Chia sẻ

Càng nhiều

Nhìn tài vận

2 0 13- 0 9-25   Tiêu dao thế này
Xã hội hiện đại, vận mệnh, sự nghiệp, tài vận tất cả thuộc về kết liễu đến trên tiền tài, cho nên, tam nhân đều có thể nhìn tài vận.
Luận tài vận, tứ hóa đều có tác dụng. Trong đó hóa lộc biểu thị tài nguyên cuồn cuộn, tự nhiên mà đến, hào không lao lực. Hóa quyền biểu thị ngay ngắn một cái tất, như lương bổng thu nhập, hoặc trải qua phấn đấu mà thu được tới tài. Hóa khoa là quý nhân tài, đang thiếu tiền thời gian sử dụng, đúng lúc có người viện trợ; hay là tương đối suông sẻ, thấp thu nhập, không có trở ngại mà thôi. Hóa kị thì là dính nhập, phá hao tổn, lãng phí, có nhập có xuất.
Hóa tam cát nhập cung tài bạch lành nhất lợi nhuận, hóa kị nhập cung tài bạch rủi ro. Lộc quyền cùng nhập, dám kiếm dám hao phí; lộc khoa cùng nhập, liệu cơm gắp mắm; lộc kị cùng nhập, dám mượn dám hao phí; lộc kị đối trùng, chủ đại phá bại. Cung phúc đức là tài nguyên, gặp hóa tam cát chủ tài nguyên tốt, gặp hóa kị chủ tài nguyên chênh lệch.
Nhìn tài vận, muốn phân rõ "Hắn" cùng "Ngã" cung, "Ngã" cung là thuộc về ta cung vị, bao quát mệnh tài tật quan điền phúc thiên các loại cung, còn lại cung vị đều là "Hắn" cung, "Hắn" cung không được thuộc về ta cung vị."Hắn" cung phi hóa lộc nhập "Ngã" cung biểu thị hắn cho ta, của ta; "Ngã" cung phi hóa lộc nhập "Hắn" cung biểu thị ta cấp hắn, ngã mất."Ngã" cung hóa kị nhập "Hắn" cung biểu thị ngã chửi hắn, hắn mất; "Hắn" cung hóa kị nhập "Ngã" cung biểu thị hắn tổn hại ngã, ngã mất.
Phàm "Hắn" cung hóa tam cát nhập "Ngã" cung nhân, vì người khác ích "Ngã ", chủ thu nhập tiền tài.
Tứ hóa lấy hóa lộc cùng hóa kị làm chủ, hóa lộc nhìn vào tài, hóa kị nhìn tổn hại tài, muốn tổng hợp nhìn, nhược hóa lộc nhập "Ngã" cung mà thay đổi kị không vào "Ngã" cung thì chủ hữu ích; trái lại nhược hóa lộc không vào "Ngã" cung mà thay đổi phi hóa kỵ nhập "Ngã" cung nhân thì chủ tổn hại tài; lộc kị cùng nhập ngã cung, trước được hậu mất, tính hung; lộc kị đồng đều nhập "Hắn" cung, cát.
Trở lên thích hợp với cả đời cùng hạn năm tài vận.
( một ), luận cả đời tài vận
    Lấy tứ hóa năm sinh nhìn, cách nhìn giống như trên tới khái luận. Phúc đức hóa lộc, quyền, khoa nhập mệnh cung, có tổ ấm; phúc đức hóa kị nhập phụ mẫu, mà phụ mẫu hóa kị nhập mệnh, đời thứ ba không phát; phúc đức hóa kị nhập tài, tật, thiên, phá tổ nghiệp.
Lấy cung tài bạch vì bản cung, bản cung được cát hung quyết định tài vận được vượng suy. Cung mệnh là tài bạch được khí số vị, biểu hiện quản lý tiền tài được năng lực, bên ngoài thiên can sao tứ hóa quyết định tiền tài được được mất. Cho nên, nhìn tài vận, lấy mệnh cung thiên can được tứ hóa rơi cung tình huống đến xem, hóa tam cát nhập mệnh cung được tam phương chủ thu nhập tiền tài, nhập tài bạch được phụ tật tuyến, huynh hữu tuyến chủ có kì ngộ, hạn năm cùng luận. Mệnh can quyền nhập tài cung, chủ quản lý do tiền mặt.
    Nhược cung mệnh hóa tam cát nhập bản mệnh được tử điền tuyến, thừa số điền tuyến là tài bạch được phụ tật tuyến, cho nên chủ có tài tên, dựa vào chức vụ, chỗ dựa cùng thanh danh phát đạt, có nguyên nhân tên có tài được kỳ ngộ ( hóa lộc là tự nhiên được, hóa quyền phải được phấn đấu, hóa khoa là đến người trợ giúp ), không có tài vụ tranh chấp; nhược hóa kị nhập này tuyến, thì không tài tên, bởi vì tài mất tên, bởi vì tên rủi ro, tài vụ tranh chấp nhiều, nhất là cung mệnh hóa kị nhập cung tử nữ xung cung điền trạch, biểu thị cả đời cùng tài tên vô duyên, tài vụ tranh chấp đặc biệt nhiều, không nên đi cầu danh ( tham chánh ) có tài lộ tuyến.
    Nhược cung mệnh hóa tam cát nhập bản mệnh được phụ tật tuyến, phụ tật tuyến là tài bạch được huynh hữu tuyến, huynh nô chủ thành tựu, cho nên đáng tin thực nghiệp đại phát tài lợi nhuận, tại tài chính và kinh tế thượng tướng sẽ có đột xuất thành tựu ( hóa lộc phong quang nhất, hóa quyền hơi kém, hóa khoa càng sau ), có đầu tư thực nghiệp cùng kinh thương; nhược hóa kị nhập này tuyến, phong cách cực thấp, chỉ có thể lúc nhân viên tạm thời, kỹ nghệ, không thể đầu tư làm thực nghiệp cùng kinh thương làm lão bản.
Cung mệnh hóa xuất được kị, cùng rủi ro có quan hệ, cũng đó có thể thấy được cái kia đại hạn về sau bắt đầu phát tài ( tức hóa kị rơi cung hoặc xung cung được hậu một cung vị trí đối ứng đại hạn bắt đầu phát tài ).
Cung tài bạch can tứ hóa, biểu hiện như thế nào phân phối lợi dụng tiền tài, tức tiền tiêu ở nơi nào? Tốn hao tình huống, lộc là như thường lệ; quyền là tình cờ một tất; khoa là có kế hoạch, là điểm điểm tích tích dụng; kị là vô kế hoạch, bị ép tiêu phí. Cung tài bạch hóa lộc nhập mười hai cung không được là dùng để nhìn vào tài được, là biểu thị đem tiền dụng ở nơi nào. Tỷ như tài phi hóa lộc nhập mệnh, biểu hiện có tiền thường xuyên mình xài; nhập huynh, biểu hiện tiền tiêu trong nhà; nhập phu, biểu hiện có tiền liền phân phối ngẫu nhiên đảm bảo; nhập tử, biểu hiện tiền dùng cho đầu tư làm lớn chúng sự nghiệp, như đầu tư cổ phiếu, hùn vốn các loại, hoặc đầu tư tại tử nữ trên thân; nhập tài, tức tự hóa lộc, mặc dù chủ tài phong, cũng biết xài tiền hưởng thụ, là thần tài qua cửa, tiền lưu không được; nhập tật, có tiền xài tại khỏe mạnh đầu tư bên trên, hoặc đầu tư như nhà máy, cửa hàng; nhập thiên, tiền tiêu ở bên ngoài, như du lịch, xã hội; nhập nô, tiền tài dùng cho xí nghiệp sanh con kinh doanh bên trên, hoặc tốn ở bằng hữu, tình trên thân người; nhập quan, có tiền liền gia tăng đầu tư; nhập điền, dự trữ, mãi đồ trang sức, cấu bất động sản; nhập phúc, làm phúc lợi sự nghiệp cùng hao phí như hưởng thụ; nhập phụ, trí lực đầu tư, cung phụ mẫu hưởng thụ, hoặc dùng cho cấp cho nhân viên tiền lương. Tài cung hóa lộc nhập thỉnh thoảng hóa kị nhập bạn bè, nên mua sắm, để tránh tổn hại tài; phi hóa lộc nhập phụ mà phi hóa kỵ nhập tật, kiếm tiền cùng người cùng chia; phi hóa lộc nhập phụ mà phi hóa kỵ nhập điền, tiền không dễ bị ngược lại; phi hóa lộc nhập điền mà phi hóa kỵ nhập phụ, bị ngược lại tiền; tài cung hóa quyền nhập tài cung, tức tự hóa quyền, chủ lãng phí, dám dùng tiền; tài cung hóa khoa nhập tài cung, tức tự hóa khoa, dùng tiền có kế hoạch, có tiết chế; tài cung hóa kị nhập tài cung, tức tự hóa kị, rủi ro.
    ( nhị ), nhìn thích nghi nhất được mưu sinh thủ đoạn
Giữ tiền tài như thế nào kiếm được, hoặc là giảng dụng phương thức gì đến kiếm tiền, hoặc là giảng mưu sinh thủ đoạn như thế nào? Ghê gớm nhìn cái nào một cung hóa lộc nhập tài bạch, liền biểu thị tiền từ nơi kiếm được, nói một cách khác, là ai khiến cung tài bạch là tinh diệu hóa lộc, tiền tài liền từ người nào vậy bên trong phải đến. Này vì một đời được phương hướng phát triển. Cung mệnh là sự nghiệp tài, huynh đệ là gia đình phí tổn, gia đình nghề phụ, phu thê là dự trữ tài cùng ngu nhạc tài, tử nữ là vãn bối tài hòa hợp băng tài, tài bạch là lấy tài phát tài tới tài, tật ách là làm công, mặt tiền cửa hàng tài, thiên di là giang hồ tài, nô bộc là nhân viên tài, quan lộc là hành chánh lương bổng, đầu tư tài, điền trạch là sản nghiệp tổ tiên, bất động sản tài, dành dụm tài, phúc đức là tiêu thụ bên ngoài tài, phụ mẫu là dụng não tài.
Tỷ như, cung tài bạch chủ tinh là trời cơ, khiến thiên cơ hóa lộc đích thiên can là ất, thì nhìn ất ở đâu một cung, nhược tại cung phu thê, biểu thị kiếm phối ngẫu được tiền, dẫn thân sau khi cưới có phối ngẫu trợ giúp mà phát tài, kiếm dự trữ cùng ngu nhạc tính được tiền.
    Lại như, cung tài bạch vô chính diệu, nhìn tài bạch được khí số vị, tức cung mệnh được chủ tinh. Nhược cung mệnh chủ tinh là cự môn, khiến cự môn hóa lộc đích thiên can là tân, thì nhìn tân ở đâu một cung, nhược tại tử nữ cung, thì biểu thị tiền tài đến từ tử nữ, ứng dẫn thân là kiếm vãn bối, học đồ, tiền của học sinh, hùn vốn sự nghiệp tiền kiếm được, hoặc là mà sống dục tử nữ đi sau tài.
Cung phu thê hóa lộc nhập tài cung, mà tài cung hóa kị nhập phụ mẫu, kiếm phong nguyệt tiền.
    ( tam ), nhìn tuổi hạn tài vận
1, kiếm tiền
Đại tật phi hóa lộc nhập lưu phu, phu thê làm ruộng trạch được vị thứ sáu, theo như nhất lục cộng tông, cho nên một vinh thì sáu ích, phi hóa lộc nhập phu thê như là nhập điền trạch, biểu hiện có thể tồn tiền.
Hạn năm hóa lộc nhập mệnh tật tài quan điền huynh phúc các loại cung, là chân chính có thu nhập tiền tài được hiện tượng.
Vũ tham ở tứ mộ cung, nếu vì đại hạn được mệnh thiên quan tài các loại cung, đại hạn can cung vì bản thân, này hạn kiếm nhiều tiền.
Đại quan hóa lộc hoặc quyền chiếu chi niên, lưu quan hóa lộc nhập lưu tài, lưu tài hóa lộc nhập mệnh, đồng đều kiếm tiền.
Năm sinh hóa lộc nhập A cung, đại tài hóa kị nhập A cung, này hạn kiếm nhiều tiền. Tỷ như, năm sinh hóa lộc nhập phúc đức, đại tài hóa kị nhập phúc đức, này hạn đại lợi.
Đại tài hóa kị nhập bản tài, phùng sinh năm hóa lộc, này năm kiếm tiền.
Cánh đồng hóa kị nhập bổn điền, phùng sinh năm hóa lộc, này năm kiếm bất động sản tài.
Tổ phụ hóa kị nhập bản phụ, phùng sinh năm hóa lộc, này năm phụ mẫu kiếm tiền.
Đại hạn hóa lộc nhập lưu mệnh hoặc lưu tài, này năm phát tài, lại gặp quyền chiếu càng là đại phát.
2, theo dõi tuổi hạn tài vận phương pháp
Phương pháp một: lấy hạn năm can cung phi tứ hóa, nhược hóa tam cát nhập "Ngã" cung chủ cát, hóa kị nhập "Ngã" cung chủ hung. Phương pháp cụ thể cùng cả đời tài vận.
Phương pháp nhị: lấy nguyên mệnh bàn tứ hóa phi nhập được cung vị là long thủ lĩnh, một đường hướng xuống cấp bàn truyền, một đường theo dõi, nhìn cả đời mỗi một đại hạn, mỗi một năm, nguyệt, ngày tài vận. Mệnh tài quan tam can cung phi tứ hóa đều có thể, lão bản cùng có cố định đơn vị người làm việc dụng cung tật ách can tứ hóa nhìn, hùn vốn cùng từ hắn người đại diện kẻ kinh doanh lấy cung nô bộc tứ hóa nhìn.
    Nhìn các đại hạn được tài vận, dụng nguyên mệnh bàn phi hóa lộc nhập được cung vị nhìn, nhìn bên ngoài cùng đại hạn cung so sánh, là đại hạn cái gì cung đến phán đoán suy luận. Nhược nguyên mệnh bàn phi hóa lộc nhập được quan chức biến thành đại tài ( tức đại hạn được cung tài bạch ) được phụ tật tuyến cùng huynh hữu tuyến, thì biểu hiện gốc đại hạn bên trong tài vận rất tốt. Phi hóa lộc nhập thiên mệnh, đại tài, đại quan, cũng chủ thu nhập tiền tài. Hóa lộc, gặp tài tinh hóa lộc càng mạnh mẽ, nếu không phải tài tinh hóa lộc, cận chủ mặt ngoài phong quang mà thôi. Nhược phi hóa lộc nhập đại huynh, huynh đệ làm ruộng trạch được tài bạch, thì biểu thị cuộc sống gia đình phí tổn tương đối dư dả, nhưng phi hóa lộc nhập huynh đệ là thần tài qua cửa, không chứa được. Nhược phi hóa lộc nhập tổ phụ, phụ mẫu là tài bạch được giao hữu, dẫn thân là ngân hàng, cho nên biểu thị đem tiền tích trữ ở ngân hàng.
    Nhìn lưu niên tài vận, lúc phi hóa lộc nhập được cung vị biến thành lưu niên được tài bạch, tức lưu niên được tài bạch cùng bản mệnh phi hóa lộc nhập được cung vị đồng cung lúc, một năm này vì thế hạn bên trong kiếm lợi nhiều nhất được một năm. Phi hóa lộc nhập được cung vị biến thành lưu niên được mệnh quan tài điền các loại "Ngã" cung thì dã biểu hiện có tài lợi nhuận. Trở lên này đây nguyên mệnh bàn phi hóa lộc nhập cung vị nhìn, còn có thể đại hạn hóa lộc nhập cung vị nhìn, cách nhìn giống như trên, tỷ như đại hạn hóa lộc nhập nguyên mệnh, thiên mệnh, lưu niên cung mệnh, đều chủ thu nhập tiền tài, tài phú đến từ thiên nhiên, thu nhập tương đối lớn.
