Mậu can năm thái âm hóa quyền chi ý hàm

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 3338

Mậu năm thái âm hóa quyền chi ý hàm


Điền trạch chủ hóa quyền chủ lao lục bôn ba sáng nghiệp
Tử ( dương thủy ) thái âm thiên đồng cùng chủ thê có bang phu vận việc nghiệp có thành tựu có lợi kỳ thi thăng chức phát tài
Sửu ( âm thổ ) thái âm thái dương cùng nhật thuộc lòng nguyệt huy sự nghiệp có biến hóa cảm xúc bất ổn định
Dần ( dương mộc ) thái âm thiên cơ cùng học là tinh sự nghiệp có biến động tình cảm có biến hóa
Nên tập kỹ nghệ đi làm không thể mình kinh doanh sinh ý
Mậu sinh ra thái âm hóa quyền thiên cơ hóa kị tọa mệnh canh thân lao lục mệnh nửa đời khổ cáp cáp
Mão ( âm mộc ) thái âm độc kỵ / cùng hóa quyền tại mão hãm địa không lành
Nên sớm năm ly hương mưu cầu phát triển nhưng bị tuyển kị hoặc ghen tỵ


Thìn ( dương thổ ) thái âm độc kỵ / dương thái âm hóa quyền tại thìn hãm địa không lành đối cung thái dương vô lực tuy có tài đến nhưng chưa tốt
Nên sớm năm ly hương mưu cầu phát triển nhưng bị tuyển kị hoặc ghen tỵ
Tị ( âm hỏa ) thái âm độc kỵ / cơ hóa quyền tại tị hãm địa không lành
Nên sớm năm ly hương mưu cầu phát triển nhưng bị tuyển kị hoặc ghen tỵ
Ngọ ( dương hỏa ) thái âm thiên đồng cùng hóa quyền tại ngọ hãm địa không lành
Nên sớm năm ly hương mưu cầu phát triển nhưng bị tuyển kị hoặc ghen tỵ
Vị ( âm thổ ) thái âm thái dương cùng nhật có dư ôn nguyệt nhàn sự nghiệp có biến hóa cảm xúc bất ổn định
Thân ( dương kim ) thái âm thiên cơ cùng học là tinh sự nghiệp có biến động tình cảm có biến hóa
Hóa quyền kị tọa cung nô bộc [ quan tới phụ ] biểu hiện quan trường hoặc nghề nghiệp mất thế tiểu nhân trúng thương phỉ báng
Hóa quyền kị tọa cung tật ách [ quan tới điền ] biểu hiện quan trường hoặc nghề nghiệp mất thế tiểu nhân trúng thương phỉ báng
Mậu sinh ra thái âm hóa quyền thiên cơ hóa kị tọa mệnh canh thân lao lục mệnh nửa đời khổ cáp cáp
Nên tập kỹ nghệ đi làm không thể mình kinh doanh sinh ý
Dậu ( âm kim ) thái âm độc kỵ / cùng hóa quyền tại dậu hãm địa không lành
Hóa quyền kị tọa cung nô bộc [ quan tới phụ ] biểu hiện quan trường hoặc nghề nghiệp mất thế tiểu nhân trúng thương phỉ báng
Hóa quyền kị tọa cung tật ách [ quan tới điền ] biểu hiện quan trường hoặc nghề nghiệp mất thế tiểu nhân trúng thương phỉ báng
Tuất ( dương thổ ) thái âm độc kỵ / dương thái âm hóa quyền tại tuất đối cung thái dương nhập vượng hữu lực
Hợi ( âm thủy ) thái âm nhập miếu độc kỵ / cơ hóa quyền quyền lực cùng tài phú câu tăng

