Quý can năm thái âm hóa khoa chi ý hàm

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 1591

Quý năm thái âm hóa khoa chi ý hàm


Thái âm lộc khố ngôi sao chủ vốn riêng tiền tọa hãm địa hóa khoa không lấy cát luận  ( khác lưu ý   canh can thái âm hóa khoa chi ý hàm )
Tử ( dương thủy ) thái âm thiên đồng cùng nhập miếu hóa khoa tuyển tài tiến bảo sự nghiệp đã có thành tựu có lại đầu tư mình theo học đào tạo sâu đều có giúp ích
Sửu ( âm thổ ) thái âm thái dương cùng hóa khoa thêm hoa trên gấm mọi việc cát tường
Dần ( dương mộc ) thái âm thiên cơ cùng nhập miếu hóa khoa tuyển tài tiến bảo sự nghiệp đã có thành tựu có lại đầu tư mình theo học đào tạo sâu đều có giúp ích
Mão ( âm mộc ) thái âm độc kỵ / cùng thái âm hãm địa hóa khoa không lành nên ly hương bỏ tỉnh ra ngoài cầu phát triển
Thìn ( dương thổ ) thái âm độc kỵ / dương thái âm hãm địa hóa khoa không lành nên ly hương bỏ tỉnh ra ngoài cầu phát triển


Tị ( âm hỏa ) thái âm độc kỵ / cơ thái âm hãm địa hóa khoa không lành nên ly hương bỏ tỉnh ra ngoài cầu phát triển
Ngọ ( dương hỏa ) thái âm thiên đồng cùng thái âm hãm địa hóa khoa không lành nên ly hương bỏ tỉnh ra ngoài cầu phát triển
Vị ( âm thổ ) thái âm thái dương cùng hóa khoa nhược không gặp tứ sát thì lấy cát luận
Thân ( dương kim ) thái âm thiên cơ cùng nhập miếu hóa khoa tuyển tài tiến bảo sự nghiệp đã có thành tựu có lại đầu tư mình theo học đào tạo sâu đều có giúp ích
Dậu ( âm kim ) thái âm độc kỵ / cùng hóa khoa không lấy cát luận nảy mầm mà chẳng ra hoa
Tuất ( dương thổ ) thái âm độc kỵ / dương nhập miếu hóa khoa tuyển tài tiến bảo sự nghiệp đã có thành tựu có lại đầu tư mình theo học đào tạo sâu đều có giúp ích
Thái âm tọa tuất hóa khoa địa võng không thể hạn chế kỳ quang màu cùng quý khí
Hợi ( âm thủy ) thái âm độc kỵ / cơ nhập miếu hóa khoa tuyển tài tiến bảo sự nghiệp đã có thành tựu có lại đầu tư mình theo học đào tạo sâu đều có giúp ích
Thái âm hóa khoa nhập mệnh
Tại tuất hợi tử sửu các loại miếu vượng địa hóa khoa êm xuôi thêm hoa trên gấm mọi việc cát tường có tu dưỡng phong độ tốt
Nên nghiên cứu học thuật tọa bất luận cái gì cung đều êm xuôi
Tại mão thìn tị ngọ vị các loại hãm địa hóa khoa vô dụng là "Phá khoa" với sự tình không bổ u buồn không được nhạc lại dễ có được tuyến chất bệnh
Thái âm hóa khoa quý chủ vụ lợi học thuật nghiên cứu đối với tu dưỡng phong độ có chỗ giúp ích
Tọa tuất hợi tí miếu vượng hóa khoa chỉ có có lợi ích phong độ tốt tu dưỡng tốt
Tọa dậu ( thái âm đối chiếu thiên đồng ) hóa khoa là phá khoa cùng sự tình không bổ
Một nói canh can thái âm hóa khoa nữ nhân mệnh cách ăn mặc hoa quý xuất sắc khí vui mừng làm đài dưới mặt được cử chỉ ( tư nhân tồn phòng tiền rút ngầm dong các loại )
Nam mệnh không nên vị son phấn quá nặng

