Thất tinh định điểm Rơi phúc đức ( bính thìn ) Cự môn sinh ra quyền

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 463

Thất tinh định điểm rơi phúc đức ( bính thìn ) cự môn sinh ra quyền


Nhược thất tinh định điểm rơi phúc đức ( bính thìn ) cự môn sinh ra quyền
Biểu hiện mệnh chủ trong cuộc đời sinh hoạt hàng ngày chỗ phát sinh cát hung cùng tự thân tư tưởng hưởng phúc phúc phận thọ nguyên tức tức tương quan
Cung phúc đức biểu hiện mệnh chủ tinh thần quan niệm cùng ham mê
Bính ( thiên chi người ) nam mệnh khá là có thể được nữ nhân trợ giúp ( nữ nhân quý nhân ) ( thê trợ giúp mẫu trợ giúp hoặc đồng nghiệp phái nữ hoặc nữ tính hộ khách )
Bính hỏa mãnh liệt có xúc động ái biểu hiện cá tính vội vàng xao động tâm địa nhiệt thành lại ngay thẳng nhưng lao lục
[ bính hỏa mãnh liệt khi sương khinh tuyết có thể đoán canh kim gặp tân trái lại sợ hãi thổ chúng sinh ra từ thủy càn rỡ hiển tiết hổ mã cẩu hương giáp đến thành diệt ]
Bính làm nhược rơi thìn tuất ( địa chi vị trí ) tứ khố địa ( khố chủ tài )


Cự môn sinh ra quyền nhập phúc đức biểu hiện vui mừng quyền lực đánh đấm khí hoặc ức hiếp xâm chiếm hắn người khó có thể bị cường thế bức bách liền phạm
( cự môn là miệng lưỡi thầm ( khiến âm ) văn khúc biểu hiện khẩu tài gặp hóa quyền thì không chịu thua nghĩ cường biện )
<[ quyền chuyển quyền ] quan sát đời này quyền được nguồn gốc >
Phúc làm bính thiên cơ hóa quyền nhập bản mệnh biểu hiện đời này quyền tới nguồn gốc xuất phát từ mệnh chủ tự thân hết thảy từ mệnh chủ quyết định
Phúc làm bính thiên đồng hóa lộc nhập bản tài ( nhâm tuất ) biểu hiện mệnh chủ bởi vì cầu bị lười hưởng phúc chỉnh thể nghĩ tiền ( lộc là bởi vì )
Phúc làm bính liêm trinh hóa kị nhập bản nô ( kỷ mùi ) kị trùng bản Huynh ( thành tựu tuyến ) biểu hiện mệnh chủ một chuyện không thành
< huynh đệ là tài tới điền > thụ phúc làm kị trùng khố phá ( không tiền không hiện tiền hoặc tiền gửi ngân hàng )

// ]]>