// ]]>


Tí ngọ nhị cung [ thiên đồng thái âm ] đồng độ mà thái âm hóa quyền hội quan lộc cung [ thiên cơ thiên lương ] mà thiên cơ hóa kị
Cùng mượn hội [ thái dương cự môn ] mà thái dương hóa khoa ( một cái khác nói hữu bật hóa khoa )
Cung mệnh hội gặp dương đà la tại thìn hoặc cùng kình dương tại ngọ đồng độ
Ngôi sao này tổ nhật ( hữu bật ) khoa nguyệt quyền hội chiếu, một dạng, chủ mang đến biểu hiện tốt đẹp
Quan lộc cung thiên cơ hóa kị cận chủ sự nghiệp hay thay đổi động đúng là tại cùng một cơ cấu phục vụ cũng thường điều động công làm chức vụ
Mà lại tại đại đa số dưới tình huống, một thân sẽ không chuyên với một nghiệp, nhưng mà cũng chính bởi vì biến động quá tần
Dù cho giỏi về đằng chuyển biến hóa, kỳ thật tế ích lợi cũng không hội quá lớn.
Chỉ có tại có phụ tá chư diệu cùng hội tình hình hạ, sự nghiệp chỉ có hội khá là là ổn định, thu vào hoạch cũng tốt, nhưng vẫn thuộc tên lớn hơn lợi nhuận.
Lưu niên đại vận gặp thái âm hóa quyền thường chuyển thành sáng tạo tính được vận trình quá mức tỉ bản mệnh gặp hóa quyền là tốt.
Sửu vị nhị cung được [ thái âm hóa quyền thái dương ] đồng độ hội thiên lương độc tọa, cùng mượn hội [ thiên cơ hóa kị cự môn ]
Cận tại sửu cung tới [ thái âm thái dương ] có hội gặp lộc tồn.
Thái âm thái dương đồng độ vốn đã có [ chợt âm chợt dương ] đắc ý nghĩa, đó là nhất thời tích cực nhất thời tiêu cực? Có mâu thuẫn ý vị.
Thái âm hóa quyền gia tăng bên ngoài thu vào hoạch
Nếu nhược thái dương hóa khoa thì gia tăng phát tán ’ lưỡng chủng tính chất đồng thời cũng liền lại càng dễ gây nên cảm xúc lên mâu thuẫn xung đột phiến diện.
Bởi vì quan lộc cung là thiên lương, bởi vậy cũng liền dễ dàng xuất hiện sự nghiệp phương diện biến động cùng làm phức tạp
Cung tài bạch thiên cơ hóa kị cùng cự môn đồng độ, biểu hiện là cực độ lao lòng lao thần.
Cho dù ở đại vận hoặc lưu niên, cũng thường có tương đồng được khắc ứng
Dần thân cung thiên cơ thái âm đồng độ, phân biệt thiên cơ hóa kị, thái âm hóa quyền thì đà la chỗ hội nhân là thiên lương độc tọa, cùng thiên đồng độc tọa.
Thiên cơ thái âm bên ngoài sao hóa được tính chất lẫn nhau xung đột, thái âm hóa quyền tuy chủ ổn định, thiên cơ hóa kị lại chủ biến thiên
Thường thường biến hóa là bất an như công việc bình thường, vui mừng đi lệch phong để cầu biến hóa
Nhất là dễ dàng truy cầu hư danh, cho nên ảnh hưởng bản thân thành tựu.
Chủ bất lợi tình cảm, nhất là phụ mệnh, tuy thiện trường giá ngữ trượng phu, nhưng tình cảm vợ chồng lại khác thường cách ngăn
Vẫn để người cảm thấy lẫn nhau ân ái ( đặc biệt [ cơ âm ] tại thân cung nhân là quá mức )
Đại vận lưu niên gặp ngôi sao này đeo tổ hợp, thường thường là mất cơ được biến hóa.

