Tả phụ Hữu bật Nhập mệnh cung 3

by dương cư sĩ
on 24 tháng chín 2 0 16
Điểm kích số: 3426

Lục cát phụ bật nhập mệnh cung 3
Cung mệnh tọa ngôi sao
Thân cung tọa ngôi sao
Hữu bật
Tả phụ
Cả đời có phúc quý nhân tương trợ
Tả phụ
Hữu bật
Cả đời có phúc quý nhân tương trợ
Tả phụ
Đặc trưng
Bắc đẩu thứ nhất trợ giúp ngôi sao hòa hợp ngôi sao tá đế hòa hợp khiến võ tinh đến nơi nào đó giáng phúc gặp cát trợ giúp cát gặp hung giúp ác không thích độc tọa
Tăng đạo thanh khiết
Trọng yên ổn bảo thủ niệm cựu bao dung khẳng khái trọng cảm tình tích cực tiến lấy có tài hoa phụ tá lực cùng chấp hành lực lãnh đạo lực bản tính ôn cùng thiện lương tuấn tú lịch sự
Tốt thiện hạnh là nhạc hòa hợp tốt thi không cầu tự đắc trợ lực nhâm lao nhâm oán kiên nhẫn trực tiếp giúp đỡ không chỉ thêm hoa trên gấm cũng hội đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi
Tả phụ được hiệp trợ thuộc ở phía ngoài tính chất khuynh hướng với kỹ thuật phương diện hữu bật thì thuộc nội bộ tính chất khuynh hướng với tiền tài hoặc đào hoa
Tọa mệnh dáng người trung cao thanh tú cao nhã phong lưu đôn hậu trọng cảm tình tùy cùng người duyên tốt
Vui mừng bên ngoài yêu đương vụng trộm chắc có sinh con hoang trọng yên ổn bảo thủ dần dần tiến được kế hoạch nên thủ không nên khai sáng
Trái phải hỗ chiếu cũng có phụ tá đặc tính tam hợp hội công hiệu khá là yếu
Trái phải ngồi chung mệnh lấy phụ tá người khác khá là có phát huy trường chỉ có một đang chủ quan thì bởi vì có chủ gặp thường nghi ngại quá nhiều trái lại bất lợi phát triển
Trái phải giáp mệnh khá là đồng cung được công năng tốt bên ngoài hỗ bổ tính có phát huy nhất cường được phụ tá công hiệu có thể gặp dữ hóa lành


Tả hữu giáp mệnh phương quý cách không được quý thì đại phú ba tháng tháng năm sinh ra an mệnh vị nhân tháng chín tháng mười một sinh ra an mệnh sửu nhân
Hành hạn
Có ngoại lực tương trợ vận thế tứ bình tám ổn thường có kiêm chức cơ hội thu nhập gia tăng nhưng nên gìn giữ cái đã có không thể sáng nghiệp
Hành hạn
Gặp cát tài vận suông sẻ đồ đạc trong cửa hàng có đạo thu nhập thịnh soạn phúc khí nhiều cả đời giàu có
Hành hạn
Gặp tử vi khoa quyền chức vị trí từng bước cao thăng văn võ hiển quý
Hành hạn
Gặp sát kị mọi thứ nhiều trở ngại thường vô ích không công không phải là nhiều thương thân tổn tài tiền tài nan tụ tuy phú không bền tiềm thân sơn lâm khá là thanh nhàn
Tọa thân
Mệnh có hữu bật
Chủ chung mọc phúc
Tọa mệnh
Gặp văn xương văn khúc lộc tồn thiên cơ
Diện thanh tú thiên tư thông minh
Tọa mệnh
Thiên di có hữu bật chiếu mệnh
Chung thân hậu phúc
Tọa mệnh
Độc tọa chủ là quá kế hoặc là thứ sở sanh nên sớm rời nhà ra ngoài địa mất phát triển
Tọa mệnh
Gặp tả phụ văn xương gặp cát tinh cùng
Chủ có là bộ phận trường hoặc viện trưởng
Tọa mệnh
Nữ nhân mệnh
Chủ tính tình ôn dày hiền huệ thiện công việc quản gia phối chồng hiền lành tế
Tọa mệnh
Gặp sát trùng phá
Nữ nhân mệnh
Chủ bất lợi hôn nhân
Tọa mệnh
Gặp trái phải khôi việt bất luận cái gì tam tinh
Nam mệnh phúc thọ toàn mỹ nữ nhân mệnh vượng phu ích tử
Tọa mệnh
Tả phụ hoặc hữu bật là người có bên trên tiến lòng văn bút tốt nhưng bởi vì tình cảm quá phong phú bị có trong tình cảm làm phức tạp
Tọa mệnh
Sửu vị
Tả phụ hữu bật cùng viên
Chủ có đang quan lớn
Tọa mệnh
Gặp thái dương thái âm tả phụ hữu bật
Là nhân tính tình hiền lành
Tọa mệnh
Gặp kình dương đà la hoả tinh linh tinh
Trung cuộc
Tọa mệnh
Gặp tứ sát trùng phá
Chủ phú quý không bền có thương tàn nên tăng đạo thanh nhàn nhân
Tọa mệnh thân
Đơn thủ
Chủ xuất ngoại cầu mưu sinh mệnh ( đơn thủ không cách nào phát huy sức ảnh hưởng ) nên nhận bái nghĩa phụ mẫu

