Mậu can năm thiên cơ hóa kị chi ý hàm

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 9284

Mậu năm thiên cơ hóa kị chi ý hàm


Ất mộc
Chủ nam tính lục thân vấn đề cùng tai nạn vấn đề không phải chủ phí của tại dần thân thiên cơ thái âm kình dương cùng thì chủ nữ tính thụ ảnh hưởng
Chủ phụ thân thất bại mất sớm hoặc không duyên hoặc biểu hiện phụ thân lao lục hoặc phụ mẫu tình cảm không tốt, khó coi
Gặp hóa kị phi thường khó giải quyết nhất nan giải quyết ( người hoặc sự tình )
Nữ nhân mệnh chủ bất lợi huynh đệ trượng phu ( nam tính ) khác chủ đào hoa vô tình
Động ngôi sao
Thiên cơ thái dương thái âm thất sát đều là dịch mã ngôi sao lưu niên dịch mã tinh hóa kị nên chú ý tai nạn xe được phát sinh


Hoả tinh + thiên mã là "Ngựa chiến" tuy chủ kích phát phấn đấu nhưng phải chú ý tai nạn xe
( hoả tinh nhập dần thân tị hợi lưu niên đi bên ngoài đối cung lúc cũng ứng chú ý tai nạn xe nhỏ tai nạn xe )
Thiên cơ hóa kị ( với song hóa kị ) gặp lại sát tinh chủ không cực quá đến ( không thấy sát thì ngoại lệ ) < trần tuyết đào đại sư luận điểm >
Tí ngọ cung thiên cơ độc tọa hóa kị, cùng cự môn tương đối,
Tử cung nhân thụ dương đà chiếu xạ, ngọ cung thì cùng kình dương đồng độ.
Tam hợp cung hội [ thiên đồng thiên lương ], cùng thái âm độc tọa hóa quyền.
Chủ một thân tư tưởng bị toản rúc vào sừng trâu thường đưa sự việc phức tạp hóa, cho nên dẫn đến kế hoạch sai lầm
Hoặc nói vô sự hối hả bận rộn công việc loạn thiếu điều lý do lại thường thường biểu trưng là sợ hãi, hoặc thụ dọa nạt
Hóa kị là áp lực tại thương lượng thì là đột nếu như đến được ác tính cạnh tranh
Hóa kị là áp lực tại chính thì là thân người công kích
Sát hình chư diệu tịnh chiếu lúc, lại là bởi vì tật bệnh gây nên tứ chi thương tàn hậu di chứng hiện ra. Ngọ cung sâu nặng với tử cung.
Tử ( dương thủy ) thiên cơ độc kỵ hóa kị vất vả phiền lòng tăng lần
Ngọ ( dương hỏa ) thiên cơ độc kỵ hóa kị vất vả phiền lòng tăng lần

// ]]>


Sửu vị cung thiên cơ độc tọa hóa kị, sửu cung nhân có gặp tị lộc tồn, đối cung là thiên lương
Tam hợp cung chỗ hội là thiên đồng độc tọa, cùng cự môn độc tọa
Cùng thiên lương tương đối dễ dàng trêu chọc quấy rầy, tuy nhất định có thể hóa giải, nhưng chỗ hao tổn tinh thần rất nhiều.
Sự kiện đột nhiên xuất hiện được quấy rầy, thường thường cùng kế hoạch sai sót, dự đoán sai lầm vân vân hình liên quan đến
Cho nên đặc biệt nhiều nội tâm được tiêu lự chủ hôn hôn nhân tình cảm làm phức tạp
Nam mệnh phối ngẫu vui mừng xuất phong đầu, nữ nhân mệnh thì bị cùng trượng phu không êm thấm
Tọa mệnh biểu hiện không được trấn định
Nhược thiên cơ hóa kị gặp hỏa linh nữ nhân mệnh bị miên man suy nghĩ việc nhỏ hóa thành đại sự là tự nhiên sát khuynh hướng
Sửu ( âm thổ ) thiên cơ độc kỵ chủ mọi việc không được thuận chung vẫn bần khốn từ tầm đau khổ tình cảm làm phức tạp nhiều có khổ nạn đạo sợ cử chỉ có thương
Vị ( âm thổ ) thiên cơ độc kỵ chủ mọi việc không được thuận chung vẫn bần khốn từ tầm đau khổ tình cảm làm phức tạp nhiều có khổ nạn đạo sợ cử chỉ có thương
Dần thân cung thiên cơ hóa kị thái âm hóa quyền đồng độ thì kình dương chỗ hội nhân là quan lộc thiên lương độc tọa, cùng tài bạch thiên đồng độc tọa
Thiên cơ hóa kị thái âm hóa quyền bên ngoài tính chất lẫn nhau xung đột, thái âm hóa quyền tuy chủ ổn định,
Thiên cơ hóa kị lại chủ biến thiên thường biến hóa là bất an như công việc bình thường
Vui mừng đi lệch phong để cầu biến hóa nhất là dễ dàng truy cầu hư danh, cho nên ảnh hưởng bản thân thành tựu.
Chủ bất lợi tình cảm, nhất là nữ nhân mệnh, tuy thiện trường giá ngữ trượng phu, nhưng tình cảm vợ chồng lại khác thường cách ngăn
( chỉ là để người cảm thấy lẫn nhau ân ái đặc biệt [ cơ nguyệt ] tại thân cung nhân là quá mức )
Đại vận lưu niên gặp thường thường là mất cơ được biến hóa
Dần ( dương mộc ) thiên cơ thái âm cùng chủ tình cảm khó khăn trắc trở làm phức tạp phân tâm hoặc sự nghiệp việc học hành có biến động hoặc sự nghiệp không lòng chuyên doanh mà ác hóa
Thân ( dương kim ) thiên cơ thái âm cùng chủ tình cảm khó khăn trắc trở làm phức tạp phân tâm hoặc sự nghiệp việc học hành có biến động hoặc sự nghiệp không lòng chuyên doanh mà ác hóa

