Thất tinh định điểm Rơi cung phúc đức ( nhâm thìn ) Tọa Vũ khúc tự hóa kị Đà la

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 728

Thất tinh định điểm rơi cung phúc đức ( nhâm thìn ) tọa vũ khúc tự hóa kị đà la


[ thất tinh định điểm ] rơi [ bản phúc ]( nhâm thìn ) tọa vũ khúc tự hóa kị + đà la
Hộ pháp 256
Mệnh chủ tới thất tinh định điểm rơi [ bản phúc ]( nhâm thìn )
Biểu hiện mệnh chủ trong cuộc đời sinh hoạt hàng ngày chỗ phát sinh cát hung cùng tự thân tư tưởng hưởng phúc phúc phận thọ nguyên tức tức tương quan
Cung phúc đức biểu hiện mệnh chủ tinh thần quan niệm cùng ham mê
Phúc đức tự hóa kị biểu hiện 1. Mệnh chủ không tổ ấm nhỏ mọn lao lục vui mừng toản rúc vào sừng trâu thường nghĩ không mở ( tự tìm phiền não )
2. Phúc làm tự hóa kị trùng tài bạch mệnh chủ tốn tiền không tiết độ
3. < phúc đức là tật của tật > phúc làm tự hóa kị biểu hiện mệnh chủ có bệnh khỏe mạnh trạng huống không tốt
4. < phúc đức là phu tới Quan > tự hóa kị biểu hiện phối ngẫu đối với mệnh chủ chuyện của nghiệp không trợ giúp
5. Cung phúc đức tự hóa kị bày mệnh chủ được chủ quan ý thức mãnh liệt


Vũ khúc tự hóa kị nhập phúc biểu hiện ngắn lự thương thần hồi bạng châu làm nhiều công ít nghĩ tự bôn ba làm lao
Lưu ý phúc làm vũ khúc tự hóa kị mà tài làm tham lang tự hóa lộc [ lộc kị chạm trán ] với tài phúc tuyến
Phu thê lý lẽ tài quan niệm có nghiêm trọng tới trưng kết phu thê tới đối đãi tất nhiên không tốt, khó coi
Lưu ý phúc làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( tân sửu ) gặp thiên lương + địa không
< huynh đệ là phúc chi tử > phúc làm hóa lộc nhập Huynh [ phúc chi tử ]
Biểu hiện tư tưởng ham mê đầy não đều là giao tế tiếp khách hoặc là đầu tư đào hoa sự tình vô hạn suy tư
Khác này mệnh chủ không nên tiến hành cổ phiếu thao tác để tránh tổn thất
Phúc làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản Huynh ]/[ phúc chi tử ]( tân sửu ) mà phúc làm nhâm vũ khúc tự hóa kị ( nhâm thìn )
Này hóa tượng tuyệt đối không nên chơi cổ phiếu
[ lộc chuyển kị ] Huynh làm tân văn xương hóa kị nhập [ bản phu ]( canh tử )/[ phúc tới tài ] nghĩ tham tài tất tổn tài

// ]]>