// ]]>


Quý can thái âm hóa khoa nữ nhân mệnh cách ăn mặc diễm lệ phá phí cũng vui mừng làm đài dưới mặt được hành động
Thiên đồng thiên lương thái âm các loại nhu tinh hóa khoa bị lộ ra ưu nhu quả đoạn
Khoa lộc tuần gặp chủ bị tại tài kinh giới thành tựu chiếm được thanh danh
Thái âm hóa khoa gặp tướng quân biểu hiện im lặng địa triển lộ sáng hoa sẽ không lóa mắt nhưng mới lạ nhiếp nhân lực hấp dẫn
Thái âm hóa khoa nhập huynh đệ
Tọa vượng địa
Huynh đệ tỷ muội sự nghiệp có thành tựu lẫn nhau có trợ lực tình cảm hòa hợp
Tọa hãm địa
Huynh đệ không giúp được gì lực
Thái âm hóa khoa
Tọa tí ngọ thiên đồng thái âm sinh ra khoa đồng cung vũ khúc tham lang sinh ra kị sửu không cung mệnh
Tọa sửu vị thái dương thái âm sinh ra khoa đồng cung tham lang sinh ra kị tại dần thân nhập mệnh cung
Tọa dần thân thiên cơ thái âm sinh ra khoa đồng cung tử vi tham lang sinh ra kị tại mão dậu nhập mệnh cung
Tọa mão dậu tham lang sinh ra ngày giỗ tuất nhập mệnh cung
Tọa thìn tuất liêm trinh tham lang sinh ra kị tại tị hợi nhập mệnh cung
Tọa tị hợi tham lang sinh ra kị tại ngọ tử nhập mệnh cung
Thái âm hóa khoa nhập phu thê
Tọa vượng địa chủ phối ngẫu hiền lương thục tuệ các phương đều có thành tựu
Nữ nhân mệnh có quý vị hôn phu tự thân thiện trường giao tế tiếp khách hội công việc quản gia phục thị trượng phu
Tọa hãm địa chủ phối ngẫu tình cảm có khó khăn trắc trở có đào hoa sự kiện
Thái âm hóa khoa tại mão thần tị ngọ lạc hãm cận gia tăng
Tọa tí ngọ thiên đồng thái âm sinh ra khoa đồng cung thái dương cự môn tại dần thân tọa mệnh vũ khúc tham lang sinh ra kị sửu không huynh đệ
Tọa sửu vị thái dương thái âm sinh ra khoa đồng cung thiên cơ cự môn tại mão dậu tọa mệnh tham lang sinh ra kị tại dần thân nhập huynh đệ
Tọa dần thân thiên cơ thái âm sinh ra khoa đồng cung cự môn tại thìn tuất tọa mệnh tử vi tham lang sinh ra kị tại mão dậu nhập huynh đệ
Tọa mão dậu cự môn tại tị hợi tọa mệnh tham lang sinh ra ngày giỗ tuất nhập huynh đệ
Tọa thìn tuất cự môn tại ngọ tử tọa mệnh liêm trinh tham lang sinh ra kị tại tị hợi nhập huynh đệ
Tọa tị hợi thiên đồng cự môn tại vị sửu tọa mệnh tham lang sinh ra kị tại ngọ tử nhập huynh đệ

