Thất tinh định điểm Rơi cung phúc đức ( nhâm tuất ) Liêm trinh Thiên phủ

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 66 1

Thất tinh định điểm rơi cung phúc đức ( nhâm tuất ) liêm trinh thiên phủ


Thất tinh định điểm nhược rơi cung phúc đức ( nhâm tuất ) biểu hiện mệnh chủ trong cuộc đời sinh hoạt hàng ngày chỗ phát sinh cát hung cảm thụ
Thần thám 525
Cùng tự thân tư tưởng hưởng phúc phúc phận thọ nguyên tức tức tương quan
Nhược cung thiên di ( giáp dần ) mệnh chủ được họa phúc quyết định điểm từ mình bổn nhân ở bên ngoài hoạt động nhân duyên ngoại giới đánh giá tả hữu
[ điểm kết thúc thất tinh điểm ] xem cung mệnh can cung của nó tứ hóa tìm tầm hóa khoa rơi cung chỗ quái vị tinh tượng làm "Xu tránh "
Này mệnh thất tinh rơi ( nhâm tuất ) can nhâm tả phụ hóa khoa nhập [ bản thiên ]( giáp dần ) gặp vũ khúc tự hóa khoa này là [ khoa xuất ]
Nói rõ mệnh chủ tới bên ngoài sự nghiệp hoạt động phải tiểu tâm cẩn thận mới có thể xu tránh
Nhâm ( nhân chi người ) tư tưởng từ thị cao tư tưởng là độc lập cách dựa vào trời tự lập ( dựa vào mình ) hoặc nói dựa vào trời tới ấm
Nhâm thủy thông sông nhiệt tình bành trướng dù thông minh nhưng mặc cho tính lạc quan hướng ngoại có văn có võ hòa hợp nắm giữ thời cơ cùng mưu lược bỏ
Bởi vì can nhâm thiên lương hóa lộc cho nên mệnh chủ tính cách mang theo ngạo khí lại từ thị khá cao ( tự phụ ) cũng khá là bá đạo ( nhiều chiếm người tiện nghi )


Can nhâm nhược rơi thìn tuất ( địa chi vị trí ) tứ khố địa ( khố chủ tài )
Phúc làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản tật ]( ất mão ) gặp thiên lương tự hóa quyền ( lộ ra ngoài ) cũng là [ lộc xuất ]
Bày mệnh chủ dễ có tổ ấm được hưởng phúc ấm phi thường chú trọng thân thể mình được điều dưỡng chiếu hộ
Lại bị bởi vì mất chợt lộ ra ngoài thu nhận nạn họa ( bản mệnh lệ mệnh chủ kinh doanh châu báu bị lưu manh tỏa ở cướp bóc bỏ mình )
Phúc làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản thiên ]( giáp dần ) gặp vũ khúc tự hóa khoa bày
Bất luận cái gì cung can cung của nó hóa kị nhập cung thiên di trùng mệnh một thân tất có tổn thất
Cung mệnh bị trùng có ngược lại kỳ tới hiểm ( ngược lại kỳ thì tử vong )
[ kị chuyển kị ] thiên làm giáp thái dương hóa kị nhập [ bản tật ]( ất mão ) mệnh chủ bên ngoài thân phần đầu gặp thương kích tang mệnh
Bất kỳ cung vị hóa kị nhập [ phụ tật phu Quan tử điền ] đưa tới nạn cướp nghiêm trọng
Bất kỳ cung vị hóa kị nhập [ phụ tật tuyến ] hoặc [ Huynh nô tuyến ]
( này lưỡng tuyến là vạn vật tới chỗ then chốt ) đều chủ tổn thương cũng tất nhiên sẽ có sự tình phát sinh
Cung phụ mẫu hoặc cung huynh đệ như bị trùng phá bản mệnh mất đi bảo vệ ( hộ vệ )
Sinh mệnh bị vây nguy vong chi cảnh nạn nạn tất trọng không chết tức thương
Lưu ý lưu niên 4 0 [ lưu mệnh ] đi vào [ bản mệnh ] bị phúc làm vũ khúc hóa kị nhập [ bản thiên ]/[ lưu thiên ] trùng phá
Dự đoán năm này có sai lầm phúc tang mệnh giống

// ]]>