Thất tinh định điểm Rơi Cung phụ mẫu ( ất mão ) Thái âm sinh ra quyền lại tự hóa kị

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 442

Thất tinh định điểm rơi cung phụ mẫu ( ất mão ) thái âm sinh ra quyền lại tự hóa kị


B. [ thất tinh định điểm ] rơi [ bản phụ ]( ất mão ) thái âm sinh ra quyền lại tự hóa kị
Cung mệnh ( giáp dần ) tử vi thiên phủ
Mệnh chủ tới cả đời chỗ phát sinh liên quan đến cát hung sự tình tất cùng phụ mẫu cấp trên cùng sài hình vụ chờ các loại liên quan đến
Mà < phụ mẫu là nô tới tài > cho nên cũng tất cùng chúng sinh chi tiền tài kết giao có tức tức tương quan
< phụ mẫu là tật tới thiên > gặp thái âm sinh ra quyền biểu hiện mệnh chủ được cá tính hơi cố chấp cực đoan bị cùng phụ mẫu tranh quyền
Sinh ra quyền nhập phụ biểu hiện phụ mẫu có năng lực tài hoa có thể ấm hộ mệnh chủ nhưng thường có lời ngữ không được hợp ý chắc có tranh chấp
Ất ( thiên chi địa ) độc lập độc hành nhiều nữ nhân trợ giúp mau mau nhạc nhạc nhân
Ất mộc yếu ớt có dã tâm hướng quanh mình phát triển thích ứng lực cường giỏi về ứng biến bề ngoài khiêm tốn
Can ất nhược rơi mão dậu ( thiên chi vị trí ) là người khá là lạc quan trước hoàn cảnh không biết ưu sầu đau khổ


Phụ mẫu tọa sinh ra quyền mà tự hóa kị cha mẹ cá tính có đánh đấm khí kiên cường lại bá đạo ( quyền kị quá mới )
Cũng là thiếu cha mẹ trái cùng phụ mẫu không duyên ( có khả năng xuất gia )
Nhưng lại thường muốn quản buộc phụ mẫu cũng quan tâm cha mẹ hết thảy
Phụ làm ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản phu ]( ất sửu ) gặp thiên cơ tự hóa lộc hình thành [ thoái mã lộc ] này lộc thối lui đến [ bản tài ]( quý hợi )
Này hóa lộc thấu qua [ bản phu ] thủ chuyển nhập [ bản tài ]
Xem phụ làm hóa lộc nhập [ bản tài ]( quý hợi ) biểu hiện phụ mẫu trường với khai sáng sự nghiệp giỏi thẻ họa thiết kế hoặc kế hoạch cầu tài tư trợ giúp mệnh chủ
Nhưng thuộc tài đến tài mất tăng thêm bận rộn

// ]]>