// ]]>


Thái âm hóa khoa nhập tử nữ
Trùng điền trạch thủ phối ngẫu có vốn riêng tiền hoặc hội âm thầm cấp tử nữ tiền tài
Tọa vượng địa ( dậu tuất hợi tí ) chủ tử nữ hiếu thuận sáng sủa hoạt bát hảo học có tài hoa
Tọa hãm địa ( mão thần tị ngọ ) chủ tử nữ nhiều bệnh
Tọa sửu vị thái dương thái âm đồng độ
Tọa dần thân thiên cơ thái âm đồng độ
Tọa tí ngọ thiên đồng thái âm sinh ra khoa đồng cung thiên tướng tại mão dậu tọa mệnh vũ khúc tham lang sinh ra kị sửu không phu thê
Tọa sửu vị thái dương thái âm sinh ra khoa đồng cung tử vi thiên tướng tại thìn tuất tọa mệnh tham lang sinh ra kị tại dần thân nhập phu thê
Tọa dần thân thiên cơ thái âm sinh ra khoa đồng cung thiên tướng tại tị hợi tọa mệnh tử vi tham lang sinh ra kị tại mão dậu nhập phu thê
Tọa mão dậu liêm trinh thiên tướng tại ngọ tử tọa mệnh tham lang sinh ra ngày giỗ tuất nhập phu thê
Tọa thìn tuất thiên tướng tại vị sửu tọa mệnh liêm trinh tham lang sinh ra kị tại tị hợi nhập phu thê
Tọa tị hợi vũ khúc thiên tướng tại thân dần tọa mệnh tham lang sinh ra kị tại ngọ tử nhập phu thê song phương mỗi bên có lý tưởng hoặc thẩm đẹp quan điểm khác biệt
Khác trùng quan lộc thường biến hóa nghề nghiệp hoặc công việc
Thái âm hóa khoa nhập tài bạch
Thái âm hóa khoa nhập tài bạch tiêu phí nhiều có tiết chế hội lý do tài thu nhập ổn hội bởi vì nữ tính tiến tài
Tọa vượng địa chủ có sinh ý hưng thịnh tuyển tài tiến bảo tiêu phí nhiều có tiết chế hội lý do tài thu nhập ổn hội bởi vì nữ tính tiến tài
Tọa hãm địa e rằng có tài chính chu chuyển khó khăn được vấn đề
Thái âm hóa khoa biểu hiện có ngạch bên ngoài ngầm thu nhập
Thái âm hóa khoa biểu hiện có bởi vì nữ tính hiệp trợ có tài thu nhập ổn định tiết ước chừng hoặc biểu hiện có ngạch bên ngoài ngầm thu nhập
Nhược hãm địa mất huy miễn cường đủ dụng vượng miếu thì giàu có
Tọa tí ngọ thiên đồng thái âm sinh ra khoa đồng cung thiên cơ thiên lương tại thìn tuất tọa mệnh vũ khúc tham lang sinh ra kị sửu không tử nữ
Tọa sửu vị thái dương thái âm sinh ra khoa đồng cung thiên lương tại tị hợi tọa mệnh tham lang sinh ra kị tại dần thân nhập tử nữ
Tham lang sinh ra kị tại dần tử nữ gặp đà la đồng cung chủ bản thân dễ dàng trầm mê thân thể tình ái
Yêu cầu không độ ảnh hưởng thân khỏe mạnh chết dưới hoa mẫu đơn
Tọa dần thân thiên cơ thái âm sinh ra khoa đồng cung thiên lương tại ngọ tử tọa mệnh tử vi tham lang sinh ra kị tại mão dậu nhập tử nữ
Tọa mão dậu thiên lương tại vị sửu tọa mệnh tham lang sinh ra ngày giỗ tuất nhập tử nữ
Tọa thìn tuất thiên đồng thiên lương tại thân dần tọa mệnh liêm trinh tham lang sinh ra kị tại tị hợi nhập tử nữ
Tọa tị hợi thái dương thiên lương tại dậu mão tọa mệnh tham lang sinh ra kị tại ngọ tử nhập tử nữ cùng tử nữ giữa được cách ngại không hợp
Tử nữ được ngỗ nghịch cùng phản kháng cường

