Thất tinh định điểm Rơi Cung phụ mẫu ( giáp dần ) Tham lang Nguyệt mã Âm sát

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 94 1

Thất tinh định điểm rơi cung phụ mẫu ( giáp dần ) tham lang nguyệt mã âm sát


Mệnh chủ tới thất tinh định điểm rơi vào cung phụ mẫu
Công phu 348
Nữ mệnh mệnh chủ tới cả đời chỗ phát sinh liên quan đến cát hung sự tình tất cùng phụ mẫu cấp trên cùng sài hình vụ chờ các loại liên quan đến
Mà < phụ mẫu là nô tới tài > cho nên cũng tất cùng chúng sinh chi tiền tài kết giao có tức tức tương quan
< phụ mẫu là tật tới thiên > gặp tham lang lộc năm sinh cho nên mệnh chủ bề ngoài hiền lành
Để người đối với nàng lần đầu tiên có cảm tình nhưng là lại duyên thiển
Cung phụ mẫu ( giáp dần ) [ phụ ] giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ bản tật ]( canh thân ) mà phụ giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản mệnh ]( ất sửu )
Tượng này biểu hiện mệnh chủ sĩ diện ( lộc nhập [ tật tới thiên ] )
< phụ mẫu là nô tới tài > [ nô tới tài ] hóa lộc nhập tật ( thân ) cho nên mệnh chủ có thể được chúng sinh chi tài hoặc tư trợ giúp


< nhược lấy giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập bản tật ( canh thân ) [ người bị tứ hóa lộc chuyển kị ] quan sát >
[ lộc chuyển kị ] tật làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản phu ]( quý hợi )
< phu thê là phụ chi tử > ý tứ là mệnh chủ đưa được từ chúng sinh chi tài hoặc tư trợ giúp được tiền tài
Đầu tư với cùng chúng sinh ra tương quan tới sự nghiệp kinh doanh cùng khai triển chi dụng
< nhược lấy giáp làm thái dương hóa kị nhập bản mệnh ( ất sửu ) [ một kị chuyển lộc ba hóa kị ] quan sát >
[ chuyển lộc ] mệnh làm ất thiên cơ hóa lộc nhập bản phúc ( ất mão )
[ ba hóa kị ] phúc làm ất thái âm hóa kị nhập [ bản mệnh ]( ất sửu )
Này kị cấu thành [ thoái mã kị ] thối lui đến [ bản phu ]( quý hợi ) này kết quả cùng [ người bị tứ hóa ] kết quả giống nhau
Kỳ ý hàm như là kể trên
Này [ thoái mã kị ] thối lui đến [ bản phu ]( quý hợi ) thì trùng [ bản quan ]( đinh tị )
Lưu ý đang đại hạn thứ tư (34~43) cung mệnh đại hạn đi vào [ vở ]( nhâm tuất )
[ cung mệnh đại hạn ] trùng điệp [ vở ] thì bản hạn được hoạt động trắc trọng với đầu tư hợp tác giao tế đào hoa các loại
[ bản quan ]( đinh tị ) trùng điệp [ đại hạn tật ách ] thụ trùng phỏng đoán đại hạn này nhất định tổn tài
Biết cơ nhân đang biết như thế nào xu tránh ( không nên đầu tư cùng hội các loại )
Nghiệm chứng [ đại hạn tài bạch ] tại [ bản nô ]( mậu ngọ )
Đại tài mậu làm tham lang hóa lộc nhập bản phụ ( giáp dần )[ lấy tượng nô tới tài ] trùng điệp đại hạn Quan lộc [ đưa về đại hạn sự nghiệp đầu tư ]
Mà đại tài mậu làm thiên cơ hóa kị nhập bản phúc ( ất mão ) [ lấy tượng nghĩ kiếm tiền ] trùng bản tài ( tân dậu )[ lấy tượng trùng mình tới tài ]
Bản tài ( tân dậu ) trùng điệp đại tài tới điền [ đưa về đại hạn tài khố ]
Này hóa tượng hàm ý : này hạn nội cùng chúng sinh chi tiền tài lui tới thu nhận tổn tài tới thùy tượng
Nhược luận đào hoa
Lộc năm sinh tọa phụ mẫu < phụ mẫu là tử tới Quan > ( hoa đào khí số ) lộc năm sinh nhập biểu hiện vận đào hoa cường
< nhược theo như kể trên tới phỏng đoán > cuối cùng nhất [ thoái mã kị ] thối lui đến [ bản phu ]( quý hợi )
Nói rõ mệnh chủ bản hạn nội đào hoa vận có nhiều việc nhưng luận kết hôn ( tu chính quả ) khó tránh bị ngăn trở ngại ( bởi vì [ thoái mã kị ] nhập [ bản phu ])
Lại nghiệm chứng bản mệnh phu thê ( quý hợi )
Can của phu quý phá quân hóa lộc nhập [ vở ]( nhâm tuất ) trùng điệp [ thiên mệnh ]
Mà can của phu quý tham lang hóa kị nhập [ bản phụ ]( giáp dần ) trùng [ bản tật ]
[ bản tật ]( canh thân ) trùng điệp [ đại hạn phu thê ] cho nên [ đại hạn phu thê ] thụ trùng này hạn nào có hôn nhân duyên?
Càng nghiệm chứng đại hạn phu thê ( canh thân )
[ đại phu ] can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản mệnh ]( ất sửu ) trùng điệp [ đại hạn điền trạch ] lại bên trong cung tự hóa kị [ lộc kị chiến khắc ]
Mà [ đại phu ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản phu ]( quý hợi ) trùng [ bản quan ]( đinh tị ) trùng điệp [ đại hạn tật ách ]
Nói rõ đào hoa chỉ là ở chung mà vô danh phân ( kết luận )
Trùng mình tới tài ]