Chia sẻ

Càng nhiều

Quan không phải tố tụng

2 0 12- 0 5-27   Kém ngạn băng

※ lưu niên, lưu quan tại đại hạn kị, lưu niên kị, thiên hình, quan phù ở giữa giao nhau hiển hiện.

※ lưu niên tam hợp kị sát + Quan phù hoặc hình tù giáp ấn.

1.   Bản mệnh bàn cùng Quan phù đồng cung chi tinh , phối hợp đại hạn kị

    a. Quan lộc chủ dễ có lao ngục tai ương.

    b. Tài bạch chủ vì kim tiền tổn thất, vẫn có thể giải quyết.

    c. Động tinh thì bởi vì có ngoài ý muốn mà sống quan không phải.

2.   Quan không phải tất từ đại hạn kị dẫn động thiên hình, quan phù, lưu niên, lưu quan đi đến.

3.   Bản mệnh kị, đại hạn kị tam hợp hoặc tối hợp quan phù, lưu niên, lưu quan đi đến.

4.   Cung mệnh không bàn mà hợp bản mệnh kị + quan phù, cả đời nhiều quan không phải, nhiều bởi vì mình chi hành là sơ thất. ( không bàn mà hợp cung vị là nguyên nhân )

5.   Bản mệnh phi hóa kỵ nhập đại hạn thiên di, đại hạn thiên di từ kị, gặp quan phù nhiều kiện cáo, tai nạn xe cộ.

6.   Đại hạn phi hóa kỵ nhập bản mệnh thiên di, lại hơi lớn hạn điền trạch, dễ có quan không phải, tật bệnh.

7.   Đại hạn gặp quan phù, lưu niên đi một cái khác quan phù ( huynh người hầu, tài bạch, quan lộc gặp kị sát ), tất có quan không phải tố tụng.

8.   Bản mệnh song trọng quan phù, tất đang chảy năm tới tam hợp; đơn nhất quan phù, tất gặp đại hạn kị sát, mới có thể dẫn động.

9.   Lưu niên gặp đại hạn kị, phải quan phù, có kiện cáo. Quan phù nhập lưu năm, lưu thiên, kiện cáo khả năng bởi vì hình mà lên.

1 0. Lưu niên đi quan phù, đại hạn phi hóa kỵ nhập lưu quan, đại tài phi hóa kỵ nhập lưu tài, đại quan phi hóa kỵ nhập lưu niên, lưu niên tiểu hạn phi hóa kỵ nhập lưu niên phu quan, tài phúc, bởi vì tiền tài gây nên kiện cáo.

11. Lưu niên quan bổng lộc và chức quyền gặp thiên hình, quan phù, lưu niên phi hóa kỵ nhập lưu quan, bản mệnh kị, đại hạn kị giáp lưu quan, đại tài phi hóa kỵ nhập lưu tài, bởi vì kiện cáo mà rủi ro.

12. Đại hạn đi thiên lương + song dương ( huyết quang kiện cáo )

    a. Đại hạn phi hóa kỵ nhập bản mệnh quan lộc ( tam hợp thiên hình quan phù ), sắp quan không phải chi lực số lượng dẫn xuất.

    b. Đại thiên từ kị.

    c. Phát sinh ở đại hạn phi hóa kỵ nhập lưu niên thiên di vị trí lúc.

    d. Nhược đại tật phi hóa kỵ nhập lưu tật, lưu niên gặp kị sát, có nguy hiểm tánh mạng.

        i. Lưu niên có cát, có thể tị miễn tai nạn.

        ii. Lưu phi hóa kỵ nhập đại hạn tử điền hoặc lưu phúc, bị thụ thương.

13. Song kị giáp lưu niên ( khuất nhục ), song phi hóa kỵ nhập lưu niên tử điền,

    a. Lưu niên tiểu hạn tới quan lộc gặp quan phù, bạch hổ, tự có tai.

    b. Nhược lưu niên gặp quan phù, bạch hổ, tất có lao ngục tai ương. Nhập tiểu hạn tức là khuất nhục.

14. Đại hạn phi hóa kỵ nhập lưu thiên, lưu niên phi hóa kỵ nhập lưu niên phu thê vị trí,

    Lưu niên đi tham lang, đà la, tả hữu + quan phù, tất bởi vì hôn nhân mà gây nên quan không phải.

15. Lưu kị nhỏ phi hóa kỵ nhập ngoại tình nhận biết năm, đào hoa sự kiện lộ ra ánh sáng, nhược lại là lưu niên tới quan bổng lộc và chức quyền, bị bởi vì đào hoa vấn đề, gây nên sự nghiệp biến động mà sống quan không phải.