// ]]>


Tọa cung mệnh
Tả phụ hữu bật thiên khôi thiên việt
Nữ nhân mệnh
Phúc thọ song toàn
Tọa vượng cung
Có ngầm nốt ruồi
Tọa hãm địa
Nhược tam sát gia tăng cự môn thất sát thiên cơ
Hạ cục
Phát triển an toàn hạn phu thê
Cũng có phu thê sinh ly tử biệt được điềm báo
Lưu niên tiểu hạn
Gặp bạch hổ trùng
Càng hung
Gặp hóa khoa
Vui mừng cùng cát tinh cùng
Chủ tham gia kỳ thi có thể bảng đề tên
Gặp hóa khoa
Vui mừng cùng cát tinh cùng
Khác chủ nghề nghiệp có thể thăng quan kinh doanh có kiếm tiền
Gặp thiên phủ thiên tướng thiên cơ văn xương tham lang vũ khúc
Gặp hữu bật cùng viên
Tháng tư tháng mười sinh ra
Có sức mạnh nhất chủ phú quý không nhỏ tài quan song đẹp
Gặp cự môn trái phải cùng lưu niên tiểu hạn càng hung
Gặp tả phụ cự môn cùng chủ quan tai nạn vận không ngừng có khác chết yểu tàn tật giống
Gặp tả phụ thiên phủ cùng tất chủ yếu quan
Gặp cát tinh nữ nhân mệnh vượng phu ích tử
Gặp tả phụ đà la cùng chủ làm việc kéo dài
Gặp tử vi thiên phủ hữu bật cùng hoặc hướng củng mệnh nữ nhân mệnh có phúc khí
Gặp tử vi cùng
Gặp tả phụ liêm trinh cùng không thích cùng nam mệnh chủ không phải là nhiều kiện cáo không ngừng hồi quan hình hoặc bị cướp tài cá tính gian hoạt cự ác
Gặp tả phụ liêm trinh cùng không thích cùng nam mệnh chủ có khác chết yểu tàn tật giống
Gặp tả phụ liêm trinh cùng không thích cùng nữ nhân mệnh chủ hình phu khắc tử
Gặp liêm trinh cùng
Vưu kị gia tăng kình dương
Tả hữu trinh dương hồi hình đạo
Tả hữu tài quan kiêm giáp củng áo lộc phong doanh lưu niên đi vào trái hữu tướng giáp tới cung này hạn vận khí tốt hội cấu đưa không nhúc nhích sản tới cơ suất cao
Tả hữu trinh dương hồi hình đạo
Tả hữu xương khúc gặp dương đà đang sinh ra ngầm nốt ruồi
Tả phụ tôn ngôi sao đánh bại phúc phong lưu đôn hậu thông cổ kim tử phủ lộc quyền tham vũ hội quan văn vũ chức nhiều thanh quý
Dương đà hỏa linh tam phương chiếu thả có tài quan không phải sống lưng điềm liêm trinh phá cự càng đến trùng nếu không thương tàn chung là yểu
Nữ nhân mệnh nữ nhân gặp tả phụ chủ hiền hào có khả năng có thể là lại thanh cao càng cùng tử vi thiên phủ hợp kim quan phong ấn tặng phúc cuồn cuộn
Nữ nhân mệnh hỏa đà bộ dạng hội không làm lương thất sát phá quân thọ không dài chỉ có thể thiên phòng phương giàu có thông minh có sủng lỗi thời sáng
Tả phụ hạn đi phúc khí sâu thường nhân giàu có mệt mỏi thiên kim quan viên càng được khoa quyền chiếu chức chức cao thiên tá thánh quân
Tả phụ chi tinh nhập hạn đến không nên sát thấu chủ bi ai hỏa linh không kiếp đến bộ dạng thấu tài phá người vong mọi chuyện suy
Đại hạn cung mệnh gặp tả phụ hoặc hữu bật này hạn ở nhà nhật thiếu xuất ngoại nhật nhiều thường không ở nhà ( bản mệnh cung gặp trái phải cùng luận )
Lưu mệnh
Tả hữu tài quan kiêm giáp củng áo lộc phong doanh lưu niên đi vào trái hữu tướng giáp tới cung này hạn vận khí tốt hội cấu đưa không nhúc nhích sản tới cơ suất cao
Mệnh
Thân hình gầy trường dáng người trung cao thanh tú cao nhã phong lưu đôn hậu trọng cảm tình tùy cùng người duyên tốt nhưng bên ngoài quá khá là là nghiêm cẩn
Mệnh
Dương thổ chủ đôn hậu tích cực chủ động thủ mệnh khá là lý tính trọng yên ổn bảo thủ dần dần tiến thức kế hoạch nên thủ không nên khai sáng
Tọa mệnh
Sửu vị tả phụ hữu bật cùng viên chủ có đang quan lớn