// ]]>


Mão dậu cung [ thiên cơ cự môn ] đồng độ, tại dậu cung nhân tất hội lộc tồn, hội thiên đồng độc tọa,
Cùng mượn hội [ thái dương hóa khoa thái âm hóa quyền ] ( một nói hữu bật hóa khoa )
Thiên cơ cự môn đã đồ phá đãng được tính chất,
Thiên cơ hóa kị tăng cường phá 礑 thường chủ không tuân thủ một nghiệp, gặp khác nghĩ thiên mệnh chủ lại hội cảm thấy là có tài nhưng không gặp thời
Bản tinh hệ lại chủ ngôn ngữ mất thức, lại thường thường mất thức với trọng yếu quan đầu, tức cái gọi là một lời tang bang.
Bởi vì cơ cự đồng cung, cho nên vẫn nên tiến hành miệng lưỡi để cầu tài tính chất được công việc.
Mão ( âm mộc ) thiên cơ cự môn cùng nơi đây hóa kị chủ có tài nhưng không gặp thời đầy bụng phàn nàn là tình vây khốn không chỗ khuynh tố thất tình thương lòng
Nhưng thiên cơ bởi vì hóa kị biết hiểu hướng lên phấn tiến thao sáng dưỡng hối chờ đợi tái xuất phát
Dậu ( âm kim ) thiên cơ cự môn cùng nơi đây hóa kị chủ có tài nhưng không gặp thời đầy bụng phàn nàn là tình vây khốn không chỗ khuynh tố thất tình thương lòng
Thìn tuất nhị cung ( thiên cơ thiên lương ) đồng độ mậu thiên cơ hóa kị tại thìn cùng đà la đồng độ tại tuất thụ dương đà hội chiếu
Hội [ thiên đồng thái âm ] mà thái âm hóa quyền, mượn hội [ thái dương cự môn ] mà thái dương hóa khoa ( một nói )
Bởi vì thái âm thái dương hóa cát hội chiếu, tinh diệu hội hợp không làm vô lực ( thìn cung [ cơ lương ] hội hợp được âm dương càng tốt )
Bởi vì thiên cơ hóa kị mà dẫn đến thiên lương muốn thường phí lực mất giải quyết
Hóa kị cụ thể biểu trưng là lưu lạc được sắc thái, tư tưởng di động, cử kỳ không chừng, xử sự tình lặp đi lặp lại khó khăn trắc trở.
Cơ lương vốn đồ dự cảm giác lực,
Thiên cơ hóa kị hậu, thì dễ dàng từ dự cảm giác sinh sản quá lự, cho nên quyết đoạn sai lầm đặc biệt tuất cung ( thái dương tại thân ) nhân là nhiên
Thìn ( dương thổ ) thiên cơ thiên lương cùng chủ là tình cảm tới làm phức tạp dẫn đến sự nghiệp hoặc học thuật nghiên cứu lọt vào ngăn trở
Tuất ( dương thổ ) thiên cơ thiên lương cùng chủ là tình cảm tới làm phức tạp dẫn đến sự nghiệp hoặc học thuật nghiên cứu lọt vào ngăn trở
Tị hợi cung thiên cơ độc tọa hóa kị, tại tị tất gặp lộc tồn đồng độ ( tại tuất đối với củng lộc tồn ),
Đối cung thái âm hóa quyền, tam hợp cung hội [ thiên đồng cự môn ], cùng mượn hội [ thái dương thiên lương ] mà thái dương hóa khoa ( một nói )
Bản tinh hệ thường chủ [ cơ quan lổi dụng ], bao quát sự nghiệp cùng tình cảm.
Mọi thứ ứng lấy tâm bình tĩnh xử tới, thì không sinh khó khăn trắc trở làm phức tạp.
Nếu không gợn sóng chập trùng, thường thường ngoài dự liệu bên ngoài.

