Thất tinh định điểm Rơi cung phúc đức ( Tân Mùi ) Tử vi phá quân sinh ra quyền Hoả tinh Thiên việt

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 875

Thất tinh định điểm rơi phúc đức ( Tân Mùi ) tử vi phá quân sinh ra quyền hoả tinh thiên việt


Thất tinh định điểm nhược rơi cung phúc đức ( Tân Mùi ) biểu hiện mệnh chủ trong cuộc đời sinh hoạt hàng ngày chỗ phát sinh cát hung cảm thụ
Cùng tự thân tư tưởng hưởng phúc phúc phận thọ nguyên tức tức tương quan
Chánh nhãn 152
Tọa mệnh ( kỉ tỵ ) cung vô chính diệu địa không địa kiếp nguyệt mã mượn ngôi sao liêm trinh lộc năm sinh tham lang
[ điểm kết thúc thất tinh điểm ] xem cung mệnh can cung của nó tứ hóa tìm tầm hóa khoa rơi cung chỗ quái vị tinh tượng làm "Xu tránh "
Này mệnh thất tinh rơi ( Tân Mùi ) tân làm văn khúc hóa khoa nhập [ bản nô ]( giáp tuất )
Nói rõ mệnh chủ cùng chúng sinh chi kết giao ứng đối phải tiểu tâm cẩn thận không thể sơ sẩy mới có thể xu tránh
Tân ( nhân chi địa ) bởi vì tân làm cự môn hóa lộc vui mừng nói đại thoại sĩ diện trọng cảm tình
Nhưng văn xương hóa kị cho nên ngại bá lực không đủ
Tân kim mềm yếu xuất sắc khí ôn nhu tới khí chất trọng cảm tình tiện hư vinh sĩ diện hơi thiếu bá lực
Hoặc ý chí không được kiên tới ngại khá lao lục nỗ lực
Tân làm nhược rơi sửu vị ( địa chi vị trí ) tứ khố địa ( khố chủ tài )


Phúc làm tân cự môn hóa lộc nhập [ bản tật ]( bính tý ) bày mệnh chủ dễ có tổ ấm được hưởng phúc ấm
Phi thường chú trọng thân thể mình được điều dưỡng chiếu hộ ( nhưng ứng chú ý cao huyết áp vấn đề )
Tử vi tọa làm hóa lộc nhập tật nhập điền nhập phúc đối với thân lên thương bệnh có hiểu nạn được công năng
Biểu hiện gặp sinh bệnh lúc có quý nhân cứu trợ dũ phục nhanh thân khỏe mạnh
Phúc làm tân văn xương hóa kị nhập [ bản Huynh ] ( mậu thìn ) gặp thái dương sinh kỵ hình thành [ song kị ] trùng [ bản nô ]( giáp tuất )
< huynh đệ là phúc chi tử > quan sát mệnh chủ được tư tưởng hoạt động hoặc nói bên ngoài trong lý tưởng chi giao tế hoạt động
< huynh đệ là phúc chi tử > phúc làm hóa kị nhập Huynh [ phúc chi tử ] biểu hiện dễ có không phải là
Trùng nô bộc chủ huynh nô không duyên không thể cùng hội hoặc cố hết sức sớm tiêu về
Phúc làm tứ hóa nhập huynh đệ nô bộc trọng thị bằng hữu tình hiếu khách
Hóa lộc tình cảm còn tốt
Hóa khoa trọng thể diện bị tốn tiền mời khách khá là tốt ( hóa kị không tốt, khó coi dễ có không phải là )
Hóa kị nhập Huynh biểu hiện quan tâm huynh đệ bằng hữu thường tốn tiền lại phí thần ( hoa tâm lực ) về xử lý
Cũng hội phạm tiểu nhân mà gặp nạn
Phúc can lộc nhập tật mà phi hóa kỵ nhập Huynh bên ngoài lộc kị tới rơi cung chênh lệch ba cung cấu thành [ tam kỳ ] tới đối đãi cùng cát hung
[ lộc chuyển kị ] tật làm bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản thiên ]( ất hợi ) trùng phá liêm trinh lộc năm sinh song kị trùng [ bản mệnh ]
Nói rõ đối với mệnh chủ bất lợi

// ]]>