// ]]>


Mệnh
Nữ nhân mệnh
Tả phụ hữu bật thiên khôi thiên việt phúc thọ song toàn
Tọa cung mệnh
Mệnh
Tả phụ hoặc hữu bật là người có bên trên tiến lòng văn bút tốt nhưng bởi vì tình cảm quá phong phú bị có trong tình cảm làm phức tạp
Tả phụ nhập mệnh bề ngoài đôn hậu trung thực có là ưu tú chi mạc liêu cả đời thường gặp quý nhân hiệp trợ nhưng khó tránh có đào hoa dật sự tình
Tả phụ hữu bật hội nhập mệnh cung chủ bằng bối có trợ lực
Chủ quý nhân ( nam tính bạn bè bằng huynh đệ ) trợ lực đại
Tọa mệnh thân gặp long đức đồng cung thủ mệnh thân hoặc củng chiếu thì chủ đạt được địa phương quan lớn quý nhân tiếp dẫn ( có mặt thánh chi ý vị )
Tọa thân
Mệnh có hữu bật chủ chung mọc phúc
Tọa mệnh thân
Đơn thủ cung vô chính diệu chủ xuất ngoại cầu mưu sinh mệnh ( đơn thủ không cách nào phát huy sức ảnh hưởng )
Nhiều là thuận tay trái vui mừng cát lực toản mài hoặc nhị họ kéo dài nên nhận bái nghĩa phụ mẫu
Khác khen ngợi tư tưởng lệch chấp mọi thứ chấp nhất tốt tranh cố chấp
Tọa mệnh
Gặp văn xương văn khúc lộc tồn thiên cơ diện thanh tú thiên tư thông minh
Gặp hỏa linh không kiếp hóa kị chủ phú quý không bền
"Tả hữu thủ viên "Cách gặp hữu bật cùng "Tả hữu thủ viên "Cách chủ sự nghiệp phát triển đại thanh danh viễn dương danh lợi song thu vào chung mọc phúc
Gặp tứ sát trùng phá chủ phú quý không bền có thương tàn nên tăng đạo thanh nhàn nhân
Gặp trái phải khôi việt bất luận cái gì tam tinh nam mệnh phúc thọ toàn mỹ nữ nhân mệnh vượng phu ích tử
Gặp tả phụ văn xương gặp cát tinh cùng chủ có là bộ phận trường hoặc viện trưởng
Nữ nhân mệnh gặp tả phụ văn xương gặp cát tinh cùng chủ tính tình ôn dày hiền huệ thiện công việc quản gia phối chồng hiền lành tế
Gặp đà la chủ hy vọng nan thực hiện trì hoãn kéo dài
Gặp sát phá lang dụng tình không được chuyên tình cảm nhiều khó khăn trắc trở nữ nhân mệnh càng hơn
Gặp liêm trinh kình dương có hình đạo tới tai ( tả hữu trinh dương hồi hình đạo )
Gặp liêm trinh kình dương hoả tinh bất lợi hôn nhân
Nữ nhân mệnh gặp sát trùng phá chủ bất lợi hôn nhân
Gặp kình dương đà la hoả tinh linh tinh trung cuộc
Gặp thái dương thái âm tả phụ hữu bật là nhân tính tình hiền lành
Thiên di có hữu bật chiếu mệnh chung thân hậu phúc
Độc tọa chủ là quá kế hoặc là thứ sở sanh nên sớm rời nhà ra ngoài địa mất phát triển ( ở nhà nhật thiếu xuất ngoại nhật nhiều thường không ở nhà )
Độc tọa đơn thủ không chủ tinh ly tông chủ là quá kế hoặc là thứ sở sanh
Hoặc sẽ nhập chuế là tế nên sớm rời nhà ra ngoài địa mất phát triển
Nhược tam hợp cát đa là phú quý song toàn mệnh
Liêm trinh kình dương
Gặp tả hữu cùng hoặc chiếu không cát tinh hiểu chủ làm đạo tặc hoặc bị đạo cướp còn có quan hình tai sự tình không phải là các loại không đồng nhất
Liêm trinh kình dương
Gặp tả hữu cùng hoặc chiếu cự môn không cát tinh hiểu càng hung chủ làm đạo tặc hoặc bị đạo cướp còn có quan hình tai sự tình không phải là các loại không đồng nhất