16. Xương khúc hóa kị nhập lưu năm quan lộc, dễ có văn thư khuyết điểm.

17. Hóa kỵ năm sinh nhập phụ mẫu vị trí ( nô bộc tới tài bạch ) nhất là xương khúc kị, tuyệt đối không thể bảo đảm, dễ có văn thư, khế ước chờ thêm mất mà bạng châu tổn hại tài.

    a. Đại hạn lưu niên đi tân kỷ thời hạn, đặc biệt chú ý.

    b. Đại hạn nô bộc gặp tân kỷ can hóa kị nhập lưu năm tài bạch, quan lộc lúc, phòng bị nhảy nhóm, ngược lại sẽ.

    c. Đại hạn gặp tân kỷ hạn hóa kị nhập lưu năm điền trạch, cấu phòng phòng khế ước vấn đề. Lưu niên gặp tân kỷ, hóa kị nhập bản mệnh điền trạch cũng cùng.

18. Lưu niên gặp cự môn + đà la, không phải là nhiều, lưu phi hóa kỵ nhập lưu quan dễ có kiện cáo.

19. Lưu niên quan lục vị trí thiên phủ + quan phù, văn khúc hóa kị, song dương nhập xung, tất có kiện cáo. ( bị bởi vì thất trách mà gây nên ) lưu niên có cát, có thể miễn lao ngục tai ương.

2 0. Gặp kiện cáo phải chăng chống án:

    a. Lưu niên quyền nhập đại hạn phụ mẫu, tật ách, có thỉnh cầu chống án. Nhưng nếu chuyển phi hóa kỵ nhập bản mệnh phụ mẫu, tật ách, thì vẫn thua kiện.

    b. Đại hạn nô bộc vị trí trội hơn đại hạn thời gian, đại người hầu lại hóa kị nhập bản mệnh tới quan lộc, phụ mẫu, tất bại tố.

21. Liêm trinh tọa mệnh, hành hạn vũ phá, vũ sát gia tăng kị sát, lưu niên lại đi đến, hoặc nhập tài, thiên, bị bởi vì tài cầm đao hoặc tài vụ tranh chấp mà gây nên quan không phải.

22. Lưu niên gặp cự môn hóa kị, tam hợp khóc nhẹ, quan phù, dễ có lừa dối lấn kiện cáo.

23. Điền trạch vị trí xương khúc hóa kị, phải quan phù, là bất động sản kiện cáo.

24. Lưu niên liêm trinh, tham lang hóa kị + dương đà, phải quan phù, tất phạm màu hồng phấn kiện cáo.

25. Cùng cự, cơ cự + đà la nhập mệnh, quan lộc, hoặc đại hạn đi tới, dễ có ma tuý kiện cáo.

26. Liêm trinh là tù ngôi sao, chính trị tới không phải là ngôi sao.

    a. Đi đến liêm trinh, thiên hình không có có ảnh hưởng, nhất định phải gặp liêm trinh hóa kị mới có quan không phải.

    b. Liêm trinh tới cung quan lộc, hóa kị nhập tới cung vị, lưu niên gặp tới dễ có quan không phải.

    c. Liêm trinh lộc kị xung hoặc kị kị xung, đều dễ có quan không phải.

    d. Thiên hình cùng sao hóa kỵ đồng cung, trùng chi năm liền dễ có kiện cáo. Xung nặng hơn, tọa khả năng chỉ là hóa đơn phạt loại hình.

    e. Liêm trinh tới cung quan lộc hóa kị nhập lưu năm tới tam phương, cũng có kiện cáo. Trùng chi tháng ứng đặc biệt chú ý.

27. Kiện cáo tới thắng thua nhìn bầu trời hình. Như trời hình tới cung quan lộc hóa kị tại cấn phương ( dần ), ra tòa trước đó trước tiên ở pháp viện tới cấn mới nghỉ hơi thở hai giờ, tương đối có lợi.

28. Nhóm sao tổ hợp định quan không phải

    Tử vi đẩu số có một khỏa tiểu tinh "Quan phù ", cùng quan không phải rất có quan hệ, lưu niên gặp tới dễ có tụng sự tình.