// ]]>


Thái âm hóa khoa nhập tật ách
Tọa vượng địa gặp bệnh nhưng có khởi sắc
Tọa hãm địa e rằng có hô hấp hệ thống mao bệnh như khí quản viêm viêm phổi khác chủ bệnh gan phát tác
Nữ nhân mệnh tọa hãm địa thận phòng tai nạn xe
Chủ có nội bài tiết vấn đề nhược lại gặp đào hoa ngôi sao sợ thận tạng có vấn đề < trần tuyết đào đại sư luận điểm >
Thái âm hóa khoa quý thái âm di động nhược hóa khoa tăng cường phát thả tính dễ có thần kinh suy yếu chứng bệnh
Tọa tí ngọ thiên đồng thái âm sinh ra khoa đồng cung tử vi thất sát tại tị hợi tọa mệnh vũ khúc tham lang sinh ra kị sửu không tài bạch
Tọa sửu vị thái dương thái âm sinh ra khoa đồng cung thất sát tại ngọ tử tọa mệnh tham lang sinh ra kị tại dần thân nhập tài bạch
Tọa dần thân thiên cơ thái âm sinh ra khoa đồng cung liêm trinh thất sát tại vị sửu tọa mệnh tử vi tham lang sinh ra kị tại mão dậu nhập tài bạch
Tọa mão dậu thất sát tại thân dần tọa mệnh tham lang sinh ra ngày giỗ tuất nhập tài bạch
Tọa thìn tuất vũ khúc thất sát tại dậu mão tọa mệnh liêm trinh tham lang sinh ra kị tại tị hợi nhập tài bạch
Tọa tị hợi thất sát tại tuất thìn tọa mệnh tham lang sinh ra kị tại ngọ tử nhập tài bạch
Thái âm hóa khoa nhập thiên di
Trùng mệnh vui mừng tồn vốn riêng tiền
Thái âm hóa khoa nhập thiên di lúc tuổi già không lo bên cạnh tiền dụng
Xuất ngoại thường muộn quy quý nhân nhiều là nữ tính lão niên có tài có thể hưởng
Tọa vượng địa có động đều êm xuôi kiếm tiền nhiều nên tiến hành thương khách phương thức đồ đạc trong cửa hàng nam bắc mua sắm mậu dịch các loại
Tọa hãm địa hóa khoa không lành chủ hoạch lợi nhuận không nhiều lao mà không công trên sự nghiệp có ngăn trở
Thái âm hóa khoa quý tọa tuất hợi tử miếu vượng tọa bất luận cái gì cung đều êm xuôi nữ nhân mệnh vưu cát
Tọa tí ngọ thiên đồng thái âm sinh ra khoa đồng cung mượn ngôi sao thiên đồng thái âm tại ngọ tử tọa mệnh vũ khúc tham lang sinh ra kị sửu không tật ách
Tọa sửu vị thái dương thái âm sinh ra khoa đồng cung mượn ngôi sao thái dương thái âm tại vị sửu tọa mệnh tham lang sinh ra kị tại dần thân nhập tật ách
Tọa dần thân thiên cơ thái âm sinh ra khoa đồng cung mượn tinh thiên cơ thái âm tại thân dần tọa mệnh tử vi tham lang sinh ra kị tại mão dậu nhập tật ách
Tọa mão dậu thiên đồng tại dậu mão tọa mệnh tham lang sinh ra ngày giỗ tuất nhập tật ách
Tọa thìn tuất thái dương tại tuất thìn tọa mệnh liêm trinh tham lang sinh ra kị tại tị hợi nhập tật ách
Tọa tị hợi thiên cơ tại hợi tị tọa mệnh tham lang sinh ra kị tại ngọ tử nhập tật ách thọ tinh hóa kị chủ thể yếu nhiều tai ngắn thọ
Hoặc nói đào hoa hóa kị chủ tính nhu cầu nhiều bị thận thiếu