// ]]>


Nhược cung mệnh gặp trái phải đơn ngôi sao mà cung phu thê cũng gặp trái hữu chi đơn ngôi sao tượng này cũng là ly hôn giống
Gặp tả phụ hoặc hữu bật này hạn ở nhà nhật thiếu xuất ngoại nhật nhiều thường không ở nhà ( bản mệnh cung gặp trái phải cùng luận )
Tọa tử vượng
Có địa phú quý
Thất sát tí ngọ gặp tả hữu văn khúc thêm với cách nhất thanh
Tả hữu tại tí dần giáp sửu mệnh chủ quý có nhiều quý nhân tương trợ nhược chủ tinh không phải miếu vượng hoặc gặp sát phá thì không được quý khá là có người ba phải duyên mà thôi
Tọa sửu miếu
Tháng mười sinh ra ( tả phụ hữu bật cùng viên ) cũng chủ có đang đại quan phệ la áo tử
Giáp mậu canh sinh ra gặp trái phải khôi việt bất luận cái gì tam tinh nam mệnh phúc thọ toàn mỹ nữ nhân mệnh vượng phu ích tử
Tọa dần nhập miếu
Tả hữu tại tí dần giáp sửu mệnh chủ quý có nhiều quý nhân tương trợ nhược chủ tinh không phải miếu vượng hoặc gặp sát phá thì không được quý khá là có người ba phải duyên mà thôi
Tọa mão hãm
Tháng mười hai sinh ra tả phụ hoặc hữu bật cùng viên tọa mệnh mão dậu thìn tuất chủ có đang quan lớn phệ la áo tử
Có địa phú quý
Cự mão gặp tả hữu sáu ất lập biên đình
Tọa thìn nhập miếu
Tháng giêng sinh ra tả phụ hoặc hữu bật cùng viên tọa mệnh mão dậu thìn tuất chủ có đang quan lớn phệ la áo tử
Tọa tị bằng
Tọa ngọ vượng
[ tả hữu giáp mệnh ] tại thân ngọ giáp vị mệnh
Chủ quý có nhiều quý nhân tương trợ nhược chủ tinh không phải miếu vượng hoặc gặp sát phá thì không được quý khá là có người ba phải duyên mà thôi
Ở ngọ gặp tham lang + kình dương nam mệnh vui mừng giao tế tiếp khách ( tửu sắc ) phong lưu thải trượng gia tăng tả phụ thì càng sâu một trù vui mừng khẩu vị nặng
Tọa vị miếu
Tháng tư sinh ra ( tả phụ hữu bật cùng viên ) cũng chủ có đang đại quan phệ la áo tử
Giáp mậu canh sinh ra gặp trái phải khôi việt bất luận cái gì tam tinh nam mệnh phúc thọ toàn mỹ nữ nhân mệnh vượng phu ích tử
Tọa thân bằng
[ tả hữu giáp mệnh ] tại thân ngọ giáp vị mệnh
Chủ quý có nhiều quý nhân tương trợ nhược chủ tinh không phải miếu vượng hoặc gặp sát phá thì không được quý khá là có người ba phải duyên mà thôi
Tọa dậu hãm
Tháng sáu sinh ra tả phụ hoặc hữu bật cùng viên tọa mệnh mão dậu thìn tuất chủ có đang quan lớn phệ la áo tử
Tọa tuất nhập miếu
Thất nguyệt sinh ra tả phụ hoặc hữu bật cùng viên tọa mệnh mão dậu thìn tuất chủ có đang quan lớn phệ la áo tử
Tọa tuất nhập miếu
Nữ nhân mệnh
Vũ khúc gia sát là quả tú cách gặp tả phụ càng hung bất lợi hôn nhân nếu như phu thê cung lại không cát chủ chính thức hôn nhân duyên nan thành
Tọa hợi nhàn
Nữ nhân mệnh phạm đào hoa hồng hạnh xuất tường giấu trượng phu bên ngoài trộm người vui mừng bên ngoài yêu đương vụng trộm chắc có sinh con hoang nam mệnh cũng phạm đào hoa
Thân
Mệnh có hữu bật chủ chung mọc phúc
Mệnh thân
Đơn thủ chủ xuất ngoại cầu mưu sinh mệnh ( đơn thủ không cách nào phát huy sức ảnh hưởng ) nên nhận bái nghĩa phụ mẫu
[ đại hạn cung mệnh ] gặp tả phụ hoặc hữu bật này hạn ở nhà nhật thiếu xuất ngoại nhật nhiều thường không ở nhà ( bản mệnh cung gặp trái phải cùng luận )
Cung mệnh tọa ngôi sao
Thân cung tọa ngôi sao
Hữu bật
Tả phụ
Cả đời có phúc quý nhân tương trợ
Tả phụ
Hữu bật
Cả đời có phúc quý nhân tương trợ
Trái hoặc phải gặp liêm trinh kình dương cùng hoặc chiếu
Không cát tinh hiểu chủ làm đạo tặc hoặc bị đạo cướp còn có quan hình tai sự tình không phải là các loại không đồng nhất
Trái hoặc phải gặp liêm trinh kình dương cùng hoặc chiếu cự môn
Không cát tinh hiểu càng hung chủ làm đạo tặc hoặc bị đạo cướp còn có quan hình tai sự tình không phải là các loại không đồng nhất

// ]]>


Hữu bật
Đặc trưng
Tả hữu tài quan kiêm giáp củng áo lộc phong doanh
Đặc trưng
Tả hữu trinh dương hồi hình đạo
Đặc trưng
Tả hữu xương khúc gặp dương đà đang sinh ra ngầm nốt ruồi
Đặc trưng
Tả hữu văn xương vị trí đến đài phụ
Đặc trưng
Tả hữu giáp mệnh phương quý cách
Không được quý thì đại phú ba tháng tháng năm sinh ra an mệnh vị nhân tháng chín tháng mười một sinh ra an mệnh sửu nhân
Điều tra đào hoa ngôi sao
Thật đào hoa ngôi sao
Nam mệnh tham lang hữu bật hàm trì cự môn thiên lương ( tọa tị hợi )
Thật đào hoa ngôi sao
Nữ nhân mệnh phá quân thiên việt văn khúc
Thật đào hoa ngôi sao
Tọa mệnh thân cung phúc đức
Biểu hiện tự thân phạm đào hoa tình cảm dễ dàng xuất quỹ ngoại tình
Thật đào hoa ngôi sao
Tọa cung phu thê
Biểu hiện phối ngẫu phạm đào hoa tình cảm dễ dàng xuất quỹ ngoại tình
Thật đào hoa ngôi sao
Tọa cung phu thê thân
Biểu hiện tự thân cùng phối ngẫu đều phạm đào hoa tình cảm dễ dàng xuất quỹ ngoại tình
Luận thương lượng cổ mệnh có cự nhật tử phủ thủ chiếu là người an phận có nhân đức ngay thẳng lòng của làm việc không tư nhân quá xá tà hoang vắng không chịu đòi hỏi quá đáng là sĩ là quan chủ có liêm khiết
Luận thương lượng cổ mệnh có nguyệt tham cùng sát kị lòng nhiều cơ quan tham tài không yếm mộ đêm cầu lợi nhuận tới bối
Luận thương lượng cổ kinh doanh tử phủ gặp kình dương vũ khúc thiên di lợi nhuận tràng sát phá liêm trinh cùng tả hữu dương linh hỏa tinh viễn truyền dương
Luận thương lượng cổ tham nguyệt đồng sát hội cơ lương bởi vì tài kế lợi nhuận làm kinh doanh cần mộ đêm không ngủ ngủ triều hải doanh doanh từ đi bận bịu
Hữu bật
Đại hạn tiểu hạn cùng lưu niên gặp tới
Hữu bật nhập hạn ...nhất vinh người tài hưng vượng tất đa năng quan viên thiên trạc tăng đạo vui mừng sĩ tử công thư tất hiển tên
Hữu bật chủ hạn gặp hung tinh tảo tận nhà tư trăm không thành sĩ hồi thương bại nô khi chủ càng dạy nhà tan chủ linh đinh
Cùng khác tính tiếp xúc được cơ hội nhiều có nội trợ giúp thanh danh thăng dương sự nghiệp có phát đạt
Gặp chủ cát diệu hoặc lục cát
Tài hoa có thể phát huy kỳ thi mưu chức thuận lợi nhuận thu nhập thanh danh tăng tài sản tràn đầy sự nghiệp phát đạt
Gặp sát cùng hoặc trùng
Chỗ mưu nan thành nhiều tiểu nhân kỳ thi công việc không được thuận một chuyện không thành bị thụ áp bức tinh thần bị cảm giác cô độc
Gặp tả phụ cùng
Vận thế khá là thuận lợi nhuận nhiều đến trợ lực có lợi công việc thành tựu
Cung phu thê gặp trái phải cùng viên
Dễ có bên thứ ba tham gia cuộc sống hôn nhân
Quan lộc cung gặp trái phải cùng viên
Sự nghiệp công việc sinh hoạt các loại đều có thể được hiệp trợ thuận lợi nhuận phát triển
Đại hạn cung mệnh gặp tả phụ hoặc hữu bật này hạn ở nhà nhật thiếu xuất ngoại nhật nhiều thường không ở nhà ( bản mệnh cung gặp trái phải cùng luận )
Tọa tam phương tứ chính ( tài quan thiên )
Sẽ không có cô độc được điềm báo
Lưu niên tiểu hạn
Gặp cự môn trái phải cùng
Càng hung
Lưu niên tiểu hạn
Gặp bạch hổ trùng
Càng hung
Hãm địa nhược tam sát gia tăng cự môn thất sát thiên cơ
Mệnh cách hạ cục
Hội thiên phủ thiên tướng thiên cơ văn xương tham lang vũ khúc
Gặp hóa khoa vui mừng cùng cát tinh cùng chủ tham gia kỳ thi có thể bảng đề tên khác chủ nghề nghiệp có thể thăng quan kinh doanh có kiếm tiền