    Trở lên là nhìn hảo vận phương pháp, luận tài vận còn phải xem không được mặt tốt, đây chính là muốn kết hợp nhìn hóa kị vào cung ( chủ yếu là nhìn xung cung ), cùng ở trên nhìn phi hóa lộc nhập cách nhìn đồng lý. Phàm là kị xung tuổi hạn được mệnh tài quan cung đều bất lợi.
Tỷ như, nguyên mệnh bàn được kị trùng chi cung trở thành lưu niên được cung tài bạch vị trí lúc, một năm này tất rủi ro; xung lưu quan, sự nghiệp phải thất bại, sự nghiệp bại cũng biết cùng tài vận có liên quan; xung giao hữu, giao hữu là bằng hữu, công nhân, bằng hữu, công nhân tạo phản còn có cái gì làm thủ lĩnh; xung điền trạch, tài khố có lỗ thủng, chẳng những rủi ro, mà lại gia đình cũng có vấn đề.
Phương pháp tam: lấy đại hạn tứ hóa bên trên nhập bản mệnh bàn cùng hạ nhập lưu niên đến xem, chủ yếu chắm sóc tới lớn hạn hóa tam cát có hay không nhập bản mệnh hoặc lưu niên được phụ tật tuyến ( tài bạch được huynh hữu tuyến ) cùng tử điền tuyến ( tài bạch được phụ tật tuyến ), có thì này hạn bên trong tài vận tốt; lúc tối kỵ nhập bản mệnh bàn đích phụ tật tuyến hoặc tử điền tuyến, thì tài vận chênh lệch, quá mức thì rủi ro. Lại lấy lưu niên tứ hóa nhập nguyên tới mệnh bàn nhìn, nhược hóa tam cát nhập bản mệnh được phụ tật tuyến cùng tử điền tuyến, có thì này năm bên trong tài vận tốt; lúc lưu phi hóa kỵ nhập bản mệnh bàn đích phụ tật tuyến hoặc tử điền tuyến, thì tài vận chênh lệch, quá mức thì rủi ro.
Nhìn lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời được tài vận, phương pháp giống như trên.
Nhìn lưu nhật tài vận, nhược tật ách hóa lộc nhập phu thê biểu hiện thu nhập tiền tài, phi hóa lộc nhập huynh đệ biểu hiện hôm nay có người đưa tiền đến.
3, luận tài lộ, thu nhập tiền tài được kỳ ngộ
Cung tật ách là quan lộc điền trạch, là công tác địa điểm, tật cung có tài tinh chủ công việc địa điểm bên trên kiếm tiền, đại biểu ta tới tài được địa phương, như công ty của ta, nhà máy, cửa hàng các loại, cho nên ghê gớm cung tật ách can hóa lộc nhập cung nào ánh sao tình đến đoạn tài lộ, lấy phi hóa lộc nhập phụ mẫu, hai huynh đệ cung tốt nhất, phi hóa lộc nhập mệnh tài quan cũng tốt, nhập cái khác cung vị thì không lực, tật phi hóa lộc nhập phụ chủ trong công tác có tài. Phi hóa lộc nhập tài, dụng thân thể và thiết lập mặt tiền cửa hàng đi kiếm tiền, tự lực cánh sinh, lão bản kiêm làm công, góc lao lực; phi hóa lộc nhập điền trạch, điền là tài chi khố, tích tài càng ngày càng nhiều.
Điền cung là tài được bản thân, là cất giữ tài khố, điền phi hóa lộc nhập thì tiền tài gia tăng. Huynh cung là tiền mặt bảo khố, thần tài qua cửa, là phí tổn cùng chi tiêu, phi hóa lộc nhập biểu hiện kim khố tồn gia tăng, huynh hữu tuyến hóa kị nhân chủ phí tổn cùng chi tiêu. Huynh hữu tuyến cùng tử điền tuyến đều có sao hóa kỵ tiến vào lúc, lúc này phí tổn lớn nhất, chi tiêu nhiều nhất. Tình huống nhất là không ổn, thường thường xài tiền như nước.
Bởi vì tử cung là bằng hữu cung được cung quan lộc, đại biểu hùn vốn sự nghiệp, cho nên nhìn hùn vốn sự tình lấy cung tử nữ đến xem.
Vũ khúc, thiên phủ, lộc tồn, thái âm các loại tài ngôi sao mừng nhất hóa lộc. Lộc tồn cùng hóa lộc đồng cung hoặc tương đối tên là điệt phúc, chủ tài nguyên như ý, hoặc tiền tài lưu thông. Lộc tồn hoặc hóa lộc cùng trời ngựa đồng cung hoặc tương đối, xưng lộc mã giao trì, tiền tài dễ dàng lưu thông, phát thì như mãnh hổ, phá thì như núi đổ.
Tứ hóa luận thu nhập tiền tài, lộc là liên tục không ngừng, một bút tiếp một bút, tiền tài điều hành dễ dàng. Quyền là một đại ( cả ) tất, như tiền lương, một tháng phát một lần, tương đối có khống chế; khoa là quý nhân tài, thiếu tiền lúc sẽ có người đưa tới, kiếm không nhiều, nhưng tương đối suông sẻ, tương đối có kế hoạch tính; kị là mất đi, bị ép tốn hao.
Luận tài vận, bởi vì các loại người kiếm tiền phương thức khác biệt, cho nên muốn tổng hợp nhìn vận mệnh, sự nghiệp, tài vận tam phương diện tình huống đến phán đoán suy luận.
Luận hạn vận tài vận, thu nhập tiền tài kỳ ngộ, lấy phi hóa lộc nhập được cung vị một đường truyền kinh đại hạn, lưu niên tiến hành theo dõi. Tật ách hóa lộc nhập phụ mẫu là tốt nhất được thu nhập tiền tài hiện ra, giao hữu tài, ngay tại chỗ giao dịch, để cho khách nhân tới cửa làm ăn, nhưng nếu phi hóa lộc nhập được cung vị gặp tự hóa kị, tức là thần tài qua cửa, kiếm nhiều nhất, kết quả là còn là trống không. Này ắt là công thức thích nghi nhất vu lão tấm, biệt phục công chức hoặc cố định phục vụ về công tư nhân cũng áp dụng, mà đến đây một đường theo dõi mỗi bên hạn năm.
Nếu là xí nghiệp quốc doanh, hùn vốn, từ hắn người đại diện kẻ kinh doanh, ghê gớm cung nô bộc hóa lộc nhập được cung vị đến xem, vẫn lấy phi hóa lộc nhập được cung vị một đường truyền kinh đại hạn, lưu niên tiến hành theo dõi. Giao hữu phi hóa lộc nhập huynh đệ thì là tốt nhất được thu nhập tiền tài hiện ra. Giao hữu là lai tài được địa phương, huynh đệ làm phu thê cha mẹ của, biểu hiện phối ngẫu tài vận tốt. Này ắt là công thức góc thích hợp với phối ngẫu chưởng tài, huynh đệ đại diện nhân.
Hóa lộc nhập mệnh tật tài quan điền huynh phúc, là chân chánh thu nhập tiền tài hiện tượng, tài tinh hóa lộc tốt nhất. Hóa lộc nhập phụ thiên ngẫu nhiên bạn bè tử, có khi thu nhập tiền tài, có khi nhưng nhìn không thể được hoặc trông khá được mà không dùng được. Luận hạn năm nhất là như thế. Hạn, năm hóa lộc nhập hạn, năm cung mệnh, tài phú từ ngày qua, thu nhập rất khả quan. Hạn, năm hóa lộc nhập nguyên mệnh, cũng chủ thu nhập tiền tài.
4, rủi ro đảo ngược điểm cách nhìn