// ]]>


Mão dậu nhị cung thái âm độc tọa hóa quyền ( tại dậu cung tới thái âm có hội có tị cung tới lộc tồn ), đối cung thiên đồng,
Hội thái dương hóa khoa cùng thiên lương độc tọa.
Thái âm thái dương ở riêng nhị cung, xung đột khá là thiếu, bởi vậy động đãng cũng khá là thiếu.
Nhưng lại dễ dàng biến thành an với rõ ràng trạng, không thể thi hành kế hoạch của mình, cho nên cũng liền ảnh hưởng thành tựu của mình.
Thực tế phỏng đoán mệnh cách được rốt cuộc, tu tường các đại vận mà định ra, rồi mới mới có thể luận đoán bên ngoài được mất tới cơ, tiến hành xu tránh.
Nhưng bản tinh hệ lại bất lợi hôn nhân tình cảm, thường có tái hôn được khuynh hướng.
Vợ cả thê thê bị tính không được đầu, không hợp nhau, trì cưới là duy nhất xu tránh chi đạo.
Đại vận lưu niên gặp ngôi sao này đeo, nên nắm chặc phát triển được cơ hội.
Thìn tuất nhị cung thái âm độc tọa hóa quyền, cùng đối cung thái dương hóa khoa ( một nói hữu bật hóa khoa ) tương đối
Đà la tại thìn kình dương tại ngọ ( cùng kình dương đà la cùng hoặc củng hội )
Hội quan lộc cung [ thiên đồng thiên lương ], cùng cung tài bạch thiên cơ hóa kị
Này cung độ thái âm rơi la võng, mà lại cũng có cùng thái dương bản chất không được điều cùng, gây nên xung đột đắc ý vị
Lược đồng sửu vị nhị cung chi đồng viên nhân bất đồng duy nhất xung đột khá là không được trực tiếp
Tại sửu vị nhị cung thái âm hóa quyền nhân, ghê gớm bỗng nhiên sáng kiến một hạng kế hoạch, cũng có thể bỗng nhiên bỏ cuộc một hạng kế hoạch
Nhưng ở thìn tuất nhị cung nhân, lại chỉ biết đưa một hạng kế hoạch đình trệ là hội bỏ cuộc cũng liền thuộc hổ đầu đuôi rắn
Tăng thêm cung tài bạch thiên cơ hóa kị, chủ tài đến cực phí tâm lực
Này lại khác biệt sửu vị nhị cung [ cơ cự ] tại cung tài bạch tới phí miệng lưỡi ( tại la võng được thái âm hóa quyền được đặc biệt điểm )
Vận trong hạn gặp ngôi sao này đeo thì không kể trên bản chất, tu tường thực tế hội hợp được phụ tá sát hóa đã định cát hung.

// ]]>


Tị hợi nhị cung thái âm hóa quyền độc tọa, tất gặp lộc tồn, cùng thiên cơ hóa kị tương đối. Mượn hội [ thiên đồng cự môn ],
Hội hợp [ thái dương thiên lương ] mà thái dương hóa khoa ( một nói hữu bật hóa khoa )
Này hai cái cung viên lấy thái âm tại hợi viễn thắng thái âm tại tị.
Riêng chỉ bất luận tại tị tại hợi, đồng đều là [ lộc kị thái âm, biểu hiện là nhiều tình cảm làm phức tạp
Nhưng hòa hợp lý do tài, sự nghiệp ổn định về sau, thì tình cảm, sự nghiệp đồng đều bất ổn định, riêng chỉ tài nguyên lại phi thường tràn đầy.
Việc nghiệp bất ổn định cũng chưa chắc là thiếu điểm, bởi vì chủ động truy cầu biến hóa, thường thường ghê gớm xúc tiến sự nghiệp.
Lưu niên đại vận cũng có tốt đẹp trở nên đắc ý vị