// ]]>


Thái âm hóa khoa nhập nô bộc
Thái âm hóa khoa nhập nô bộc tọa vượng địa nhưng có bạn tốt cùng lực chi thuộc hạ
Thái âm hóa khoa nhập nô bộc tọa hãm địa tổn bạn bè nhiều nhiều tiểu nhân
Tại dần cơ âm hóa khoa cùng người kết giao trọng tín nặc bằng hữu cao bao nhiêu thanh nhã có thân thiết tùy cùng cảm giác có bạn bè bằng trợ lực
Thái âm hóa khoa quý biểu hiện giao hữu trọng tín nặc tùy cùng có khí chất
Thái âm hóa khoa quý tại dần cùng người kết giao trọng tín nặc bằng hữu cao bao nhiêu thanh nhã có thân thiết tùy cùng cảm giác có bạn bè bằng trợ lực
Tọa tí ngọ thiên đồng thái âm sinh ra khoa đồng cung mượn ngôi sao vũ khúc tham lang sinh ra kị tại vị sửu tọa mệnh vũ khúc tham lang sinh ra kị sửu không thiên di
Tọa sửu vị thái dương thái âm sinh ra khoa đồng cung liêm trinh tại thân dần tọa mệnh tham lang sinh ra kị tại dần thân nhập thiên di
Tọa dần thân thiên cơ thái âm sinh ra khoa đồng cung mượn ngôi sao tử vi tham lang sinh ra kị tại dậu mão tọa mệnh tử vi tham lang sinh ra kị tại mão dậu nhập thiên di
Tọa mão dậu vũ khúc tại tuất thìn tọa mệnh tham lang sinh ra ngày giỗ tuất nhập thiên di
Tọa thìn tuất mượn ngôi sao liêm trinh tham lang sinh ra kị tại hợi tị tọa mệnh liêm trinh tham lang sinh ra kị tại tị hợi nhập thiên di
Tọa tị hợi tử vi tại tí ngọ tọa mệnh tham lang sinh ra kị tại ngọ tử nhập thiên di biểu hiện xuất ngoại phong lưu có nhiều việc
Nên thận phòng bởi vì tửu sắc gây họa hoặc bị tiên nhân khiêu phí của
Biểu hiện bên ngoài không được thuận không nên viễn đi sợ phí của
Thái âm hóa khoa nhập quan lộc
Sự nghiệp có ổn định được biểu hiện hội lý do tài phần lớn tại xí nghiệp hoặc phục vụ nghiệp nhậm chức chiếu phu thê biểu hiện phối ngẫu có vốn riêng tiền
Tọa vượng địa ( dậu tuất hợi tí ) chủ tài quan song đẹp xử lý sự việc năng lực tăng cường sự nghiệp hưng thịnh
Thái âm hóa khoa quý chiếu phu thê phối ngẫu bị lộ ra ưu nhu quả đoạn vui mừng thao tác đài dưới mặt được hành động ( tư tàng tiền tài các loại )
( phải chú ý tham lang hóa kị chỗ vào cung vị tạo thành phụ mặt ảnh hưởng )