Tài bạch, điền trạch nhị cung hung nhân dễ nhất tổn hại tài, phúc đức hung nhân tiếp theo. Tài cung hãm hung chủ tiền mặt thiếu, quay vòng mất linh; cung điền trạch hãm hung chủ tiền tài lưu không được, không được tụ tài; cung phúc đức hãm hung chủ tài nguyên thiếu, kiếm tiền gian khổ, tài lộ gián đoạn. Mặt khác, cung huynh đệ là gia đình phí tổn, gặp kị xung chủ phí tổn chi tiêu đại. Chủ tinh hãm yếu gặp không kiếp, đại hao, tứ sát là hung. Kể trên tam cung gặp liêm, dương, cơ, vũ, tham, cự, âm, xương các loại ngôi sao hãm nhược hóa kị hung nhất. Sao lộc tồn đơn thủ gặp không kiếp nhị tinh cũng hung, kị xung càng hung, trước được hậu phá, hoặc điều kiện thành không. Sát phá lang tới tài, lưu không được, tiến thì tất phá, hóa kị càng chủ rủi ro.
Nguyên mệnh bàn hóa lộc bị hóa kị xung, chủ xuất tài, rủi ro, số lượng lớn, hạn năm điệp kị càng hung. Đại hạn hóa lộc bị hóa kị xung, cũng chủ xuất tài rủi ro, số lượng cũng lớn. Hóa lộc gặp hóa kị đô chủ từ tốt biến thành xấu, có mà phục mất, lộc tồn gặp kị xung cũng là.
Ứng nghiệm thời gian, đem tại mệnh tài quan tam cung một trong hóa kị xung đại hạn của cung phu thê, lại xung cung trở thành lưu niên được cung tài bạch hoặc cung điền trạch lúc, tổn hại nghiêm trọng nhất chi niên; lại đại nạn cung hóa kị xung bản mệnh được phu thê, xung cung trở thành lưu niên được tài bạch hoặc cung điền trạch thì dã là tổn hại nghiêm trọng chi niên. Kể trên công thức trung, nhược chủ tinh vượng cát nhân tổn hại còn không nghiêm trọng lắm; nhược chủ tinh gặp liêm, dương, cơ, vũ, tham, cự, âm, xương các loại ngôi sao hãm nhược hóa kị, thì có khả năng phải thất nghiệp, đảo ngược điểm, phá sản; nhược chủ tinh là liêm, cự, xương hãm nhược hóa kị, ngoại trừ phá sản đảo ngược điểm bên ngoài, còn phòng hình tụng kiện cáo; gặp không kiếp hao tổn nhẹ các loại, cũng có trên không, thâm hụt hiện tượng.
Quan lộc hóa kị nhập tật ách xung phụ, lưu niên đi đến cung phụ mẫu; hoặc xung tật mà năm xưa nhập tật ách, đồng đều phải đảo ngược điểm.
Quan lộc hóa kị nhập tử nữ xung điền, lưu niên đi đến cung tử nữ, thì phải lỗ vốn; xung giao hữu, khó duy trì.
Đại hạn hóa lộc nhập A cung, A cung chuyển hóa kị xung lưu niên cung tài bạch, tiền tài phát sinh vấn đề.
Đại quan hóa lộc nhập A cung, A cung chuyển hóa kị xung đại tật, này hạn bị đảo ngược điểm; lúc lưu niên hóa kị xung đại tật, này năm đảo ngược điểm, xung lưu nguyệt tới tật, thì này nguyệt đảo ngược điểm.
Đại quan hóa kị xung đại tật, đại quan hóa kị xung bản tật, đồng đều chủ này hạn lỗ vốn.
Đại tài hóa kị xung bản tài, đại tài hóa kị xung bản tật, đồng đều chủ này hạn tổn hại tài.
Đại tài hóa kị xung tật, lưu tật hóa kị xung đại tật, đồng đều chủ này năm tổn hại tài.
Đại tài hóa kị nhập A cung, A cung chuyển hóa kị xung lưu tài, này năm đóng cửa.
Lưu tật hóa kị nhập A cung, A cung chuyển hóa kị xung lưu tài, này năm đóng cửa; lưu tật hóa kị xung tháng nào, này nguyệt tổn hại tài.
Lưu quan hóa lộc nhập A cung, A cung chuyển hóa kị xung bản giao hữu hoặc lưu điền, này năm lỗ vốn; xung lưu bạn bè, chủ đóng cửa.
Lưu niên hóa lộc nhập lưu niên giao hữu, lại chuyển hóa kị nhập lưu năm giao hữu được tài bạch, tổn hại tiền.
Lưu tài hóa lộc nhập A cung chuyển hóa kị xung lưu niên cung mệnh, lưu niên hóa kị nhập lưu huynh xung đại tài, đồng đều chủ này năm tổn hại tài.
Lưu quan hóa kị nhập A cung, A cung chuyển hóa kị xung lưu tật, này năm đóng cửa.
Đại hạn cùng cung phúc đức được hóa kị trùng điệp nhập đại hạn tử nữ hoặc bản huynh, này hạn tài vận chênh lệch, không nên hùn vốn; nhược hóa kị trùng điệp nhập đại hạn cung phúc đức hoặc bản quan, này hạn lỗ vốn, nhất là lưu niên nhập đại phúc chi niên càng kém.
Lưu tài hóa nhập A cung chuyển hóa kị xung B nguyệt cung mệnh, này nguyệt tổn hại tài.
5, tiền tài hướng đi của
Đại hạn hóa lộc nhập đại tài, bản huynh phùng sinh năm hóa kị, này hạn tiền cấp huynh đệ, tiền vì người khác được.
Đại hạn hóa lộc nhập cánh đồng hoặc bản thiên, tiền tài hóa tại cấu phòng cùng bên ngoài.
Đại hạn hóa lộc nhập đại quan, bản giao hữu hóa kị xung thiên mệnh, tiền tài hao phí như cấu đưa hoàng kim châu báu, động sản, trong đó thiên lương là hoàng kim động sản, thiên cơ là máy móc động lực thiết bị.
Đại hạn hóa kị nhập đại thiên, tiền tài lưu không được.
Đại huynh, bổn điền hóa kị nhập đại thiên, tiền tài hao phí ở bên ngoài.
Lưu niên hóa lộc nhập lưu quan, lưu quan chuyển hóa lộc nhập lưu tài, lưu tài lại chuyển hóa lộc nhập lưu phu thê, tiền tài giao cho phối ngẫu.
Cung tài bạch tứ hóa, ngã tốn ra; cung quan lộc tứ hóa, ngã kiếm tiền phương hướng; quan lộc quan lộc ( cung tài bạch ), sự nghiệp tốn hao địa phương; cung mệnh tứ hóa vì tiền tài được động tĩnh.
6, tiền tài được số lượng
(1) cánh đồng được chính tinh thuộc tính ngũ hành cục số số lượng nhãn bên trái nhất một vị ( tức địa vị cao nhất ) được số lượng ( có bao nhiêu cái chính tinh lúc, gặp tương sinh giống nhau lấy toán cộng tới cùng là tổng số, gặp tương khắc lúc lấy phép trừ kém là tổng số );(2) lấy đại hạn đẩu quân là 1, thuận số đến bản mệnh cung tài bạch, đoạt được số tức là 0 được số lượng. Tướng (2) được 0 số lượng gia tăng đến (1) được số lượng bên phải, tức có tiền tài tổng số.
Tỷ như, cánh đồng là dương cự, dương thuộc hỏa 6 cục, cự thuộc thủy 2 cục, tương khắc dụng phép trừ, 6-2614, thì bên trái nhất con số là 4; đại hạn đẩu quân là 1, thuận số đến bản mệnh cung tài bạch là 5, thì bản hạn tài số là 4 0 0 0 0 0 nguyên.
◎ phía dưới nhìn 《 phương thuật dị văn 》 được như nhau, là từ hóa lộc nhập cung đến thuyết minh thấy thế nào hạn năm tài vận được, mệnh bàn lệ một:
Điền quan bạn bè thiên
Phúc
 
Lệ một
  52—61
Tật tân
Phụ
  Cự môn
Tài
Mệnh
  Huynh
  Thê
  32-41
Nhẹ
Cung tật ách can tân khiến cự môn hóa lộc nhập cung tài bạch, tật ách biểu hiện thân thể của ta, cung tài bạch là "Ngã" cung, tật phi hóa lộc nhập "Ngã" cung biểu hiện tự lực cánh sinh kiếm tiền, cần nhờ tự ta đi kiếm tiền, không cần nhìn sắc mặt của người khác, không cần sinh ra tiểu nhị khí. Lúc đại hạn đi đến hợi cung, tức nhi nữ cung, là 32—41 tuổi vận, mệnh bàn phi hóa lộc nhập được cung vị trở thành đại hạn được huynh đệ quan, huynh đệ làm ruộng trạch được tài bạch, biểu thị đồng nhất hạn bên trong, cuộc sống gia đình phí tổn rất dư dả.
34 tuổi, ở dần cung ( lưu niên chi ), bản mệnh bàn phi hóa lộc nhập được cung vị trở thành lưu niên được tài bạch ( lưu niên được cung vị cùng bản mệnh đồng loại ), cho nên một năm này vì thế hạn bên trong kiếm lợi nhiều nhất được một năm.
Cái nào nguyệt tốt nhất? Thái tuế tại dần, lưu niên đẩu quân liền từ thái tuế cung dần bắt đầu tháng giêng, tháng sáu nhập vị, phi hóa lộc nhập được cung vị trở thành lưu nguyệt được điền trạch ( tài chi khố ), biểu thị tháng nầy tốt nhất.
Cái nào một nhật phong quang nhất? Một tháng phân thượng trung hạ ba mươi tuổi, thì nhìn một thân sanh ra ở ba mươi tuổi trung cái nào một tuần, phát tài ngay tại nên tuần bên trong. Nhược một thân sinh tại 17 nhật, thuộc trung tuần, cho nên ở chính giữa tuần phát tài.
Năm mão, phi hóa lộc nhập được cung vị trở thành lưu tật, phi hóa lộc nhập phụ tật biểu hiện ngay thẳng, cho nên này năm tiếp tục phát tài.
    Tiếp theo đại hạn 42—51 tuổi, nhập cung tài bạch, phi hóa lộc nhập được cung vị trở thành đại hạn quan, phi hóa lộc nhập mệnh, cho nên tài vận xem trọng.
    52—61 thu nhập năm cung tật ách, phi hóa lộc nhập được cung vị trở thành tổ phụ, phi hóa lộc nhập phụ tật chủ ngay thẳng; lại phụ mẫu là tài bạch được giao hữu, dẫn thân là ngân hàng, vì vậy hạn ngân hàng tiền gửi ngân hàng khá nhiều.
    Từ đây lệ có thể nhìn ra, lấy nguyên mệnh bàn cung tật ách cạn một cái hóa lộc liền có thể truyền cả một đời, nhìn cả đời tài vận.
4 0 414243
Thái dương hóa kị
39
Quan lệ nhị
38 kị xung cung
Phu
3736 cự môn
35
Mệnh giáp tý 34
 