Thái âm hóa quyền nhập mệnh
Mậu can thái âm hóa quyền thái âm biểu hiện kế hoạch
Hóa quyền một dạng, có mang đến êm xuôi trực tiếp nhất là tăng cường tài quyền được khống chế cũng khiến kế hoạch càng là thuận lợi nhuận
( hóa quyền có phán đoán lực sức quan sát )
Nhưng tu chú ý, thái âm là tài bạch tương đối bên trên mang theo trừu tượng đắc ý nghĩa ( bất đồng với vũ khúc tới là tài tinh )
[ tài quyền ] sản không bằng giàu có, chỉ là có một bút có thể cung cấp mình vận dụng được tiền tài
Thái âm hóa quyền biểu hiện động đãng biến là ổn định bình phục động đãng bình phục ổn định bình phục trùng bình phục cường
Lạc hãm được thái âm hóa quyền lúc có trợ giúp nữ tính thân nhân cải thiện bên ngoài không tốt chất ( nhưng vẫn cần chú ý nó biểu gian kế đạt được )
Vã đang hóa quyền giảm nhẹ bất lợi tình huống ( như sinh ra ly biến là hội thiếu ly nhiều tụ vân vân )
Nhập miếu được thái âm hóa quyền chủ có tài quyền có điều động tư kim có lợi tại tài chính ngân hàng các loại cơ cấu nhậm chức
Riêng chỉ bản mệnh thái âm lạc hãm hóa kị mà như đại vận lưu niên lại hóa là quyền tinh chi lúc thường thành bất lợi xúc phát
Nam mệnh bản mệnh thái âm hóa quyền, chủ đối với khác tính duyên sâu ( có đặc thù lực hấp dẫn ) nhưng đối với khác tính được tình cảm vẫn có lý trí
( nhược thái âm hóa lộc tương đối quá phận thiên về với tình cảm có chỗ khác biệt )
Hội bởi vì nữ tính được quyền lực hoặc lợi ích ( nhưng không nên lại gặp đào hoa ngôi sao )
Nữ nhân mệnh thái âm hóa quyền, chủ hiền thục điều khiển phu có thuật, tuy giá điều khiển trượng phu, mà tại trong mắt người khác còn bất giác bên ngoài điều khiển thủ huy
Nữ nhân mệnh cung phúc đức thái âm hóa quyền cũng khác nhau một tính chất, vã tình cảm vợ chồng khá là chênh lệch, khác biệt thái âm hóa quyền tại cung mệnh nhân tới tốt.
Tọa tuất hợi tí sửu vượng địa vui mừng hưởng thụ nhạc tăng gặp văn chủ thê có bang phu vận việc nghiệp có thành tựu có lợi kỳ thi thăng chức phát tài
Nam mệnh thái âm hóa quyền tuy chủ ổn định đánh đấm khí nhưng bởi vì tự hóa khoa cũng hội rõ ràng nhu tình cùng giảng lý do được một mặt
Mà thiên cơ hóa kị lại chủ biến thiên bất an như công việc bình thường vui mừng đi lệch phong cầu biến hóa truy cầu hư danh ảnh hưởng tự thân thành tựu
Nữ nhân mệnh thái âm hóa quyền nhập mệnh chủ lao lục bôn ba tự hành sáng nghiệp
Tọa mão thần tị ngọ hãm địa nên ly hương bỏ tỉnh xuất ngoại mưu phát triển sinh hoạt khá là là sơ tán
Một dạng, nên tiến hành động não được công việc hoặc thích hợp công nghệ hoặc công trình phương diện đi nghiệp
Dần thân thái âm hóa quyền tuy chủ ổn định mà thiên cơ hóa kị lại chủ biến thiên
Bất an như công việc bình thường vui mừng đi lệch phong cầu biến hóa truy cầu hư danh ảnh hưởng tự thân thành tựu
Nữ nhân mệnh nhập mệnh chủ lao lục bôn ba tự hành sáng nghiệp
Nữ nhân mệnh tại dần bất lợi tình cảm tuy thiện trường giá ngữ trượng phu, nhưng tình cảm vợ chồng lại khác thường cách ngăn
"Cơ nguyệt đồng lương "Kết cấu thái âm hóa quyền tất nhiên thiên cơ hóa kị
Nhược "Quyền chọn kị" chú ý càng trọng đại được kế hoạch càng dễ dàng sai sót

// ]]>


Tọa dần thân thiên cơ thái âm đồng độ học là tinh sự nghiệp có biến động tình cảm có biến hóa
Nên tập kỹ nghệ đi làm ( chú ý không thể mình kinh doanh sinh ý )
Tọa thân thiên cơ đồng cung mậu sinh ra thái âm hóa quyền thiên cơ hóa kị tọa mệnh canh thân lao lục mệnh nửa đời khổ cáp cáp
Không nên kinh doanh nên tập kỹ nghệ đi làm không thể mình kinh doanh sinh ý
Thái âm hóa quyền mậu thái âm chủ điền trạch hóa quyền tọa mệnh ghê gớm kinh doanh không nhúc nhích sản đi nghiệp
Thái âm hóa quyền mậu nam mệnh tự đắc bên ngoài nhạc nữ nhân mệnh chủ lao lục bôn ba sáng nghiệp
Thái âm hóa quyền mậu tọa tử địa có ngày cùng thái âm cùng quấn là người nhạc quan tính tình còn ôn hòa có tự đắc bên ngoài nhạc tìm tầm nhân sinh
Thái âm hóa quyền mậu tọa sửu ( thái dương thái âm ) hóa quyền đồng đều cát ( bất luận bất luận cái gì tinh diệu )
Thái âm hóa quyền mậu tọa tuất hợi tí sửu vượng địa vui mừng hưởng thụ nhạc tăng gặp văn
Thái âm hóa quyền mậu tọa mão thần tị ngọ hãm địa hóa quyền không lấy cát luận lao lục bôn ba không phúc
Nên ly hương bỏ tỉnh xuất ngoại mưu phát triển sinh hoạt khá là là tông tán bị trốn tránh sự thật
Thái âm hóa quyền mậu kị tọa ất can năm sinh hóa quyền gặp được cung can tự hóa kị không nên sáng nghiệp kinh doanh nên lĩnh củi
Cũng kị cùng tứ sát đồng cung


Thái âm hóa quyền nhập huynh đệ
Thủ tỷ muội có khả năng là sự nghiệp được khởi đầu người đương gia làm chủ có thể giúp việc công việc quản gia
Tọa tuất hợi tí sửu vượng địa lẫn nhau có trợ lực tình cảm tốt
Tọa mão thần tị ngọ hãm địa tương hỗ tranh đoạt không giúp được gì lực
Nhược lạc hãm thái âm hóa quyền không nên nhập lục thân cung chủ đáng lục thân đối với mệnh chủ sử dụng gian kế
Dần thân thiên cơ sinh ra kị thái âm sinh ra quyền nhập huynh đệ này thiên cơ hóa kị lại chủ biến thiên
Bất an như công việc bình thường vui mừng đi lệch phong cầu biến hóa truy cầu hư danh ảnh hưởng tự thân thành tựu
Nhược [ quyền chọn kị ] chú ý càng trọng đại được kế hoạch càng dễ dàng sai sót
Thái âm hóa quyền nhập phu thê
Thái âm hóa quyền nhập phu thê chủ nữ tính chưởng quyền thê tử có khả năng lại cố nhà nam mệnh sợ vợ
Tọa tuất hợi tí sửu vượng địa thê có thể giúp phu lẫn nhau nâng đở tình cảm tốt tự thân thiện trường giao tế tiếp khách hội công việc quản gia phục thị trượng phu
Tọa mão thần tị ngọ hãm địa tướng vợ chồng hỗ ý kiến không hợp mỗi bên chấp ý kiến bản thân
Nhược lạc hãm thái âm hóa quyền không nên nhập lục thân cung chủ đáng lục thân đối với mệnh chủ sử dụng gian kế
Tại dần thân thiên cơ hóa kị thái âm hóa quyền
Quyền kị phối ngẫu cá tính kiên cường gần như không thương lượng co giãn không gian hôn nhân bị biến sợ nan thu thập ly hôn cơ suất cao
Thái âm hóa quyền nhập tử nữ
Thái âm hóa quyền nhập tử nữ biểu hiện nữ nhân nhi vui mừng sáng nghiệp quản gia có thể khắc cần khắc kiệm khác chủ bản thân có đầu tư kinh doanh không nhúc nhích sản
Tọa tuất hợi tí sửu vượng địa con nối dõi biểu hiện tốt có thể hiếu thuận khác biểu hiện sinh hoạt tình dục thỏa mãn lại vui sướng
Tọa mão thần tị ngọ hãm địa tử nữ giờ nan nuôi sống khác biểu hiện tính nhu cầu cuộc sống quá độ khá là không dễ thỏa mãn vui sướng
Nhược lạc hãm thái âm hóa quyền không nên nhập lục thân cung chủ đáng lục thân đối với mệnh chủ sử dụng gian kế

// ]]>


Thái âm hóa quyền nhập tài bạch
Tọa tuất hợi tí sửu vượng địa có phát tài phải là sanh ra ở có tiền được gia đình
Tọa mão thần tị ngọ hãm địa sợ tổn tài
Tọa dần thân thiên cơ thái âm đồng độ thái âm hóa quyền tất thiên cơ hóa kị
Thái âm hóa quyền tuy chủ ổn định thiên cơ hóa kị lại chủ biến thiên lưỡng bộ dạng xung đột tiến tài biến hóa không chừng
Thái âm hóa quyền nhập tật ách
Nên đổi nghề
Tại thân dậu
Hóa quyền không lành sợ bị thụ ghen tỵ trúng thương tạo dao quan tai ảnh hưởng chức vụ giáng điều hoặc mất thế
Chú ý con mắt mao bệnh hoặc bị suy nhược tinh thần
Tọa sửu vị nhật nguyệt đồng độ chủ giáp trạng tuyến vấn đề ( nữ nhân mệnh nhiều gặp )
Thái âm hóa quyền nhập tật ách tọa sửu vị nhật nguyệt thìn tuất nhật nguyệt đối với củng
Biểu hiện hoạn thủy hỏa không được điều âm dương không êm thấm lòng thận không giao mất ngủ giật mình lo lắng ( lòng rung động thần kinh suy yếu )
Gặp sát lại gặp không kiếp chủ phá thương phong
Thái âm hóa quyền nhập thiên di
Thái âm hóa quyền nhập thiên di tọa tuất hợi tí sửu vượng địa động trung đều cát nhưng có làm nữ nhân mệnh có sáng nghiệp chưởng quyền lao lục
Nam mệnh vui mừng xuất ngoại thường quần nhau tại nữ nhân quay vòng lý
Tọa mão thần tị ngọ hãm địa sợ bôn ba bận rộn
Thái âm hóa quyền nhập nô bộc
Thái âm hóa quyền nhập nô bộc thủ bạn nữ giới là khởi đầu người bằng bối chưởng quyền nên đổi nghề
Tại dậu tuất hợi tí sửu miếu vượng
Tại thân dậu hóa quyền không lành sợ bị thụ ghen tỵ trúng thương tạo dao quan tai ảnh hưởng chức vụ giáng điều hoặc mất thế
Nhược lạc hãm thái âm hóa quyền không nên nhập lục thân cung chủ đáng lục thân đối với mệnh chủ sử dụng gian kế
Thái âm hóa quyền nhập quan lộc
Tọa tuất hợi tí sửu vượng địa có sáng nghiệp làm sau màn làm bàn lão bản lao lòng chưởng quyền nam mệnh nhiều đến khác tính chuyện của nghiệp trợ lực
Tọa mão thần tị ngọ hãm địa sợ bị người hãm đố kinh doanh khó khăn nhiều
Mượn tinh thiên cơ thái âm hóa quyền, cũng chủ tên lớn hơn lợi nhuận, hoặc lợi nhuận lộc tùy tên dự mà đến
Nên chuyên nghiệp nhân sĩ dạy chức luật sư đẩy tiêu công việc hoặc phục vụ nghiệp là nên
Gặp dương đà không kiếp tứ sát đồng cung thì đâu quan bãi chức
Thái âm hóa quyền chủ lao lục bôn ba sáng nghiệp

// ]]>


Thái âm hóa quyền nhập điền trạch
Tọa tuất hợi tí sửu vượng địa nhưng có đưa sản cơ hội
Tọa mão thần tị ngọ hãm địa sợ bán tổ sản
Thái âm hóa quyền nhập phúc đức
Tọa tuất hợi tí sửu vượng địa có phúc có thể hưởng khác tính duyên tốt có đầu tư kinh doanh không nhúc nhích sản
Hóa quyền nhập [ phu tới quan ] tuy có đào hoa nhưng có thể tiết chế ( khác biểu hiện kế hoạch thuận lợi nhuận )
Tọa mão thần tị ngọ hãm địa đào hoa nhiều sợ khó được thanh nhàn muộn muộn không được nhạc nên truy cầu tâm linh gửi thác
Hoặc hiến dâng công ích ( chú ý gian kế ý nghĩ )
Tọa dần thân thiên cơ thái âm đồng độ thái âm hóa quyền tất nhiên thiên cơ hóa kị đồng cung vui vẻ đi lệch phong để cầu biến hóa truy cầu hư danh
Phải là sanh ra ở có tiền được gia đình
Nữ nhân mệnh cung phúc đức thái âm hóa quyền cũng khác nhau một tính chất, vã tình cảm vợ chồng khá là chênh lệch, khác biệt thái âm hóa quyền tại cung mệnh nhân tới tốt
Tối kỵ gặp địa không địa kiếp chủ chí đại nhưng chỉ có sơ
Lạc hãm hóa quyền gặp thiên tài chủ rỗng tuếch học thiển lại trang có bản lĩnh ( nhược nhập miếu hóa quyền tuy tài văn chương hơi lớn không khỏi chủ cuồng vọng tự đại )
Thái âm hóa quyền nhập phụ mẫu
Thái âm hóa quyền nhập phụ mẫu thủ mẫu thân là sự nghiệp được khởi đầu người
Tọa tuất hợi tí sửu vượng địa cùng mẫu duyên sâu thu được chiếu cố khác biểu hiện trường lên kế hoạch đối với mệnh chủ có trợ lực nên tiến hành kế hoạch cơ cấu
Tọa mão thần tị ngọ hãm địa cùng mẫu sợ khá là gầy duyên
Nhược lạc hãm thái âm hóa quyền không nên nhập lục thân cung chủ đáng lục thân đối với mệnh chủ sử dụng gian kế
Thái âm sinh ra quyền + văn khúc tiệt không thiên hình

// ]]>