// ]]>


Thái âm hóa khoa quý tọa mão thần tị ngọ lạc hãm chủ sự nghiệp có khó khăn trắc trở không được thuận
Tuy vẫn hòa hợp lý do tài nhưng tổng đề không nổi kính bị lộ ra ưu nhu quả đoạn
Thái âm hóa khoa quý tọa tuất hợi tử miếu vượng tọa bất luận cái gì cung đều êm xuôi
Tọa quan lộc bị lộ ra ưu nhu quả đoạn hòa hợp lý do tài lợi nhuận đọc sách học thuật nghiên cứu nữ nhân mệnh vưu cát
Tọa tí ngọ mượn ngôi sao thái dương cự môn tại thân dần tọa mệnh vũ khúc tham lang sinh ra kị sửu không nô bộc
Tọa sửu vị thái dương thái âm sinh ra khoa đồng cung mượn tinh thiên cơ cự môn tại dậu mão tọa mệnh tham lang sinh ra kị tại dần thân nhập nô bộc
Tọa dần thân thiên cơ thái âm sinh ra khoa đồng cung thiên đồng tại tuất thìn tọa mệnh tử vi tham lang sinh ra kị tại mão dậu nhập nô bộc
Tọa mão dậu thái dương tại hợi tị tọa mệnh tham lang sinh ra ngày giỗ tuất nhập nô bộc
Tọa thìn tuất thiên cơ tại tí ngọ tọa mệnh liêm trinh tham lang sinh ra kị tại tị hợi nhập nô bộc
Tọa tị hợi mượn tinh thiên cùng cự môn tại sửu vị tọa mệnh tham lang sinh ra kị tại ngọ tử nhập nô bộc chủ cùng khác tính thuộc hạ giữa được tranh chấp hoặc mập mờ
Tham lang hóa kị quý nhập nô bộc biểu hiện thuộc nô bộc được quấy rầy sự tình cùng tự thân không quan hệ khác chủ cùng thuộc hạ hoặc bằng hữu giữa thường có đào hoa sự tình kiện
Thái âm hóa khoa nhập điền trạch
Có âm thầm mượn dùng hắn người danh nghĩa đưa sản sự tình
Biểu hiện không hề động sản vui mừng rừng viên hoa cỏ chỗ ở giảng cứu tình thú
Tọa vượng địa gặp xương khúc vưu cát có thể tăng cấu không nhúc nhích sản biểu hiện không hề động sản vui mừng rừng viên hoa cỏ chỗ ở giảng cứu tình thú
Tọa hãm địa sợ điền sản có chỗ giảm tổn có âm thầm mượn dùng hắn người danh nghĩa đưa sản sự tình
Thái âm hóa khoa quý tọa tuất hợi tử miếu vượng tọa bất luận cái gì cung đều êm xuôi nữ nhân mệnh vưu cát
( phải chú ý tham lang hóa kị chỗ vào cung vị tạo thành phụ mặt ảnh hưởng )
Tọa tử thiên đồng thái âm sinh ra khoa đồng cung nhập miếu liêm trinh phá quân tại dậu tọa mệnh vũ khúc tham lang sinh ra kị sửu nhập quan lộc
Tọa ngọ thiên cùng thái âm sinh ra khoa đồng cung lạc hãm liêm trinh phá quân tại mão tọa mệnh vũ khúc tham lang sinh ra kị không quan lộc
Tọa sửu thái dương thái âm sinh ra khoa đồng cung phá quân tại tuất tọa mệnh tham lang sinh ra kị tại dần nhập quan lộc
Tọa vị thái dương thái âm sinh ra khoa đồng cung phá quân tại thìn tọa mệnh tham lang sinh ra kị tại thân nhập quan lộc
Tọa dần thiên cơ thái âm sinh ra khoa đồng cung vũ khúc phá quân tại hợi tọa mệnh tử vi tham lang sinh ra kị tại mão nhập quan lộc
Tọa thân thiên cơ thái âm sinh ra khoa đồng cung vũ khúc phá quân tại tị tọa mệnh tử vi tham lang sinh ra kị tại dậu nhập quan lộc
Tọa mão thái âm lạc hãm phá quân tại tí tọa mệnh tham lang sinh ra ngày giỗ nhập quan lộc
Tọa dậu thái âm vượng phá quân tại ngọ tọa mệnh tham lang sinh ra kị tuất nhập quan lộc
Tọa thìn thái âm lạc hãm tử vi phá quân sửu tọa mệnh liêm trinh tham lang sinh ra kị tại tị nhập quan lộc
Tọa tuất thái âm nhập miếu tử vi phá quân vị tọa mệnh liêm trinh tham lang sinh ra kị tại hợi nhập quan lộc
Tọa tị thái âm lạc hãm phá quân tại dần tọa mệnh tham lang sinh ra kị tại ngọ nhập quan lộc
Tọa hợi thái âm nhập miếu phá quân tại thân tọa mệnh tham lang sinh ra kị tại tí nhập quan lộc