◎ phía dưới lại nhìn 《 mở quán người tử vi đẩu số 》 trung được như nhau, là từ hóa kị được cung vị đến xem, mệnh bàn như sau lệ nhị:
Cung mệnh tại tí, cự môn tọa thủ, cung mệnh can giáp khiến cung quan lộc tới thái dương hóa kị xung phu thê, phu thê là tử vong điểm, bị thất nghiệp, đảo ngược điểm, hoặc thường đổi việc. Lấy xung cung là vị thứ sáu, theo như nhất lục cộng tông được lý luận, thuận số đến thứ sáu cung ( tức cung điền trạch ) là thứ nhất vị trí, xung sáu thì một vong; điền trạch là tài khố, tài khố được tật ách ( cung phu thê ) thụ xung, biểu hiện phá khố. Phàm mệnh tài quan cung hóa kị xung phu thê, nhiều biểu hiện thất nghiệp, đảo ngược điểm hoặc công việc thời kì giáp hạt.
    Cung mệnh là tài bạch được khí số vị, cung mệnh tứ hóa cùng tiền tài có quan hệ, đó là quyết định tiền tài được được mất, cho nên loại này thất nghiệp đảo ngược điểm cùng tiền tài có quan hệ, tỷ như nhập không đủ xuất, dựa vào mượn tiền sinh hoạt, thiếu nợ càng ngày càng nhiều, cuối cùng bị ép thu quán.
    Mậu sinh năm người dương trai lớn hạn thuận hành, thứ ba đại hạn nhập dần cung, mệnh kị tới xung cung ( phu thê ) trở thành đại hạn được cung tài bạch, tài bạch gặp xung thì tài vận tất nhiên không được như ý.
Đại hạn nhập mão cung, cung điền trạch, xung cung trở thành đại tật; tật ách là thân thể, lại là sự nghiệp sân bãi, thụ xung biểu hiện rất mệt mỏi, phải đảo ngược điểm. Phía dưới nhìn gốc đại hạn bên trong mỗi bên năm tình huống:
    34 tuổi, lưu niên tại hợi, hơi lớn hạn được tài bạch vị trí, một năm này biểu hiện đều cùng tiền mặt có quan hệ; xung cung trở thành lưu niên được huynh đệ vị trí, huynh đệ làm ruộng trạch được tài bạch, là cuộc sống gia đình phí tổn; thụ xung biểu hiện sinh hoạt phí dụng thường sẽ không có tin tức, thường xuyên thu không đủ chi, thậm chí sẽ còn đoạn thổi.
    35 tuổi, lưu niên cùng bản mệnh trùng điệp, lực lượng gấp bội; xung cung là lưu niên được phu thê vị trí, biểu hiện một năm này tình cảm vợ chồng không tốt, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều; mệnh phi hóa kỵ nhập quan, biểu hiện quá xúc động sự nghiệp, công việc rất chân thành cố gắng; xung cung làm ruộng trạch được tật ách, theo như nhất lục cộng tông được nguyên tắc, sáu phá thì một vong, cho nên mang ý nghĩa một năm này tài khố có hại, rủi ro không khỏi, càng chưa nói tới có thừa tiền.
    36 tuổi, lưu niên nhập sửu, xung cung trở thành lưu niên phúc đức được tật ách, phúc đức là vợ chồng là sự nghiệp, biểu hiện phối ngẫu là sự nghiệp không được như ý, phu thê không quá hòa hợp.
    37 tuổi, lưu niên nhập dần, lưu niên được phúc đức tọa hóa kỵ năm sinh, xung cung là lưu niên được tài bạch, tài vận tất nhiên rất kém cỏi.
    38 tuổi, lưu niên nhập mão, cùng đại hạn trùng điệp, tốt xấu lực lượng gấp bội, xung cung trở thành lưu niên được tật ách, lại là xung cung được giao hữu, tật ách gặp xung phải đảo ngược điểm thất nghiệp, ( xung cung được giao hữu là hung nhất cung vị, phàm hạn năm tiến vào nguyên mệnh bàn tài quan được hóa kị tới "Xung cung được giao hữu ", cũng có thể đảo ngược điểm thất nghiệp, nhưng nếu nên hạn đại quan hóa cát nhập bản phụ hoặc bản tật, vẫn biểu hiện có quang minh, khi có cứu viện tác dụng ).
    39 tuổi, lưu niên nhập thìn, tọa kị; mệnh phi hóa kỵ nhập quan, biểu hiện cả đời si tình như sự nghiệp, lúc đại hạn hoặc lưu niên tiến vào cung quan lộc lúc, loại này si tình liền sẽ biểu lộ càng thêm đột xuất; cung quan lộc không sợ phi hóa kỵ nhập, phi hóa kỵ nhập biểu hiện quá xúc động sự nghiệp, phải chăm chú dốc sức làm; nhưng làm về làm, mệnh về mệnh, làm phiền vô công.
    4 0 tuổi, lưu niên nhập tị, xung cung trở thành giao hữu, giao hữu là công nhân, thụ xung biểu hiện công nhân đi làm không xuất lực, cho nên không có làm thủ lĩnh; giao hữu sự nghiệp cấp trên, biểu hiện cùng cấp trên quan hệ tới không tốt, sự nghiệp bất lợi.
    41 tuổi, lưu niên nhập ngọ, xung lưu quan, biểu hiện có thể tích cực công việc, sự nghiệp có biến động.
    42 tuổi, lưu niên nhập vị, xung lưu điền ( tài chi khố ), tài khố phá, muốn rủi ro.
43 tuổi, lưu niên nhập thân, xung lưu niên được phúc đức ( lai tài được địa phương ), tài nguyên thiếu.
  Phía dưới lại nâng cái ví dụ thực tế, này đây hóa lộc, hóa kị đồng thời đến xem, mệnh bàn như lệ tam:
Can năm sinh hóa lộc nhập huynh đệ, phi hóa kỵ nhập giao hữu, hóa quyền nhập tử điền tuyến, không vào bản mệnh được tam phương, cả đời thuộc trung đẳng vận mệnh, sẽ không đại phú đại quý, nhưng hóa khoa nhập mệnh, cả đời vui mừng học tập thiên môn được khoa học văn hóa tri thức cùng thần bí văn hóa tri thức, sự nghiệp ổn định suông sẻ, tiền tài tiếp tục lâu dài, liên tục không ngừng, bình ổn gia tăng.
Nhìn cả đời tài vận, lấy mệnh can cung phi tứ hóa đến xem. Cung mệnh can nhâm, tứ hóa phân biệt là: lương tử trái vũ. Thiên lương hóa lộc nhập cung tử nữ, tử điền tuyến là tài bạch được phụ tật tuyến, hậu thiên dễ có được tài tên, tức đi trước cầu danh hậu có tài lợi nhuận, góc có quang minh tiền cảnh. Nhưng vũ khúc hóa kị nhập cung tài bạch, lại là tài tinh hóa kị, mặc dù muốn phát tài cũng không năng lực, không nên trực tiếp làm ăn cầu tài, nhất là không nên đầu tư kinh thương. Tổng hợp nhìn, chỉ nên đi cầu danh lộ tuyến, lấy gọi tên hậu kiếm tiền, lấy tên kiếm tiền ngay cả...cũng lấy công chức hoặc kỹ nghệ phương thức kiếm tiền.
 
Cơ hóa lộc
Phá toái
Thiên hình thiên vu
Huynh 13/22 tân tị tử hóa khoa
Xương
 
Mệnh 3/12 nhâm ngọ
 
 
Phụ quý chưa phá
Khúc
 
Phúc giáp thân
Giết
 
 
Phu 23/32 canh thìn lệ tam
Đấu quân năm tí tại thân
 
 
Điền ất dậu
Dương
Lương hóa quyền
 
Tử 33/42 kỷ mão liêm
Phủ
 
Quan bính thú

Bộ dạng
Phải
Tài 43/52 mậu dần cự
Cùng
 
Tật 53/62 kỷ sửu tham
Trái
 
Thiên 63/72 mậu tử âm hóa kị
 
 
Nô đinh hợi
Tất nhiên phân tích ra một thân nên phục công chức, công chức tất lấy sự nghiệp làm chủ, chúng ta tới nhìn một chút sự nghiệp tình huống. Cung tài bạch làm quan lộc khí số vị, tựu lấy cung tài bạch can mậu phi tứ hóa: tham âm hữu cơ. Hóa lộc nhập thiên di, ly hương phát triển góc có tiền đồ; hóa kị nhập cung huynh đệ, làm quan lộc phụ tật tuyến, chủ sự nghiệp vô danh khí, góc khó được cấp trên đề bạt, vô chỗ dựa, hóa quyền cũng nhập này tuyến, mặc dù có chút cải thiện, nhưng cũng cận chủ bản nhân có tài cán, công việc tích cực, lại có tài nhưng không gặp thời, khó được lên chức.
Chúng ta phân tích người này thích nghi nhất được mưu sinh thủ đoạn là cái gì? Cung tử nữ can kỷ khiến vũ khúc hóa lộc nhập cung tài bạch, ứng kiếm vãn bối tiền, cho nên tốt nhất làm dạy học công việc. Lại cung tật ách can cũng là kỷ, chủ mình dụng thân thể đi kiếm tiền, tức phục công chức cũng nên.
Lại phân tích người này tòng tự nghề gì? Lấy cung tài bạch can mậu phi bốn hóa nhập cung đến định, xem trước sao hóa kị, hóa kị nhập cung huynh đệ, thuộc "Mệnh huynh tài tật quan điền" được phạm vi, tựu lấy cung huynh đệ là tinh diệu luận xử lý ngành nghề. Chủ tinh thiên cơ, một dạng, máy chủ giới đồ điện, tính toán, thống kê hoặc chạy động tính công việc, gia tăng phá toái thì khả năng là làm máy móc linh phối kiện được công việc, gia tăng hóa lộc là yêu thích, hữu duyên, gia tăng thiên hình, thiên vu đồng đều biểu thị là quản lý tính. Người này xác thực làm qua sửa chữa khoa điện công, nhân viên cung ứng, vật tư nhân viên quản lý, máy móc nhân viên quản lý ( cùng thống kê báo biểu có quan hệ ) các loại công việc, trước kia nghiệp dư yêu thích cũng là đồ điện, cả đời cách không được cơ điện, tính toán loại. Như có thể tòng tự máy móc đồ điện phương diện dạy học công việc lý tưởng nhất.
Tiếp lấy phân tích người này tài vận. Trở lên phân tích ra người này không nên kinh thương làm lão bản, nên phục công chức, kiếm tiền cùng sự nghiệp làm chủ, tựu lấy cung tài bạch làm tứ hóa phi nhập được cung vị một đường theo dõi bên ngoài một đời người được tài vận tình huống phát triển.
Mệnh tài quan tam cung hóa kị xung phu thê được đại hạn chỉ có kỷ sửu đại hạn, đã đến về hưu niên hạn, cho nên vận trong hạn ở giữa sẽ không có sai sót nghiệp to lớn hạn.
Phân tích tài vận một dạng, từ thứ ba đại vận bắt đầu, bởi vì ... này một vận trình là thành gia lập nghiệp được thời kì, nếu như mệnh, tài cung tốt lại thuộc sớm phát nhân, ghê gớm từ thứ hai đại hạn bắt đầu. Người này sao tử vi tọa mệnh của người sẽ không sớm phát, tài vận cũng không tính là rất tốt, cho nên từ thứ ba đại hạn bắt đầu phân tích.
23 tuổi /32 tuổi, đại hạn ở canh thìn cung, thất sát tọa thủ, sự nghiệp cùng tình yêu và hôn nhân nhiều biến động được hạn vận ( này hạn bên trong đơn vị làm việc cùng ngành nghề biến động liễu ba lần ). Nguyên phi hóa lộc nhập được cung vị trở thành đại hạn được cung tài bạch, tài vận tốt; nhưng kị xung tới cung vị trở thành đại hạn được phụ tật tuyến, xung thì động, phụ mẫu là đọc sách, ý là muốn tốt nghiệp công tác, nhưng hóa kị lại chủ sự nghiệp tầm thường, tiền đồ ảm đạm; kị xung tới cung vị trở thành đại tài được cung huynh đệ, cũng chủ tiền tài không thành tựu; tổng hợp nhìn, có tài vận, nhưng sự nghiệp bất lợi, thu nhập thấp. Sự thực là, bản hạn tham gia công tác, bắt đầu phát lương bổng tài vận, nhưng làm công nhân, tiền lương thấp, tiền lương 29. 5 0 nguyên.
Từ một phương khác pháp nhìn, đại hạn can cung hóa lộc nhập nguyên liều mạng mà tử điền tuyến, tức là tài bạch được phụ tật tuyến, chủ này hạn bên trong có tài tên, bởi vì tên có tài, cũng là tham gia công tác lĩnh củi chi ý. Mà thay đổi phi hóa kỵ nhập nguyên liều mạng mà tật phụ tuyến, tức tài bạch được huynh hữu tuyến, lại chủ không thành tựu, cho nên chủ sự nghiệp bình thường, lúc nghề mộc, khoa điện công, thu nhập thấp.
33/42 tuổi, đại hạn ở kỷ mão cung, dương lương tọa thủ, nhị tinh đều là sự nghiệp ngôi sao, sự nghiệp ứng dần dần chuyển biến tốt đẹp, nhưng thái dương là động tinh, công việc biến động đại hoặc làm chạy động hơn công việc ( thu hoạch chi phí nhân viên cung ứng, chạy khắp nơi ). Nguyên phi hóa lộc nhập được cung vị trở thành đại hạn được tử điền tuyến, tức đại tài được phụ tật tuyến, có tài tên, chủ sự nghiệp tiền cảnh tốt; nhưng kị xung đại tài, sức mạnh lớn, hao tổn nhiều, chênh lệch phí thấp, bắt đầu gần 0. 4 0 nguyên một ngày, kết quả vi nhập không được phụ xuất.
Từ một phương khác pháp nhìn, đại hạn can cung hóa lộc nhập nguyên liều mạng mà cung tài bạch, nhưng hóa kị cũng xung cung tài bạch, thu nhập đại chi tiêu cũng lớn, nếu vì kinh doanh lão bản tất rách nát. Kể trên đã phân tích một thân nửa đường sẽ không thất nghiệp, theo lẽ thường, tiền lương phải tùy tuổi nghề gia tăng mà gia tăng, nhưng bình chú ngay lúc đó quốc lực, gia tăng không nhiều, lại chi tiêu cũng biết gia tăng, chỉ có thể liệu cơm gắp mắm ba, sinh hoạt vẫn thuộc gian khổ.
43/52 tuổi, đại hạn ở mậu dần cung, vũ khúc chính tài tinh chi vận, tốt tài vận. Nguyên phi hóa lộc nhập được cung vị trở thành đại hạn được phu quan tuyến, tức đại tài được tài phúc tuyến, nguyên nhân chính sự nghiệp gia tăng thu nhập; kị xung tới cung vị trở thành đại hạn được tử điền tuyến, tức đại tài được phụ tật tuyến, lại chủ tài tên có hại, tức khó lên chức; từ phát triển xu thế nhìn, thu nhập là bình ổn gia tăng.
Từ một phương khác pháp nhìn, đại hạn can cung hóa lộc nhập nguyên liều mạng mà mệnh thiên tuyến, cũng là tài đến theo ta chi ý, thu nhập tăng nhiều. Hóa kị nhập nguyên liều mạng mà cung huynh đệ xung giao hữu, cùng huynh đệ, bằng hữu cùng cùng làm việc không hợp, sự nghiệp bất lợi, quá mức thì thất nghiệp đảo ngược điểm; giao hữu là sự nghiệp phụ mẫu, cho nên cùng cấp trên quan hệ tới không tốt, cũng chủ sự nghiệp bất lợi, tạo thành thu nhập gia tăng không nhiều. Sự thực là, đồng nhất hạn vận thu nhập tăng nhiều, nhưng nhận cấp trên xa lánh, đả kích, 89 năm xuống chức cũng lần thứ tư âm điệu đổi việc ( đổi hậu được công việc vẫn là cùng máy móc, tính toán có quan hệ ), vì cái gì? Lưu niên kỉ tỵ, tọa kị, thiên cơ công việc tinh hóa kị chủ công việc biến động, xung cung trở thành lưu thiên, cũng chủ công việc muốn thiên động, thiên cơ là máy móc, tính toán loại.
53/62 tuổi, đại hạn ở kỷ sửu cung, từ đinh sửu năm ngày mười bảy tháng chín giờ thìn bắt đầu tính, bản cung là nguyên cục cung tật ách, cùng cự nhị tinh đồng đều hãm yếu, khó được đại thành tựu, lại bệnh tai nhiều, nên bảo thủ làm đầu; cùng cự hai sao tổ hợp, có quảng giao bạn bè chi ý. Nguyên phi hóa lộc nhập được cung vị trở thành đại hạn được huynh đệ, tức đại tài được điền trạch, tiền tài nhập kho, khoản tiền gửi ở ngân hàng tăng nhiều; kị xung đại hạn được phu thê, phu thê là thứ tử vong điểm, biểu hiện thất nghiệp đảo ngược điểm, đồng nhất đại hạn đã đến về hưu niên hạn, thất nghiệp là bình thường về hưu.
Từ một phương khác pháp nhìn, đại hạn can cung hóa lộc nhập nguyên liều mạng mà cung tài bạch, hóa kị lại tới xung tài, cũng là có thành có bại, thành bại đa dạng, thu nhập đại, chi tiêu cũng lớn, nhưng tiền gửi ngân hàng còn là bình ổn gia tăng. Đại hạn cung là nguyên liều mạng mà cung tật ách, bởi vì tật bệnh rủi ro, ứng với kỷ năm ( song can hóa kị tăng lực ).
1997 năm, đinh sửu, cùng đại hạn trùng điệp, tốt xấu lực lượng gấp bội. Nguyên phi hóa lộc nhập được cung vị trở thành lưu niên được cung huynh đệ, huynh đệ làm ruộng trạch được tài bạch, biểu hiện cái này sinh hoạt một năm phí tổn dư dả; phi hóa lộc nhập huynh đệ là thần tài qua cửa, vô tích súc hoặc vay tiền cấp huynh đệ bằng hữu. Nguyên phi hóa kỵ nhập lưu quan, biệt sự nghiệp rất chân thành; xung lưu niên của cung phu thê, phu thê chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều; theo như nhất lục cộng tông, xung sáu thì một vong, từ xung cung nghịch sổ đến thứ sáu cung là lưu điền, cho nên chủ tài khố có tổn hại, rủi ro không khỏi. Sự thực là, một năm này tích súc đều cấp cho huynh đệ.
1998 năm, mậu dần, nguyên phi hóa lộc nhập được cung vị trở thành lưu niên của cung phu thê, lộc chiếu quan lộc, chủ sự nghiệp suông sẻ; phu thê là lưu tài được phúc đức, chủ tài nguyên nhiều, có thiên tài thu nhập. Nguyên kị xung lưu niên được cung tử nữ, rủi ro cùng tử nữ có quan hệ, hùn vốn sự nghiệp muốn tán. Một năm này phát tam tất thiên tài, trong đó một tất vì một đời đến nay lớn nhất thiên tài ( đang lúc phụ cấp loại hình ), nhìn cái nào một nguyệt có tài? Đấu quân năm tí tại thân, từ thân đồ mở nút chai đếm tới dần, dần năm đẩu quân tại thú, lại từ thú cung bắt đầu tháng giêng, thuận số đến mão là tháng năm ( nhuận tháng năm ), nguyên phi hóa lộc nhập được cung vị trở thành lưu nguyệt của cung phu thê, thu nhập lớn nhất ( thật ứng với "Nếu như là hóa tam cát, thì phải ứng với đồng loại tọa cung được hạn năm" ); thất nguyệt, nguyên phi hóa lộc nhập được cung vị trở thành lưu nguyệt được cung tài bạch, cũng chủ thu nhập tiền tài; tháng chín, nữ nhi ngã tổn thương tới tay, phá điểm tài.
1999 năm, kỷ mão, nguyên phi hóa lộc nhập được cung vị trở thành lưu niên được cung tử nữ, là lưu tài được phụ tật tuyến, có kiếm tiền kỳ ngộ, lộc chiếu điền trạch, cuộc sống gia đình giàu có. Nguyên kị xung lưu niên được cung tài bạch, một năm này tất rủi ro, thời gian nào?"Đồng loại tương xung là thứ cấm kỵ" năm mão đẩu quân tại hợi, từ hợi bắt đầu tháng giêng, tháng năm là lưu nguyệt được tài bạch, cho nên ứng với tháng năm. Lại kỷ niên can hóa lộc, phi hóa kỵ nhập xung nguyên mệnh cung tài bạch, ra tay trước tài hậu rủi ro, "Xung sáu thì một vong ", từ cung tài bạch thuận số đến thứ sáu cung vì cha mẹ cung, cung phụ mẫu ứng chúc tháng chín, cho nên tháng chín cũng chủ rủi ro. Nguyên nhân gì rủi ro? Kỷ can là nguyên liều mạng mà cung tử nữ cùng cung tật ách, không bởi vì tật bệnh ngay cả...cũng tử nữ. Sự thực là, tháng hai kiêm chức phát điểm tài, tháng năm cùng tháng chín hai lần lưu y ( chú, phát tài cùng rủi ro đều là bắt đầu dẫn phát thời gian, không thực tế thu chi được thời gian ).
2 0 0 0 năm, canh thìn, nguyên phi hóa lộc nhập được cung vị trở thành lưu niên được cung tài bạch, tài vận xem trọng. Nguyên kị xung lưu niên được tật ách, thất nghiệp đảo ngược điểm được cách cục, ở trên đã phân tích một thân nửa đường sẽ không thất nghiệp, cho nên cận chủ sự nghiệp không được như ý, cùng bởi vì tật bệnh mà rủi ro. Tổng hợp nhìn, một thân thu nhập lớn hơn chi tiêu, tồn trữ khá nhiều. Đối với người này tới nói, tài bạch chủ chính tài, cho nên một năm này trái lại vô thiên tài thu nhập.
2 0 0 1 năm, tân tị, nguyên phi hóa lộc nhập được cung vị trở thành lưu niên được cung tật ách, chủ có quang minh, tật ách làm đơn vị, ý là dựa vào đơn vị thu nhập, này năm thu nhập khả quan. Nguyên kị xung lưu mệnh, kị không được phản xung, hung lực không lớn.
2 0 0 2 năm, nhâm ngọ, lưu niên cùng bản mệnh trùng điệp, lực lượng gấp bội. Nguyên hóa lộc nhập lưu thiên chiếu mệnh, tài vận tiếp tục xem tốt. Nguyên kị xung lưu huynh, huynh đệ là tài chi điền, tài khố phá, muốn rủi ro, bởi vì huynh làm ruộng tới tài, cho nên rủi ro bởi vì gia đình chi tiêu tăng lớn. Một năm này tiền lương tăng nhiều, dây lưng nữ nhân ra ngoài du lịch cùng là tử nữ đọc sách hao tốn mấy ngàn nguyên.
2 0 0 3 năm, quý vị, nguyên phi hóa lộc nhập được cung vị trở thành lưu niên được huynh hữu tuyến, vẫn chủ có thành tựu, nhưng lộc không vào "Ngã" cung, so ra kém mấy năm trước. Nguyên kị xung lưu quan, biểu hiện có thể tích cực công việc, sự nghiệp có sóng chấn động.
2 0 0 4 năm, giáp thân, nguyên phi hóa lộc nhập được cung vị trở thành lưu niên được quan lộc, sự nghiệp có thành tựu mà kiếm tiền. Nguyên kị xung lưu điền, chủ tài khố phá, bởi vì gia đình sự tình mà hao tổn tài. Lưu niên can hóa kị nhập tử nữ, chú ý thừa số nữ nhân sự tình rủi ro.
2 0 0 5 năm, ất dậu, nguyên phi hóa lộc nhập được cung vị trở thành lưu niên được cung điền trạch, tiền tài nhập kho, tiền gửi ngân hàng gia tăng. Nguyên kị xung lưu niên được phúc đức, tài nguyên thiếu. Lưu niên can dự can năm sinh cùng, lộc kị cùng nhập lưu năm tài phúc tuyến, có tài lại rủi ro một năm này là tử nữ đọc sách tốn hao rất lớn; kị dữ dội thợ máy làm ngôi sao, công việc biến động, lượng công việc tăng lớn hoặc về hưu.
2 0 0 6 năm, bính thú, nguyên phi hóa lộc nhập lưu niên được cung phúc đức, hưởng phúc tới tài, tức tiền hưu. Kị xung lưu tật, khả năng bởi vì tật bệnh rủi ro, hoặc chủ một năm trước đã lui đừng, một năm này tất rời đi nơi làm việc, tức về hưu.
2 0 0 7 năm, đinh hợi, nguyên phi hóa lộc nhập lưu niên của phụ mẫu cung, vẫn có quang minh, có thể sẽ gia tăng tiền hưu. Nguyên phi hóa kỵ nhập lưu thiên xung lưu mệnh, có thể sẽ ra ngoài du lịch, nhưng sao thiên cơ hóa kị nhập thiên, phải chú ý tai nạn xe cộ.
63/72, mậu tử đại hạn, nguyên phi hóa lộc nhập đại hạn, gốc đại hạn thu nhập vẫn rất bình ổn. Kị xung đại huynh, không thuộc "Ngã" cung, nhiều nhất gia đình chi tiêu lớn hơn một chút mà thôi. Đại hạn can cung biến thành lộc kị cùng nguyên lộc kị giống nhau, ý nghĩa giống như trên.
Phục công chức nhân thu nhập tiền tài được địa phương ngay cả...cũng phục vụ công ty, đơn vị, cho nên cũng có thể cung tật ách can tứ hóa phi nhập được cung vị một đường theo dõi cả đời tài vận tình huống phát triển. Cung tật ách can mấy sao tứ hóa là: vũ tham lương khúc. Cung tật ách tứ hóa chủ yếu là luận thu nhập tiền tài tình huống, cho nên hóa lộc cùng hóa kị tách ra luận, hóa lộc chủ thu nhập tiền tài, hóa kị chủ rủi ro, không làm song kị cùng một chỗ luận, nhưng mỗi một đại hạn cùng lưu niên đều là lộc kị đối cung, đều đã tốt lại xấu, ý nghĩa cơ bản giống nhau, không tốt lắm phân tích. Hóa lộc nhập tài bạch, hóa kị lại xung tài, lộc kị đối cung, vưu như mây trung chi nguyệt, thời gian lúc ngầm, vừa có thể kiếm tiền, lại có phá hao tổn, bộc phát thì phải bạo bại, nhưng tiền lương thu nhập lại tương đối ổn định, chỉ cần không được tham ô liền sẽ không đại bại. Bởi vì là tử nữ cùng tật ách hóa xuất được kị, cho nên phá tài nguyên nhân phần lớn là thừa số nữ nhân hoặc thân thể phương diện tạo thành. Phía dưới mà đến đây theo dõi các đại hạn được tài vận.
23 tuổi /32 tuổi, nguyên phi hóa lộc nhập được cung vị trở thành đại hạn được phu quan tuyến, tài vận cùng sự nghiệp có quan hệ, tham gia công tác tiến vào lĩnh củi giai tầng. Phi hóa kỵ nhập đại quan, công việc mặc dù rất chân thành phụ trách, nhưng bản nhân sự nghiệp có phiền phức, không được như ý, hay thay đổi, được ích lợi thiếu; kị xung đại thê, hơi lớn tài chi phúc, cho nên tài nguyên thiếu, thu nhập thấp.
33/42 tuổi, nguyên phi hóa lộc nhập cùng kị xung tới cung vị trở thành đại hạn được cung huynh đệ, sự nghiệp thành cũng không lớn; huynh đệ làm ruộng trạch được tài bạch, phi hóa lộc nhập vì cuộc sống có chuyển biến tốt; huynh đệ là tài bạch được điền trạch, kị xung thì khố phá, hao tổn đại.
43/52 tuổi, nguyên phi hóa lộc nhập được cung vị trở thành đại hạn hiểu rõ cung mệnh, phi hóa lộc nhập "Ngã" cung, là tài đến theo ta, thu nhập tăng nhiều; hóa kị nhập đại thiên xung thiên mệnh, đồng nhất đại hạn bên ngoài hoặc xã hội tốn hao đại ( học khí công, thuật số hao tốn không ít tiền ).
53/62 tuổi, nguyên phi hóa lộc nhập được cung vị trở thành đại hạn được phụ tật tuyến, là cả đời thu nhập tiền tài nhiều nhất đại hạn, lương bổng đạt đến đỉnh phong; phi hóa kỵ nhập đại vội xông tổ phụ, một phương diện chủ cùng cấp trên quan hệ tới hạ xuống đến thung lũng, danh dự cùng sự nghiệp gặp khó, một phương diện khác cũng có khả năng bởi vì tật bệnh tổn thương tai cùng tử nữ mà rủi ro.

    Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian, tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố, không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung, mời Ấn vào đây Hoặc gọi 24 giờ báo cáo điện thoại: 4 0 0 0 0 7 0 6 0 9 cùng chúng ta liên hệ.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều