Thất tinh định điểm Rơi Cung điền trạch ( nhâm thìn ) Thất sát + đà la

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 446

Thất tinh định điểm rơi cung điền trạch ( nhâm thìn ) thất sát + đà la


Thất tinh định điểm rơi cung điền trạch ( cung điền trạch chủ bản nhân ( giống như cung mệnh ) gia đình gia sản các loại )
Truyền thừa 5 0 7
Biểu thị mệnh chủ cả đời sinh hoạt hàng ngày cát hung chi trọng điểm chỗ
Nhược tại cung điền trạch này mệnh trọng thị gia đình ( vòng nhỏ quay vòng ) mà xem nhẹ tự thân lợi ích
Điền làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản phúc ]( tân mão ) gặp thái dương tự hóa quyền này là [ lộc xuất ] [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ] nên tiểu tâm
Điền làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản phúc ] biểu hiện gia đình giàu có có thể hưởng phúc


[ lộc chuyển kị ] phúc làm tân văn xương hóa kị nhập [ bản phu ]( kỷ hợi ) trùng phá văn xương sinh ra khoa trùng [ bản quan ]( quý tị )
Phúc làm hóa kị nhập [ phu Quan tuyến ] ứng lưu ý nạn nạn
Nói rõ dù điền can lộc nhập phúc ( này là bởi vì ) mà chuyển phi hóa kỵ nhập phu trùng Quan [ vạn vật tới kết thúc tuyến ] ứng lưu ý nạn cướp
Điền làm tân văn xương hóa kị nhập [ bản thiên ]( giáp ngọ ) gặp văn xương sinh kỵ hình thành [ song kị ] trùng [ bản mệnh ] ( này kị là quả )
Điền làm hóa kị nhập thiên trùng bản mệnh bất luận cung mệnh tọa sinh kỵ hay không cũng thuộc [ tuyệt mệnh kị ]
Đồng dạng biểu hiện sinh mệnh có nguy hiểm

// ]]>