Sản phẩm phân hạng

Tường thực chính xác tới [ vận mệnh mật mã ] phân tích

[ vận mệnh tàng bảo đồ ] tới hiểu mã

More info

Phân hạng phân tích Tài vận Sự nghiệp vận Tình cảm vận Được hiểu mã

Bản mệnh ( thiên bàn ) chi tiên trời cách cục   hoặc đang vận đại hạn ( địa bàn ) về sau trời cách cục hiểu mã

More info

Lưu niên đang vận được tài vận Quan vận Tình cảm Thân chi tướng quan hiểu mã

Hoa nở phú quý   hi vọng tình cảm thân sự nghiệp tài phú thuận toại   phát triển phi đằng

More info