// ]]>


Gặp tả phụ thiên phủ cùng
Tất chủ yếu quan
Gặp liêm trinh cùng
Không thích liêm trinh hữu bật cùng nam mệnh chủ không phải là nhiều kiện cáo không ngừng hồi quan hình hoặc bị cướp tài cá tính gian hoạt cự ác
Gặp liêm trinh cùng
Nữ nhân mệnh
Chủ hình phu khắc tử
Gặp liêm trinh cùng vưu kị gia tăng kình dương tả hữu trinh dương hồi hình đạo
Gặp kình dương đà la hoả tinh linh tinh mệnh cách trung cuộc
Hữu bật nhập mệnh cung
Hữu bật thiên cơ bên trên làm thịt ngôi sao mệnh gặp dầy cộm nặng nề nhất thông minh nhược không hỏa kị dương đà hội thêm cát tài quan quán thế anh
Hữu bật tôn ngôi sao nhập mệnh cung nhược còn sát thấu chủ thường dung dương đà không kiếp tam phương hội cần mang theo tật miễn tai hung
Bắc đẩu thứ hai trợ giúp ngôi sao hòa hợp ngôi sao tá đế tư chế khiến chủ thanh danh là văn khoa ngôi sao đào hoa ngôi sao âm thủy chủ nội liễm trầm tiềm nhu thuận thủ mệnh khá là là cảm tính
Bản tính ôn cùng thiện lương tuấn tú lịch sự tinh thông viết văn tốt thiện hạnh là nhạc hòa hợp tốt thi chính phái nhân sĩ
Nữ nhân mệnh ôn hòa cẩn thận hiền huệ có xảo nghệ gặp kị sát trùng phá tình cảm nhiều khó khăn trắc trở không làm tiện
Nhạc quan tích cực cơ mưu quyền biến uyển chuyển vu hồi nghịch đến thuận theo phụ trước mặt tình cảm khá là nhiều ( đào hoa )
Tả phụ hữu bật thủ mệnh phần lớn đến từ bằng bối được trợ lực ( bất đồng với khôi việt là cấp trên quý nhân ) tả hữu không được chủ cát hung gặp văn phụ văn gặp vũ phụ vũ
Hữu bật trợ lực không giả bên ngoài cầu trải qua phân tích phán đoán lấy tinh thần trực tiếp hoặc gián tiếp được ám thầm ủng hộ bởi vì là nguyệt hệ ngôi sao có lúc hiệu quả tính cùng cưỡng chế can thiệp tính được chấp hành lực
Tả phụ được hiệp trợ thuộc ở phía ngoài tính chất khuynh hướng với kỹ thuật tính phương diện hữu bật thì thuộc nội bộ tính chất khuynh hướng với tiền tài hoặc đào hoa
Hữu bật mang theo có đào hoa tính chất bất lợi hôn nhân tình cảm có khoái lạc cũng thống khổ hoặc nổi khổ dụng tiền tinh đánh tế tính thường có kiêm chức hoặc gấp hai lần thu nhập
Hội tử vi thiên phủ thiên tướng văn xương văn khúc chung thân phúc thọ
Cùng tả phụ ngồi chung mệnh hoặc chiếu mệnh tháng tư tháng mười sinh ra có sức mạnh nhất chủ là người thiên tính phúc hậu độ lượng khoan dung phú quý không nhỏ tài quan song đẹp cả đời phúc dày ưu trạch
Nhược cùng chư sát cùng quấn cùng kình dương đà la hoả tinh hóa kị trùng hợp tài phúc bạc cũng không là hung
Tả hữu xương khúc gặp dương đà đang sinh ra ngầm nốt ruồi ( có ngầm nốt ruồi vệt thương tàn mang theo tật )
Tả phụ hữu bật tam hợp củng mệnh lực lượng khá là nhỏ chủ là người thiên tính phúc hậu độ lượng khoan dung có phú quý cơ gặp tài quan song đẹp cả đời phúc dày ưu trạch
Tả phụ hữu bật giáp tử vi chủ là quý nhân hoặc đại quan ( tử vi tại sửu hoặc vị )
Gặp văn xương văn khúc lộc tồn thiên cơ
Diện thanh tú thiên tư thông minh
Độc tọa
Chủ là quá kế hoặc là thứ sở sanh nên sớm rời nhà ra ngoài địa mất phát triển cũng chủ nhị độ hôn nhân
Dáng người tế gầy người cao bình thường mặt nhỏ hơi viên mà trường trên người có vệt hoặc nốt ruồi cá tính ngay thẳng gấp gáp táo trọng cảm tình nhân duyên tốt