    Như:

    "Làm người tốt tụng, cái nhân thái tuế gặp quan phù" 6 0 huyền vi phú 62
    "Bệnh phù quan phù đều làm họa" 6 0 quá chinh phú 62
    "Quan phù thái tuế, công dã có luy tiết tới ưu" 6 0 cốt tủy phú 62
    "Cự môn sao hóa kỵ đều không cát, vận thân mệnh hạn kị gặp lại, càng thêm thái tuế quan phù đến, miệng lưỡi quan không phải quyết không không." 6 0 cốt tủy phú 62

    Nhưng tử vi đẩu số luận mệnh là theo như nhóm sao tổ hợp kết cấu ( tam phương tứ chính, lưỡng lân cung ) đến suy luận, cũng không phải chỉ một ngôi sao diệu liền có thể kết luận, huống hồ mười bốn khỏa chủ tinh, lục cát, lục sát cùng sao tứ hóa mới là yếu tố mấu chốt, "Quan phù" chẳng qua là không tốt tổ hợp hình thành lúc, càng chuyển biến xấu mà thôi, quyết không có thể nào chủ tinh tổ hợp tốt, bởi vì gặp quan phù mà có quan không phải.

29. Cung mệnh là một người bản chất ( thể ), cung thân là hành vi của một người quy phạm ( dụng ), cho nên luận mệnh lúc này lấy mệnh thân cung làm trọng, lúc mệnh thân hình thành dưới đây tổ hợp lúc tương đối dễ dàng xuất sai lầm:

    a.   Thái âm lạc hãm, từ tọa có thể chiếu hoả tinh, linh tinh, hành vận hóa kị lúc bị gây chuyện.

    b.   Tham lang cùng văn xương, văn khúc đồng cung có thể chiếu, gặp lại hoả tinh, linh tinh hoặc hành vận sao hóa kỵ dẫn động lúc.

    c. Sao vũ khúc đều nghe theo linh tinh, văn xương, đà la, hành vận văn xương hoặc vũ khúc hóa kị lúc.

    d. Liêm trinh, thiên tướng, kình dương tụ họp, đụng tới đại vận hoặc bính lưu niên lúc.

    e. Cự môn gặp hoả tinh, linh tinh, kình dương đà la lúc, đặc biệt dễ dàng bởi vì miệng lưỡi mà gây quan không phải, như báng đạo, phương hại danh dự. . . Các loại.

    Trở lên tổ hợp thấy ở mệnh thân cung nghiêm trọng nhất, nếu như còn có năm sinh tới sao hóa kị, vậy cả một đời đều muốn rất cẩn thận, nếu không rất dễ dàng "Lúc thì... lúc thì" hồ đồ mà nhiều lần gây phiền toái; tiếp theo tại cung sự nghiệp, tài bạch, phúc đức, phu thê, thiên di cũng biết gây chuyện, như cung phúc đức không tốt, khó coi, rất có thể bởi vì vay mượn, tiêu phải. . . Các loại quản lý tài sản lên vấn đề mà gây quan không phải, cần linh hoạt ứng dụng. Tóm lại, đại vận cung sự nghiệp có bất hảo tổ hợp, lưu niên sao hóa kỵ lại mất dẫn động, một năm kia phải đặc biệt coi chừng quan không phải.

3 0. Thái âm tinh được tam phương tứ chính có hỏa linh ngôi sao, phá lệ tiểu tâm

    Như ất hợi năm là thái âm tinh hóa kị, nếu như thái âm tinh được tam phương tứ chính có hỏa linh ngôi sao, thái âm lại tại mão, thìn, tị, ngọ, vị chư cung, liền cần đặc biệt lưu ý. Lúc bản mệnh, đại vận, lưu niên đều là thiên cơ, thái âm, thiên đồng, thái dương, cự môn, thiên lương tinh diệu, mà mệnh thân lại có không tốt, khó coi tổ hợp, ất hợi năm nhất định phải phá lệ tiểu tâm, nhược thái âm kị đang cung phu thê, vậy tiểu tâm đào hoa kiếp ( sát ); nhược tại tài bạch, phúc đức, quản lý tài sản đầu tư cần bảo thủ; nhược tại cung thiên di, kị hùn vốn; nhược tại cung sự nghiệp, làm việc muốn thủ pháp, chữ xử lý phải cẩn thận. Như thế mong muốn gặp dữ hóa lành, miễn trừ quan không phải.

31. Phá liêm hỏa linh đồng độ phòng quan hình ngục chết. Bạch hổ cùng càng nghiệm.

 

    Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian, tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố, không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung, mời Ấn vào đây Hoặc gọi 24 giờ báo cáo điện thoại: 4 0 0 0 0 7 0 6 0 9 cùng chúng ta liên hệ.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều