Thất tinh định điểm Rơi Cung phụ mẫu ( đinh mão ) Thiên tướng Kình dương Thủ cung

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 838

Thất tinh định điểm rơi cung phụ mẫu ( đinh mão ) thiên tướng kình dương thủ cung


Thất tinh định điểm nhược rơi vào cung phụ mẫu mệnh chủ tới cả đời chỗ phát sinh liên quan đến cát hung sự tình
Tất cùng phụ mẫu cấp trên cùng sài hình vụ chờ các loại liên quan đến
Mà < phụ mẫu là nô tới tài > cho nên cũng tất cùng chúng sinh chi tiền tài kết giao có tức tức tương quan
Mệnh chủ tới thất tinh định điểm
Hộ pháp 0 76
Rơi cung phụ mẫu ( đinh mão ) biểu hiện mệnh chủ cả đời sinh hoạt hàng ngày cát hung
Đều cùng cấp trên trưởng bối hoặc công gia cơ quan được vấn đề tức tức tương quan


Ở tứ bại địa thiên tướng + kình dương thủ cung
Đinh ( địa chi trời ) độc lập cách có hành vi dám làm dám chịu không sợ khen chê được đặc tính trở thành vĩ người khá là nhiều
Đinh hỏa nhu trung phú đồng tình tâm cá tính ôn hòa tâm tư nõn nà nhưng đa nghi lại phú dục vọng
Can đinh nhược rơi mão dậu ( thiên chi vị trí ) là người khá là lạc quan trước hoàn cảnh không biết ưu sầu đau khổ
Phụ làm đinh thái âm hóa lộc nhập phu ( bính tý ) mà phụ làm đinh cự môn hóa kị nhập mệnh ( bính dần )
Phụ lộc nhập phu < phu thê là phụ chi tử > biểu hiện phụ thân vui mừng đầu tư giao tế tiếp khách đào hoa các loại hành vi
Phụ phi hóa kỵ nhập mệnh < cung mệnh là phụ tới Huynh > biểu hiện huynh đệ cùng bá chú không duyên khó được trợ giúp
Phụ lộc nhập [ bản phu ] nhược phụ làm hóa kị nhập [ bản mệnh ] nhìn như cát tượng kết quả là lộc xuất ( là song kị )
Hóa lộc chỗ chiếu tới cung là bằng hữu muốn lợi dụng mệnh chủ thả ra được dây dài nghĩ câu cá lớn
Mệnh làm hóa lộc hóa kị rơi cung chênh lệch ba cung cấu thành [ tam kỳ ] được đối đãi cùng cát hung

// ]]>