// ]]>


Gặp tả phụ văn xương gặp cát tinh cùng
Chủ có là bộ phận trường hoặc viện trưởng
Không sát
Nữ nhân mệnh
Chủ hiền huệ có chí khí nữ trung anh thư có vượng phu ích tử
Nữ nhân mệnh
Tất là tiểu lão bà mệnh hoặc cùng có phụ phu quân đàm tình cảm
Thiên di có tả phụ chiếu mệnh
Chung thân hậu phúc
Tả phụ hoặc hữu bật
Là người có bên trên tiến lòng văn bút tốt nhưng bởi vì tình cảm quá phong phú bị có trong tình cảm làm phức tạp
Vui mừng bên ngoài yêu đương vụng trộm chắc có sinh con hoang
Đơn thủ
Ly tông con thứ ( thân mệnh vô chính diệu nhược tam phương hợp tử vi thiên tướng thiên phủ cát )
Mão dậu thìn tuất
Tả phụ hữu bật cùng viên
Chủ có đang quan lớn
Tả hữu văn xương vị trí đến đài phụ
Gặp thái dương thái âm tả phụ hữu bật
Là nhân tính tình hiền lành
Nữ nhân mệnh
Phối chồng hiền lành tế
Tọa mệnh thân
Tinh văn bút nhiều học đa năng chịu giúp người
Tọa vượng cung
Có ngầm nốt ruồi
Gặp văn xương văn khúc lộc tồn thiên cơ diện thanh tú thiên tư thông minh
Độc tọa chủ là quá kế hoặc là thứ sở sanh nên sớm rời nhà ra ngoài địa mất phát triển cũng chủ nhị độ hôn nhân
Đơn thủ ly tông con thứ ( thân mệnh vô chính diệu nhược tam phương hợp tử vi thiên tướng thiên phủ cát ) muốn quá phòng chắc có sinh con hoang
Trung rùn người hình dáng người tế gầy người cao bình thường mặt nhỏ hơi viên mà trường trên người có vệt hoặc nốt ruồi cá tính ngay thẳng gấp gáp táo trọng cảm tình nhân duyên tốt thái độ khá là khẽ tông
Gặp tả phụ văn xương gặp cát tinh cùng chủ có là bộ phận trường hoặc viện trưởng
Thiên di có tả phụ chiếu mệnh chung thân hậu phúc
Tọa mệnh thân gặp long đức đồng cung thủ mệnh thân hoặc củng chiếu thì chủ đạt được địa phương quan lớn quý nhân tiếp dẫn ( có mặt thánh chi ý vị )
Tả phụ hoặc hữu bật là người có bên trên tiến lòng văn bút tốt nhưng bởi vì tình cảm quá phong phú bị có trong tình cảm làm phức tạp
Nữ nhân mệnh phạm đào hoa hồng hạnh xuất tường giấu trượng phu bên ngoài trộm người vui mừng bên ngoài yêu đương vụng trộm chắc có sinh con hoang
Nam mệnh tình cảm phong phú cũng phạm đào hoa ( ở nhà nhật thiếu xuất ngoại nhật nhiều thường không ở nhà )
Mão dậu thìn tuất tả phụ hữu bật cùng viên chủ có đang quan lớn
Tả hữu văn xương vị trí đến đài phụ
Gặp thái dương thái âm tả phụ hữu bật là nhân tính tình hiền lành
Tọa mệnh thân tinh văn bút nhiều học đa năng chịu giúp người
Không thích cùng gặp liêm trinh cùng chủ không phải là nhiều kiện cáo không ngừng hồi quan hình hoặc bị cướp tài cá tính gian hoạt cự ác nữ nhân mệnh gặp liêm trinh cùng chủ hình phu khắc tử
Gặp hữu bật liêm trinh cùng không thích nam mệnh chủ không phải là nhiều kiện cáo không ngừng hồi quan hình hoặc bị cướp tài cá tính gian hoạt cự ác

// ]]>


Gặp hữu bật liêm trinh cùng nữ nhân mệnh chủ hình phu khắc tử
Gặp hữu bật liêm trinh cùng vưu kị gia tăng kình dương tả hữu trinh dương hồi hình đạo
Gặp hữu bật tả phụ cùng "Tả hữu thủ viên "Cách chủ sự nghiệp phát triển đại thanh danh viễn dương danh lợi song thu vào chủ chung mọc phúc ( tháng tư sinh ra tại vị tháng mười sinh ra tại sửu )
Gặp cùng lương cơ cự vũ cùng chủ tình cảm bị sinh ra biến có khổ nạn đạo
Tả phụ nhập phu thê chủ 2 lần kết hôn gặp kị sát trùng phá linh động lực giảm xuống nhưng phu thê giữa tranh chấp nhiều
Tả phụ hữu bật tam hợp củng mệnh lực lượng khá là nhỏ chủ là người thiên tính phúc hậu độ lượng khoan dung có phú quý cơ gặp tài quan song đẹp cả đời phúc dày ưu trạch
Gặp liêm trinh nhị hòa hợp ngôi sao chủ là người số lượng nhiều khoan dày tốt hòa hợp nhạc thi nhưng nếu gặp liêm trinh tù ngôi sao cùng ngược lại gian hoạt hung ác nữ nhân mệnh hình phu khắc tử
Bản tính ôn cùng thiện lương tuấn tú lịch sự tốt thiện hạnh là nhạc hòa hợp tốt thi chính phái nhân sĩ tăng đạo thanh khiết
Trái phải đơn thủ mệnh ly tông con thứ tả phụ hoặc hữu bật đơn ngôi sao nhập mệnh nữ nhân mệnh bị là tiểu tinh mệnh
Nhược cung mệnh gặp trái phải đơn ngôi sao mà cung phu thê cũng gặp trái hữu chi đơn ngôi sao tượng này cũng là ly hôn giống
Tả phụ hữu bật thiên khôi thiên việt thủ mệnh
Phúc thọ song toàn
Nữ nhân mệnh hội cát tinh
Vượng phu ích tử
Hữu bật thiên tướng phúc tiến đến
Tí ngọ mão dậu đều thiếu phúc tháng hai sinh ra hữu bật tại dậu hãm địa thiếu hài lòng toại nguyện
Hữu bật thiên tướng phúc tiến đến
Tí ngọ mão dậu đều thiếu phúc tháng năm sinh ra hữu bật tại ngọ thiên tướng dương thủy rơi hỏa hương thủy khắc hỏa vì ta khắc chủ gian khốn
Hữu bật thiên tướng phúc tiến đến
Tí ngọ mão dậu đều thiếu phúc tháng tám sinh ra hữu bật tại mão hãm địa thiếu hài lòng toại nguyện
Hữu bật thiên tướng phúc tiến đến
Tí ngọ mão dậu đều thiếu phúc 11 nguyệt sinh ra hữu bật tại tí
Hữu bật thiên tướng phúc tiến đến
Sửu vị hợi cung đều không quý thả quý không xa xôi tháng tư sinh ra hữu bật tại vị
Hữu bật thiên tướng phúc tiến đến
Sửu vị hợi cung đều không quý thả quý không xa xôi tháng mười sinh ra hữu bật tại sửu
Hữu bật thiên tướng phúc tiến đến
Sửu vị hợi cung đều không quý thả quý không xa xôi tháng mười hai sinh ra hữu bật tại hợi
Hữu bật thiên tướng phúc tiến đến
Thân chư cung cát giáp canh quý sinh ra đều quý cách
Hữu bật thiên tướng phúc tiến đến
Dần chư cung cát quý kỷ sinh ra đều quý cách
Hữu bật thiên tướng phúc tiến đến
Tử chư cung cát quý sinh ra đều quý cách
Hữu bật thiên tướng phúc tiến đến
Thìn
Hữu bật thiên tướng phúc tiến đến
Tị
Thiên tướng dương thủy rơi hỏa hương thủy khắc hỏa vì ta khắc chủ gian khốn thiếu nước khắc vượng hỏa bị khắc cần lấy thủy trợ giúp
Hữu bật thiên tướng phúc tiến đến
Tuất
Nữ nhân mệnh hội cát tinh vượng phu ích tử phối chồng hiền lành tế
Nữ nhân mệnh gặp liêm trinh cùng chủ hình phu khắc tử
Nữ nhân mệnh không sát chủ hiền huệ có chí khí nữ trung anh thư có vượng phu ích tử
Nữ nhân mệnh tất là tiểu lão bà mệnh hoặc cùng có phụ phu quân đàm tình cảm
Nữ nhân mệnh cự môn + hữu bật ở ngọ nhật nguyệt phản bối
Nữ nhân mệnh hữu bật tử vi thiên phủ gặp tả phụ hữu bật đồng cung hoặc hướng củng cung mệnh có phúc khí
Tọa tử nhập miếu
Hữu bật thiên tướng phúc tiến đến
Tử chư cung cát quý sinh ra đều quý cách
Hữu bật thiên tướng phúc tiến đến
Tí ngọ mão dậu đều thiếu phúc 11 nguyệt sinh ra hữu bật tại tí
Có địa phú quý

// ]]>


Thất sát tí ngọ gặp tả hữu văn khúc thêm với cách nhất thanh
Tọa sửu miếu
Tháng mười sinh ra ( tả phụ hữu bật cùng viên ) cũng chủ có đang đại quan phệ la áo tử
Giáp mậu canh sinh ra gặp trái phải khôi việt bất luận cái gì tam tinh
Nam mệnh phúc thọ toàn mỹ nữ nhân mệnh vượng phu ích tử
Hữu bật thiên tướng phúc tiến đến
Sửu vị hợi cung đều không quý thả quý không xa xôi tháng mười sinh ra hữu bật tại sửu
Tọa dần vượng
Hữu bật thiên tướng phúc tiến đến
Dần chư cung cát quý kỷ sinh ra đều quý cách
Tả phụ ( tháng mười hai ) hoặc hữu bật ( tháng tám ) cùng viên tọa mệnh mão dậu thìn tuất chủ có đang quan lớn phệ la áo tử
Tọa mão hãm
Tí ngọ mão dậu đều thiếu phúc tháng tám sinh ra hữu bật tại mão hãm địa thiếu hài lòng toại nguyện
Hữu bật thiên tướng phúc tiến đến
Có địa phú quý
Cự mão gặp tả hữu sáu ất lập biên đình
Tọa thìn nhập miếu
Thất nguyệt sinh ra tả phụ hoặc hữu bật cùng viên tọa mệnh mão dậu thìn tuất chủ có đang quan lớn phệ la áo tử
Tọa tị bằng
Tọa ngọ vượng
Hữu bật thiên tướng phúc tiến đến
Tí ngọ mão dậu đều thiếu phúc tháng năm sinh ra hữu bật tại ngọ
Cự môn + hữu bật âm sát
Tọa vị miếu
Tháng tư sinh ra
( tả phụ hữu bật cùng viên ) cũng chủ có đang đại quan phệ la áo tử
Giáp mậu canh sinh ra gặp trái phải khôi việt bất luận cái gì tam tinh nam mệnh phúc thọ toàn mỹ nữ nhân mệnh vượng phu ích tử
Tọa thân nhàn
Hữu bật thiên tướng phúc tiến đến
Thân chư cung cát giáp canh quý sinh ra đều quý cách
Có địa phú quý
Liêm tọa thân cung gặp phụ bật càng thêm hóa cát họa vưu hưng
Tọa dậu hãm
Tháng hai sinh ra
Tả phụ hoặc hữu bật cùng viên tọa mệnh mão dậu thìn tuất chủ có đang quan lớn phệ la áo tử
Hữu bật thiên tướng phúc tiến đến
Tí ngọ mão dậu đều thiếu phúc tháng hai sinh ra hữu bật tại dậu hãm địa thiếu hài lòng toại nguyện
Tọa tuất nhập miếu
Tháng giêng sinh ra
Tả phụ hoặc hữu bật cùng viên tọa mệnh mão dậu thìn tuất chủ có đang quan lớn phệ la áo tử
Tọa hợi bằng
Hữu bật thiên tướng phúc tiến đến
Sửu vị hợi cung đều không quý thả quý không xa xôi ( tháng mười hai sinh ra hữu bật tại hợi )
Tình cảm phong phú thường hội có ngoại tình ( đào hoa mệnh ) tả phụ cùng luận vui mừng bên ngoài yêu đương vụng trộm chắc có sinh con hoang
Tả phụ hữu bật hội nhập mệnh cung chủ bằng bối có trợ lực
Thân
Mệnh có tả phụ thân gặp hữu bật chủ chung mọc phúc

// ]]>


[ đại hạn cung mệnh ] gặp tả phụ hoặc hữu bật này hạn ở nhà nhật thiếu xuất ngoại nhật nhiều thường không ở nhà ( bản mệnh cung gặp trái phải cùng luận )
Tả phụ
Đại hạn tiểu hạn cùng lưu niên
Tả phụ hạn đi phúc khí sâu thường nhân giàu có mệt mỏi thiên kim quan viên càng được khoa quyền chiếu chức chức cao thiên tá thánh quân
Tả phụ chi tinh nhập hạn đến không nên sát thấu chủ bi ai hỏa linh không kiếp đến bộ dạng thấu tài phá người vong mọi chuyện suy
Tả phụ nhập hạn tích cực nhạc quan nhạc với phục vụ sự nghiệp đến người tương trợ dễ có kiêm chức thu nhập ứng tích cực trần thuật làm phụ tá được trợ lực
Hành hạn
Có ngoại lực tương trợ vận thế tứ bình tám ổn thường có kiêm chức cơ hội thu nhập gia tăng nhưng nên gìn giữ cái đã có không thể sáng nghiệp
Hành hạn
Gặp cát
Tài vận suông sẻ đồ đạc trong cửa hàng có đạo thu nhập thịnh soạn phúc khí nhiều cả đời giàu có
Hành hạn
Gặp tử vi khoa quyền
Chức vị trí từng bước cao thăng văn võ hiển quý
Hành hạn
Gặp sát mọi thứ nhiều trở ngại thường vô ích không công không phải là nhiều thương thân tổn tài tiền tài nan tụ tuy phú không bền tiềm thân sơn lâm khá là thanh nhàn
Hành hạn
Quan lộc cung gặp trái phải cùng viên
Sự nghiệp công việc sinh hoạt các loại đều có thể được hiệp trợ thuận lợi nhuận phát triển
Hành hạn
Cung phu thê gặp trái phải cùng viên
Dễ có bên thứ ba tham gia cuộc sống hôn nhân
Hữu bật
Đại hạn tiểu hạn cùng lưu niên
Hữu bật nhập hạn ...nhất vinh người tài hưng vượng tất đa năng quan viên thiên trạc tăng đạo vui mừng sĩ tử công thư tất hiển tên
Hữu bật chủ hạn gặp hung tinh tảo tận nhà tư trăm không thành sĩ hồi thương bại nô khi chủ càng dạy nhà tan chủ linh đinh
Cùng thiện lương tuấn tú lịch sự cũng hội đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi


Không phải là các loại không đồng nhất tai sự tình không phải là các loại không đồng nhất
Thuận thủ mệnh khá là là cảm tính can thiệp tính được chấp hành lực đẹp cả đời phúc dày ưu trạch
Triển khai cũng chủ nhị độ hôn nhân
Khắc hỏa vì ta khắc chủ gian khốn khắc vượng hỏa bị khắc cần lấy thủy trợ giúp
Chủ có đang quan lớn phệ la áo tử dậu hãm địa thiếu hài lòng toại nguyện chủ có đang quan lớn phệ la áo tử tháng hai sinh ra hữu bật tại hợi )