// ]]>


Thiên cơ tại hợi cung độc tọa nhân, lại thường chủ hư danh. Lại tình cảm đặc biệt dễ dàng phát sinh làm phức tạp
Ngôi sao này đeo lại chủ bị thụ sợ hãi, cùng thụ không hình áp lực.
Nhược hỏa linh cùng thiên cơ hóa kị đồng độ, thì phòng lúc tuổi già trúng phong
Tị ( âm hỏa ) thiên cơ độc kỵ chủ sự nghiệp không được thuận toại tình cảm có khó khăn trắc trở chung vẫn bần cùng bởi vì rượu lầm sự tình sấm họa
Nên kiêng rượu hiến dâng tông giáo nghiên cứu triết lý mệnh học
Hợi ( âm thủy ) thiên cơ độc kỵ chủ sự nghiệp không được thuận toại tình cảm có khó khăn trắc trở chung vẫn bần cùng bởi vì rượu lầm sự tình sấm họa
Nên kiêng rượu hiến dâng tông giáo nghiên cứu triết lý mệnh học
Mậu năm thiên cơ hóa kị
Thiên cơ hóa kị nhiều khó khăn trắc trở hoặc kế hoạch sai sót không cách nào thực hiện hoặc nói cải cách biến động có trở ngại lực khó có thể khai triển
Thiên cơ hóa kị nhập mệnh
Mậu can thái âm hóa quyền tranh quyền tất đi cùng thiên cơ hóa kị tổng hội mang đến để người thương đầu óc chuyện của
Biểu hiện vui vẻ cường thế tác phong được chưởng quyền nữ tính ( thái âm hóa quyền )
Nhược gặp thiên cơ hóa kị hoặc cự môn hóa kị tại đại hạn điền trạch hoặc tài bạch này hạn dễ dàng hồi thiết tổn tài
Gặp hóa kị phi thường khó giải quyết nhất nan giải quyết ( người hoặc sự tình )
Khác vui mừng tiếp cận tông giáo thậm chí mê tín quá độ tốt nhất quá kế cấp thần minh đang dưỡng tử ( nữ nhân )
Gặp hóa kị toản rúc vào sừng trâu từ thương đầu óc phi thường khó giải quyết phiền nhiễu ảnh hướng đến hắn người nhất nan giải quyết ( người hoặc sự tình )
Tự thân khó tránh thần kinh suy yếu hoặc phạm tinh thần giác quan chứng
Nên thận phòng tiền tài phương diện tổn thất kinh doanh đặc biệt chú ý nhóm cứ khế ước chừng được vấn đề để tránh gây đến quan không phải
( thiên cơ cơ trí dịch động tới tính )
Mậu can thiên cơ hóa kị giảm thiểu linh động lực nhận chướng ngại, hoặc bởi vì chủng chủng chủ quan khách quan nhân tố, dẫn đến mất đi cơ gặp
Thiên cơ hóa kị biến thành kế hoạch sai sót đến quá trễ kinh hoảng quá mức biến là nghĩ lự
Mất đi vốn có suy nghĩ kế hoạch được tính chất mà bạng châu chuyển là tiêu lự không nên kế hoạch hoặc kinh doanh

// ]]>


Bản mệnh thiên cơ hóa kị cả đời bị gây chuyện bị hắn người phỉ báng
( tốt nhất không nên có quá nhiều niệm đầu ngược lại không thành nắm chặc thủ niệm ý nghĩ càng nhiều bị biến thành âm mưu )
Biểu trưng là bị người phỉ báng, thân người công kích, ác tính cạnh tranh các loại ứng lấy không thay đổi ứng vạn biến, thì phong ba từ dịch bình hơi thở
Nhược phí thần mất đối phó, thì dễ dàng một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi
Thiên cơ hóa kị không nên cùng văn xương ( biểu hiện văn tự ) văn khúc ( biểu hiện số chữ ) đồng cung bởi vì dễ có văn kiện sai lầm
Nhược đại hạn cung mệnh không tốt, khó coi lưu niên gặp thiên cơ hóa kị tối kỵ ra cửa
Nhược đại hạn cung mệnh tốt lưu niên gặp thiên cơ hóa kị thì chủ ra cửa kế hoạch bị ngăn trở
Lưu niên thiên cơ hóa kị hội nhập mệnh cung hoặc cung phúc đức không nên làm trọng đại quyết định hoặc kế hoạch tránh cho kinh doanh nhiều bại
Mệnh có sống kị thuộc mộc nột hình chịu bị thua không thích chiếm người tiện nghi
Nhược thiên di cung văn xương tự hóa kị chủ còn nhỏ khỏe mạnh không tốt, khó coi trung khí không đủ thể chất khá là không khỏe
Chủ thể yếu tư chất trung đẳng cá tính không mở lãng vui mừng toản rúc vào sừng trâu xử sự tình phản phúc không chừng thường biến quẻ
Bị phiền não mất ngủ hoặc thần kinh suy yếu dẫn đến gia sự không yên
Khác trí tuệ tinh hóa kị biểu hiện trí tuệ năng lực nhận chướng ngại hội có mơ hồ quyết định
Dẫn đến kế hoạch hoặc hy vọng nan thực hiện dễ có bi thương quan khinh sinh ra được niệm đầu
Cơ sâu họa càng sâu, không nên tính toán quá tận, lấy tâm bình tĩnh hậu mà thành công;
Quá phận thông minh biến thành trượt đầu; bị thụ phỉ báng, lại gặp sát, lao tâm địa ứng phó phỉ báng
Không...nhất nên kinh doanh tất nhiên kế hoạch sai sót lặp đi lặp lại mình làm hư tình huống của chính mình
Nữ nhân mệnh thiên cơ hóa kị thường thường biểu trưng là trượt chân lạc đường thường bởi vì nhất thời tình hình thực tế tự xúc động tạo thành sai sót
( dễ nhất ngã đau lên cao thang lầu thang máy các loại xử ứng đặc biệt tiểu tâm )
Ất mộc chủ nam tính lục thân vấn đề cùng tai nạn vấn đề không phải chủ phí của
Tại dần thân thiên cơ thái âm kình dương cùng thì chủ nữ tính thụ ảnh hưởng
Nữ nhân mệnh chủ bất lợi trượng phu khác chủ đào hoa vô tình
Thiên cơ thái dương thái âm thất sát đều là dịch mã ngôi sao lưu niên dịch mã tinh hóa kị nên chú ý tai nạn xe được phát sinh
Hoả tinh + thiên mã là "Ngựa chiến" tuy chủ kích phát phấn đấu nhưng phải chú ý tai nạn xe
( hoả tinh nhập dần thân tị hợi lưu niên đi bên ngoài đối cung lúc cũng ứng chú ý tai nạn xe nhỏ tai nạn xe )

// ]]>


Tí ngọ cung thiên cơ độc tọa hóa kị ( mậu sinh ra ) cùng cự môn tương đối tại tí cung thụ dương đà củng chiếu tại ngọ cung thì cùng kình dương đồng độ
Tam hợp cung hội tài bạch [ thiên đồng thiên lương ] cùng quan lộc thái âm độc tọa hóa quyền
Chủ một thân tư tưởng bị toản rúc vào sừng trâu thường đưa sự việc phức tạp hóa, cho nên dẫn đến kế hoạch sai lầm
Hoặc nói vô sự hối hả bận rộn công việc loạn thiếu điều lý do lại thường biểu trưng sợ hãi áp lực hoặc thụ dọa nạt
Nhược từ thương lượng thì có đột nếu như đến được ác tính cạnh tranh nhược tòng chính thì dễ bị thân người công kích
Sát hình chư diệu tịnh chiếu lúc, lại là bởi vì tật bệnh gây nên tứ chi thương tàn hậu di chứng hiện ra
( ngọ cung gặp kình dương khá là tử cung nghiêm trọng )
Tại tí ngọ miếu vượng độc tọa đối chiếu cự môn tiên thiên bản tính đa nghi vui mừng toản rúc vào sừng trâu ưu nhu quả đoạn
Tại sửu vị hãm địa độc thủ hóa kị chủ mọi việc không được thuận chung vẫn bần khốn từ tầm đau khổ
Tình cảm làm phức tạp nhiều có khổ nạn đạo sợ cử chỉ có thương
Nữ nhân mệnh sửu vị hãm cung hóa kị gặp hỏa linh, là tự nhiên sát khuynh hướng
Tại tị hợi sửu vị tọa mệnh thọ mệnh không dài lại dù cho có tiền cũng hội bại tận nên kiêng rượu lánh đời vào núi rừng xuất gia tu hành
Tại thìn tuất vượng cơ lương đồng cung cơ lương vốn đồ dự cảm giác lực,
Thiên cơ hóa kị thì dễ dàng từ dự cảm giác sinh sản quá lự, cho nên quyết đoạn sai lầm
Đặc biệt tuất cung ( thái dương tại thân ) nhân là nhiên
Bởi vì thiên cơ hóa kị thì thiên lương phải phí lực giải quyết có lưu lạc được sắc thái
Tư tưởng di động, cử kỳ không chừng, xử sự tình lặp đi lặp lại khó khăn trắc trở được biểu trưng
Tại tị hợi bình thản độc thủ hóa kị hư danh chủ sự nghiệp không được thuận toại chung vẫn bần cùng tình cảm có khó khăn trắc trở làm phức tạp
Bởi vì rượu lầm sự tình sấm họa nên kiêng rượu hiến dâng tông giáo nghiên cứu triết lý mệnh học
Mọi thứ nhược lấy tâm bình tĩnh xử tới, thì không sinh khó khăn trắc trở làm phức tạp nếu không thường có ngoài dự liệu bên ngoài gợn sóng chập trùng
Tại tị hợi thiên cơ hóa kị ( mậu ) hoặc thiên di cung thái âm hóa kị ( ất ), thì lại càng dễ sinh sản ki luyến
Nhưng lại lấy tình cảm sang thương làm mỹ hảo về ức dễ dàng phát triển trở thành đùa bỡn tình cảm
Tại dậu thiên cơ cự môn cùng "Cự cơ hóa dậu "Cách là người cơ trí có khẩu tài nhưng vui mừng huyễn tưởng sở học không được thực di chuyển hoa không thành bị phạm tiểu nhân
Thường gặp khác nghĩ thiên bôn ba phiêu đãng nhiều phá mất không tuân thủ tổ nghiệp tình cảm dễ có ngăn trở
Nữ nhân mệnh thiên cơ thái âm bề ngoài mỹ hảo, nội tâm thì nhiều làm phức tạp
Nếu lại hóa kị ( mậu sinh ra ) thì đa sầu đa cảm, đối với khác tính chợt lạnh chợt nhiệt, nhược cho dù ly
Đại hạn cung mệnh gặp thiên cơ hóa kị
Tránh cho đơn độc lên hoặc dò xét hiểm bị lạc đường mất tung hoặc ứng phòng bởi vì dự đoán phán đoán chi thất lầm tạo thành đại bại

// ]]>


Thiên cơ hóa kị nhập huynh đệ
Chủ huynh đệ có tổn chắc có tai nạn [ thiên cơ là huynh đệ chủ hóa kị nhập cung huynh đệ ] không phải nữ tính tỷ muội
Chủ cùng huynh đệ không duyên lúc hội có tranh chấp lẫn nhau quan hệ sơ ly lúc trước quan hệ mật thiết biến ác liệt lại nhiều nhỏ đề văn chương sách vở làm ra to tát rộng lớn lắm mỗi bên đi cực đoan
Thiên cơ hóa kị nhập đại hạn huynh đệ chủ vận chênh lệch
Huynh bộc tuyến tình cảm vợ chồng dễ có ngăn trở ( mệnh phu giữa đoạn kiều ) nên kết hôn muộn
Hoặc chỗ lui tới bằng hữu không thủ tín hoặc ứng chú ý thân được khỏe mạnh vấn đề < huynh đệ là tật ách tới quan lộc >
Là thiếu trái kị chủ ấm người khác đãi bằng hữu tỉ tay chân thân thường cùng huynh đệ tỷ muội ý kiến không hợp
Thiếu trái kị thiếu huynh đệ trái chủ ấm người mình lại cùng khốn cũng muốn giúp người ( không thể không sự tình )
Huynh đệ là tài bạch tới điền trạch ( tài khố ) phi hóa kỵ nhập là đời trước được thiếu trái tuổi nầy trả nợ cho mượn hậu thu vào không trở về
Tốt nhất không nên hợp bạn bè bởi vì tiền giao ra ( xuất tư ) hậu không cách nào thu về tốt nhất không nên đưa tiền tài thải xuất nhất định thu vào không trở về lại hội trở mặt thành thù
Huynh đệ thiếu duyên phần mờ nhạt tiếp khách thiếu huynh đệ có khắc hoặc huynh đệ cá tính mộc nột dễ nể đạo từ
Huynh bộc tuyến tọa hóa kị tức biểu thị thành tựu tuyến hóa kị chủ cả đời nan đã có thành tựu cũng chủ tình cảm vợ chồng nhiều khó khăn trắc trở hoặc thỉnh thoảng cãi nhau
Cung huynh đệ tọa hóa kị chủ sợ bởi vì chết bệnh thế ( cung huynh đệ là cung tật ách được khí mấy vị )
Phải chú ý giường ngủ vấn đề ( đầu hướng hướng dần ~ vị lấy 45~225 độ giữa )
Trùng nô bộc bằng hữu thiếu
Biểu hiện tu trả trước xuất hao phí tiền mới có thể kiếm tiền < huynh đệ là tài bạch tới điền trạch >
Gặp hóa quyền huynh bộc tuyến gặp quyền kị chủ bá đạo nói lải nhải không rõ ràng lý do chỗ lui tới tầng mặt sâm si không được tề
Tốt nhất không thể cùng bằng hữu nói giỡn

// ]]>


Thiên cơ hóa kị nhập phu thê
Năm sinh hóa kị tọa bốn mã địa là "Tháo dỡ mã kị " "Phá kị" chủ có hung hiểm bôn ba lao lục
Nhược hành vận đại hạn lục thân cung tọa "Tháo dỡ mã kị" đều chủ không phải là chia ly
"Tháo dỡ mã kị" là trời ghét ôn tình nhược nhập đại hạn lục thân cung chủ cùng đáng lục thân tụ thiếu ly nhiều
Nhược gặp nhau nhiều trái lại hội sinh ra không phải là hoặc chuyện khác cho nên
Hoặc là tọa cung tại bốn mã địa "Tự hóa kị" cũng xưng "Tháo dỡ mã kị" chủ bên trong cung nhân hoặc sự tình phân băng ly tích để người phân liệt
Nhược đại hạn phu thê tiến vào bốn mã địa gặp sinh ra kị hoặc tự hóa kị là "Đại phu tháo dỡ mã kị "
Này hạn tốt nhất nhiều bao dung bảo trì hợp lý tụ thiếu ly nhiều miễn cho cải vả ồn ào không ngớt thậm chí ly hôn
Sinh ra kị tại phu thê biểu hiện thiếu phối ngẫu tới trái thường có sớm kết sớm ly hoặc sớm kết muộn ly hoặc kết hôn muộn hoặc chung thân không cưới
( tốt nhất kết hôn muộn lại sau hôn nhân lấy quan tâm thay thế quan tâm để bảo đảm hòa hài )
Nhược vấn đề đã phát sinh tốt nhất di chuyển tiêu điểm thả khoan phu thê đối đãi được cách làm truyền thống
Không muốn tại hiệp ải được phạm vi nội chết toản rúc vào sừng trâu để thời gian mất làm nhạt với nhau khác biệt đối đãi nhớ kỹ!
Tại tí ngọ cung can mậu thiên cơ sinh ra kị tự hóa kị cùng hôn nhân không duyên sợ là thất hôn nhân
Tại sửu vị thiên cơ hóa kị ( mão dậu thái âm tọa mệnh ) chủ hôn hôn nhân tình cảm làm phức tạp.
Nam mệnh phối ngẫu vui mừng xuất phong đầu, nữ nhân mệnh thì bị cùng trượng phu không êm thấm
Tại dần thân thiên cơ hóa kị thái âm hóa quyền ( cự môn tọa mệnh thìn tuất )
Phối ngẫu cá tính kiên cường gần như không thương lượng co giãn không gian hôn nhân bị biến sợ nan thu thập ly hôn cơ suất cao
Cung phu thê tại dần thân tị hợi mã địa gặp hóa kỵ năm sinh hoặc cung can tự hóa kị thị là "Phu thê tháo dỡ mã kị "
Cả đời nan có không thay đổi được hôn nhân
Tại thìn tuất thiên cơ hóa kị thiên lương
Động tinh cư phu thê riêng phần mình hối hả hóa kị không cách nào yên ổn gặp nhau tương hỗ hồ nghi riêng phần mình tính toán
Lẫn nhau quan hệ sơ ly, lúc trước quan hệ mật thiết, sau này biến ác liệt, mà lại nhiều việc nhỏ hóa đại sự, mỗi bên đi cực đoan
Nhược thiên cơ hóa kị tọa cung phu thê chủ phối ngẫu tới lục thân không được đầy đủ ( như cha mẫu không được song toàn hoặc cận có huynh đệ hoặc cận tỷ muội )
Hoặc e rằng có cử chỉ thần kinh tàn tật tới ưu
Biểu hiện phu thê giữa có tâm bệnh hội là việc nhà cãi nhau không ngớt hoặc phối ngẫu tinh thần trạng huống xuất vấn đề
Cung phu thê tọa mậu ngọ nữ nhân mệnh thiên cơ tự hóa kị phạm "Tám không được đầy đủ" biểu hiện phu thê tới một có tứ chi không được đầy đủ hiện ra

// ]]>


Thiên cơ hóa kị nhập tử nữ
Thiên cơ hóa kị nhập tử nữ chủ duyên gầy hoặc không tử nữ
Khác tử nữ bất thính thoại hoặc không tốt nuôi sống phải quá kế cấp thần minh hoặc đã quá thế thân nhân làm dưỡng tử ( nữ nhân )
Hoặc khác biểu hiện tử nữ rời nhà ra đi
Trùng điền trạch biểu hiện mệnh chủ bản thân nhiều động thiên hoặc có ngoài ý muốn tai hại
Cha mẹ và con lẫn nhau quan hệ sơ ly mật thiết quan hệ dần dần biến ác liệt nhiều thuộc kê tóc đang lệnh tiễn mỗi bên đi cực đoan khếch đại sự cố
Tử điền tuyến tọa kị chủ ngầm hao tổn không lưu nhược không tích giữ quy hoạch sợ già vận chênh lệch không phúc có thể hưởng
Thiên cơ hóa kị thiên cơ tại tử nữ nếu không hóa kị tử nữ được trí tuệ cùng tư tưởng tự có một bộ lại có phụ mẫu quan tâm
Nhưng hóa kị thì hội để phụ mẫu thương xuyên thấu qua cân phiền não không thôi
Thiên cơ hóa kị tọa tử nữ mệnh chủ là tử nữ vấn đề thương xuyên thấu qua đầu óc


Thiên cơ hóa kị nhập tài bạch
Thiên cơ hóa kị nhập tài bạch chủ tiền tài biến động không chừng thường có tổn tài là tiền tài phí tâm tư
Nhưng có thể dựa vào trí tuệ đến bổ không đủ như tả làm đoán mệnh các loại gia tăng ích lợi
Tọa dần thân thiên cơ thái âm đồng độ thái âm hóa quyền tất thiên cơ hóa kị
Thái âm hóa quyền tuy chủ ổn định thiên cơ hóa kị lại chủ biến thiên lưỡng bộ dạng xung đột tiến tài biến hóa không chừng
Tại tí ngọ bại địa nhập miếu độc thủ thiên cơ hóa kị ( thái âm thìn tuất tọa mệnh )
Chủ vất vả cả đời là tiền vàng phiền lòng tăng lần dần chi mão lương mượn tiền sống qua ngày
Tại sửu vị mộ khố lạc hãm độc thủ thiên cơ hóa kị ( cự môn tị hợi tọa mệnh ) chủ đại phá tài
Vất vả cả đời là tiền vàng phiền lòng tăng lần dần chi mão lương mượn tiền sống qua ngày
Tại dần thân mã địa có địa thái âm đồng cung thiên cơ hóa kị ( thiên lương tí ngọ tọa mệnh ) chủ tình cảm khó khăn trắc trở làm phức tạp phân tâm
Hoặc sự nghiệp có biến động không lòng chuyên doanh mà ác hóa là tiền phiền sầu
Tại mão dậu bại địa vượng cự môn đồng cung thiên cơ hóa kị ( vị sửu cung vô chính diệu mượn nhật nguyệt thủ mệnh ) chủ vất vả
Cả đời là tiền vàng phiền lòng tăng lần dần chi mão lương mượn tiền sống qua ngày
Tại thìn tuất mộ khố lợi ích thiên lương đồng cung thiên cơ hóa kị ( thân dần cung vô chính diệu mượn ngôi sao nhật cự thủ mệnh ) chủ phí của
Cả đời là tiền vàng phiền lòng tăng lần dần chi mão lương mượn tiền sống qua ngày
Tại tị hợi mã bình địa cùng độc thủ thiên cơ hóa kị ( dậu mão cung vô chính diệu mượn ngôi sao dương lương thủ mệnh ) chủ vất vả
Cả đời là tiền vàng phiền lòng tăng lần dần chi mão lương mượn tiền sống qua ngày
Gì hơn chủ phí của trình độ khá là nhỏ hoặc hồi đạo chích trộm thiết
Tọa bất luận cái gì cung vị thỉnh thoảng là tiền tài phiền não thường thường kinh tế nông cạn khù khờ dựa vào mượn tiền sống qua ngày dần ăn mão lương

// ]]>


Thiên cơ hóa kị nhập tật ách
Thiên cơ hóa kị nhập tật ách chủ không được trấn định thân bị cảm thấy rã rời tiểu tâm phòng bị con mắt tật bệnh
Khác mất ngủ suy nhược tinh thần nữ nhân mệnh bị trượt chân
Biểu hiện dáng người gầy yếu mà nhược [ bản tật ]( kỷ vị )
[ kị chuyển kị ] kỷ can văn khúc hóa kị nhập [ bản phu ] gặp tham lang sinh ra lộc
Biểu hiện vừa phải trượng phu tốt cũng muốn quản được khẩn ( không phải lộc kị đồng xuất )
Thần kinh hệ thống tật bệnh, mất ngủ, thần kinh suy yếu, ghi nhớ suy yếu, bệnh gan; gặp sát hình, tay chân thụ thương
Thiên cơ hóa kị tọa tật ách mệnh chủ tuy có trí tuệ lại thiếu một điều cân thường ngồi đường thẳng suy nghĩ một mạch đến thẳng hướng coi chừng não thần kinh suy yếu
Gia tăng hình sát tay chân bị thụ thương hại ( thiên cơ biểu hiện tay chân hóa kị thì chủ tay chân thụ thương )
Nhược lưu niên gặp vũ khúc hóa kị hoặc liêm trinh hóa kị nên tiểu tâm tay chân thụ đại thương hại
Hóa kị biểu trưng mất ngủ thần kinh suy yếu, lá gan dạ dày không êm thấm, lòng thận không giao các loại đặc trưng nghiêm trọng lúc thì biểu trưng là trúng phong
Ngày đó cơ hóa kị cùng sát diệu đồng độ lúc, đặc biệt dễ dàng phát sinh thần kinh tính được tật bệnh,
Như bộ mặt thần kinh kinh phàn, nhỏ nhi kinh phong, dương điên giản các loại ( cuối thần kinh hoặc mạch máu bệnh biến )
Tại tí ngọ thiên cơ đối chiếu cự môn can hỏa vượng chín đầu bất tỉnh nhĩ lung hoa mắt nữ nhân mệnh nội bài tiết mất điều các loại ám tật
Tại sửu vị thiên cơ đối chiếu thiên lương lá gan đảm bệnh thần kinh suy yếu gặp dương đà thiên hình sợ là manh tràng viêm
Lại gặp hỏa linh hóa kị âm hộ sát thiên hư kiếp sát sợ ung thư bao tử hoặc ung thư vú
Tại dần thân thiên cơ thái âm đồng độ chủ nhiều thần kinh hệ thống bệnh nữ nhân mệnh gặp hóa lộc hóa quyền sợ nội bài tiết mất điều tử cung ám tật
Tại mão dậu thiên cơ cự môn đồng độ lá gan dạ dày không êm thấm hoặc tràng dạ dày nhiều khí lòng muộn uất ức hóa kị e rằng có ung thư bao tử các loại chứng
Tại thìn tuất thiên cơ thiên lương đồng độ lá gan đảm bệnh thần kinh suy yếu
Gặp dương đà thiên hình sợ là manh tràng viêm
Lại gặp hỏa linh hóa kị âm hộ sát thiên hư kiếp sát sợ ung thư bao tử hoặc ung thư vú
Tại tị hợi ( tuất thìn liêm trinh thiên phủ tọa mệnh ) thiên cơ hóa kị bị thụ sợ hãi cùng thụ không hình áp lực
Nhược hỏa linh cùng thiên cơ hóa kị đồng độ thì phòng lúc tuổi già trúng phong

// ]]>


Thiên cơ hóa kị nhập thiên di
Biểu hiện nên xuất ngoại phát triển nhưng lại lao lục không được thuận ngăn trở nhiều biến động đại quý nhân thiếu hình thương khó tránh
Khác biểu hiện xuất ngoại biến thiên nhiều càng ứng tiểu tâm giao thông chuyện ngoài ý muốn dễ có bên ngoài thương tê dại tí tay chân héo hon các loại tật đau nhức
Biểu hiện dễ nhất lạc đường hoặc phân thần không thể tiến hành lên dò xét hiểm hoạt động gặp sát e rằng có tai nạn xe không nên dọn nhà
Thiên cơ sinh ra kị lại tự hóa kị + kình dương "Kị trùng bọt nước "Cách thiên di cung tọa sinh ra kị
Gặp sát tuy sự nghiệp thuận lợi nhuận nhưng cũng lũ hồi ngăn trở thể xác tinh thần đều mệt
Thiên di phùng sinh kị bên ngoài không được thuận toại lại ứng chú ý chu xa an toàn ( bởi vì ngoài ý muốn cơ suất rất cao ) tránh cho ngoài ý muốn thương hại
Nhất là kiểm thị không tốt, khó coi to lớn hạn hết sức tránh cho ra ngoài
Tự hóa kị bên ngoài không được thuận toại lại ứng chú ý chu xa an toàn ( bởi vì ngoài ý muốn cơ suất rất cao )
Tránh cho ngoài ý muốn thương hại nhất là kiểm thị không tốt, khó coi to lớn hạn hết sức tránh cho ra ngoài
Thiên cơ sinh ra kị lại tự hóa lộc
Thiên cơ hóa kị nhập đại hạn thiên di chủ có quan không phải
Thiên cơ hóa kị nhập nô bộc
Thiên cơ hóa kị nhập nô bộc thuộc hạ không giúp được gì lực dương phụng âm vi lẫn nhau quan hệ sơ ly
Nhược lúc trước quan hệ mật thiết tất dần dần biến ác liệt mà lại nhiều việc nhỏ gây hóa đại sự mỗi bên đi cực đoan
Huynh bộc tuyến ( cơ cự ) thiên cơ sinh ra kị tự hóa kị + kình dương ( nô ) cự môn + âm sát ( huynh )
Này tổ hợp quá mức là không lành cả đời sợ bị thân bạn bè liên lụy
Thiên cơ hóa kị nhập tị hợi cung nô bộc trùng cung huynh đệ thuộc hạ cũng mệt trợ lực cho nên không nên cùng người hợp tác kinh doanh sự nghiệp
Tị hợi cung nô bộc tọa thiên cơ sinh ra kị ( mậu )
Nếu lại hữu hóa kị nhập cung song kị trùng cung huynh đệ thuộc hạ cũng mệt trợ lực cho nên không nên cùng người hợp tác kinh doanh sự nghiệp

