ ] mệnh chủ được đào hoa vị trí dụng hóa tượng đến xác nhận
Nhược [ lưu mệnh ] trùng điệp bản phu + tổ phụ thì bên ngoài [ lưu tử ] tất nhiên tại bản tật + đại phu +[ lưu tử ]
Lưu tử hóa lộc
Lưu quan
Giả định [ lưu tử ] làm hóa lộc hoặc hóa quyền nhập [ lưu quan ] chiếu [ lưu phu ]
Mà hóa khoa nhập [ lưu nô ]( bổn điền + đại thiên +[ lưu nô ])
Lưu tử hóa kị
Lưu mệnh
Mà hóa kị nhập [ lưu mệnh ]( bản phu + tổ phụ +[ lưu mệnh ]) lúc này [ lưu mệnh ] tất là < lưu tử tới điền >
Từ là xác nhận mệnh chủ năm đó tất có đào hoa
< xem [ lưu tử 2 0 ] tại [ bản phụ ]( canh thìn ) trùng điệp [ thiên mệnh ] >
Lưu tử hóa lộc
Phúc đức
[ lưu tử 2 0 ] can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản phúc ]( tân tị ) trùng điệp [ tổ phụ ]+[ lưu phu 2 0 ]
[ lưu tử ] hóa lộc nhập [ lưu phu ] chủ chiếu cố ái tích sủng ái phối ngẫu chi ý
Gặp thái dương lộc năm sinh là [ điệp xuất lộc ] không biết trân quý
Lưu tử hóa kị
Mệnh
[ lưu tử 2 0 ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản mệnh ]( kỷ mão ) trùng điệp [ đại huynh ]+[ lưu tài 2 0 ]
[ lưu tử ] làm hóa kị nhập [ lưu tài ] nhược luận đào hoa tiền vàng mua bán tới đào hoa
Nữ mệnh sợ hoặc chìm nổi phong trần bị lưu sinh