// ]]>


Thái âm hóa khoa nhập phúc đức
Cá tính ôn nhu đa tình thỏa mãn khá là tĩnh táo trọng thị sinh hoạt phẩm chất
Tại sửu vị thái dương thái âm đồng cung quý sinh ra cả đời thiếu bệnh
Tọa vượng địa ( dậu tuất hợi tí ) đồ có trí tuệ yêu thích sơn quang thủy sắc đến nơi nào đó du thưởng có khoái lạc hưởng phúc được hưởng cao nổi tiếng
Tọa hãm địa ( mão thần tị ngọ ) dễ có đào hoa tâm tình âm trời trong xanh không chừng thường buồn bực không được nhạc hội có ẩn độn sơn lâm chi niệm đầu
Thái âm hóa khoa tọa tuất hợi tử miếu vượng tọa bất luận cái gì cung đều êm xuôi nữ nhân mệnh vưu cát
Tọa tí ngọ thiên đồng thái âm sinh ra khoa đồng cung mượn tinh thiên cơ thiên lương tại tuất thìn tọa mệnh vũ khúc tham lang sinh ra kị sửu không điền trạch
Tọa sửu vị thái dương thái âm sinh ra khoa đồng cung thiên đồng tại hợi tị tọa mệnh tham lang sinh ra kị tại dần thân nhập điền trạch
Tọa dần thân thiên cơ thái âm sinh ra khoa đồng cung thái dương tại tí ngọ tọa mệnh tử vi tham lang sinh ra kị tại mão dậu nhập điền trạch
Tọa mão dậu thiên cơ tại sửu vị tọa mệnh tham lang sinh ra ngày giỗ tuất nhập điền trạch
Tọa thìn tuất mượn tinh thiên cùng thiên lương tại dần thân tọa mệnh liêm trinh tham lang sinh ra kị tại tị hợi nhập điền trạch

// ]]>


Thái âm hóa khoa nhập phụ mẫu
Tọa vượng địa họ chủ phụ mẫu khoẻ mạnh nhà vận hưng vượng nhưng có phụ mẫu ấm hộ
Tọa hãm địa không lành sợ chủ mẫu thân hoặc thê tử bất lợi sự tình phát sinh
Thái âm hóa khoa quý tọa tuất hợi tử miếu vượng tọa bất luận cái gì cung đều êm xuôi nữ nhân mệnh vưu cát
Tọa tí ngọ thiên đồng thái âm sinh ra khoa đồng cung thiên phủ tại hợi tị tọa mệnh vũ khúc tham lang sinh ra kị sửu không phúc đức
Chủ sợ bởi vì tiền tài hoặc đào hoa gây nên tình cảm khó khăn trắc trở
Tọa sửu vị thái dương thái âm sinh ra khoa đồng cung vũ khúc thiên phủ tại tí ngọ tọa mệnh tham lang sinh ra kị tại dần thân nhập phúc đức
Tọa dần thân thiên cơ thái âm sinh ra khoa đồng cung thiên phủ tại sửu vị tọa mệnh tử vi tham lang sinh ra kị tại mão dậu nhập phúc đức
Tọa mão dậu tử vi thiên phủ tại dần thân tọa mệnh tham lang sinh ra ngày giỗ tuất nhập phúc đức miếu vượng thọ vị trí độc thủ
Tham lang đào hoa hóa kị nam nữ nhớ khác tính lui tới hỗ tố cảm xúc
Nam mệnh đối với hao phí khuynh tố nhu tình ở đâu nữ nhân mệnh vọng nguyệt hưng thở dài tình lang nơi nào
Tọa thìn tuất thiên phủ tại mão dậu tọa mệnh liêm trinh tham lang sinh ra kị tại tị hợi nhập phúc đức chủ sự nghiệp bất ổn định thường muốn thay đổi đi nghiệp đổi hậu không nhất định chuyển tốt
Tọa tị hợi liêm trinh thiên phủ tại thìn tuất tọa mệnh tham lang sinh ra kị tại ngọ tử nhập phúc đức
Tham lang hóa kị nhập phúc đức thọ tinh hóa kị chủ thể yếu nhiều tai ngắn thọ hoặc đào hoa hóa kị chủ tính nhu cầu nhiều bị thận thiếu
Vũ khúc tham lang sinh ra kị đồng cung nhập phụ mẫu chủ phụ mẫu ly hôn hoặc phạm đào hoa
Mệnh chủ cùng song thân duyên gầy chắc có tiền tài đào hoa để song thân lo lắng phiền ưu sự tình

// ]]>