// ]]>


Thiên cơ hóa kị nhập quan lộc
Chủ sự nghiệp không được thuận sợ bởi vì sai sót mà hồi xử phân giáng cấp xa thải các loại hoặc biểu hiện công việc phong phú chỗ hoạch đãi ngộ không được phong
Biểu hiện bởi vì phán đoán sai lầm kế hoạch bị thất bại nghề nghiệp thường biến động
Thìn tuất quan lộc cung thiên cơ thiên lương bên ngoài thiên cơ hóa kị, cận chủ sự nghiệp hay thay đổi động sẽ không chuyên với một nghiệp,
Cho dù ở cùng một cơ cấu phục vụ, cũng chủ luôn luôn điều động công làm cương vị trí
Quan lộc tọa giáp tý thiên cơ hóa kị + linh tinh thiên hình sợ thuộc cực bất ổn định đặc thù đi nghiệp tính chất ( thiên đồng tự hóa kị thiên lương tọa mệnh canh thân )
Thiên cơ hóa kị tại quan lộc cung thìn tuất ( mệnh chủ thái âm tại tí nhập miếu hóa quyền )
Cận chủ sự nghiệp hay thay đổi động đúng là tại cùng một cơ cấu phục vụ cũng thường điều động công làm chức vụ
Thiên cơ hóa kị nhập điền trạch
Chủ trong nhà nhiều chuyện ( nhân sự bên trên ) hoặc thì cư trụ địa phương nhao nhao tạp chỗ ở bất nhã lộn xộn
Chủ thường chuyển thiên biến động nhiều ( không được chủ một dạng, hung tai )
Khác cùng bằng bối tới lục thân dễ có tranh chấp trong nhà bằng bối thành viên bên trong có chỗ không êm thấm
Sinh ra kị nhập điền trạch biểu hiện có con nữ nhân muộn nhưng có con hơi thở hậu thương yêu tử nữ
Gặp hóa kị chủ hội dọn nhà hoặc nơi ở bị dỡ bỏ hoặc trong nhà không phải là quá nhiều như lục thân giữa được phân tranh
Thiên cơ tự hóa kị nhược tại cung điền trạch tự hóa kị chủ việc nhà sự tình rất nhiều
Thiên cơ rơi điền trạch biểu hiện ở nhiệt náo địa phương nhược hóa kị thì địa phương nhao nhao tạp chỗ ở bất nhã lộn xộn
Dần thân thiên cơ thái âm
Mão dậu thiên cơ cự môn tử điền tuyến tọa kị chủ ngầm hao tổn không lưu hoặc hồi đạo chích trộm thiết
Nhược không tích giữ quy hoạch sợ già vận chênh lệch không phúc có thể hưởng ( đinh cự môn hóa kị cùng luận )
Thìn tuất thiên cơ thiên lương
Nhược cùng linh tinh phong ấn cáo + quan phù có phong ấn phòng phong ấn bi tới khắc ứng

// ]]>


Thiên cơ hóa kị nhập phúc đức
Chủ thường toản rúc vào sừng trâu tư tưởng không mở lãng cơ sâu họa càng sâu phần lớn nan thuận tâm như ý có có tài nhưng không gặp thời tới cảm khái
Chủ có lánh đời ý nghĩ hoặc đời sống tinh thần không cách nào thỏa mãn mà sống làm phức tạp đau khổ có nghiên cứu vận mệnh hoặc gửi thác tông giáo
Biểu hiện thần kinh chất nghĩ tự rối loạn bị nghĩ không mở xúc động mất ngủ tâm linh không được an ninh
Biểu hiện nhiều cố kị tiến thối nhiều lự bất an ninh làm lao mất ngủ ưu thì thương lá gan ( nhược cung tật ách không lành thường chủ hoạn bệnh gan )
Nhược gặp thiên nguyệt đại hao linh tinh biểu hiện tư tưởng không được kiện toàn dễ có tự bế chứng
Không...nhất nên kinh doanh tất nhiên kế hoạch sai sót lặp đi lặp lại mình làm hư tình huống của chính mình phần lớn nan thuận tâm như ý
( đi chánh đạo mà không thủ xảo thì khá là vô sự )
Tọa sửu vị thiên cơ đối chiếu thiên lương biểu hiện nhiều âm mưu gian giảo không được phụ trách nhiệm thuận miệng khai sông
( chú ý cơ sâu họa càng sâu ứng theo như chánh đồ hoặc tâm bình tĩnh thiếu cơ mưu mới tốt )
Tọa tí ngọ thiên cơ nhập miếu đối chiếu cự môn biểu hiện nhiều cố kị tiến thối nhiều lự bất an ninh làm lao mất ngủ ưu thì thương lá gan
( nhược cung tật ách không lành thường chủ hoạn bệnh gan )
Tọa thìn tuất cơ lương bởi vì thiên cơ hóa kị mà dẫn đến thiên lương lúc lúc muốn phí lực giải quyết
Cụ thể biểu trưng cơ lương có lưu lạc được sắc thái, tư tưởng di động, cử kỳ không chừng, xử sự tình lặp đi lặp lại khó khăn trắc trở
Cơ lương vốn đồ dự cảm giác lực, thiên cơ hóa kị hậu, thì dễ dàng từ dự cảm giác sinh sản quá lự, cho nên quyết đoạn sai lầm
Đặc biệt phúc đức cơ lương ở tuất cung ( thái dương tại thân ) nhân là nhiên
Thiên cơ hóa kị nhập phụ mẫu
Cùng phụ mẫu bởi vì ý kiến khác biệt mà tranh chấp lẫn nhau quan hệ sơ ly lúc trước quan hệ mật thiết biến ác liệt nhiều việc nhỏ hóa đại sự mỗi bên đi cực đoan
Thiên cơ hóa kị nhập phụ mẫu chủ cùng phụ mẫu không duyên thiên cơ tông giáo ngôi sao xuất gia tu hành

// ]]>