Chia sẻ

Càng nhiều

【 năm sinh hóa quyền tại mười hai cung hiểu nghĩa 】

2 0 11- 0 1-16   Thấu lượng nhân sinh

【 năm sinh hóa quyền tại mười hai cung hiểu nghĩa 】

Tinh tọa vận mệnh 2 0 0 8-1 0 -25 17:41: 0 1 Đọc 16 Bình luận 0 Danh tiếng: đại trung tiểu   Đặt mua

74 Giáp can năm: Phá quân hóa quyền: đe dọa danh vọng, long đầu lão đại, nên năm dễ có địa chấn.

75 Ất can năm: Thiên lương hóa quyền: năm thuật đương đạo, tốt chủ quản ngẩng đầu.

76 Bính can năm: Thiên cơ hóa quyền: năm thuật đương đạo, mưu trí song toàn.

77 Đinh niên can : thiên đồng hóa quyền: năm thuật đương đạo, nhân khí tràn đầy.
78
Mậu can năm : thái âm hóa quyền: tích tài làm giàu, nữ nhân cầm quyền.
79
Kỷ niên can : tham lang hóa quyền: thiên tài nắm giữ ấn soái, chủ nghĩa công lợi nặng hơn.
7 0
Canh can năm : vũ khúc hóa quyền: kinh thương có thành tựu, quản lý tài sản năng lực mạnh.
71
Tân can năm : thái dương hóa quyền: nam nhân cầm quyền, sự nghiệp khai triển,mở rộng đại.
72
Nhâm can năm : tử vi hóa quyền: sao tử vi được đặc chất lại tăng cường.
73
Quý can năm : cự môn hóa quyền: sự nghiệp đại thành.


 

1. Cung mệnh tọa hóa quyền năm sinh ngôi sao:
(1) Tính vừa rồi, tùy hứng, bá đạo, ý thức chủ quan khá mạnh, xử sự đồ nguyên tắc tính, góc tự phụ.
(2)
Thích cầm quyền, có tài hoa, chuyên kỹ, đồ lãnh đạo cách cục.
(3)
Có khác ngoại lai tổn thương, như ngã tổn thương, đụng tổn thương, đụng bị thương.

 

2. Cung huynh đệ tọa hóa quyền năm sinh ngôi sao
(1)
Huynh đệ tỷ muội đối xử giống cung mệnh hiểu.
(2)
Huynh đệ tỷ muội so với ta tài giỏi.
(3)
Huynh đệ tỷ muội ở giữa góc có tranh chấp, ma sát.

 

3. Cung phu thê tọa hóa quyền năm sinh ngôi sao
(1)
Phối ngẫu đối xử giống cung mệnh hiểu.
(2)
Phối ngẫu so với ta tài giỏi, giữa vợ chồng dễ có tranh chấp, ma sát.
(3)
Nhân duyên đến từ phụng phụ mẫu hoặc nhi nữ mệnh mà kết liễu hóa khuynh hướng
(4)
Nam chính sợ vợ, nữ chính sợ phu, phối ngẫu cầm quyền.

 

4. Cung tử nữ tọa hóa quyền năm sinh ngôi sao
(1)
Tử nữ đối xử giống cung mệnh hiểu.
(2)
Tử nữ còn nhỏ góc tinh nghịch, bên ngoài khiêng nghịch tính, nên dụng khai thông phương thức dạy bảo, không thể dùng chuyên chế hoặc kiềm chế phương thức quản giáo, tránh cho bắn ngược.

 

 

5. Cung tài bạch tọa hóa quyền năm sinh ngôi sao
(1)
Kiếm tiền ý niệm quá mức mạnh, thích nắm giữ tiền tài.
(2)
Thiện với kinh doanh tiền tài, dùng tiền để kiếm tiền, thuộc góc dám kiếm tiền hình
(3)
Chủ ta có tiền.

 

 

6. Cung tật ách tọa hóa quyền năm sinh ngôi sao
(1)
Đời này bị có ngoài ý muốn tổn thương, như đụng tổn thương, đụng bị thương, ngã tổn thương
(2)
Tính tình cương liệt, không dễ hiền hoà, muốn biểu hiện mạnh, vui mừng làm náo động.
(3)
Mệnh tật là nhất lục cộng tông Đối xử giống một thể luận, đối xử giống cung mệnh hiểu.

 

7. Cung thiên di tọa hóa quyền năm sinh ngôi sao
(1)
Xuất ngoại góc có thể hiện ra tài hoa tài giỏi.
(2)
Bên ngoài hiếu động, vui mừng cầm quyền, bị người coi trọng.
(3)
Bên ngoài bị cùng người có tranh chấp, ma sát hiện tượng, ứng tránh cho phong mang tất lộ mà hồi đố kị.

 

8. Cung nô bộc tọa hóa quyền năm sinh ngôi sao
(1)
Bằng hữu đối xử giống cung mệnh hiểu.
(2)
Bằng hữu so với ta góc tài giỏi, có tài hoa.
(3)
Cùng bạn góc dễ có tranh chấp, ma sát giống.

 

9. Cung quan lộc tọa hóa quyền năm sinh ngôi sao
(1)
Công việc trên sự nghiệp góc có thể hiện ra tài hoa góc có thể cầm quyền, cũng thích cầm quyền có lãnh đạo quản lý nhân tài.
(2)
Thích khai sáng sự nghiệp hoặc khai phát sản phẩm mới, mới sự nghiệp.
(3)
Cung quan lộc tọa sao hóa quyền, là ngoại vụ nhân tuyển.  
(4)
Lưu niên đi đến bị lên chức.

 

 

1 0. Cung điền trạch tọa hóa quyền năm sinh ngôi sao
(1)
Chủ có bất động sản, mặc kệ có hay không sản nghiệp tổ tiên, vui mừng cấu bất động sản, lại phòng đồ trang sức góc vui mừng phô bày giàu sang.
(2)
Trong nhà vui mừng cầm quyền cùng người nhà góc sẽ có tranh chấp.

                                                                                                  

11. Cung phúc đức tọa hóa quyền năm sinh ngôi sao
(1)
Thích hưởng thụ, có phúc có thể hưởng, thuộc dám hao phí hình.
(2)
Góc phí sức, lao lực, khó được thanh nhàn.
(3)
Bản thân ý thức chủ quan khá mạnh, bao quát ông bà.

 

12. Cung phụ mẫu tọa hóa quyền năm sinh ngôi sao
(1)
Phụ mẫu đối xử giống cung mệnh hiểu.
(2)
Có phụ mẫu tới bóng mát, cùng cha mẹ ý kiến góc có khoảng cách thế hệ, góc khó câu thông.
(3)
Phụ mẫu góc đồ uy nghiêm.
(4)
Quyền chiếu tật ách, còn nhỏ góc có ngoại lai tổn thương, như ngoại thương.

 

    Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian, tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố, không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung, mời Ấn vào đây Hoặc gọi 24 giờ báo cáo điện thoại: 4 0 0 0 0 7 0 6 0 9 cùng chúng ta liên hệ.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều